(Jednání pokračovalo ve 14.25 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji odpolední jednání 29. schůze Poslanecké sněmovny. Než přistoupíme k bodu 171 Ústní interpelace, prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledkem volby Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji a přeji dobré odpoledne. Konstatuji, že v této volbě byla Poslanecká sněmovna úspěšná a ze čtyř neobsazených míst obsadila všechny čtyři. Teď budu konstatovat zápis z této volby. Byla to tedy volba čtyř členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení.

Bylo vydáno i odevzdáno 140 hlasovacích lístků. Pro Jana Babora bylo odevzdáno 122 hlasů, František Beneš získal 116 hlasů, Jana Fischerová 102, Václav Horáček 83 a Stanislav Juránek 68 hlasů. Logicky podle počtu dosažených hlasů byli tedy zvoleni první čtyři: Jan Babor, František Beneš, Jana Fischerová a Václav Horáček.

Protože dozorčí rada měla tato místa neobsazená už od začátku června, tak mohu konstatovat i v souladu s usnesením volební komise, že funkční období - je to čtyřleté funkční období - začíná zmíněným zvoleným členům dozorčí rady okamžikem volby, tzn. dnešním dnem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já vám děkuji. Vzhledem k tomu, že ústní interpelace mají začít ve 14.30, přerušuji na tři minuty jednání. Budeme pokračovat ve 14.30. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno ve 14.27 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP