(11.40 hodin)

 

Poslankyně Jana Černochová: Bylo by jednoduché a systémově možná správné nyní navrhnout vrácení návrhu zákona vládě k přepracování. Nicméně bezpečnostní situace ve světě, v Evropě i v samotné České republice není jednoduchá a já si moc dobře uvědomuji, jak rychle změny těchto zákonů naše země potřebuje. Proto bude Občanská demokratická strana hlasovat pro propuštění novely do druhého čtení. Očekávám však, že pan ministr brzy přijde s nějakými smysluplnými návrhy, které odstraní výtky, jež se objevily.

Nemá smysl opakovat to, co vládní návrh zákona obsahuje. Všichni jste si to mohli přečíst. Jen se chci omezit na tři poznámky.

Za prvé. Jasně chci deklarovat, že nemáme problém s odvodním řízením jako takovým. Problém máme s plošnými odvody celých ročníků v době míru a jejich následná příprava nepříprava dobrovolných, nikoli povinných cvičení. Vláda má mít možnost zahájit odvodní řízení ještě v době míru, ale vždy selektivně podle potřeb ozbrojených sil. Aby se vyhovělo Ústavě, je možné zákonné zmocnění získat tak, že vláda by v případě nutnosti rozhodla v době míru o odvodu a toto rozhodnutí následně ve formě zákona ve zrychleném řízení schválil Parlament, obě jeho komory.

Za druhé. Co je naopak nezbytné upravit, je možnost povolávat příslušníky takzvané povinné zálohy na obnovovací cvičení v době míru. Důvod je jednoduchý. Mohou se z nich stavět štáby, resp. velitelská struktura mobilizovaných jednotek, a ta nám chybí. Ve chvíli, kdy bude zapotřebí odvádět, bude již připravená a vycvičená velitelská struktura, čímž se opět sníží reakční doba a zvýší se celková flexibilita nástupu.

Za třetí. Mám velký problém s pořádáním dobrovolných cvičení tak, jak je v návrhu zákona. Nebylo mi odpovězeno na to, co bude s těmi, kteří tři měsíce budou cvičit, do jaké jednotky budou zařazeni, jak se bude jejich výcvik obnovovat, zdali vůbec. Hrozí totiž, že si přijdou pouze zastřílet a pak je ztratíme, takže to bude neefektivní. A podle rozpočtových plánů by tato celá anabáze stála jednu miliardu ročně. Aby to dávalo smysl, tak by muselo jít o povinný výcvik následovaný nějakými obnovovacími cvičeními. To by však byl už zřejmě návrat k základní vojenské službě a o tom tady dnes zatím nikdo nemluví. Odmítám ale polovičaté kroky, což je bohužel tento případ vládního návrhu.

V tuto chvíli je také naprosto nevhodné tříštit dobrovolnost. Ta je vyjádřena ve službě v aktivní záloze. Věnujme se jí, podporujme ji. Je to to první, co bychom měli posilovat vedle profesionální armády, a nevytvářejme jakési úkroky.

Nakonec jsem přesvědčená, že je nezbytné obnovit širší vzdělávání obyvatelstva, zvláště mládeže, v otázkách obrany a bezpečnosti. Mrzí mě, že tady teď nesedí paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Chtěla bych se zeptat jí i pana ministra obrany, zda v návaznosti na projekt s názvem POKOS, je to zkratka příprava občanů k obraně státu, obě tato resortní ministerstva někdy uvažovala například o zařazení konání povinných kempů pro studenty středních škol, protože to je přesně věkový elektorát, který bychom měli oslovovat, tak aby ten nepříliš příznivý demografický vývoj se v budoucnu alespoň petrifikoval. Já osobně bych tyto kempy považovala za smysluplnější než pořádat dobrovolná tříměsíční cvičení. Na těchto několikadenních či týdenních táborech by studenti řekněme třetích nebo čtvrtých ročníků středních škol měli možnost zcela organizovaně dostávat informace o obraně a bezpečnosti nejenom od vojáků, ale i od hasičů, policistů, záchranářů. Studenti by se dozvěděli více o základech první pomoci, topografii, protichemické obraně, ale i o významu armády, policie, hasičů, záchranářů a podobně.

Z našich ulic vymizely vojenské uniformy. Pokud mohu mluvit ze své zkušenosti, s tím, že já samozřejmě jsem trošku jiný případ tím, že jsem členkou výboru pro obranu, tak uniformy vidím, ale když jsme teď na některých našich základních školách využili možnosti aktivních záloh, které ukazovaly a vysvětlovaly studentům devátých tříd, co vlastně jejich činnost obnáší, tak se celá řada dětí přiznala, že poprvé vidí vojenskou uniformu. Ano, máme profesionální armádu. Já jsem za to ráda, ale na druhou stranu dobrovolné zálohy, které už v našem právním řádu máme a chceme je novelizovat tak, aby situace i v náboru těchto aktivních záloh byla lepší, tak se nemůže vytratit z naší společnosti jakékoliv povědomí o tom, co armáda dělá a hlavně proč tady je.

Takže bych se chtěla zeptat pana ministra, jestli kromě těch věcí, které budeme diskutovat ve výboru pro obranu, by nám mohl na některé další schůzi dát s paní ministryní školství, mládeže a tělovýchovy nějakou informaci o tom, jakým způsobem se budeme snažit zapojit tu generaci, které je dnes čtrnáct, patnáct a která legisvakancí, než ten návrh bude nejen účinný, ale i platný, tak která možná tehdy se už bude blížit plnoletosti a bude moci nastupovat ať už do profesionální armády, nebo do záloh, tak abychom tuto generaci na to připravili a s tou přípravou začínali dřív, než tomu bylo nyní.

Děkuji vám za pozornost. A jak jsem řekla, klub Občanské demokratické strany podpoří návrh do druhého čtení a budeme doufat, že se připomínky, které jsem tady zmínila, upraví v původním vládním návrhu natolik dostatečně, že bude moci návrh branného zákona ve třetím čtení podpořit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Janě Černochové. Dovolte mi, než udělím slovo k faktické poznámce panu zpravodaji, abych konstatoval omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Na celý den se dnes omlouvá místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš, od 11.30 do 13 hodin se omlouvá paní poslankyně Nytrová, od 11 do 13 hodin pan poslanec Jeroným Tejc, od 11 do 15 hodin paní poslankyně Radka Maxová a paní místopředsedkyně Jermanová od 11 do 14 hodin.

Nyní faktická poznámka pana zpravodaje. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Václav Klučka: Dámy a pánové, prostřednictvím pana předsedajícího k Janě Černochové: Optimismus naplňuje v této chvíli mou duši, protože to je přesně ono. Diskutovat o problémech po jedenácti letech nečinnosti, kterou doprovází obranyschopnost našeho státu. Jsme ve velmi složité situaci. Jenom tato diskuse, tyto náměty, tyto návrhy nám dopomohou k tomu, abychom našli řešení. Já jí mockrát děkuji za tyto návrhy, protože když to srovnám s diskusí nad branným zákonem tenkrát u ministra Picka, který jsme zvládli oba dva společně, tak ta diskuse byla úplně jednodušší. Dneska vzhledem k rizikům tohoto státu odpovídá tomu, čemu říkáme zabezpečení země. Moc děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Klučkovi za dodržení času k faktické poznámce. Pokračujeme panem poslancem Ivanem Gabalem. Připraví se pan poslanec Alexandr Černý. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP