(11.10 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Já vám děkuji, pane předsedající. Dobré ještě dopoledne. Dámy a pánové, vážená vládo, dovolte mi, abych vás provedl procedurou hlasování, tak jak byla schválena na garančním výboru 11. června. Chtěl bych říci, že návrh na zamítnutí návrhu podán nebyl, a teď už budu provázet jednotlivé body, tak jak by měly být hlasovány.

Návrh E, což jsou body 6a až 6d pana poslance Hegera, což je záležitost smluvních platů, jedním hlasováním. Bude-li přijat E, je B - nové body 6a až c poslance Kasala - potom nehlasovatelné. Nebude-li přijat E, hlasovat B, což je opět poslanec Kasal, jedním hlasováním. Tak to je část dvě.

Část tři. Návrh G varianta 1, což je varianta, kterou navrhl pan kolega Stanjura. Pokud jsou G varianta 2, odstavec 2, je to § 320 zákoníku práce, který navrhoval pan kolega zrušit, tak pak by bylo nehlasovatelné - resp. varianta by byla hlasovatelná. Pokud by pokračovalo dál, pak je C1 nehlasovatelné. Nebude-li přijata ani varianta 1, hlasovat se bude varianta 2G, a nebude-li přijat G varianta 2, pak hlasovat C, což je varianta, kterou navrhovala paní poslankyně Maxová.

Pak je číslo čtyři, návrhy C2 a C3 společným hlasováním, to je také paní poslankyně Maxová. Návrh D pana poslance Karamazova, to je to parkování aut na parkovišti zaměstnavatelů. Potom je návrh F, což je paní poslankyně Nytrová, a pak jsou výbory, resp. výborové usnesení, kde je vyčleněn návrh A3, což jsou náklady na činnost zaměstnavatelských a zaměstnaneckých skupin v rámci regionálních i té hlavní tripartity, a návrh A1, A2, A4 - zase výborové usnesení, hlasovat jedním usnesením. A na závěr je zákon jako celek.

Tak prosím, to je všechno k proceduře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo výhrady k těm základním devíti bodům procedury? Není tomu tak. Ano, pan kolega Kasal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já mám návrh na drobnou změnu procedury. Žádám o předřazení mého pozměňovacího návrhu B před bod E, pozměňovací návrh pana kolegy Hegera.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Jiný návrh na změnu procedury? Tak to je jediný návrh. Tedy odhlasovali bychom nejdřív návrh kolegy Kasala, jestli jeho návrh předřadíme před návrh kolegy Hegera, a potom bychom mohli hlasovat o proceduře. Nikdo nic nenamítá. Já vás ještě jednou všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, zjistíme přesné počty ve Sněmovně.

 

Můžeme tedy hlasovat procedurální návrh pana poslance Kasala.

Zahájil jsem hlasování číslo 114. Kdo souhlasí se změnou procedury, jak ji navrhl pan poslanec Kasal? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 114 z přítomných 140 pro 135, proti nikdo. Změna byla schválena.

 

Tedy nyní kdo souhlasí s procedurou jako celkem. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 115. Kdo souhlasí s navrženou procedurou s tou změnou? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 115 ze 143 přítomných pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy postupovat podle této procedury, která byla navržena s onou změnou. Prosím, pane zpravodaji, přednášejte jednotlivé návrhy, vyjádřete se k nim a o totéž žádám paní ministryni, která už je připravena. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Takže tak jak byla schválena procedura, budeme se napřed zabývat bodem B - návrh poslance Kasala, který se týká opětného zavedení smluvního platu. Já bych k tomu tady řekl jenom pár svých poznámek. (Výkřiky ze sálu: Ne!)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, to není možné, pane zpravodaji. Stanovisko ano. (Stanovisko zpravodaje negativní, ministryně také negativní.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 116 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 116 z přítomných 149 pro 62, proti 71. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Tak a teď budeme hlasovat návrh E, což je návrh pana poslance Hegera. Stanovisko garančního výboru je negativní. (Ministryně také negativní.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 117. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 117 z přítomných 153, pro 32, proti 107. Také nebylo přijato. Další návrh.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Další návrh je návrh G varianta 1, pan poslanec Stanjura. Stanovisko garančního výboru negativní. (Ministryně negativní.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 118. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 118 z přítomných 155 pro 28, proti 120. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Další návrh je bod B (správně G?) varianta 2, což je zrušení odstavce 2, zase návrh pana poslance Stanjury. Názor garančního výboru negativní. (Ministryně negativní.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 119. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 119 z přítomných 158 pro 29, proti 118. Nebylo přijato. Další návrh.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Další návrh je paní poslankyně Maxové a je to C1, jedná se o změnu titulu. Stanovisko garančního výboru negativní. (Ministryně negativní.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 120. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 120 z přítomných 159 pro 66, proti 78. Ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Další návrh je hlasovat společně návrhy C2 a C3 společně jedním hlasováním, návrh paní poslankyně Maxové. Stanovisko garančního výboru negativní. (Ministryně negativní.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 121. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 121 z přítomných 160 pro 60, proti 84. Nebylo přijato. Další návrh.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Další návrh je bod D pana poslance Karamazova. Je to to parkování aut. Stanovisko garančního výboru negativní. (Ministryně negativní.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 122. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 122 z přítomných 160 pro 30, proti 124. Návrh nebyl přijat. Další návrh.***
Přihlásit/registrovat se do ISP