(19.00 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ano, děkuji. Jenom reakce na pana kolegu Stanjuru. Když se dá povinnost na celý rok a někdo to plní až ke konci roku, tak je velká nárazová poptávka, mimořádné směny, výroba se prodražuje. Když se v zákoně nařídí plnit povinnost plynule, tak se mnohem lépe, efektivněji plánuje výroba a zisky stoupají. Ta odpověď je celkem jednoduchá.

Nicméně nedočkali jsme se tady odpovědi na tři zásadní věci. Materiál, který projednáváme, je evidentně nepravdivý, minimálně co se týče fiskálních dopadů a pracovních míst. O tom nemůže být pochyb. Ministr financí neodpověděl, proč obelhal Poslaneckou sněmovnu a veřejnost, když informoval o stanovisku Ministerstva financí k pozměňovacímu návrhu pana poslance Raise. A žádný z členů vlády není ochoten odpovědět na to, proč česká vláda dobrovolně porušuje závazky vůči Evropské unii jenom proto, aby dál zůstala výhoda pro Agrofert.

Zjevně si, páni ministři, tuto odpověď potřebujete rozmyslet, zrovna tak jako my se musíme poradit o našem dalším postupu, když neodpovídáte na zcela logické otázky. Proto teď jménem poslaneckého klubu TOP 09 žádám o přestávku v délce trvání 90 minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já samozřejmě přestávku vyhlásím, ale nejdřív se zeptám, protože jsou přihlášeni oba ministři, jak ministr Jurečka, tak ministr Brabec... (Velký rozruch v sále jako reakce na žádost o přestávku. Poslanec Kalousek namítá: My se potřebujeme poradit! Poslanec Faltýnek neustále opakuje: Protestuju!)

Tak kolik minut, pane předsedo? Já jsem vás přeslechl v tom hluku. (Poslanec Kalousek: 90.) 90 minut. Dobře.

Tak ještě předtím s přednostním právem, než vyhlásím přestávku, pan předseda klubu Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Chtěl bych poprosit prostřednictvím pana předsedajícího, protože už o tom diskutujeme velmi dlouho - rozumím tomu, že je potřeba se poradit v této věci - jestli by ta přestávka nemohla být trošku kratší, jestli je možno prostě učinit nějakou dohodu v tomto duchu, protože tady nové argumenty nezazněly, protože kolega Kalousek, a já jsem s ním o tom krátce hovořil, je opakuje proto, protože opakování je matka moudrosti. Já to chápu. Ale je možné tedy se dohodnout? (Smích poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Na to bude reagovat předseda klubu TOP 09. Jde o politickou debatu. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Mě to, pane kolego Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, také mrzí. Myslím, že kdyby tady padly jasné odpovědi na jasné otázky dávno, tak jsme to už diskutovat nemuseli. Ale když tady hovoříte o tom, o čem jsme spolu hovořili mezi čtyřma očima, tak i vy jste mi mezi čtyřma očima přiznal, že těch 14 (tisíc) pracovních míst je pitomost. Prostě vy tady obhajujete materiál, ve kterém jsou zjevné nepravdy. Nejste ochotni na to odpovědět. A to je tak zásadní věc, že se o tom poslanecký klub potřebuje poradit. Prostě kolegové, jestli začínáte volit strategii lhaní, a jak jsem v posledních minutách slyšel, tak dokonce i vzájemného vydírání, tak my se musíme poradit, jak se začneme v této Poslanecké sněmovně chovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Já nepřipustím rozpravu, protože procedurální návrh, nikoliv návrh, ale návrh předsedy klubu na přestávku klubu je věc, která se vyhlašuje bez rozpravy a náhle. Ale vzhledem k tomu, jak to vypadalo dopoledne, to znamenalo, že jedna přestávka byla desetiminutová a druhý klub požádal o další, tak předsedům klubů dávám slovo, abychom si rozuměli, aby se upřesnila ta doba té přestávky. Proto dávám slovo panu předsedovi Faltýnkovi.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuju za slovo, pane předsedající. Rozumím tomu požadavku, nicméně všichni víme, že do rozpravy jsou přihlášeni právě ministři zemědělství a životního prostředí, aby mohli odpovědět na dotazy, které tady zazněly.

A dohadovat se, kdo tady lže nebo nelže nebo nemluví pravdu, nemá smysl. Myslím si, že by bylo fér, abychom se dohodli a hlasovali o délce této přestávky jako Poslanecká sněmovna. (Řečníkova slova vyvolala velký odpor v sále. Z mnoha stran zní kategorické ne.) Rozumím tomu ne, nicméně bych si dovolil se vrátit krátce do historie. Velmi krátce! (Hlasy z pléna: Ne! Poslanec Kalousek volá: Procedurální návrh! Další poslanci volají: Dost! Dost!)

Jak dost?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, nekřičte v Poslanecké sněmovně. Bude mluvit ten, komu jsem udělil slovo. Protože jsme momentálně v situaci, kdy jsem přerušil rozpravu na základě návrhu předsedy klubu TOP 09 na vyhlášení přestávky, mohu akceptovat pouze návrhy předsedů poslaneckých klubů na to, jak dlouhá ta přestávka bude. Nic jiného nepřipustím, nebo přeruším schůzi ze své pravomoci. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Řeknu konkrétní návrh. Nicméně bych jenom velmi stručně oživil paměť některých kolegů zprava, kdy 8. 11.v 0.20 hodin někdo požádal o přestávku, pan Stanjura navrhl, mám tady přesně stenozáznam, že se přestávka neumožňuje, hlasovalo se a přestávka žádná nebyla. Já k tomuto prosím vás nechci sahat, protože to není dobře prostě (nesrozumitelné) ve Sněmovně. Bylo to přesně 8. 11. 2012. (Poslanci se houfují před řečništěm a komentují projev řečníka. Někteří žádají o zopakování data.) 8. 11. 2012 0.20. (Kdosi z pléna: 0.20?) 0.20. 0.20.

Takže můj návrh zní, aby Poslanecká sněmovna hlasovala o přestávce v délce 30 minut.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak musím říct, že udělám jednoduché rozhodnutí, a to je: budu postupovat podle návrhů, jak byly podány. Vyhlašuji přestávku na poradu klubu TOP 09 v délce 90 minut. (Poslanec Faltýnek ukazuje na vytištěný stenozáznam.)

Takový návrh já osobně nemohu akceptovat a říkám to zcela vážně, protože to byl precedens, který si nemyslím, že by Poslanecká sněmovna měla kdykoli podruhé akceptovat, protože pak by se stal trvalým precedentem, a to že jednotlivá politická rozhodnutí budou měněna právě tím, jaká je momentální většina.

Vyhlašuji přestávku do 20.37. (Potlesk zprava.)

(Po dvou minutách:)

Na základě rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny svolávám politické grémium k předsedovi Sněmovny do místnosti 120.

 

(Jednání přerušeno v 19.09 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP