(18.50 hodin)
(pokračuje Kučera)

K naplnění kvóty 10 % na využití obnovitelných zdrojů v dopravě lze dojít dvěma cestami: 1. daňově zvýhodnit vysokoprocentní paliva, biopaliva, 2. přinutit dodavatele paliv přimíchávat část biopaliv do běžného benzinu a nafty. V současnosti se na vysokoprocentní biopaliva neplatí téměř žádná spotřební daň, případně lze zažádat o její vratku až do výše 100 %. Toho využívají přepravci, jelikož vysokoprocentní biopaliva stojí o několik korun méně na litr než běžná nafta a benzin, a výrazně tak ušetří na nákladech. Stát ale zase nevybere na spotřební dani přibližně jednu až dvě miliardy ročně.

Tento týden - a to je vlastně dnes - se dostane do prvního čtení ve Sněmovně tisk 418, který zvyšuje tuto spotřební daň, čili jde na první pohled proti zájmům producentů biopaliv. Problém je ale v tom, že původní spotřební daň zvyšoval pouze kosmeticky a až po zásahu Evropské komise, která vznesla zásadní připomínky a upozorňovala na fakt, že takto kosmetické zvýšení zavání nedovolenou podporou, musela být spotřební daň zvýšena více. Dostáváme se tedy do situace, kdy na jedné straně je zájem ministra financí vybrat co nejvíce daní a na druhé straně je logicky tedy zájem majitele Agrofertu - co nejnižší spotřební daň, která bude snižovat cenu vysokoprocentních biopaliv, a tím pádem zvyšovat poptávku po nich.

Bohužel u nás oba zájmy tedy zastává jedna osoba, jak dodávám já. A to tuším by v normálních zemích snad i stačilo na demisi vlády a dotčený ministr by pravděpodobně již nikdy nemohl nikam kandidovat. Ale u nás to možné samozřejmě je.

V současné době musí všichni dodavatelé pohonných hmot za rok splnit povinnost, že minimálně 4,1 % objemu u benzinu a 6 % u nafty uvedených na trh musí obsahovat biosložku. Je jedno, jestli tuto biosložku přímo přimíchávají do benzinu a nafty, nebo dodají benzin a naftu bez přimíchaných biopaliv a potřebná procenta splní dodání vysokoprocentních biopaliv na trh. A to je prosím zásadní a doufám, že to takhle i vnímáme. Součástí sněmovního tisku 418 je však jeden paragraf, který vysloveně stanovuje, že z povinných 4,1 % až 6 % mohou být pouze 1,2 % a 1,8 % splněna dodáním vysokoprocentních biopaliv, což znamená, že zbytek se musí přimíchat přímo do benzinu a nafty. A jaký to bude mít efekt? Razantně se tím zvýší spotřeba biopaliv, samozřejmě zisky panu ministru Babišovi. Přepravci totiž budou nadále používat vysokoprocentní paliva, protože pořád budou výrazně levnější než běžná paliva. Ovšem nově budou další biopaliva v téměř každém litru benzinu a nafty. Takže pokud chceme biopaliva v každém litru benzinu a nafty, chceme si zničit svoje motory u našich auťáků, tak pro to zvedněme ruce.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Michalu Kučerovi. Hlásí se pan poslanec Zbyněk Stanjura řádně. Pardon, mám kolegu Fiedlera napsaného, protože se nepřihlásil elektronicky, ale zapsal jsem si vás. Prosím, faktická poznámka pana poslance Fiedlera.

 

Poslanec Karel Fiedler: Nic se neděje, pane předsedající, já se přihlásím. Já pořád sleduji, protože předkladatelem je Ministerstvo zemědělství, čili pan ministr Jurečka, jestli se přihlásí a jestli nám odpoví na dotaz, který tady tak úpěnlivě opakovaně říkáme, co vedlo vládu nebo tuto Sněmovnu k tomu, že jste připustili to, že od 1. 7. budeme v rozporu s právem Evropské unie. Mně stačí jednoduchá odpověď. Pane ministře, řekněte "já vám na to neodpovím". Já to budu akceptovat. Prosím vás, řekněte "já vám na to neodpovím", nebo nám na to odpovězte jakkoliv. Čeho jsme svědky, už jsem tady zažil několikrát a předpokládám, že to ještě asi do konce volebního období také několikrát zažijeme - teď mluvím jako vládní koalice: milá opozice, mluvte si, co chcete, my to tady odsedíme, my to tady přetrpíme, my tady skloníme hlavy a budeme dělat, že se nás to netýká, pak si to stejně stojedenáctkou odhlasujeme. Myslím, že jsme toho bohužel opět svědky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní řádná přihláška pana předsedy Stanjury. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já chci poděkovat panu kolegovi Kučerovi i panu ministru Brabcovi, protože podle mě odpověděli mnohem přesněji než ministr zemědělství, to znamená o možnosti využívat plnění celého objemu, ta čistá biopaliva.

Já jsem se ptal, pane ministře Brabče, na něco jiného. Já jsem se ptal, proč v duchu svého materiálu nevystupujete proti daňovým úlevám pro čistá biopaliva. Protože tady píšete, že to deformuje trh, ochuzuje to státní rozpočet a že se vlastně tím něco obchází. V zásadě máte pravdu, protože ekonomické důvody těch, co to využívají, a je to legální, jsou jasné. A pan poslanec Kučera to docela dobře vysvětlil. To je ta věc, v čem vidíme dvojitou podporu a v čem vidíme zvýšení celkového přimíchávání. Jedna část, to jsou dopravní podniky a podobně, bude nadále, pokud budou daňové úlevy, logicky používat čistá biopaliva. A může se stát, co jste avizoval, že nás Brusel donutí k tomu, že do celkové sumy -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já vás na chvilku přeruším, požádám sněmovnu o klid. Já chápu, že je velká nervozita vzhledem k hlasování, které tady proběhlo odpoledne o jednání po 21. hodině, ale prosím, aby se tyto věci dohadovaly mimo jednací sál a řečníky jste nechali mluvit. Děkuji. Pokračujte prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Trošku jste mě tedy vytrhl z řeči, ale zkusím navázat tam, kde jsem skončil.

Pan ministr životního prostředí může mít pravdu, že nás Brusel nakonec donutí k tomu, že z celkové kvóty bude nula možnost započítat čistá biopaliva. To se stát může. Pan ministr zemědělství vesele před chvilkou tvrdil, že vlastně se může počítat, kolik chce. Pravdu má pan ministr životního prostředí. Kdybyste současně zrušili daňovou úlevu pro čistá biopaliva, tak se žádná produkce nezvýší. Takhle se logicky zvýší. Jedni to budou využívat z ekonomických důvodů díky daňové úlevě, já jim to nevyčítám, současně se do celkového objemu bude započítávat buď 1,2 %, anebo taky možná nula, protože notifikace není ukončena, jak jsme slyšeli, a tím pádem se zvýší - do těch 6 % se bude přimíchávat do každého litru benzinu a nafty a budou to počítat všichni, i ti, kteří na to auta úplně přizpůsobena nemají.

To je ten problém, který jste nechtěli slyšet. Pořád jste říkali: Kde vidíte zvýšení produkce? Vždyť jste to nastartovali v roce 2009 a pořád jedeme dál. No nejedeme. Ale já jsem se ptal, pane ministře životního prostředí, proč jste vystupoval a hlasoval, a váš klub, proti tomu, co tady píšete. Protože vy to kritizujete v tom materiálu, v tomto tisku, ty daňové úlevy pro čistá biopaliva. Pokud by nebyla a současně Brusel by řekl nula, tak by se logicky nepoužívala, protože by to nebylo ekonomicky konkurenceschopné. A to je problém navýšení celkového objemu a to je výhoda pro všechny producenty, a říkám pro všechny producenty.

Druhá věc, na kterou bych se chtěl zeptat pana ministra životního prostředí, protože je to v jeho části návrhu, proč se mění způsob plnění povinnosti v průběhu kalendářního roku. Zatím to bylo jednou za rok, teď se to dělá v zásadě kvartálně, neberte mě úplně za slovo, ale v zásadě kvartálně, a mám zprávy, že stát vyžaduje, i když zákon ještě neplatí, aby už letos podle toho majitelé skladů postupovali. Za prvé nevím, jestli je to pravda, nebo není, ale opravdu nechápu proč. Zdůvodnění, které je tam nastavené, mi nepřišlo dostatečně přesvědčivé pro změnu. Teď na to měli rok, a je pravda, že to mnozí plnili až na konci období, a je pravda, že to mnozí plnili čistými biopalivy. To nijak nezpochybňuji. A co že je to kalendářní rok? Tak tomu neříkejme aspoň kalendářní rok, ale říkejme tomu povinnost plnit povinné přimíchávání čtyřikrát ročně nebo jednou za tři měsíce. Ale ten odstavec se jmenuje povinnost zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok. Takhle nově definujete nadpis, a pak tam píšete mimo jiné květen a březen a tak dále. To je můj druhý konkrétní dotaz k tomuhle návrhu změny zákona o ochraně ovzduší.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska a řádná přihláška ministra zemědělství Mariana Jurečky. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP