(18.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

To je pravda, ale nemůžete tvrdit obojí najednou. Nemůžete současně podporovat daňové úlevy a současně říkat v jiném zákoně, že ty daňové úlevy jsou špatně. Respektive můžete, jak vidíme a jak to čteme.

Mě by tedy zajímal postoj ministra životního prostředí. Já jsem se nedíval na sjetinu, jak hlasoval pro daňové úlevy u biopaliv. Pravděpodobně proti návrhu pana poslance Raise, ale fakt jsem to nekontroloval. Ale vy tu, pane ministře, píšete úplně něco jiného. Vy proti tomu v tomto materiálu bojujete. Tak by mě zajímalo aktuální stanovisko vašeho ministerstva a vás jako ministra životního prostředí. Je to dobře, nebo špatně? Deformuje to trh, nebo to nedeformuje trh? Dochází k výpadku spotřební daně, nebo nedochází? Platí vaše hlasování u sněmovního tisku 417 - teď myslím politického klubu, nemyslím vás osobně, protože fakt nevím a nebyl důvod to kontrolovat - nebo platí materiál, který pravděpodobně chystalo vaše ministerstvo, protože je to zákon o změně a ochraně ovzduší? To by mě zajímalo a budu rád, když pan ministr životního prostředí mi odpoví, a pak bych případně pokračoval v dalších dotazech. Potřeboval bych vyjasnit od pana ministra zemědělství, jestli tedy můžeme celou povinnost splnit čistými biopalivy, nebo nemůžeme. Já jsem pochopil z vaší odpovědi, že můžeme, já se domnívám ale, že nemůžeme. Tak prosil bych pana ministra zemědělství o odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi, v tuhle chvíli poslední přihlášený do rozpravy, jinou přihlášku nemám. Pokud nevidím nikoho z místa... vidím pana poslance Petra Bendla s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Bendl: Já jsem chtěl opravdu ve vší slušnosti poprosit pana ministra zemědělství, aby přestal hrát němého Bobše a odpovídal na konkrétní otázky. Asi třikrát jsme se tu ptali, že uváděl v materiálu, že přibude 14 tisíc pracovních příležitostí, je to tam černé na bílém, chceme vědět kde, v jaké souvislosti, co to vlastně vyvolá. Odpověď nula. Prosím, pane ministře, nevím, co už pro to je nutné udělat, zda byste neodpověděl na tuto otázku.

A přidám ještě jednu, abych ji připomněl. Protože to nebyl jenom rozpor materiálu Ministerstva životního prostředí, které nedoporučovalo danou problematiku, kterou tu pojmenoval kolega Stanjura, ale i Ministerstvo zemědělství. Když šel materiál do vlády, mělo ve svých materiálech zásadní nesouhlas, který pak ministr zemědělství na vládě změnil jako zásadní souhlas. A my jsme se ptali, kde se to vzalo a proč, co se stalo tak významného, že ze zásadního nesouhlasu Ministerstva zemědělství v oficiálních materiálech se stal zásadní souhlas. Co přivedlo ministra zemědělství k tomu, že najednou změnil názor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bendlovi za faktickou poznámku a faktická poznámka pana poslance Kalouska. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Opět je to prosím reakce na pana poslance Bendla. Nejde tu jenom o diskutovanou dramatickou změnu názoru pana ministra Jurečky vůči předloženému materiálu, ta byla už mockrát zmíněna, ale ono je zajímavé podívat se i do připomínkového řízení k onomu programu k dopravě, kdy Ministerstvo financí dalo zásadní připomínku proti daňovému zvýhodnění biopaliv po roce 2015 s tím, že se jedná o neodůvodněný propad do veřejných rozpočtů, který po nás nikdo nechce. Když pan ministr zjistil, že jeho ministerstvo tuto připomínku podalo, tak se tedy velmi zlobil. A samozřejmě jako ministr měl právo ji stáhnout, tak ji stáhl. Takže to byla nejenom připomínka Ministerstva zemědělství, kde ministr otočil, byla to nejenom připomínka Ministerstva financí, kde ministr otočil, ale byla to i zjevná veřejná lež ministra financí, když seznamoval Sněmovnu i veřejnost se stanoviskem Ministerstva financí k pozměňovacímu návrhu Karla Raise. Tam on řekl jednoznačně, a dokonce tím odůvodňoval svůj postoj, že jeho úřad měl stanovisko neutrální, a vědomě lhal. Jeho úřad měl stanovisko pozitivní a Ministerstvo financí doporučovalo pozměňovací návrh Karla Raise přijmout.

K těm otázkám, se kterými se obracíme na pana ministra Jurečku, si myslím, že si zaslouží otázka na pana ministra financí Babiše, z jakého důvodu obelhal veřejnost i Poslaneckou sněmovnu v otázce stanoviska Ministerstva financí k pozměňovacímu návrhu Karla Raise. Jaký k tomu měl motiv. Proč takhle veřejně lhal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou znovu pan poslanec Petr Bendl, poté s přednostním právem pan ministr životního prostředí. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Bendl: Já jsem chtěl reagovat na pana kolegu Kalouska a chtěl jsem ho poprosit, zda by se už pana ministra zemědělství nezastával. To skoro vypadá, že jste se domluvili a že vlastně největší obhájce ministra zemědělství je Miroslav Kalousek. Ale rozumím tomu, že když se někdo neumí hájit sám, že asi potřebuje nějakou náhradu a že ji může zvládnout exministr Kalousek, protože pan ministr zemědělství není schopen říct nic.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, děkuji. Prosil bych ostatní kolegy, aby nerušili při projevech ty, kterým bylo uděleno slovo.

Nyní pan ministr životního prostředí Richard Brabec řádné vystoupení a kolega Fiedler se hlásí poté s faktickou připomínkou. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji vám, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že tady bylo zmíněno Ministerstvo životního prostředí, tak myslím, že odpověď na tu otázku, která tu padla, je zjevná z materiálu, a myslím, že to tam všichni máte. Je to na straně 25 a já budu citovat: S ohledem na to, že povinnost dalšího snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot k ultimu 2017 a k ultimu 2020 podle § 20 si vyžádá další významné navýšení povinného podílu biosložky na 8 až 9 %, a jelikož norma na motorovou naftu umožňuje přimíchávat maximálně 7 % bionafty do motorové nafty, je třeba v omezené míře možnost plnit povinnost dle odstavce 1 uvedením čistého biopaliva nebo směsného paliva zachovat. - Proto byla debata a proto také ten výsledek kompromisu bylo 30 %. Tedy 30 % možnosti plnit minimální množství čistých či vysokoprocentních biopaliv, aby tato zůstala zachována.

Pravdou ovšem je, že Evropská komise podle informací, které mám, nás nutí, aby to byla nula, tedy aby tam byla nula možnost plnit čistými biopalivy nebo vysokoprocentními, tzn. my jsme to tam navrhovali jako kompromis, protože je zjevné, že to povinné přimíchávání pravděpodobně nebude stačit na to, aby podíl byl splněn, tzn. právě proto byl podíl 30 %, ale podíl 30 % jsme tam navrhovali ještě ve chvíli, protože novela vznikala již několik měsíců, kdy nebylo jasné, jaké bude stanovisko Evropské komise.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru životního prostředí Richardu Brabcovi. Nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já jsem původně nechtěl vystupovat, ale mě vždycky pan ministr Brabec motivuje k tomu, abych vystoupil.

Já se obávám, že pan ministr Brabec, pan ministr životního prostředí, ne úplně příliš, nebo aspoň z toho, jak jsem já mu rozuměl, tak ne úplně příliš zavnímal některé momenty, které tu vysvětloval kolega Kalousek. Já se proto pokusím... Našel jsem si na veřejných zdrojích takový zajímavý text, který je i poměrně, řekl bych, lidový, takže ta informace bude možná přístupnější, že to nebude až tak odborné, který bych si tu dovolil přečíst, a možná že někteří si potom dají ty věci do souvislosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP