(18.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji tentokrát za dodržení času. Nyní pan kolega Bendl k faktické poznámce. A ve faktických poznámkách přibyl i poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Ani já nejsem s tou odpovědí spokojen. A už vůbec nejsem spokojen s tím, že se ministr zemědělství téměř na každé druhé radě ministrů zemědělství v Evropě jejího jednání nezúčastňuje. V době, kdy dojednáváme podmínky, a víme všichni, že v Evropě je otázka zemědělství a přerozdělování obrovského množství peněz poměrně klíčová, a ministři za mnou zcela určitě dobře vědí, že zastupuje-li stát ministr, anebo náměstek, je to na každé radě ministrů významný rozdíl a všichni se na to dívají významně jinak. Buďto tam jede představitel státu jako ministr, anebo tam jede jeho náměstek, tudíž to není taková klíčová záležitost. Jestliže se domlouvají, a zemědělci si platí lobbisty různě v tom smyslu, aby prolobbovávali své zájmy logicky v Evropě, a velmi dobře sledují - a pamatuji si, jak mě masírovala Agrární komora, jestli se budu účastnit jako ministr zemědělství evropských otázek a podobně. Dnes tedy Agrární komora k tomu asi mlčí, možná už má jiné informace. Nicméně ministr zemědělství se evidentně příliš neúčastní debat na toto téma. To považuji za faul českému zemědělství. O čem se tady vlastně vůbec máme bavit, když ministr zemědělství se musí zeptat někoho na telefonu na to, co tam vlastně je v poslední době dojednané? Co tady vlastně máme za priority, když víme, jaké obrovské množství peněz můžeme, nebo také nemusíme v oblasti zemědělství využít?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byla faktická poznámka poslance Bendla. Nyní pan poslanec Fiedler a ještě jedna poznámka pana poslance Kalouska, také faktická. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobře, děkuji. Takže tedy s faktickou. Já bych jenom chtěl ujistit, pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste tady řekl, že to je 13 966, tuším, pracovních míst. Tak když je to taková přesná cifra, tak předpokládám, že k takové přesné cifře se došlo nějakou přesnou studií nebo nějakým přesným propočtem. Jestli bychom se tady konečně s tím mohli seznámit. Pak jsem také pochopil, že se vlastně nejedná o těch 13 966, ale že to je 5 966. Takže milá vládní koalice, když se vám to hodí, tak pokud se týká o daně, o to, že říkáte, že daně nezvyšujete, jak už bylo tedy odhlasováno při jiném zákonu, že ty daně měly klesnout, a vy jste to zrušili, takže říkáte, že jste je nezvýšili, ale v podstatě jste ten stav změnili. Takže když se vám to hodí, tak ten stav kontinuálně nepokračuje, a když se vám to hodí, tak pokračuje. To je fantazie.

A opravdu, přidávám se k mým předřečníkům, rád bych slyšel i já odpověď na to, jak je to s tím, že jste připustili, že od 1. 7. jsme v rozporu s právy Evropské unie. Tomu se tady všichni vyhýbáte, tato otázka tu zazněla několikrát, opakovaně je na ni mlčeno.

Ještě se vrátím, mám půl minutky, těch 13 966. Rád bych, abychom měli ty materiály k dispozici, ať se na to můžeme podívat, když je to tak přesná cifra. Určitě nebyla vycucána z prstu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a připomínám, že faktické poznámky slouží k reakci na vystoupení, nikoliv k náhradě za vystoupení. Nikdo není přihlášen do rozpravy, můžete využívat svá normální vystoupení. Prosím ale faktická poznámka pana zpravodaje Miroslava Kalouska. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ano, pane předsedající. Já chci reagovat na pana poslance Bendla a chci se v tomto případě zastat pana ministra Jurečky. Obecně má pan poslanec Bendl samozřejmě pravdu, že účast náměstka nebo účast ministra znamená na radách Evropské unie úplně jinou váhu a prestiž. Ale mí přátelé a bývalí kolegové v Evropské komisi mně mnohokrát opakovali, že v případě českého ministra zemědělství současného je to v zásadě úplně jedno.

Současně bych pana ministra chtěl poprosit, aby opravdu odpověděl, proč jste se rozhodli vědomě ignorovat naše závazky vůči Evropské unii. Já jsem tady jednu odpověď nabídl. Zisky Agrofertu jsou poslancům vládní koalice přednější než závazky České republiky vůči Evropské unii. To je jediná srozumitelná odpověď, která tady zazněla. Pokud s ní nesouhlasíte, prosím, nabídněte alternativu odpovědi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. A nyní řádná přihláška pana poslance Zbyňka Stanjury v rozpravě. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: České přísloví Kdo si počká, ten se dočká. Já už čekám dlouho na ty odpovědi a částečně jsem se dočkal. A aby to bylo úplně jasné: Já jsem, pane ministře, z vaší odpovědi pochopil, že vy ani vláda nemáte žádnou pozici k otázce daňového zvýhodnění a využití biopaliv. Vy jste říkal: To už bylo v roce 2009, 2010 a my se tomu vůbec nevěnujeme. Pochopil jsem to dobře.

Pak mě udivila vaše odpověď k těm čistým biopalivům. A znovu se zeptám, abych to dobře pochopil. Znamená vaše odpověď, že tu celkovou povinnost můžeme splnit, jen když budeme chtít, neříkám, že musíme, jen použitím čistých biopaliv? Vy jste říkal, že to není nijak omezeno, že do celkového objemu se čistá biopaliva mohou započítat jakkoliv. Já se domnívám z toho návrhu ne. Že to není pravda. Ale možná to chápu špatně, proto se pro jistotu ptám. (Ministr Jurečka odpovídá od stolku zpravodajů mimo mikrofon.) Ne, vy jste říkal u těch čistých biopaliv, že je můžeme používat, jak potřebujeme až do toho celého objemu.

A já mám pocit, protože na tom zákoně se podílela tři ministerstva, pan ministr životního prostředí, pan ministr zemědělství a pan ministr financí. (Z pravé části sálu: A Agrofert!) A v části třetí -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosil bych nevykřikovat.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: - změna zákona o ochraně ovzduší, se píše mj. v materiálu ve sněmovním tisku 418. K bodu 2 § 19 odst. 2: Důvodem navrhované změny je omezit - omezit říkám, na rozdíl od toho, co říká pan ministr Jurečka - možnost dodavatelů pohonných hmot plnit si svoji povinnost dle odst. 1 uvedením čistého biopaliva nebo směsného paliva do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely nebo dodáním čistého biopaliva nebo směsného paliva, které bylo uvedeno do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie, na daňové území České republiky. Dále píšete v důvodové zprávě: Na základě poznatků z praxe bylo identifikováno, že nadměrné využívání těchto paliv - tzn. čistých biopaliv - nadměrné používání těchto biopaliv vede k deformaci trhu s pohonnými hmotami, kdy podstatná část běžných pohonných hmot, které by měly obsahovat určitou menší část biosložky, tuto biosložku neobsahuje.

Já s tím souhlasím, že to vede k deformaci trhu. Ale jak jste se zachovali k pozměňujícímu návrhu pana poslance Raise, který tu deformaci trhu navrhl odstranit? Byli jste proti. Tak to je rozpor mezi těmi dvěma tisky. A je to váš materiál, to není materiál opozice.

Dále píšete v důvodové zprávě k tomuto bodu: Vzhledem k tomu, že "biopaliva" určená pro použití, nabízená k prodeji nebo používaná pro pohon motorů, jsou osvobozena od spotřební daně - což je pravda - zatímco běžné pohonné hmoty obsahující určité množství biosložky spotřební dani podléhají - což je opět pravda - přichází výše popsaným postupem stát o spotřební daň, kterou by dodavatel pohonných hmot musel zaplatit v případě, že by povinnost plnil prostřednictvím běžných paliv obsahujících biosložku v objemu dle norem ČSN-EN. A já s tím zase souhlasím.

Ale znova rozpor. Vy v jednom materiálu, u bodu 417, jste říkali, jak je důležité daňové slevy zachovat. A tady, a pravděpodobně je to z dílny Ministerstva životního prostředí, (nesrozumitelné) pana ministra životního prostředí píšete, že je to špatně, že to deformuje trh a že stát přichází o spotřební daň. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP