(18.00 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Pak jsme tady několikrát se bavili o průběhu stávající notifikace. Vzpomeňte si, minule, když padl pracovní návrh přerušit tento bod do ukončení notifikace, pan ministr hrdě oznámil na mikrofon, že proces notifikace byl úspěšně dokončen. Vzpomínáte si všichni. Pak mu zavolal přítel na telefonu a sdělil mu, že to tak úplně není pravda. A pan ministr řekl: No skoro to už je, ale máte pravdu, úplně to ještě není. Ale protože uběhl od té doby nějaký čas, tři nebo čtyři týdny, tak zopakuji tu otázku, pane ministře: V jakém stavu to je dneska? Poprosil bych, ať už vám zavolá přítel na telefonu teď, anebo za chvíli, abychom dostali přesnou informaci, protože pokud to není, tak je racionální, abych zopakoval pracovní návrh přerušit projednávání toho bodu do ukončení notifikačního procesu.

Když jsme projednávali tisk 417, myslím, že to byl pan předseda Faltýnek, pokud se pletu, tak se mu omlouvám - tak tady tak srdceryvně vykládal, že pokud nezachováme daňové zvýhodnění, jaký to bude mít dopad na veřejnou dopravu. A že kdo je proti, bude mít na svědomí zdražení jízdného a zdražení nákladů dopravních podniků, Českých drah atd. A mnozí opravdu využívají čistá biopaliva. Já se ptám pana ministra zemědělství, proč omezuje v tom celkovém součtu využití čistých biopaliv.

Já tomu nerozumím. To znamená, tímto opatřením, které navrhuje vláda, sice podniky pravděpodobně z ekonomických důvodů budou dál čerpat daňové zvýhodnění, tomu ekonomicky rozumím. Když to zákon umožňuje, proč by to ty dopravní podniky nedělaly? Ušetří nemalé náklady, to je v pořádku. Ale současně se ten podíl, který odeberou, nezapočte do celkového podílu těch šesti či sedmi procent, což znamená, že se logicky musí přimíchávat do všeho ostatního, a tím logicky se zvyšuje objem přimíchávání, protože část, která z ekonomických důvodů - a to je jeden druh podpory, mluvil o tom pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek - bude z ekonomických důvodů čerpána, a já tomu rozumím, když ta možnost je, proč by někdo nečerpal. Kdo z nás může, tak také uplatňuje daňové odpočty. To není povinné, to je dobrovolné, jestli si odečtete tu úroky z hypoték, tu penzijní připojištění, tu životní pojištění apod. Nemáte povinnost, zákon vám dává možnost, ale každý logicky uvažující člověk to udělá, když to zákon připouští.

Tak pokud je pravda - já nejsem (nesrozumitelné) zemědělství - že nejsme schopni zvýšit produkci řepky, a není důvod, shodli se na tom lidé ze zemědělského výboru napříč politickým spektrem, a nebudu já se pouštět do debaty o tom, jak dobré či špatné jsou osevní plány a podobně, tak logicky znamená, že to budeme dovážet, protože povinnost přimíchávání se v objemu zvýší. To budou možná pracovní místa, ale určitě ne v České republice. Teď nevím přesně, možná by mě pan zpravodaj doplnil, jestli tam bylo uvedeno že se vytvoří 14 (tisíc) pracovních míst v České republice, nebo někde jinde. (Poznámka od stolku zpravodaje a navrhovatele: Na českém venkově.) Na českém venkově. Tak to by stálo opravdu za vysvětlení, pane ministře. Považuji to za korektní a věcný dotaz.

Někdo si tady stěžuje, že jsme někdy útoční nebo osobní. Z toho, co jsem zatím řekl, podle mne nic útočného ani věcného nebylo. To mi prostě jednoduchá trojčlenka - tady to prostě nefunguje. Já tomu nerozumím. Pak je to opravdu duplicitní a ve skutečnosti nebudeme plnit jenom ty závazky, které máme, ale budeme toho plnit mnohem víc. Ti to budou čerpat z ekonomických důvodů, ale současně to množství odebraných čistých biopaliv se do té celkové sumy nemůže použít v plné míře, ale jenom v omezené míře - myslím, že 1,2 %, pokud mě paměť neklame, a u druhého typu 1,8 %. Pan ministr k tomu zase počtvrté nebo popáté mlčí a říká: fakta, fakta. Já chci taky fakta. Jaký je proces notifikace? V jakém jsme stavu? Jakou pozici zastávala a bude zastávat Česká republika?

Myslím si, že i ti, kteří to prosazovali, ti takzvaní ochránci přírody, kteří viděli v biopalivech první generace jenom samé plusy a ty kritické hlasy - které byly od začátku, ty nevznikly podle zkušeností - odmítali, tak byli donuceni přiznat, že to není ta pravá cesta.

A bohužel jsme odpovědi nedostali, a to myslím popáté projednáváme v prvém čtení tento bod. Na druhé straně mi to nedá. Vláda, nebo aspoň KDU-ČSL se tváří, že to je velká priorita, že ten bod chtějí projednat a doprojednat, dokonce dneska do půlnoci. Jaká je to priorita, když začínáme v 17 hodin? Proč jsme nezačali dřív, aby ta debata mohla korektně proběhnout, mohli jsme klást dotazy. Pan ministr mohl odpovídat a my bychom řekli: ano, to nás uspokojilo, to ne, mám doplňující dotaz. Nic takového. Pan ministr Jurečka přišel v 16.55 do Sněmovny, možná v 16.50, ať se nepletu. Ale pak se nezlobte, pak ta debata je fakt rozbitá a já musím ze záznamu připomínat dotazy, ty nezodpovězené dotazy. A když se podíváte do toho 8. dubna, tak pan ministr v reakci na moje první vystoupení k tomuto návrhu - teď je to teprve druhé - slíbil, že mi odpoví, a doposud tak neudělal.

Pane ministře, já vás slušně žádám, abyste mi odpověděl na tyto konkrétní a věcné dotazy a podle toho se buď přihlásím znovu do rozpravy, nebo ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi ODS Zbyňku Stanjurovi. Nyní faktická poznámka pana zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: K těm pracovním místům, o kterých hovořil pan předseda Stanjura. Skutečně materiál, který projednáváte, který někteří z vás podporují, mluví ve studii RIA o 14 tisících pracovních míst, která tento výjimečný a úžasný program, který jsme vymysleli hlavou v Agrofertu - v Agrofertu už tam není, ale nikde jinde to nevymýšleli - přinese českému venkovu. Takhle je to tam napsáno. A současně pan ministr Jurečka říká, že k žádnému vyššímu odběru nedojde. Tak bych velmi prosil, kdyby nám pan ministr vysvětlil rozpor mezi tím výrokem a tím, co je v tom materiálu. Odběr bude takový, jako je dneska, a přinese to 14 tisíc nových pracovních míst.

Jistě chápete, pane ministře, že tohle se vysvětluje složitě, nicméně Poslanecká sněmovna si to vysvětlení zaslouží. Buď je špatný váš materiál, anebo nemluvíte pravdu. V každém případě je to dostatečný důvod pro to, abyste si ten materiál přepracoval tak, aby nelhal. To je první dotaz.

Druhý dotaz je, proč se vláda rozhodla zcela vědomě od 1. 7. porušovat pravidla, ke kterým se v rámci Evropské unie Česká republika zavázala. Vy to víte, že je od 1. 7. budete porušovat, přesto je budete porušovat. A žádný jiný důvod než zájem Agrofertu tam není. Pokud je tam ještě nějaký jiný důvod, prosím o jeho sdělení. Jinými slovy: Kde se vezme těch 14 tisíc pracovních míst, když není odběr? A proč z vašeho subjektivního rozhodnutí budeme porušovat závazky vůči Evropské unii?

Na tyto dvě otázky si Sněmovna odpověď zaslouží.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za téměř dodržení času. Mám dvě přihlášky do rozpravy. Jednu s přednostním právem místopředseda Petr Gazdík a po něm řádnou přihlášku pan poslanec Petr Bendl. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Budu stručný. Moc děkuji za slovo, pane předsedající.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, tu debatu už jsme tu vedli při minulé části tohoto bodu a já jsem tehdy žádal pana ministra zemědělství o vysvětlení, proč nemůže být v § 43 obecně metylester vyšších mastných kyselin, proč tam musí být metylester pouze řepkového oleje. Velmi vítám a děkuji panu ministrovi za to, že pak následně v jeho odpovědi jsem se dozvěděl o tom, že je připraven o této věci jednat, že ve výborech a ve druhém čtení podnikneme odbornou diskusi o tom a že se nebrání podobnému návrhu a jeho přijetí. Děkuji za to, pane ministře. To je jedna věc. Nicméně pořád nechápu jeho dnešní vystoupení, kdy říkal, že tam patří i biopaliva druhé generace, etanol a další nedaněné věci, které se biopaliv týkají. To je jedna věc.

Druhá věc. Nezazněla tady zcela jasně ve Sněmovně odpověď na otázku, kterou jak kolega Kalousek, tak kolega Stanjura už několikrát položili. Prosím, a to se týká nejenom pana ministra zemědělství, ale celé vlády: Proč projednáváme jeden bod třikrát? Proč zaplevelujeme jako zákonodárci právní řád neustálými novelami, na které se podniky musí připravovat? Mohl bych se opravdu zdvořile zeptat pana ministra či kohokoliv z vlády, zejména z Legislativní rady vlády, proč nešlo tu věc poslat v jednom návrhu, respektive při projednávání ty návrhy sloučit? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Gazdíkovi. Požádám kolegu Bendla ještě o strpení. S faktickou poznámkou se přihlásil pan předseda Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP