(17.50 hodin)

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, krásné dobré odpoledne, nebo skoro podvečer. Já tady uvedu jenom stručně několik věcí, které tady zazněly jako zjevné nepravdy, protože kdyby pozorný čtenář četl pozorně předložený návrh novely zákona o spotřební dani, tak by je nikdy nemohl vyslovit.

Já bych jenom chtěl připomenout, že dneska přimícháváme povinně do benzinu zhruba okolo 4 % biopaliv a do nafty okolo 6 % metylesteru a řepkového oleje. Tato novela ukládá podle toho, jak také dopadl notifikační proces Evropské komise, povinně 2,9 %, abychom biopaliv uváděli do benzinu povinně, a 4,2 %, takže to je hluboce pod tím, co dnes už se standardně děje. A vlastně ta změna je v tom, že nám Evropská komise říká: my to chceme v každém litru, a ne za rok. Takže tady evidentně se k nějakým vyšším hodnotám v tento okamžik nedostáváme.

A pokud jde o to, co tady bylo vyřčeno, že podpora, která teď končí, po pěti letech končí 100% podpora a zavádí se minimální zdanění, že se vztahuje pouze na metylester řepkového oleje, tak to prostě není pravda. Vztahuje se to samozřejmě na pohonné směsi jako B30, B100, což jsou metylestery, dále na veškeré rostlinné oleje určené k pohonu motorů, pokud splní příslušnou normu, českou státní normu pro paliva. Dále na bioplyn, dále na biopaliva druhé generace, tady je to dokonce plně osvobozeno od jakékoli spotřební daně, a dál na pohonnou hmotu E95 a pohonnou hmotu E85, což jsou paliva, která obsahují líh kvasný bez vody, zvláště denaturovaný, splňující kritéria na paliva. To znamená, zjevně se bavíme o daleko širší škále možných alternativních biopaliv, která můžeme v dopravě využívat. Toto konkrétní, co jsem tady zmiňoval, tak je uvedeno v příslušných paragrafech, v paragrafu tohoto zákona č. 48 a paragrafu zákona č. 54. Je dobré si to přečíst, abychom věděli a bavili se konkrétně, věcně a pravdivě a nemanipulovali s fakty.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi zemědělství. Mám dvě faktické poznámky pana poslance Kalouska, ale... vidím, vidím, ano, a potom pana kolegy. Prosím, pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Tu škálu, kterou jste předčítal, pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, to platí pro to přimíchávání. Pro ta daňově zvýhodněná čistá biopaliva platí § 43 písm. c) zákona o spotřební dani a ten bohužel mluví o metylesteru řepkového oleje, o ničem jiném.

Ale to si můžeme možná vyjasnit v odborné diskusi, třeba až bude tento zákon ve druhém čtení. A vy jste tady neodpověděl na dvě zásadní otázky. Jak to, že jste připustili zcela vědomě v zájmu Agrofertu, že za 14 dní se ocitneme v rozporu se závazky, které jsme uzavřeli vůči EU? To se ocitneme, na to jste neodpověděl. A když jste říkal, že se nezvýší produkce povinné řepky, tak kde se vezme těch 14 tisíc pracovních míst. Já jsem nad tím taky bádal. To je ve vašem materiálu, já si to nevymyslel, prostě o 14 tisíc zvedneme zaměstnanost. Dokonce se tam na odvodech těchto čtrnácti tisíc zaměstnanců dokládá, jak to bude pro ČR výhodné. Takže já jsem nad tím také bádal, kde by se těch 14 tisíc vzalo vzhledem k tomu, jak se současná vláda chová. Přišel jsem na jeden jediný vysvětlitelný způsob, že prostě bude potřeba najmout 14 tisíc tajných, kteří budou dávat pozor, jestli to někdo nekritizuje. A kdo to bude kritizovat, toho potrestáme. A máte-li jiný argument, kde těch 14 tisíc lidí vezmeme, tak bych si ho velmi rád vyslechl, pane ministře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka poslance Pavla Šrámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Rád bych zareagoval na pana předsedu Stanjuru. Ano, máte pravdu. Když jsme schvalovali zelenou naftu, tak se to dělalo rychle. Víceméně se prodloužilo to, co dříve platilo, protože minulé pravicové vlády zelenou naftu zrušily úplně. Takže aby aspoň to pokračovalo co nejdříve, tak se vlastně obnovil ten starý zákon. To byla chyba. Myslím si, že podporu zelené nafty by měli mít jak rostlináři, tak živočicháři. A já osobně se o to budu snažit. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Kalouska. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. K zelené naftě, která je skutečně distorzí, bráno k daňovým únikům, ale to jsme si říkali u zelené nafty. Tak prosím pana poslance Stárka, aby si povšiml, že je tam odstupňovaná odměna. (Předsedající: Šrámka.) Šrámka, pardon. Ta největší odměna, ta největší vratka 57 %, se vrací v okamžiku, kdy je použit, ne tady ta škála, co četl pan ministr Jurečka, ale kdy je použit metylester řepkového oleje. To je ta největší fiskální podpora, kterou poskytujeme, pokud odebíráme Kostelecké uzeniny, Penam nebo Babišovo MEŘO. Všechno ostatní má tu odměnu mnohem menší. Takovéto zákony vy tady prosazujete. (Potlesk ze strany TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce. Teď nemám žádnou přihlášku do rozpravy. A vidím pana předsedu klubu ODS Zbyňka Stanjuru. Pane předsedo, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já už jsem to avizoval v té faktické připomínce, takže se jenom připomínám, děkuji za udělení slova.

Já se musím vrátit k té rozpravě. Myslím, že dneska tady jsme popáté k tomu bodu, a já jsem čekal, že se jako první přihlásí pan ministr Jurečka, který mi při tom prvním, na začátku dubna, slíbil, že na dotazy, které jsem mu položil, a říkám, byly konkrétní a věcné, odpoví. A už měl čtyřikrát příležitost a čtyři různé dny a ani jednou to neudělal a já nevím proč.

Nejdřív se chci vrátit k vystoupení pana předsedy poslaneckého klubu ANO pana Faltýnka. Vzpomeňte si, minule jak říkal, že bude věcný a že se těší na tu odbornou debatu, tak tady lhal, když mluvil o hlasování v Evropském parlamentu. Já jsem si to přesně ověřil. Ale samozřejmě, když si vytrhnete z kontextu od prostředka hlasování něco a prezentujete to jako názor politické strany, tak se vám to možná hodí do krámu, ale není to pravda. Tak já se zkusím k tomu vrátit a říct, jaký byl stávající stav, a to bylo až 10 % z biopaliv první generace. Naše europoslanecká frakce neúspěšně - říkám neúspěšně - navrhovala snížení na 6 %. A když to neprošlo a hlasovalo se o snížení na 7 %, máte pravdu, mí kolegové to podpořili, protože sedm je lepší než deset. Mám k tomu písemné podklady z Evropského parlamentu, klidně vám je předám. Vaši kolegové návrh na 6 % nepodpořili, nepodpořili naši europoslanci tento návrh, a prostě šest je lepší než sedm a sedm je lepší než deset. O tom jsem úplně - to je stávající stav. O tom se nehlasovalo, to je stávající stav. Hlasovalo se o snížení. A říkám, mí kolegové z úspěšné europarlamentní frakce - jenom podotýkám, že tam jsou kolegové z konzervativní strany, David Cameron vyhrál volby, členem té frakce byl nový polský prezident, tak jsme prostě nepřesvědčili jak evropskou socialistickou stranu, tak Evropskou lidovou stranu o větším snížení.

Jeden z těch dotazů, které jsem položil panu ministru Jurečkovi v úplně první rozpravě, byl, jakou pozici v těch jednáních - ještě jsme se shodli, že je návrh Evropské komise, který to chtěl snížit dokonce na 5 %, proti tomu protestovaly některé státy. Pak byl nějaký jiný návrh na 7 %, který si europarlament nakonec prosadil v hlasování. Jakou pozici má ČR a s jakými návrhy bude přicházet ministr zemědělství ČR a jaké procento bude prosazovat. Odpovědí je urputné mlčení dodneška. Už je to přes dva měsíce. Z toho plyne jediná odpověď. Buď se pan ministr stydí říct na mikrofon, jakou má pozici, nevím proč, anebo nemá žádnou pozici. To je docela jednoduché vysvětlení. Ale možná se pletu a dneska mi pan ministr v rozpravě - já pořád říkám v rozpravě, ať můžu ještě reagovat, ne v závěrečném slově - odpoví. Slíbil jste mi to, pane ministře. A připomínám, že to byly opravdu konkrétní a věcné dotazy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP