(17.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Novela, kterou dnes máme před sebou, tuto možnost redukuje o 70 %. Jinými slovy, ať prodá distributor kolik chce čistého biopaliva, stejně má povinnost přimíchat bionaftu, ne sice 6 %, ale minimálně 4,2 % do každého litru, což má logicky ten důsledek, že zatímco kšeft s čistým biopalivem poběží dál, protože bude díky tomu, že je daňově zvýhodněno, cenově atraktivní, tak ať prodá, nebo neprodá příslušný distributor jakékoliv množství čistých biopaliv, stejně musí přimíchat minimálně 4,2 % bionafty, což teoreticky znamená - zdůrazňuji teoreticky, ale vláda s tím ve svém materiálu evidentně počítá - až sedmdesátiprocentní nárůst povinného odběru bionafty oproti současnému dnešnímu stavu, což vláda ve svém materiálu v okamžiku, kdy pravděpodobně ještě nepočítala s tím, že narazí na kompetentní protiargumentaci, dokonce pokládá za přednost a říká: je to skvělé, zvýšíme povinný odběr řepky, navýšíme až o 14 tisíc pracovních míst na venkově v jednotlivých regionech. A nemocní se uzdraví, ptáci začnou zpívat a růže rozkvetou v okamžiku, kdy se nám povede prosadit zákon, kdy navýšíme oproti dnešnímu stavu povinný odběr biopaliv.

Ono tomu tak samozřejmě není, protože za prvé 14 tisíc pracovních míst je jenom výmysl jako celá řada jiných výmyslů během argumentace, protože pokud se tam nebude pěstovat řepka, bude se tam pěstovat něco jiného. A kdybych se v tomhle případě mýlil, tak podpora může pokračovat pouze do konce roku 2020. Těch 14 tisíc pracovních míst potom půjde na ulici v duchu tohoto vládního materiálu.

Já o tom mluvím jenom proto, že jak probíhala diskuse, tak mí názoroví oponenti často říkali, že nemám pravdu, když říkám, že tento návrh, který máme na stole, navrhuje zvýšit povinný odběr bionafty. Pokud bych pravdu neměl, tak by se tím vláda sama nevytahovala v materiálu, který projednáváme, a sama neříkala, jak se zvýší počty pracovních míst o 14 tisíc na venkově. Je to lež na lež, výmysl na výmysl, účelový argument na účelový argument pro jediný výsledek - a tím jediným výsledkem je ekonomický zájem firmy Agrofert, která patří ministru financí, který zákon napsal, protlačil připomínkovým řízením, protlačil vládou, kde okouzlil pana ministra zemědělství do té míry, že to od něj převzal, aby to tady překládal jménem vlády on, nikoliv zpracovatel, který to napsal. Nicméně je to bezprecedentní konflikt zájmů, který prostě nezná historie moderní demokracie za posledních 25 let. Je to skandál takového rozsahu, proti kterému jsou všechny Jaňule a Peťule pouze nepodstatnými epizodami. Toto je znásilňování demokracie. Toto je znásilňování svobody. Toto je arogance a zneužívání moci, kde se moc vysmívá do tváře voličů a říká: vy jste si mě zvolili, vy jste mi dali mých 18 %, tak mám teď právo na vaše miliardy.

A já to nevyčítám ministrovi financí. Koneckonců s tím do té politiky šel, proto investoval do založení politické divize firmy Agrofert a proto tady dnes sedí politický klub ANO. Nechápu koaliční partnery, kteří mu to nejenom tolerují, ale kteří ho v tom podporují. Protože bez nich by to zneužití moci a tenhle výsměch občanům nebyly možné.

Doufal jsem a myslel jsem si, že tady předstoupím jako zpravodaj tisků 417 až 418 a řeknu, že je dobře, že už máme ve Sněmovně jenom jednu novelu zákona o spotřební dani, protože tisk 417, jak si jistě dobře vzpomenete, jsme už schválili a poslali do Senátu. A jistě si dobře vzpomenete, jak se nás pan ministr financí snažil přesvědčit, že to není jeden zákon o spotřební dani, že jsou to dva zákony o spotřební dani. Říkal: teď neprojednáváme biopaliva, teď projednáváme zákon týkající se tabáku a o biopalivech budeme mluvit až u tisku 418. On je jenom jeden zákon o spotřební dani. Nejsou dva nebo tři. Je jenom jeden a týká se zatížení spotřebních daní u tabáku, u lihu i u pohonných hmot, tedy i u biopaliv. Vláda z nás trochu dělá hlupáky, když se snaží z jednoho zákona udělat dva alespoň opticky a jednomu říkat zákon o tabáku a druhému říkat zákon o biopalivech. Něco podobného jsem tady zaslechl u rozpočtového určení daní, kdy někteří naši kolegové se domnívali, že jeden zákon rozpočtového určení daní je pro kraje a druhý pro obce. Ne, je jenom jeden zákon o rozpočtovém určení daní, zrovna tak jako je jenom jeden zákon o spotřební dani. A já jsem doufal, že už budeme mít jenom jeden. Není to tak.

Pohlédnete-li do programu dnešní schůze, tak ve sněmovním tisku 512 už tady máme další spotřební daň, která se týká - hádejte čeho. Tabáku. Tisk 417 se týkal tabáku, aby se netýkal biopaliv, tisk 418 se týká biopaliv a tisk 512, který budeme projednávat v prvním čtení, se bude týkat zase pro změnu tabáku.

Já se chci vlády zeptat, jestli si z nás dělá legraci a kolik novel spotřební daně během jednoho roku nám jako předloží na stůl, aby se vždycky tvářila, že se jedná o nějaký jiný zákon. Tohle prostě nemá precedens, takhle nikdo nikdy nepracoval. Tady bylo slušné předložit za jeden rok jednu novelu zákona o spotřební dani nebo o DPH nebo o čemkoliv, ale novelizovat spotřební daň každé dva měsíce? To si fakt z nás chcete dělat takovouhle legraci? Dovolte, abych vám sdělil, že tak jako jste tvrdili, že tisk 417 je zákon o tabáku a že tam nepatří biopaliva, byť pan poslanec Rais tam osobně načítal pozměňovací návrh o biopalivech, tak tisk 417 byl o palivech, lihu a tabáku. Tisk 418, který projednáváme teď a ke kterému vystupuji, je o palivech, lihu a tabáku a tisk 512, který budeme projednávat v prvním čtení pravděpodobně již začátkem července, je, prosím pěkně, o palivech, lihu a tabáku. Je bláhové se domnívat, že v tisku 512 nebudeme mluvit o biopalivech, že tam nebudeme předkládat pozměňovací návrhy týkající se biopaliv, pokud Poslanecká sněmovna nezaujme racionální postoj u tisku 418. Je to prostě jeden zákon o spotřební dani a minimálně zpravodaj má povinnost nedovolit vám, abyste ohlupovali veřejnost tvrzením, že jsou to zákony tři. Je to prosím pěkně zákon jeden. Koneckonců u tisku 512 budu s napětím očekávat, zda ho bude předkládat ministr financí, nebo ministr zemědělství, protože jak známo, tabák je zemědělská plodina a směrnice týkající se kouření za Českou republiku projednává v Evropské unii pan ministr zemědělství, to je jeho kompetence. Já budu s napětím čekat, jestli v tisku 512, to je příští novela zákona o spotřební dani, předstoupí pan ministr financí, kterému to patří z logiky, anebo pan ministr zemědělství, kterému tisk 418 patří z logiky Agrofertu. Můžeme se dočkat čehokoliv. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP