(17.00 hodin)
(pokračuje Černochová)

Bohužel neřeší celou řadu situací, ke kterým v praxi při shromažďování dochází. Tento výklad naopak komplikuje aplikaci zákona v praxi úřadů. Výklad toho budoucího nového zákona komplikuje výklad v praxi úřadů nebo i Policie České republiky. Tam bych tedy byla velmi ráda, aby pan předseda výboru pro bezpečnost požadoval, aby se tím zabýval i výbor pro bezpečnost, nejenom výbor pro veřejnou správu.

Řeknu vám, jaké obavy mne k tomu vedou zejména. Byla tu zmíněna novela, která se týká zákazu maskování.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní poslankyně, já se omlouvám, ale vzhledem k tomu, já jsem to inzeroval na začátku, že na 17. hodinu máme již pevně zařazený další bod, tak vás požádám, abyste v pár větách dokončila svou řeč s tím, že tento bod budeme muset přerušit.

 

Poslankyně Jana Černochová: Pane místopředsedo, pokud jste mi dal slovo před 17. hodinou, podle jednacího řádu mě nemůžete přerušit. Já se budu samozřejmě snažit co nejrychleji odprezentovat to, co vám chci říct, ale prosím -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se obávám, že v tomto ohledu nemáte pravdu. Jednací řád hovoří tak, že máte dokončit svou řeč a umožnit projednávání.

 

Poslankyně Jana Černochová: Ano, dokončit svou řeč, tak mě nechte dokončit moji řeč. Děkuji pěkně.

Tento návrh zákona je hodně benevolentní. Česká republika má ve své legislativě to stávající znění, které samozřejmě bylo několikrát novelizováno, ale to, co je v něm teď, tak to ještě mnohem víc zmírňuje situaci, a bezpečnostní situaci, v jaké se momentálně Česká republika nachází. Já to považuji za obrovské riziko. Dochází tu k útokům na ministra obrany, dochází tu k útokům na prezidenta republiky, a my naopak budeme zjemňovat zahalování na demonstracích? Mám pocit, že opravdu úředníci Ministerstva vnitra naprosto nekopírují situaci, která se v bezpečnostních otázkách v České republice i jinde na světě kolem nás děje.

Takže já, pokud by se neměla novela upravit a bezpečnostní výbor by nepřijal celou řadu opatření, která naopak dají policii více pravomocí, v žádném případě tento návrh zákona nepodpořím. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně, že jste skutečně respektovala čas a že můžeme pokračovat tak, jak jsme se usnesli.

Děkuji tedy panu ministrovi i panu zpravodaji a přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k projednávání pevně zařazeného bodu a tím je

45.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních
daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 418/ - prvé čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 27. května 2015 na 27. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme jej přerušili v obecné rozpravě a odročili do další schůze Poslanecké sněmovny. Je to usnesení Poslanecké sněmovny číslo 781 z 27. schůze Poslanecké sněmovny.

Prosím tedy, aby místo u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele ministr zemědělství Marian Jurečka a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Miroslav Kalousek. Chci se zeptat, zda pan navrhovatel nebo zpravodaj chce vystoupit. Pan zpravodaj si bere slovo. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ne, já své vystoupení odkládám na okamžik, kdy ten bod začneme projednávat, pane předsedající. Ale vzhledem k tomu, že i nezaujatí pozorovatelé tento bod označují za zákon o dvojité podpoře Agrofertu, nepokládám za možné, abychom ho projednávali bez přítomnosti ministra financí, který si ho jako příslušný továrník napsal. Takže prosím, abychom přerušili nebo posečkali do okamžiku, než pan ministr financí se dostaví. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Chci se tedy zeptat, zda to mám v tom případě brát jako procedurální návrh.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Zajisté. Pan předseda Faltýnek říká, že jde pro něj. Já nevím pro koho, ale než s ním přijde, tak bychom jednat neměli. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: V tom případě vzhledem k tomu, že předseda poslaneckého klubu pan Faltýnek odcházel s tím, že přivede pana vicepremiéra na jednání k tomuto bodu, aby se účastnil projednávání, v tom případě, je-li to procedurální návrh, mohu o něm dát hlasovat, anebo mohu vyhlásit přestávku. Ale jestli chcete dát hlasovat o procedurálním návrhu... Stačí, když vyhlásím přestávku? To znamená, že vyhlašuji přestávku na pět minut.

Už je tady. Na to mám právo podle jednacího řádu, to znamená, že vzhledem k tomu, že byla naplněna podmínka, aby pan vicepremiér byl přítomen na projednávání bodu, myslím si, že nic nebrání tomu, abychom mohli pokračovat v projednávání.

Nyní se tedy hlásí pan zpravodaj před otevřením rozpravy.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dobrá. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jsme přerušili projednávání tohoto bodu, jen velmi stručně si dovolím oživit, že projednáváme zákon, který pracovně nazýváme zákonem o dvojí veřejné podpoře Agrofertu. První veřejná podpora se odehrává v daňovém zvýhodnění čistých biopaliv a to, co je na tom skandální, je skutečnost, že daňové zvýhodnění se týká pouze metylesteru řepkového oleje.

Můžeme vést spoustu odborných diskusí, zda existují, či neexistují nějaká jiná čistá biopaliva, která by také mohla být použita místo tzv. meřa, ale vždycky to bude pouze akademická debata, dokud bude platit pozměňovací návrh, který byl uplatněn až na půdě Poslanecké sněmovny, Ministerstvo financí nikdy nic takového nenavrhovalo, dokud bude platit pozměňovací návrh zpracovaný dr. Radmilou Kleslovou, tenkrát ještě sociální demokratkou, který uzákonil, že jediný metylester, jediné čisté biopalivo, které může být daňově zvýhodněno, je metylester řepkového oleje. Všechny ostatní metylestery tohoto dobrodiní nejsou schopny dosáhnout, proto také těžko můžeme zjistit v tržních podmínkách, jestli existuje něco jiného, protože cokoli jiného nemůže konkurovat, cokoli jiného daňovou výhodu nemá. Daňovou výhodu má pouze výrobek Babišových technologií, nikdo jiný tuto daňovou výhodu mít nesmí. To je první veřejná podpora.

Druhá veřejná podpora se týká povinného přimíchávání, které vyplývá z evropské směrnice, 4,2 % biolihu do benzinu a 6 % bionafty do nafty. Souběh těchto dvou veřejných podpor... nebo skutečnost, že tyto dvě veřejné podpory doteď existovaly v souběhu, byla kompenzována tím, že se to navzájem od sebe mohlo odečítat. To znamená, čím více prodal distributor čistých biopaliv, tím méně musel míchat. Takže skutečně existovaly - protože na určitý objem prodaného fosilního paliva je povinnost prodat určitý objem biopaliv - skutečně existovali distributoři...

Až pan poslanec Sklenák přestane řvát, já budu pokračovat. Děkuji.

Takže skutečně existovali distributoři, kteří už nemuseli vůbec do prodaného fosilního paliva míchat, protože prodali tolik čistého biopaliva, že tu povinnost měli splněnou v rámci první veřejné podpory a už nemuseli aplikovat tu druhou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP