(16.30 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Zopakuji, o čem hlasujeme. Přikazujeme tento materiál výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto předložený návrh. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 66, přihlášených poslankyň a poslanců je 130, pro návrh 129, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru.

 

Pan zpravodaj dal návrh na to, aby byl tento materiál projednán ještě v ústavněprávním výboru.

 

Poslanec Jan Klán: Já to ještě zopakuji. Abych byl přesný - aby byl přikázán také ústavněprávnímu výboru. Byla tady hodně jmenována otázka zdravotní, takže zdravotnímu výboru a také hospodářskému výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan poslanec Pilný se hlásí. Eviduji tedy v tento moment výbor zdravotní, hospodářský a ústavněprávní.

 

Poslanec Ivan Pilný: Já jsem tedy rozhodně nechtěl navrhovat hospodářský výbor. Nevím, co by s tím dělal. Ale vzhledem k tomu, že část 2 odst. 3 mluví o záznamu kryptografických klíčů s certifikátem, který má sloužit k autentizaci blíže nespecifikovaných informačních systémů, tak navrhuji přikázání bezpečnostnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Bezpečnostní výbor, jestli jsem vám dobře rozuměl.

 

Poslanec Jan Klán: Když tak hospodářský výbor stahuji, já jsem si to spletl.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Takže pouze pro pořádek zopakuji - bezpečnostní výbor, zdravotní výbor a ústavněprávní výbor. Je ještě nějaký jiný návrh? Jiný návrh nevidím. V tom případě budeme hlasovat o jednotlivých výborech.

 

Dávám hlasovat o tom, kdo je pro, aby tento předložený návrh byl dán k projednání bezpečnostnímu výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 67, přítomných poslankyň a poslanců 144, pro návrh 84, proti 51. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání bezpečnostnímu výboru.

 

Dále budeme hlasovat o tom, že tento návrh dáme k projednání zdravotnímu výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání zdravotnímu výboru, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 68, přihlášených poslankyň a poslanců je 146, pro návrh 63, proti návrhu 54. Tento návrh byl zamítnut.

 

Dále budeme hlasovat o tom, že předložený návrh bude dán k projednání ústavněprávnímu výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 69, přihlášených poslankyň a poslanců je 147, pro návrh 144, proti nikdo. Konstatuji, že byl vysloven souhlas.

 

Já tedy dále konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání bezpečnostnímu výboru a ústavně právnímu výboru. Vzhledem k tomu, že pan předkladatel stáhl svůj návrh na zkrácení lhůty na 30 dnů, tak o tom nebudeme hlasovat. Ukončím jednání o tomto bodu.

S přednostním právem se hlásí pan předseda Mihola. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážení kolegové, dávám procedurální návrh, aby dnes Poslanecká sněmovna jednala meritorně i procedurálně po 19. i po 21. hodině. (Zesiluje hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Chci se pouze zeptat, zda myslíte, aby pouze jednala, nebo i hlasovala.

 

Poslanec Jiří Mihola: Jednala i hlasovala po 19. i po 21. hodině.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Je to procedurální návrh. (Protestní hlasy v sále, velký hluk.) Je to procedurální návrh, dám o něm hlasovat.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, ten návrh může podat jménem dvou klubů, ne jako Mihola.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dává to jako předseda jednoho klubu. Chcete to upřesnit, pane předsedo?

 

Poslanec Jiří Mihola: Omlouvám se za zmatek. Upravuji. Dávám to prostřednictvím klubu KDU-ČSL a klubu hnutí ANO.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za upřesnění. Jedná se o procedurální návrh. V tom případě já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Omlouvám se, registruji žádost o odhlášení. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Všechny vás odhlásím a požádám vás o opětovné přihlášení. (Sílí hluk z levé strany sálu.) Počkám, až se počet ustálí.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento procedurální návrh tak, jak byl předložen, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 71, přihlášeno 151 poslankyň a poslanců, pro návrh 74, proti návrhu 60. Tento návrh byl zamítnut.

 

Hlásí se pan ministr kultury.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, pane předsedající. Já chci zpochybnit hlasování. Nefungovalo mi hlasovací zařízení. Děkuji. (Poslanci se smějí a ještě více hlučí.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Ještě pan předseda Mihola.

 

Poslanec Jiří Mihola: Já se moc omlouvám. Já jsem udělal takovou komplikaci. Jak jsem tu kartu tam zandával tak důrazně, že jsem ji zalomil a nerozsvítilo se mi to, opravdu se můžete na to jít podívat, takže to je asi rarita, moc se omlouvám, ale teď nevím ani jak to vyndat, protože mám tady takovýhle kousek. (Ukazuje kousek karty. Poslanci se smějí a tleskají.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: V tom případě se omlouvám, ale vzhledem k tomu, že není možné hlasovat a pan poslanec Mihola nemá kartu, tak než si vezme náhradní kartu a dojde k opravě hlasovacího zařízení, přeruším jednání na pět minut s tím, že pak budeme pokračovat. Děkuji.

 

(Jednání bylo přerušeno v 16.38 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP