(16.20 hodin)
(pokračuje Chovanec)

K otázce pana zpravodaje. My se budeme klonit k názoru, a teď ho zkoumáme, já jsem tady odpovídal na jednu interpelaci, tuším, před měsícem, a to je ta otázka věku. Klonil bych se k tomu, aby u určité věkové kategorie obyvatel byl občanský průkaz vydán tak, jak je to u našich sousedů, například na dvacet let. To znamená u těch lidí v 70 letech, aby tam dostali omezení ne na deset, ale na dvacet let, protože předpokládáme, že - nechci předjímat, ale měl by to být dostatečný limit pro to, abychom toho občana neobtěžovali znovu chodit si vyřizovat občanský průkaz, nebo alespoň s delší časovou prodlevou.

Řidičské průkazy se řídí vlastní legislativou. Jsou v gesci Ministerstva dopravy. Je otázkou, jestli je možné tyto dva systémy nějak racionálně provázat.

Ještě jednou říkám, ta debata byla pro mě velmi podnětná a myslím, že nás čeká ještě hodně práce ve výborech. Ministerstvo vnitra se na to připraví a jsme připraveni na debatu. Díky za ni.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. Neeviduji žádnou faktickou poznámku ani přednostní právo. V tom případě dostane slovo - omlouvám se, v tom případě faktická poznámka pana poslance Vondráčka. Máte slovo.

 

Poslanec Radek Vondráček: Chtěl jsem využít faktické poznámky a navázat na vystoupení pana ministra, který poděkoval za podněty. Já jsem už vůči ministerstvu jeden podnět vznesl. Je ještě jedna věc, která trápí starosty menších obcí, a to jsou případy, které skutečně existují, kdy dotyčný má bydliště na ohlašovně a přitom prokazatelně vlastní nemovitost určenou k bydlení. A není na světě síla, která by ho z toho obecního úřadu dostala, protože obec nemá takové oprávnění, není aktivně legitimovaná zrušit mu trvalý pobyt a zřídit mu ho někde jinde. Ty důvody jsou různé, většinou je to nějaká prevence, aby k němu domů nepřišla třeba exekuce. Takže jestli se můžu přidat s podněty, tak se ještě přidávám s tímto drobným podnětem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy dostane slovo pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych jenom pár slov také k záležitosti ohlašoven, respektive přihlášených občanů na ohlašovnách, kdy skutečně došlo k obrovskému nárůstu občanů, kteří mají trvalé bydliště na ohlašovně obecního úřadu.

Je třeba tento problém řešit ve spolupráci se samosprávami, se starosty obcí, protože občané se skutečně vyhýbají řadě svých povinností, mimo jiné i placení za odpad. Často se vyhýbají problémům s exekucemi apod. Nastává tady ale obrovský problém s tím, že to, co tady řekl kolega Stanjura, že nastává problém pro partnery, pro obchodní partnery těchto lidí, kteří jsou evidováni s trvalým bydlištěm na ohlašovně, kdy protistrana, která uzavřela smluvní vztah, neví, že tento člověk je řekněme, když to řeknu v uvozovkách, problémový, protože má bydliště na ohlašovně obecního úřadu. Není tato záležitost promítnuta do živnostenského listu, případně do jiných dokumentů. To si myslím, že je naprosto špatně, protože v řadě případů se stalo, že firma, která měla působiště na ohlašovně, si nechala dodat stavební práce nebo materiál, za který potom nezaplatila, a bohužel nikdo neví jenom z čísla popisného, pokud si to neprolustruje, že dotyčná adresa je vlastně ohlašovna, že se jedná o obecní úřad.

Myslím si, že to jsou věci vážné, které zasahují do podnikání, a je třeba se tím skutečně odpovědně zabývat. Proto prosím pana ministra vnitra, aby se pokusil najít řešení ve spolupráci se samosprávami, aby i obec, tak jak řekl pan kolega Stanjura, se mohla k umístění občana na ohlašovně řádně vyjádřit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Než budeme pokračovat, přečtu jednu omluvenku. Do konce jednacího dne se dnes omlouvá ze zdravotních důvodů pan poslanec Andrle.

S přednostním právem ještě ne - mám jednu faktickou poznámku, s tou se hlásí pan poslanec Bendl. Poté dostanete slovo, pane ministře. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. K těm podnětům, k debatám na výboru. My totiž máme dobrý systém, jak člověka instalovat, nebo to jeho trvalé bydliště instalovat na radnici, to umíme, ale neumíme ho už z té radnice dostat. A to platí obecně, že se nám tam propadají a my vlastně nejsme schopni najít způsob, co s tím dál. Radnice se stává opravdu domovem se vším všudy a je toho zneužíváno v řadě případů. Bylo by dobře, aby Ministerstvo vnitra přišlo s nějakým variantním řešením, jak ty lidi začít, pokud mají nemovitost či jiný způsob, jak jim začít pomáhat možná i někdy dostat se do normálního způsobu existence a evidence.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní tedy s přednostním právem pan ministr Chovanec. Máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, jak jsem tady hovořil o jistém záměru zákona o evidenci obyvatel, tak ten počítá s tím, že pokud někdo vlastní nemovitost, která je kolaudovaná za účelem bydlení, tak se musí přihlásit tam. Nemůže využívat status ohlašovny. To je v tom věcném záměru, takže tady reagujeme na mnohé oprávněné stesky starostů a starostek v České republice. Předpokládám, že se velice brzy potkám s novým vedením Svazu měst a obcí a že projednáme mimo jiné tuto otázku, ale samozřejmě i otázku dejme tomu podfinancování přenesené státní správy, kterou obce dělají. Podle údajů, které jsem získal, tak obce zhruba vyčíslují podfinancovanost na 200 korun na jednoho občana a rok. Určitě povedeme debatu nejenom o ohlašovnách, ale i o zvýšení RUD a peněz, které měly jít za obcemi. Když přichází nová práce, nové úkoly, měly by přicházet i nové peníze. Samozřejmě je to otázka debaty v rámci rozpočtu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj Klán.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Vrátím se tady ještě k té době vydávání občanských průkazů. Jak už tady řekl pan ministr, tak on se nebrání tomu, aby se stanovila doba u lidí třeba starších sedmdesáti let na dvacet let. Rozumím tomu, přece jenom naše populace stárne, určitě toto navýšení by bylo nejlepší. Ale já se kloním k tomu na dobu neurčitou. Jak říkám, populace bude stárnout, tak se budeme dožívat stále více, tak jaksi tahat staré občany na úřady nebo využívat režim off-line mi přijde potom opravdu scestný.

K otázce dětí, jak tady říkal pan poslanec Kasal, si vzpomínám, že někdy před rokem 1990 byly v občanských průkazech uvedeny i děti. Kdybychom měli teď občanské průkazy elektronické, tak pokud budou s čipem, tak nevidím problém, aby tam byly nahrány i děti. V tom případě by ale musely mít nemocnice čtečky, aby přečetly veškeré údaje. To také stojí za úvahu, zda tohoto nevyužít, ale například i krevní skupinu. Tam může být téměř cokoliv, protože pokud je nehoda, tak jak člověku pomoct, když třeba například nevíme, jakou má krevní skupinu?

Ale to nejsou jenom tyto věci, můžeme o tom diskutovat na výborech. Je tady mnohem více věcí, jak tady už zaznělo v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. V tento moment nevidím nikoho přihlášeného do rozpravy, takže se chci zeptat, zda tomu tak je. Skutečně se nikdo nehlásí. Končím obecnou rozpravu. Táži se pana navrhovatele a zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Návrh na vrácení nebo zamítnutí předloženého návrhu nepadl. V tom případě budeme hlasovat.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Táži se, zda má někdo jiný návrh na jiný výbor jako garanční. Není tomu tak. Než dám hlasovat, tak vás všechny odhlásím na žádost z pléna a požádám vás, abyste se znovu přihlásili. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP