(16.10 hodin)
(pokračuje Klán)

Ale rodné číslo je identifikátor, který nás identifikuje v oblasti státní správy a veřejné správy jako člověka. Tak to by v občanském průkazu mělo zůstat. Samozřejmě neseme riziko, že když občanský průkaz ztratíme nebo nám byl ukraden, někdo rodné číslo zneužije. To tak je, ale pokud na kartičce nebudu mít napsáno vůbec nic a nebudu mít čtečku pro čtení občanských průkazů, tak je nám to také k ničemu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak pro pana zpravodaje, ochrana soukromí je pro nás důležitý princip. To není žádná cesta něčeho. Důležitý princip. Ale buďme - držme se reality. Máme tady Úřad pro ochranu osobních údajů, který vymýšlí jedno stanovisko za druhým. Pak zastavíte večer v některém českém či moravském městě, jdete se ubytovat a máte dvě možnosti. Buď si občanku s rodným číslem necháte ofotit na recepci, anebo se svobodně rozhodnete, že jim občanku nedáte, a neubytujete se. Tohle je prostě realita. Stejně s tím, jak odevzdáváte pasy a dostáváte je ráno a podobně a nikdy nevíme, co se s tím děje, s těmi údaji. Takže cesta k tomu, k větší anonymizaci, je podle mě cesta správná. Nesmí být ovšem nákladná, musí být dobře promyšlená a nemůže to být jeden rok tam a druhý rok zpátky.

K tomu, co říkal můj ctěný kolega pan doktor Koskuba. Tak přece zdravotní pojišťovny mají svoje kartičky. A měly by mít identifikovány své klienty. Já jako pacient, který pokud možno nekonzumuje nějaké služby ve zdravotnických zařízeních, nemám přesné informace a přesné zkušenosti. Ale pojišťovna by o nás měla vědět všechno. A tím pádem by o nich měli vědět i jejich smluvní partneři, ke kterým já přijdu s nějakým problémem. Možná to tak není, tak udělejme něco, aby to tak bylo. Já neříkám, že to takhle je, že nemáme nic dělat. Bavme se o tom. Ale takhle si myslím, že to přece je. Každý z nás má tu možnost, já si můžu taky dvakrát (nesrozumitelné) nechat udělat roční sjetinu. Jaké výkony byly na toho pojištěnce vykázány pojišťovnou a podobně. Je to kontrola. Ale ochrana soukromí prostě není jednoduchý princip nebo (nesrozumitelné) to je nějaká ochrana osobních... Měli bychom na tom trvat. A pokud možno mít údaje, které nejsou jednoduše zneužitelné. To je prostě pravda. Tak jako jestli... Já nevím, jestli to byla kritika, nebo pochvala. My jsme se skutečně snažili o to, aby ty údaje, identifikátory, byly více anonymní, a myslím si, že to je správná cesta.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Další faktickou poznámku má pan poslanec Koskuba. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, nechtěl jsem tím zdržovat. Ale vraťme se tedy k principu věcí. Znovu zdůrazňuji, mám na věci osobní zájem, protože mě medicína živí 35 let.

Prostřednictvím pana místopředsedy pro pana předsedu Stanjuru: Zbyňku, je to velice prosté. VZP zatím čerpá kartičky, na kterých jsou údaje převzaté z občanky. To znamená zcela na férovku, já dostávám kartičku, kterou ne vždy pojištěnec má, ale my tu máme zákony, že ať ji má, nebo ne, my mu musíme poskytnout péči. Ale v optimálním případě ji má a má na ní rodné číslo. Já zde upozornil na situaci, kdy nebude mít vůbec nic. Takto konkrétní případ, když si představím těžké trauma, skutečně René Smetana bez rodného čísla, já už vůbec nebudu vědět, kdo to je, jenom čeho je pojištěncem. A navíc, já jsem to tu říkal před těmi čtyřmi lety - vám to připadá, kdo v tom nepracuje, možná zásah do soukromí. Ale je-li přijat člověk v bezvědomí, tak mám povinnost poskytnout někomu informace, s kým on dá souhlas. Bezvědomý člověk kupodivu s ničím souhlas nedá. Ale když přijde, promiň, že prostřednictvím pana místopředsedy použiji tebe, přijde paní Stanjurová, kouknu se na občanku, máte stejnou adresu, vidím, že je to manželka, tak s ní musím komunikovat, protože já v tu chvíli skutečně nemám čas, abych se obracel na jakékoliv další instituce.

Vážení, když uvažujeme o ochraně osobních dat, my bychom pak museli zrušit poštu, protože každý den dostávám, kde je napsáno Jiří Koskuba, Jordánská, 198 00 Praha. Nezlobte se, jestli půjdeme takhle daleko a je to zásah do soukromí, tak už zrušme poštu a zrušme všecko. Probůh, snad jsme normální lidi a někde se zastavme!

Promiňte, že jsem přetáhl, děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Kasal.

 

Poslanec David Kasal: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já bych navázal na svého předřečníka a ještě upozornil na jednu věc a to se týká v zásadě dětí. Protože děti do 15 let občanku nemají, nicméně jediným identifikátorem pro nás je rodné číslo. A můžu vás ubezpečit, že se nám bohužel i několikrát stalo, a proto jsme to vyžadovali, tu identifikaci, že některá uskupení sociálně slabších občanů byla klidně schopná na jednu kartičku přivést na ošetření dvě nebo tři děti. A tam je to samozřejmě velmi nebezpečné. Pokud tomu dítěti odoperujete slepé střevo a ono ho znovu bolí břicho a přitom máme záznam, že už je odoperováno, tak může být obrovský problém. Takže je to velká skupina lidí od nula do 15 let, kteří nemají občanku, ale potřebujeme je mít nějak identifikovány. Takže i to je velký problém. Díky.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Další faktická poznámka pana předsedy Stanjury.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak tentokrát na jiné téma. Já bych chtěl pana ministra požádat, aby zvážil zkrácení lhůty. Za prvé se ukazuje, že diskuse může být bohatá a nebude možná úplně krátká. A za druhé, když budu mírný optimista, tak lhůta skončí 17. července, pokud projde návrh, jak to řekl pan ministr. A pokud vím, poslední týden, a ten je variabilní, končí také 17. července. Tak já nevím, jestli kvůli druhému čtení tohoto zákona máme svolat mimořádnou schůzi v červenci nebo v srpnu. Já to nepovažuji za příliš šťastné. A ne kvůli tomu termínu, ale že si myslím, že tu debatu můžeme využít po těch podnětech, které tady zazněly, a bezesporu k tomu budeme potřebovat i spolupráci s Ministerstvem vnitra, s příslušnými legislativci, pokud některý z těch námětů má být zapracován do forem pozměňovacích návrhů. Tak samozřejmě pokud se většina rozhodne, že tu lhůtu zkrátíme, tak to tak prostě bude, já to budu respektovat, ale bylo by podle mě lepší, kdybychom nechali standardní 60 denní lhůtu a zkusili některé z těch podnětů přetavit v konkrétní pozměňovací návrhy, ať o nich můžeme hlasovat v třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. V tento moment s přednostním právem pan ministr.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, děkuji za velmi bohatou a podnětnou debatu. Začnu tím, co říkal pan kolega Stanjura prostřednictvím pana předsedajícího. Po té debatě a po penzu problémů, které tady zazněly, žádost o zkrácení lhůty podávat nebudu. To je první věc.

Druhá věc. Myslím si, že nás čeká velmi bohatá debata. My se na to na Ministerstvu vnitra připravíme a dorazíme tedy v plné sestavě do gesčních výborů, abychom věc projednali se vší vážností.

Některé poznámky, které tady zazněly, nebo dovolte mi odpovědět na některé otázky, které zazněly. Asi neodpovím na všechny, byť jsem si tedy poctivě znamenal.

K otázce pana kolegy Pilného, prostřednictvím pana předsedajícího, ohledně kybernetické bezpečnosti. Vyhláška je součástí sněmovního tisku a obsahuje technické náležitosti včetně algoritmů a dalších potřebných čísel. Potvrzuji tady, že návrh opravdu počítá s tím, že po roce 2020 zmizí z občanek rodná čísla. My se domníváme, že identifikace bude číslo občanského průkazu. Můžeme dojít v rámci diskuse a debaty ve výborech k jinému názoru, ale to nechme na debatu.

Ministerstvo vnitra připravilo, a to je v otázce trvalých pobytů a ohlašoven, věcný záměr zákona o evidenci obyvatel, který to právě řeší. A v odpovědi například na pana kolegu Bendla, prostřednictvím pana předsedajícího, ten věcný záměr počítá s tím, že člověk musí být hlášen tam, kde opravdu bydlí. To znamená, pokud dojdeme k této novele zákona o evidenci obyvatel, nebude možné se tedy hlásit jinde než tam, kde fyzicky bydlíte.

Ztráta a odcizení - stále zůstává sto korun. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP