(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Bendla, tak jej požádám, aby vystoupil. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Když jsem se hlásil, tak jsem chtěl říct něco podobného jako kolega Zbyněk Stanjura, tak to nebudu opakovat a otevřu tady ještě jiné téma, protože to, o čem se bavíme, je, že v okamžiku, kdy k nám přichází někdo, kdo má trvalé bydliště na radnici, a my pro něj máme dělat nějaké služby. Nebo se chci podělit ještě o jeden dlouhodobý problém, na který se snažíme poukazovat, a to je situace, kdy naopak tam někdo nemá trvalé bydliště a přitom tam trvale žije. A to jsou v případě Středočechů - teď budu mluvit za střední Čechy, protože jsem Středočechem - ne tisíce, ani ne desítky tisíc, ale je to určitě více než sto tisíc lidí, kteří trvale žijí ve středních Čechách, ale trvalé bydliště mají jinde. A byť je to evidenční záležitost, tak obce a kraj dostávají finance podle toho, kolik mají obyvatel. To už jsou poměrně zásadní peníze v okamžiku, kdy ta obec má plnit nějaké služby a má je poskytovat všem občanům, ale dostává finanční prostředky vlastně jenom na ty, které má evidovány nebo u kterých má trvalé bydliště. Tohle je podle mě otázka, kterou máme taky diskutovat. Jestli je to zrovna v tomto zákoně, či v jiném, v zákoně o rozpočtovém určení daní, to je v podstatě jedno, nicméně je to obrovský problém a dochází tady k velké disproporci v poskytování veřejných služeb. Myslím si, že je to věc, o které bychom měli diskutovat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S další faktickou poznámkou je přihlášen pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Už velmi krátce. Náš kolega Petr Gazdík mi sdělil, že to zjišťovali z úrovně starostů a to číslo je 360 tisíc lidí v České republice. 360 tisíc lidí má trvalý pobyt na některé ohlašovně. To je podle mě vážná věc a je to důvod k tomu, abychom se tím vážně zabývali v debatách v jednotlivých výborech. 360 tisíc.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní neeviduji nikoho, kdo se hlásí s faktickou poznámkou, takže s přednostním právem pan zpravodaj. (Stálý hluk v sále.)

 

Poslanec Jan Klán: Já zde ještě řeknu další připomínky, které zde v rozpravě nepadly. Bavili jsme se tady o tom, když zmizí z občanského průkazu rodné číslo někdy v roce 2020, jak je plánováno Ministerstvem vnitra, tak vlastně zmizí veškeré identifikátory z občanského průkazu, pokud tomu dobře rozumím. Tak pak si položím takovou jednoduchou otázku, k čemu nám ten občanský průkaz vlastně bude, když na něm nebude uvedeno nic. Nebo resp. my si budeme moci vybrat, zda na té občance, lidově řečeno, budeme mít tyto údaje uvedeny. V tom případě pak ztrácí i smysl mít občanský průkaz na dobu určitou. Pak už je jedno, protože v tom systému, v tom registru evidence obyvatel a v těch základních registrech, jak elektronizace jde kupředu, tak tam budeme mít veškeré změny uvedeny, takže ten občanský průkaz bude jakoby čipová karta, na které bude uvedeno všechno. V tom případě pak ztrácí i smysl vydávání řidičských průkazů, protože to můžeme mít i na té kartě. Takhle tímto způsobem šla minulá vláda Petra Nečase. Tím, že budeme mít jednu kartu na všechno. Tomu pořád ještě dobře rozumím, nebo aspoň to tak chápu, jak se tady bavím s panem ministrem vnitra, že k tomu asi dojde někdy v roce 2020. Ale jak říkám, v tom případě mi přijde irelevantní, aby občanské průkazy byly vydávány na dobu určitou. Pak ušetříme plno peněz, že dáme všechno na dobu neurčitou a pouze při změně nějakého toho údaje přijdeme -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane zpravodaji, ale požádám kolegyně a kolegy, aby se ztišili, případně šli věci řešit do předsálí, protože míra hluku je tady opravdu vysoká. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jan Klán: - na určitý obecní úřad. Navíc třeba nechápu komunikaci mezi občanskými průkazy a řidičskými průkazy na daném městském úřadě. Když si přijdete nechat udělat nový občanský průkaz nebo pas, tak vás vyfotí. Když si jdete žádat o řidičský průkaz, tak musíte přinést svoji fotku. To jsem trochu nikdy nepochopil, protože když tam mám fotku uloženou nebo když vás tam přímo vyfotí, tak proč by si to občanské průkazy nemohly předat s řidičskými průkazy anebo nezřídit přímo na řidičských průkazech fotky? Je to tak, opravdu, já jsem to tak zažil, že po mně chtěli ještě fotografii. Proč to tedy v tomhle případě nezjednodušit?

Nyní tady ještě navážu na pana poslance Bendla. Je opravdu faktem, že ve středních Čechách - já jsem taky Středočech - bydlí plno lidí např. na obcích, kteří tam nemají trvalý pobyt a jsou vedeni třeba jako chataři nebo nějak jinak, nebo chalupáři, a mají trvalý pobyt jinde. Většinou to je v Praze, protože střední Čechy jsou periférií Prahy a hodně lidí z Prahy tam vyjíždí. Takže nad tím je opravdu třeba se také zamyslet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. První má paní poslankyně Černochová a po ní se připraví pan poslanec Koskuba. Máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Krásné odpoledne, dámy a pánové. Děkuji, pane místopředsedo. Nevím, kde bydlí Středočeši, ale myslím si, že bydlí i u nás na Praze 2 a využívají tam celou řadu služeb. Souhlasím s Petrem Bendlem, že tím, že nemají přihlášku k trvalému pobytu, odvíjí se od toho celá řada komplikací, ať už je to svoz odpadu, ať už to je umisťování dětí do mateřských školek, do jeslí, do základních škol. Takže bych se velmi přimlouvala za to, abychom tuto věc řešili nějak systematicky.

A když už jsme u toho upozorňování na ty různé systémové chyby, tak bych ráda upozornila na jednu věc, že se pro příspěvek na občana té příslušné v Praze městské části, jinak obce, posuzuje statistický údaj ze statistické ročenky a nezapočítávají se do toho lidé z Evropské unie, kteří však mají volební právo volit své komunální politiky v komunálních volbách. Takže tohle je zase věc, kterou bychom mohli v rámci projednávání tohoto zákona vyřešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně, a požádám pana poslance Koskubu o jeho faktickou poznámku. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já jsem hluboce dojat debatou, která zde probíhá, a tím nedeklasuji vaše vystoupení, zvláště vystoupení členů současné opozice. Připomenu vám jemně jako lékař diskusi před čtyřmi lety, kdy jsme byli na opačných stranách bariéry a kdy jsme zde krom jiného projednávali změny v občanských průkazech. Já se zde naprosto shoduji s panem zpravodajem, když jsem vás jako lékař - a na věci mám osobní zájem - upozorňoval, že jestliže se z občanského průkazu stane to, pro co většina v této Sněmovně zvedla ruku, tak skutečně si tu kartičku strčte za klobouk, protože nám v nemocnici není absolutně k ničemu. A jestli nyní ještě zrušíme - a tím je pan ministr vázán, protože to pokračuje - rodné číslo, tak když já dostanu do ruky kartičku s identifikačním číslem, kde bude napsáno - protože máme novou módu, že dámy si nechávají mužská jména - a bude tam René Smetana a nebude tam ani rodné číslo, tak já budu muset sundat kalhotky, abych poznal v určitých případech, kdo tam vůbec je.

Dámy a pánové, ano, mluvíte zde hezky. Pojďme o tom vést debatu. Ale to není žádný policejní stát, když někde budu mít napsáno, jak se jmenuji, jak jsem stár, zda jsem ženat, či nikoli a kde bydlím. Pak si ušetříme tyto zbytečné řeči, které zde vedeme. Ale vraťme se ty čtyři roky zpátky, kdy jsme to s velkým humbukem začali. A mě do toho netahejte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Já ještě navážu na svého předřečníka. Já si tu diskusi také pamatuji a tenkrát minulá vláda šla rétorikou "ochrana soukromí". To znamená zmizí veškeré identifikátory z občanského průkazu, aby např. kdyby se mi ztratil, aby to nikdo nemohl přečíst, pokud nebude mít čtečku. Touto cestou šla minulá vláda.

Nevím, jakou cestou půjde tato vláda, zda tam opravdu ponechá ty identifikátory nějaké, aby jak říkal pan poslanec Koskuba vaším prostřednictvím, mohl třeba někoho identifikovat přesně v lékařské praxi. Tak se pojďme o tom bavit. Já s touto novelou nemám problém, ale upozorňuji na tyto věci. Už jsem na to upozorňoval v minulém volebním období. Vracíme se zpátky do této problematiky. Opravdu se nebráním tomu, aby některé identifikátory z občanského průkazu zmizely, jako např. ten rodinný stav, což dneska si může ten člověk vybrat, místo trvalého pobytu, protože ten člověk, jak už tady bylo mnohokrát řečeno, se nachází kdekoli jinde, trvalý pobyt má také jinde.***
Přihlásit/registrovat se do ISP