(15.50 hodin)
(pokračuje Klán)

Ale nyní ještě k jednomu většímu problému a to je vydávání občanských průkazů osobám například starším 70 let. Mně přijde poměrně scestné, abychom tyto staré lidi tahali na úřady například po deseti letech, protože máte lhůtu deset let platnosti občanského průkazu, a ti lidé musí nějakým způsobem na ten úřad dojít, když platnost občanského průkazu končí. Já jsem s tím měl nedávno problém osobně doma, když jsem musel babičku odvézt na úřad, mělo to určité problémy a později jsme museli využít tzv. režimu off-line. Čekali jsme tři měsíce, než nám úřednice z nejmenovaného městského úřadu převezly domů občanský průkaz, s tím, že docházelo k různým tahanicím, že si to úřednice spletly atd. Mně přijde opravdu scestné, aby osobám starším například 70 let, které nejsou třeba pohyblivé, ale to nemusí být jenom vysloveně osoby starší 70 let, ale mohou to být například hendikepovaní lidé, nebo kteří trvale leží, tak mně přijde scestné, abychom jim dávali občanský průkaz na dobu určitou. V tomto případě bychom se mohli vrátit k instrumentu, kdy by občanský průkaz u těchto lidí mohl být vydáván na dobu neurčitou nebo na dožití, jak se říkalo kdysi před několika lety. Jestli se nevrátit v tomto instrumentu. Mně to přijde jednodušší. Ušetří to peníze jednak úřadům, i starosti úřadům a starosti rodinám. A lidé, kteří by se například někam stěhovali jinam nebo by si změnili rodinný stav, protože rodné číslo jim zůstane vždycky stejné, tak že by se měnily jenom tyto dva identifikátory, tak by na ten úřad zcela jistě došli. Proč jim to opravdu ale takto striktně nařizovat zákonem po deseti letech?

Takže mě by zajímal názor pana ministra a nebo názor samotného ministerstva, jak to udělat s těmito lidmi, protože pokud zákon budeme otevírat, bylo by dobré se i nad tímto zamyslet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Nyní tu mám faktické poznámky - nejprve paní poslankyně Jana Fischerová, po ní pan poslanec Leo Luzar. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem poslouchala obecnou rozpravu, a tak jak jsem si původně počítala důvodovou zprávu, tak jsem si četla, že vše bylo konzultováno s krajskými úřady. A já jsem toto zase konzultovala tedy s úřady s rozšířenou působností, a protože mám zpětnou vazbou nejenom z jednoho úřadu, čili tzv. zpětnou vazbu od státní správy na obecních úřadech, tak jsem narazila na to, co teď říkal pan zpravodaj, že opravdu letošní rok je pro ně hodně kritický, protože dělají třeba na 300 procent oproti loňskému roku. Jsou ochotní, všechno se snaží stihnout, ale nestačí jim každopádně už vybavení, které mají. Vím, že pan ministr mi na to určitě odpoví, že nemá finanční prostředky, a já zase budu říkat, to říkal pan Zbyněk Stanjura, že výkon státní správy je podfinancován, a točí se to pořád kolem dokola. Chci na to upozornit, protože si myslím, že až bude jednání výboru pro veřejnou správu, tak pan ministr tam nejspíš nebude, i když bych byla ráda, kdyby tam byl, a tak mu to chci říct tady, aby o tom věděl, tu zpětnou vazbu, a to je na všech úřadech, na obcích s rozšířenou působností, letos se s tím potýkají. Je to po deseti letech, příští rok tuší, že to bude zase v rámci výměny cestovních pasů.

Jinak legislativní změny beru tak, že mnohé vycházejí z praxe, zkušeností, což je dobře, ale vidím tam také ještě řadu otázek, které by se měly ve výborech projednat. Zastavím se ještě krátce u způsobu off-line, kdy úředníci navštěvují starší lidi nebo nemocné zejména v domácnostech, a ten systém je naprosto, když to řeknu, zdrcující, protože ti lidé tam vlastně jenom mají možnost pořídit fotografii a na to ostatní nemají software, nejsou vybaveni počítači. Takže to tady zdůrazňuji, abychom o tom věděli, jak to prakticky chodí. Pan ministr to možná ví, tuší. Pan ministr financí tedy teď právě už zase nesedí, že bych se podívala bývala i na něj, aby o tom věděl. (Předsedající: Čas!) To je opravdu bolestné! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. S další faktickou poznámkou pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážená vládo, já jenom dva krátké dotazy. První dotaz na pana ministra ohledně dost výrazného problému zneužívání institutu trvalého pobytu na úřadech. A teď nemyslím zneužívání obvyklé, kterého jsme svědky, ale zneužívání, kterého jsem byl svědkem v rámci komunálních voleb, kdy občané nemající osobnostní souvislost s místem voleb v obci nebo v městských částech, aniž by si pořídili nemovitost, popřípadě byt, na který by mohli napsat svůj trvalý pobyt, tak učinili na úřadě a zapsali se s adresou trvalého pobytu na úřadě a čile kandidovali, popřípadě byli zvoleni v rámci komunálních voleb. Toto považuji za obcházení zákona a dost výrazné zneužívání institutu trvalého pobytu na úřadě.

A druhá věc, která míří spíše do řad státní správy. Občanské průkazy se strojově čitelnou částí jsou souběžným standardem a dle mého názoru už většina občanů takovýto doklad má. O to víc mě mrzí, že státní orgány a úřady při evidenčních kontrolách nemají čtečky tohoto strojového kódu. Vzorným příkladem je parlament, kde takováto jednoduchá aplikace této strojové čtečky by urychlila hromadu odbavování a ztráty času občanů vyřizujících na státní správě své činnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Luzarovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Václav Horáček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Horáček: Děkuji za slovo. Já bych navázal na svoji milou kolegyni Janu Fischerovou. To, co se týká samozřejmě obcí třetího stupně, kde v tomto zákoně se navrhuje, aby ohlašovny převzaly oznámení o uložení zásilky a výzvy s oznámením, to znamená, že nám přibývá, respektive úředníkům přibývá další práce. Já bych chtěl vědět, jestli za tím také půjdou peníze, protože už teď mnoho obcí třetího stupně s tímto bojuje.

A druhý dotaz mám, co se týká občanských průkazů. Je napsáno, že ztráta, zničení, poškození je špatně oceněna stokorunou. Ale pane ministře, chybí tam, jak to chcete řešit. Protože v dalším odstavci je napsáno, že pokud někdo chce titul, tak to bude zpoplatněno 200 korunami, ale v tom prvním není napsáno nic. Tak nevím, jestli se těch 200 korun vztahuje i na to odcizení, že půjdete o 100 procent nahoru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Horáčkovi. Další faktickou poznámku má pan poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych měl pro pana ministra a pro nás všechny podnět pro projednávání ve výborech. Myslím, že dlouhodobý a zvětšující se problém jsou lidé, kteří mají trvalý pobyt na radnici neboli na ohlašovně. A v duchu tohoto zákona, že pokud chcete mít trvalý pobyt na nějaké adrese, tak musíte mít buď vlastnictví, anebo nájemní smlouvu, tak já bych doporučoval souhlas obce. Obec umí posoudit, jestli je to opravdu mimořádný případ, a udělí souhlas, anebo si řekne, že to je člověk, který se vyhýbá svým povinnostem, nechce, aby doběhla pošta, a souhlas mu neudělí. Já myslím, že to bude užitečné, protože v okresních městech to jsou tisíce, v jednotlivých okresních městech. Ve větších krajských a v metropoli Praze, nemám přesné informace, ale myslím, že to bude řádově stejné. A převážným důvodem není to, že ti lidé nemají kde bydlet, ale velmi často se vyhýbají svým povinnostem. A můžeme se bavit o věci, jestli ten, kdo podniká, má mít adresu na radnici. Já si myslím, že ne. To přece není možné! Fyzická osoba, která podniká, že má adresu na radnici. To jsou všechno věci, které by obecním úřadům pomohly, a věřím, že tohle budeme bez předsudků a bez toho, kdo je z vlády a kdo je z opozice, debatovat, protože to je užitečná věc. To číslo je obrovské. Když požádáte starosty, tak oni vám to vyčíslí. To není prostě normální. A určitě bych našel jiné případy, nejen podnikání, i jiné, kdy bychom mohli říct: když tedy budeš hlášen na úřadě, tak prostě nemáš kvalifikační předpoklad pro nějaký výkon. Byl bych rád, kdybychom tu debatu vedli, otevřeli. Třeba ji neuzavřeme, ale nemusíme hledat ideální řešení, aspoň něco, ať ten nárůst lidí zastavíme a pokud možno snižujeme. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP