(15.20 hodin)
(pokračuje Chovanec)

V otázce toho, jak se má Česká pošta modernizovat, tak já myslím, že některé příklady tady jsou. Česká pošta se zbavuje neefektivního majetku. Česká pošta konečně po letech začne akceptovat všechny platební karty a nejenom platební karty ČSOB od Nového roku, nebo spíše od třetího čtvrtletí letošního roku. Česká pošta začíná debatu se Svazem měst a obcí a s jednotlivými starosty nad provozní dobou jednotlivých poboček.

Já s vámi, pane kolego Stanjuro prostřednictvím pane předsedajícího, naprosto souhlasím v tom, že je nezbytné, aby pošta začala dělat své služby na míru. Obcím, občanům, aby občan, když pracuje do večera, měl šanci minimálně jeden den v týdnu si v nějakých podvečerních hodinách vyřídit své věci. Jinak ta pošta neplní roli tak, jak si představujeme. Tam naprosto s vámi souhlasím a tam ten trend a ten tlak Ministerstva vnitra jako zřizovatele bude samozřejmě pokračovat. To znamená, chci tu jasně říci, že nad rámec stávajícího kompenzačního mechanismu... (Odmlka pro hluk v sále.) Nad rámec stávajícího kompenzačního mechanismu nechceme České poště dávat žádné peníze. My chceme nahradit stávající nefunkční kompenzační fond kompenzací ze státního rozpočtu.

Poslední věc, kterou bych si... (Další odmlka. Předsedající gongem žádá o klid.) Děkuji. Nechci říkat vyprosil, ale poprosil - neříkejme tomu dotace. My si platíme za službu, kterou jsme si objednali a která z povahy věci je ztrátová. Nebudeme dotovat Českou poštu za to, že prodává pojistky, za to, že prodává snad už ne plyšáky, ale dejme tomu losy. Chceme kompenzovat ztrátu České pošty z provozu ztrátových poboček, které potřebuje k univerzální službě ve veřejném zájmu. Tak to je kontext toho zákona.

Na otázku pana zpravodaje prostřednictvím pana předsedajícího, jestli bychom se dohodli s ministrem financí. Ano, dohodli. Toto je předmět toho kompromisu a ten kompromis primárně znamená v těch stropech, které tam máte, a to je maximum možného. Česká pošta stejně bude muset přinést svůj výkaz, dá to ČTÚ, ČTÚ posoudí oprávněnost nákladů, a i kdyby to byla miliarda, tak dostane pouze výši stropu. Výše stropu je stanovena pro letošní rok 700 milionů korun. Proč je to možné pro letošní rok. Součástí toho budou přechodná ustanovení, která umožní, aby se tento institut ne retroaktivně, ale na základě přechodných ustanovení využil už pro letošní rok. Takhle je konstrukce toho zákona.

Jinak jsem připraven na debatu a velmi se těším na debatu v hospodářském výboru, případně jiných výborech, Česká pošta je připravena, generální ředitel je připraven do Sněmovny přijít a obhájit své požadavky a svou pozici. Já přijdu s ním. Díky.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi vnitra. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo ani pan navrhovatel. Budeme tedy hlasovat o návrzích, které byly předloženy.

Nejprve byl předložen návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona, předložil jej pan poslanec Kučera. Mám tu žádost o odhlášení, odhlašuji vás tedy všechny, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu tak, jak to navrhl pan poslanec Michal Kučera.

Zahajuji hlasování o zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 62, přihlášeno 153 poslankyň a poslanců, pro 27, proti 118. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Zahajuji hlasování o tom, kdo chce přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 63, přihlášeno 157 poslankyň a poslanců, pro 150, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, ale pan zpravodaj navrhl přikázat výboru rozpočtovému. Ptám se, jestli ještě má někdo jiný návrh. Prosím, pan poslanec Klán. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Navrhuji, aby se tímto tiskem zabýval také výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Má ještě někdo nějaký jiný návrh? Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání dalším výborům k projednání. Nejprve o přikázání rozpočtovému výboru tak, jak to navrhl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování o přikázání tohoto návrhu rozpočtovému výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 64, přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro 125, proti 4, návrh jsme přikázali rozpočtovému výboru.

 

Posledním návrhem je návrh pana poslance Klána na přikázání tohoto návrhu zákona výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Zahájil jsem hlasování o přikázání tomuto výboru. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 65, přihlášeno 158 poslankyň a poslanců, pro 145, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán rozpočtovému výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalším výborům.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Pan poslanec Koníček? Prosím.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, chtěl bych vznést jeden procedurální dotaz. My jsme dnes ráno odhlasovali, že bod číslo 97, poštovní unie, bude po bodě 114. Já ale vidím před bodem poštovní unie 36, tak se chci zeptat, na základě jakého usnesení je bod 97 zařazen na té tabuli. To samé se chci zeptat u registru smluv, kde včera už jsme odhlasovali, že to bude jako první bod po bloku třetích čtení. Buď to mělo být po bloku třetích čtení vymezených, to znamená do 14.30 hodin, ale my jsme blok třetích čtení nedokončili, takže podle mne to nesplňuje podmínky, které jsme si včera odhlasovali. Chtěl bych k tomu stanovisko legislativy, jak se tam ty dva body dostaly.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Koníčkovi za tento dotaz, paní místopředsedkyně Jermanová vám jej ráda osvětlí. Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Přeji všem krásné odpoledne. Chci jen upřesnit, že body 37, 39, 36 jsou pevně zařazeny od 14.30 a podle v minulosti přijatého usnesení organizačního výboru jsme odhlasovali, že nebudeme rozbíjet program a budeme pokračovat podle zařazených bodů, tudíž proto je bod 97 a 18 zařazen po pevných bodech. Je to zkonzultováno s legislativním oddělením.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak, děkuji. Stačí panu poslanci Koníčkovi tato odpověď? Nestačí, ale co s tím naděláme víc. Pan předseda poslaneckého klubu ODS Stanjura. Prosím, pane předsedo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP