(15.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Horáčkovi. Než dám slovo panu poslanci Kučerovi, s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Ivan Adam. Adamec, pardon. Omlouvám se panu poslanci, že mu nemohu přijít na jméno. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Adamec: Přijímám, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové, pane ministře.

Já bych hrozně nerad, kdyby tady zapadlo, co tady říkal pan předseda hospodářského výboru. Já s tím naprosto souhlasím, že vzhledem k tomu, že je vysoká pravděpodobnost parlamentních prázdnin, je dostatek času na analýzy. Také si myslím, že poštovní trh se musí výrazně změnit. Otázka počtu zaměstnanců České pošty - víte, ono to bude souviset s tím, co Česká pošta všechno kromě univerzální služby bude dělat, za jakých podmínek, a tam si myslím, že je velký prostor.

Nicméně chtěl jsem říct, že pokud ty analýzy nebudou, tak na to mám ten samý názor, pravděpodobně, jako pan předseda, že pak tento návrh zákona je potřeba zastavit, vrátit do prvního čtení v případě, že ho přijmeme dneska do výboru, a znovu se tím začít seriózně zabývat, protože bez analýz a bez těch předpokladů, které nás v nejbližší době čekají, si myslím, že takto návrh zákona schvalovat bychom neměli.

Nemám nic proti principu toho zákona, vůbec ne. To si myslím, že tam bych to asi příliš nerozporoval. Znovu připomínám, že by to mělo mít tento průběh, a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Adamcovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, mnohé z toho, co už jsem tady chtěl říct, řekl předseda našeho hospodářského výboru pan Pilný, s kterým se v mnohém shoduji v tomto směru. Já bych tady i přesto ještě zmínil některé věci a i připomenul, že cílem této novely je zavést dotaci ze státního rozpočtu pro Českou poštu, a to ve výši pro rok 2015 do 700 mil. korun, pro rok 2016 do 600 mil. korun a v letech následujících nejvýše do 500 mil. korun. Dosavadní systém, kdy se na vzájemné vyrovnání nákladů povinně poskytovaných nerentabilních služeb, tedy zajištění služeb poštovní sítě, skládají všichni poskytovatelé poštovních služeb, označuje vláda za nevyhovující. Jinými slovy, nedostatečně dotující Českou poštu.

Proto chce státní poště přisypat ještě -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane poslanče, znovu prosím sněmovnu o klid. Děkuji.

 

Poslanec Michal Kučera: Tudíž se vláda rozhodla přisypat státní poště ještě ze státního rozpočtu. Argumentuje tím, že to je tak i v jiných zemích EU, kde stát rovněž na zajištění poštovních služeb ze státního rozpočtu přispívá. Zmínil bych jenom to, že novela zavádí povinnost poskytovatele poštovních služeb mít na svém webu návrh smlouvy o zajištění poštovních služeb a stát může ve správním řízení zveřejněný návrh napadnout a nařídit jeho úpravu.

Novela má vstoupit v účinnost, a to je už prosím zásadní, k 1. 1. 2016, přitom upravuje dotaci i za poskytování poštovních služeb v roce 2015, a tím je podle mě nepřípustně retroaktivní. Tady bych se chtěl skutečně velmi ohradit proti dalšímu vládnímu záměru na rozhazování peněz daňových poplatníků. Je to cca půl miliardy ročně. Doufám, že v tom se ke mně připojí i pan ministr financí Babiš.

Nebudu tolik vstřícný, jako byl předseda hospodářského výboru. Chtěl bych navrhnout i vzhledem k tomu, co všechno už zaznělo, a vzhledem k tomu, co jsem tady řekl já, zamítnutí tohoto zákona v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Eviduji jeho návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona. Ptám se, kdo další se hlásí. Pan poslanec Zahradník. Prosím, pane poslanče. Po něm pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tady je třeba říct, že poměrně nejvíc se problematika pošt a jejich poboček a poboček České pošty týká obcí a jejich problematiky. Venkovských poboček je u nás 3 314, a otázka jejich rušení se velmi dotýkala Sdružení místních samospráv. Petice proti rušení venkovských poboček obsahuje 100 tisíc podpisů. Čili snaha obcí zachovat poštovní pobočky je evidentní. A otázka, do jaké míry to stát ekonomicky zvládá, to je věc další. Jak je vidět, zákon se snaží tuto věc řešit. Já si myslím, že vláda se k tomu staví podle mě pozitivně, akorát je třeba zvážit, do jaké míry skutečně bude dána obcím jistota v perspektivě zachování pošt. Obce z velké části pronajímají prostory pro provozování pošt a chtějí vědět, jak tomu bude i v budoucnosti.

Přimlouvám se za to, aby financování pošty bylo vyřešeno za prvé co nejdřív, ale za druhé také co nejjasněji, tak aby to skutečně obcím a jejich samosprávám přineslo do budoucnosti jistotu, že pošty u nich budou pro občany provozovány nadále, jako tomu je dosud.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já na rozdíl od mnoha předřečníků, a je jedno, z které politické strany vystupovali, si nemyslím, že by státní rozpočet měl dotovat činnost státní pošty. A to, že je to 700, 600, 500, neznamená, že bych to podpořil. Možná je to tím, že žiji v obci, která má přes 1 800 obyvatel, a pošta tam nikdy nebyla. A bezesporu jestli se řekne, že mají 3 300 poboček, tak určitě není 3 300 větších obcí, než je zrovna tato.

Ale to není důležité. Důležité je, a o tom bychom se měli bavit, jaká je provozní doba na venkovských pobočkách. Velmi často lidé, kteří dojíždějí za prací, nejsou schopni si vyzvednout doporučenou poštu, protože otevírací doba není přizpůsobena pro pracující. Velmi často, aby si mohli vyzvednout dopis, si musí vzít dovolenou. To vám bezesporu přijde, stejně jako mně, absurdní. Mně v té debatě vadí i tento aspekt, a to má v rukou stát a Česká pošta, k tomu nepotřebuje zákon, aby otevírací doba byla přizpůsobena nejenom těm, kteří nepracují, protože pro seniory to je taky důležité, ale i těm, kteří pracují. Myslím si, že v každém okrese každý z vás najde poštu, o které mluvím, která končí v 15.30, v 16 hodin. Pak přijdete domů, máte doporučený dopis, a kdy si to máte vyzvednout, když dojíždíte za prací? Velmi často v té malé obci pracovní příležitosti nejsou. A to mi v té debatě chybí. To je podle mě důležitější, než jestli to bude 700, 600 nebo 500 milionů, protože to nepovažuji za správný princip. A to bychom měli debatovat a to je věc exekutivy. To není věc nás jako legislativců nebo moci zákonodárné.

Mě by zajímalo, pane ministře, jestli v tom něco podniknete, v debatě s vedením České pošty. Protože nejde o to, aby to bylo otevřeno 12 hodin denně, po tom nevolám, vím, že to není ekonomické, ale aby otevírací doba byla přizpůsobena tomu, že lidé také dojíždějí za prací a vracejí se domů v nějakou většinou pozdější odpolední hodinu. Takové to klasické 9 až 12, 13 až 15.30 je fajn pro ty, kteří nedojíždějí za prací, ale ti, kteří dojíždějí, nemají šanci. Samozřejmě nemluvím o velkých městech, tam je situace úplně jiná a pobočková síť je hustší a velmi často fungují poštovní přepážky i v sobotu, v neděli, což je mimochodem případ i pro poslance. Pokud jste celý týden v Praze a nemáte ve svém městě poštu, která má otevřeno v sobotu i v neděli, tak nemáte šanci si vyzvednout doporučenou poštu, protože nejste doma a fyzicky si pro to zajít nemůžete.

Dotaz na pana ministra, jestli tento problém nějakým způsobem budete řešit s vedením České pošty, protože to by k dostupnosti té služby přispělo mnohem více než to, jestli budeme zákonem určovat minimální počet poboček. To nic neřeší vzhledem k dostupnosti služby zejména pro naše aktivní občany. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Pilný. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP