(14.50 hodin)
(pokračuje Pilný)

Tak první věc, kterou můžeme zpochybnit, je výpočet ztráty České pošty vyplývající z univerzálního fondu. Vyčíslena je asi na 1,77 mil. korun. To nebylo nikdy kontrolováno a auditováno, nevíme moc dobře, co tam je zahrnuto za náklady, a víme, že Česká pošta už si teď tu univerzální službu nějakým způsobem kompenzuje nebo se s ní snaží vypořádat. To je první pochybná záležitost.

Druhá věc. Mluvíme o horizontu dalších nejbližších tří let a v tom se poštovní trh radikálně změní. Už od příštího roku bude platit v Evropské unii pravidlo, že elektronická komunikace je postavena na úroveň písemné, a to i u soudu. Toho samozřejmě budou využívat jak státní a veřejné orgány. Už teď víme, že se daňová podání, pokud má někdo datovou schránku, budou muset podávat elektronicky pod penalizací, stejně jako třeba hromadné kontrolní hlášení DPH. Využívají to i komerční služby, které službu přímo zasílání písemností buď zpoplatňují, anebo ji přímo likvidují. Ze své zkušenosti vím, že třeba takové to hlášení o penzijním připojištění, které mi vždycky chodilo poštou, dnes už si na to ten poskytovatel zřídil webovou stránku, dal mi heslo a přístup k tomu, abych si ho mohl vytisknout. To znamená, že objem doručované pošty se tímto způsobem dramaticky zmenší. Už teď máme vlastně poštovní schránky přeplněné většinou reklamními materiály nebo sděleními, která pocházejí od úřadů, a zřídkakdy je tam nějaká jiná korespondence. Máme na to esemesky, máme na to e-maily, máme na to telefony, takže objem této komunikace se dramaticky změní.

Odhadnout, jaké budou náklady na univerzální službu, je v tomto okamžiku velmi obtížné. Je pravda, že v zákoně je stanovena maximální částka, která má být nějakým způsobem limitovaná. Je samozřejmé, že Česká pošta bude stát před tím, že se stane organizací, která se bude propadat, pokud bude respektovat současný byznys model, neustále do větší a větší ztráty. Její byznys byl financován hromadnými zásilkami faktur za elektřinu, vodu, telekomunikace apod., které postupně mizí. Česká pošta se s tím bude muset nějak vypořádat. Vytváří to obrovský tlak na její financování. Je tedy zřejmé, že se bude snažit zcela logicky vyčerpat maximálně tu částku na univerzální službu.

Další komplikace, která nastává, protože je tady plán na to, aby se některé pobočky staly franšízami, případně dokonce zrušily, což vytvoří problém, protože na toho franšízanta se musí nutně přenést povinnost univerzální služby a nastane tam další vyjednávání o tom, kolik se vlastně za to má zaplatit.

Tohle všechno mě vedlo k závěru, že tak jak je ten zákon v tomto okamžiku navrhován, určitě bude muset být předmětem velké diskuse. Já osobně jsem uvažoval o několika variantách, jak se k této novele postavit. Nemá smysl zákon zamítat, protože univerzální služba ještě je a bude muset být nějak financována. Nějaké přepracování zákona a vrácení k přepracování nemá moc smysl. Co se tam může změnit - ta novela je poměrně jednoduchá. Uvažoval jsem o přerušení do okamžiku, než bude vyjasněno, kam Česká pošta směřuje, jakým způsobem bude provádět svůj byznys a jakým způsobem se stát postaví například k datovým schránkám, kterými lze velmi efektivně komunikovat s občany, ale zatím jsou u nás využívány velmi mizerně a jsme snad jedinou zemí na světě, kde podání do datové schránky stojí více než dopis. Tyto základní věci by asi měly být vyřešeny do té doby, než zvážíme, jak bude ta novela vypadat a jaké by měla mít parametry.

Já jsem teď dopoledně absolvoval jednání s panem ministrem vnitra, který mě ujistil, že tyto dokumenty jsou připraveny a budou potenciálnímu garančnímu výboru, kterým nepochybně bude hospodářský výbor, dodány. Stejně tak si vyžádáme zprávu od Českého telekomunikačního úřadu, jakým způsobem hodlá řešit financování této univerzální služby, jak bude postupovat, podle jakých pravidel, abychom věděli, na čem jsme.

Naštěstí, nebo naneštěstí, protože máme před sebou snad parlamentní prázdniny, takže výbory to budou projednávat až začátkem září, to znamená, že máme v tomto okamžiku téměř tři měsíce na to, abychom data, která dostaneme a která by se měla stát podkladem pro rozhodnutí výboru, samozřejmě výboru hospodářského, potažmo tedy rozpočtového, protože to je zásah do státního rozpočtu, abychom na základě této analýzy se mohli k té novele zodpovědně vyjádřit.

To znamená, že námitky jsem tady zesumarizoval, ale přerušení tohoto bodu a novely tohoto zákona nebudu navrhovat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Pilnému za jeho vystoupení. Přeji mu, aby mu jeho optimismus s parlamentními prázdninami dlouho vydržel.

Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Horáček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Horáček: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, o kompenzačním fondu tady bylo řečeno dost. Pan zpravodaj tady deklaroval, jak málo států se do toho připojilo. Já bych to chtěl vzít trošku z jiné stránky.

Za prvé tady padl údaj 700 milionů, 600 milionů, 500 milionů. Já jsem si ověřoval, z jakého kmene to vlastně vycházelo, a našel jsem v důvodové zprávě jediné souvětí, kde bylo napsáno, že rozhodnutím předsedy Českého telekomunikačního úřadu bylo rozhodnuto, že to, co se má vyčíslit, je v hodnotě 751 milionů, to jsou ty čisté náklady, a ty tedy byly brány za základ roku 2015. Na to bych se chtěl zeptat pana ministra.

Další věc, která mě zajímá už velice dlouho, je to, že velmi krátce, stručně, řekněme v jedné větě, na straně 31 bylo zdůvodněno, že se uvažuje, jak tady pan kolega Pilný říkal, o franšízách, což znamená, že jsou to i pošty, které by byly na obcích, v obchodech, ale zároveň tam už není věta, jak se to bude realizovat, to znamená, co to ty obce nebo obchodníky bude stát, jak budou vyškoleni, jak budou kontrolováni. To v tomto zákoně vůbec není, nikdo to neřeší. Jenom je tam odkaz na to, že tím pádem vlastně klesnou náklady, budou 600 milionů, pak 500 milionů. To je jedna z věcí, na kterou bych se chtěl zeptat pana ministra, jak to bylo myšleno.

Další věc, která tam je - že některé další služby, které budou poskytovány, sníží také platbu státu. Mě by zajímalo, jestli je to myšleno tak, že bude docházet stále k takovým absurditám, jako že paní poštmistrová musí splnit x bodů, je na to dokonce i formulář, a pokud to nesplní, tak jde dolů s platem třeba o 500 korun a více. Já jsem sám byl svědkem, že si koupila ještě na okně dvě zvířátka, taková skákací, a říkala: mám splněno, dostanu plnou výplatu. Jestli toto je i v tomto zákoně, tak je to samozřejmě naprosto špatně.

Já si myslím, že ano, je skutečně velké jednání v tomto duchu o tom, jak naše pošta bude vypadat. Na jedné straně jsem rád, že se panu ministrovi podařilo, nebo že se mu podaří, a věřím tomu, ze státního rozpočtu dostat do České pošty, kde je 32 tisíc lidí, peníze, tak aby se nemuselo propouštět. Vím, že na druhou stranu se říká, že franšíza funguje třeba v Německu absolutně stoprocentně. Jenom je potřeba si uvědomit, že v devadesátých letech tam nejdříve naplnil právě pro franšízy pokladnu německý stát, kde se to rozběhlo, a pak teprve franšízy mohly být pokrytím na sto procent.

Některé údaje, které tam jsou, jsou zavádějící, protože je tam vyjmenována spousta států Evropské unie, jenže to není v souvislosti s tím, jaká je hustota obyvatel, takže někde může být pošt méně, a přesto pošta je blíže k občanovi, než je tomu u nás.

Já se moc přimlouvám - a nevyplynulo to z tohoto zákona - za to, že se pošty rušit nebudou. Není tam o tom zmínka. Jenom bych byl rád, aby státní fond, který tam přispěje, skutečně zaručil všem občanům dostupnost pošty i to, aby to řekněme obce a města, ale i soukromé podnikatele nestálo tak, že systém partner bude o tom: buď zaplatíš 50 %, budeš se podílet, nebo řekneme: občané, my jsme tady poštu zachovat chtěli, ale pan starosta řekl, že nezaplatí ze svého rozpočtu, a proto ji zrušíme.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP