(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek a připraví se pan poslanec Bendl. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím odpovím panu poslanci Schwarzovi. Právě proto, že vás znám, pane kolego, že vím, že nemáte zapotřebí, a i kdybyste měl zapotřebí, tak byste to neudělal, abyste tak činil za hmotné statky. Tak to prostě děláte proto, že se jedná o spříznění duší. A to vidím jako neskonale nebezpečnější. Současná politika současné vládní koalice komunistů, socialistů, hnutí ANO a lidovců každým krokem, každým okamžikem dělá všechno pro to, aby všechny občany dostala on-line pod kontrolu a všem odebrala pocit nezávislosti. To funguje. To si ta historie ověřila, že tohle funguje. A my jsme tímhle znepokojeni a řekli jsme, že tomu neustoupíme ani o krok, ani o malý krůček. A my tomu opravdu ani o krok neustoupíme. My budeme vždycky bojovat proti tomu. Budeme vždycky hlasovat proti tomu. Můžeme to prohrát, ale při nejbližší příležitosti vrátíme lidem svobodu, kterou vy jim teď sbíráte. (Potlesk z lavic napravo.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl a připraví se pan poslanec Farský. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Já už nebudu asi tak striktní, protože jsem pozorně poslouchal pana poslance Tejce a děkuji mu za ten názor, protože si myslím, že opravdu věcí přestupkového řízení - a ti z vás, kteří kdy k tomu měli možnost se pracovně nějak dostat, vědí, že to je otázka účastníků toho řízení. To řízení se něco rozhodne a tím to končí. Tady přichází systém, kdy některý ze státních orgánů, v tomhle případě Ministerstvo financí, chce vidět do registrů - a pan kolega poslanec tady, zpravodaj, to v podstatě potvrzoval - a chce zvažovat, chce někoho trestat, nebo aspoň o něm tu informaci vědět navíc, protože on už před tou přestupkovou komisí někdy byl.

Prosím vás, lidi, je potřeba to takhle říct navenek. Myslím, že to je trošku taková ta tendence i k tomu policejnímu státu na každého vědět všechno a v okamžiku, kdy se to bude hodit, to potom nechat napsat do svých vlastních novin, nebo něco podobného. To prosím vás fakt ne. Fakt ne.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Farský a připraví se pan poslanec Laudát. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, je to jenom pár měsíců, co do účinnosti vstoupila nová úprava zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, do které jsme vložili garanční výbor, který má za úkol právě to, aby se nestávalo, že se změní procedury na poslední chvíli. A i ta změna procedury, byť to může vypadat jenom jako pomocné hlasování, může zásadním způsobem ovlivnit výsledek. Po hlasování některých návrhů vyloučíte hlasování v jejich dalším pořadí, můžete zablokovat tím schválení některých částí a také výrazně ovlivníte celou funkčnost zákona. Ve chvíli, kdy přistoupíme na to, abychom marginalizovali garanční výbor, abychom měnili jeho proceduru, kterou on sem přidává, tak v podstatě tu změnu jednacího řádu víceméně obcházíme a rušíme. A byl to jeden z těch základních zákonů, na kterých jsme se celá Sněmovna shodli, že to určitě prospěje kvalitě výsledných zákonů, že to prospěje tomu, že budeme vědět, jakým způsobem o čem hlasujeme, a že budeme vědět, k jakému výsledku se dostaneme.

A tady bych určitě navázal a podpořil i slova pana kolegy Plíška, který na toto upozorňoval. Skutečně nedělejme to, nepřistupujme k těmto změnám, protože se dostáváme do situace, kdy budeme opět boje svádět o to, co má se odebrat v odborné rovině v samotném výboru, v tomto případě garančním. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Eviduji další dvě faktické poznámky. První je pan poslanec Laudát, pak pan poslanec Vondráček a nyní se - pan poslanec Schwarz stahuje. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Jestli pan zpravodaj se domnívá, že boj o základní lidské svobody je zdržování, tak samozřejmě kandidoval za hnutí, které pohrdá svobodou. Já už nic jiného nemůžu konstatovat. A dnešní projednávání tohoto bodu je toho důkazem.

To, co skutečně tady vyvádíte, je budování policejního šmíráckého státu. Ono to vypadá na první pohled zcela nevinně a logicky i směrem k veřejnosti, která vás zatím podporuje. Přece někdo páchá nějaké přestupky, nicméně občané si řeknou "nás se to netýká" - samozřejmě týká. V okamžiku, kdy se někomu nehodí, v tuhle chvíli většinou je to se vstupem do politického života, na něj začnou tahat slabosti. Ono vždycky z těch oficiálních databází to nějak pronikne. Já nevím, jestli Nagyová nadávala Nečasovi a posílala ho kamsi, tak jestli to je ve státním zájmu. A klidně to unikne ze soudu, z policie. A nikdy jsem neslyšel, že by někdo nesl odpovědnost za tyto úniky. Nevím, jestli veřejnost má vědět, když se dva lidi v soukromé části hovoru baví, byť jsou to, nebo byly to osoby veřejné. A jestli si myslíte, že vás se to nedotkne, těch vašich poskoků na různých ředitelstvích a firmách, ať si uvědomí, že dneska se smějí Nagyové, zítra se možná národ bude bavit na jejich účet a oni budou stát před tím soudem. Víte, on téměř každý jednou se dostane do toho, že v politice skončí, a pak se karty otočí. A možná zas bude mít někdo velké nutkání se mstít nebo vytahovat to, co děláte vy dneska. Právě proto nejlepší bezpečnost občanů, a oni by měli mít právo na soukromí, je prostě takovéto zákony, takovéto věci neschvalovat. Je mi líto, že sociální demokracie se na tomto podílí jako standardní politická strana. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Vondráček.

 

Poslanec Radek Vondráček: Já tu debatu vrátím tam, kde by měla být, na tu věcnou stránku.

Pan kolega Plíšek tady říkal a navazoval na něho pan Farský ohledně té procedury a garančního výboru. Ale pan Plíšek mi přesně to samé udělal u tisků týkajících se exekučního řízení, kde navzdory původnímu hlasování vyjmul exekutorské zástavní právo a hlasovalo se o něm samostatně. Takže nerespektoval to, co si jednou garanční výbor odsouhlasil. Takže co mi z toho vyplývá? Že si dělá to, co se mu zrovna hodí. Argumentuje tak, jak se mu zrovna hodí. Já prostě říkám, že si garanční výbor jednou řekl třeba u bodu A5 "doporučuji", tak jestliže se nestane něco výjimečného, tak proč by to měl znovu projednávat. Protože my jsme přestupky projednávali poměrně dlouho. A znovu hlasovat, jestli doporučuji, nebo nedoporučuji? O to jde, o ten princip. A pak je na plénu, aby se rozhodlo v případě, že ten bod je sporný, aby se o něm samostatně hlasovalo, což tady chceme, a budete mít právo svým hlasováním vyjádřit svůj názor o tom, co tady probíhá. Tak by to mělo probíhat.

Tady je spor o tom, co má dělat garanční výbor. Týká se to vás všech. Můj názor je takový, že by garanční výbor neměl dělat dvakrát to samé, to je celé. O tom je celý ten spor. A tak by to mělo zůstat. Tady jsem to ctil i při tom druhém hlasování, ačkoliv tady vyjádřím názor při hlasování jinak.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Plíšek. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Plíšek: Pěkné už odpoledne. Bohužel pan Vondráček opět nemá ve svém vystoupení pravdu. Ten případ, na který upozorňoval, když jsme projednávali novelu občanského soudního řádu, je poněkud jiný. Tam se na hlasovací proceduře nově mnou navržené shodl celý výbor a podle této procedury se potom na schůzi Poslanecké sněmovny hlasovalo. Dnes je situace jiná. Dnes se garanční ústavněprávní výbor shodl na hlasovací proceduře. Zřejmě poslankyně nebo poslanec u téhož výboru tady dnes z účelových důvodů navrhne jinou hlasovací proceduru a poslanci budou dnes opět hlasovat jinak, než hlasovali o těch návrzích na garančním výboru.

Takže je to poněkud jiná situace. My se jenom ptáme, a já bych to chtěl vrátit a věřím, že pan ministr vnitra teď dostane prostor a odpoví na ty otázky, proč má Celní a Finanční správa oprávnění vstupovat do registru přestupků. Celá Sněmovna na to čeká, na tu odpověď. Děkuji. (Zatleskání napravo.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Vzhledem k tomu, že nevidím žádnou další faktickou poznámku, tak mám zde dvě přihlášky s přednostním právem. První má pan ministr Chovanec a poté pan předseda Kalousek. Máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, panu poslanci Plíškovi. Já jsem nikdy v Poslanecké sněmovně nic nevzkazoval, nemám to ve zvyku. Musím říct, že názoru garančního výboru si vážím. Na druhou stranu u některých návrhů garančního výboru prostě ministerstvo svůj souhlas nedalo a byli bychom rádi, aby se o těch věcech hlasovalo samostatně, aby rozhodla Sněmovna na plénu. Jsme v demokratické společnosti a rozhoduje v ní prostě a jednoduše většina, která samozřejmě ale má právo znát názor garančního výboru, který u některých hlasování bude prostě rozdílný s názorem Ministerstva vnitra a našich odborníků. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP