(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Schwarz a po něm pan poslanec Benda s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Děkuji, pane místopředsedo. Musím to vzít rychle. Když poslouchám kolegy právníky, tak oni to hezky povídají, ale řeknu to svými slovy. Možná někoho nahněvám, ale je mi to v tuto chvíli jedno.

Ke kolegovi Plíškovi prostřednictvím pana místopředsedy. Třeba mě poškodíte. Tím, že jsem svou neúčastí na ústavněprávním výboru, je to můj nepořádek, a chybělo tam několik mých kolegů, proto je třeba říct pravdu. Ne že by tam přišel ministr. Byli tam ministerští úředníci, ale tím, že někteří koaliční poslanci nehlasovali nebo tam prostě nepřišli, tak dopadlo hlasování tak, jak dopadlo. To je celá pravda. Na co to omílat? Říct, jak to je. Dneska tady ve Sněmovně jsme, a kdybych na výboru byl, a nemohl jsem tam být, nebo nechtěl v té době, já nevím, tak bych hlasoval úplně jinak. Hlasoval bych stejně, jak budu hlasovat dneska. To je celý problém. Ne problém ministerstva, účasti koaličních poslanců na výboru.

To je všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Eviduji další faktické poznámky, to znamená první je pan poslanec Bendl, po něm pan poslanec Kalousek a po něm pan poslanec Benda. Požádám tedy pana poslance Bendla o faktickou poznámku.

 

Poslanec Petr Bendl: Jenom v návaznosti na debatu, která tady probíhá. Když Ministerstvo financí nebo Ministerstvo vnitra není schopno reálně vysvětlit, na co potřebuje on-line informace v registru přestupků. Obecně mám trošku strach z koncentrace moci na Ministerstvu financí. A my tady hodláme podpořit takovýto návrh. Nemohl by tedy aspoň přítomný ministr vnitra odpovědět na to, k čemu potřebuje Ministerstvo financí vstup do takového registru, k čemu potřebuje Ministerstvo financí vědět, že někdo jel někde na červenou nebo vysypal hromadu písku na chodníku, neoprávněně, a dostal se do přestupkového řízení. K čemu je to potřeba?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní pan poslanec Kalousek. Připraví se pan poslanec Benda.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vaším prostřednictvím rád bych řekl panu zpravodaji a panu poslanci Schwarzovi, že chápu jeho důvody, byť jsou mírně šokující, protože jeho hnutí společně s hnutím ANO sem šla proto, že budou makat a nebudou to dělat jako politici předtím. Teď slyším jako důvod, že stanovisko výboru tady leží proto, že oni nemakali. Oni prostě do té práce nepřišli. Teď, když jsou tady všichni, tak je jim jasno.

Já, pane poslanče Schwarzi, nezpochybňuji vaše svobodné právo veřejného činitele a poslance Poslanecké sněmovny veřejně se ztrapňovat. Jenom by mě opravdu zajímalo, co je ta hodnota, která vám za to stojí. A to nám určitě neřeknete. I když nám... (Ano.) No, něco nám řeknete, ale tu opravdovou hodnotu, proč se tady veřejně ztrapňujete při rektálním alpinismu vůči předsedovi hnutí ANO, tu se fakt nedozvíme. Ale můžeme se toho domýšlet. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Benda. Připraví se pan poslanec Schwarz. Máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, hrozně rád bych se dostal zpátky do věcné debaty s panem ministrem, protože by mi přišla mnohem důležitější než toto.

Jenom k tomu, co řekl pan kolega Schwarz. Je pravda, že on na prvním jednání výboru nebyl, ale většina věcí byla odhlasována naprosto jednoznačnou většinou ústavněprávního výboru, protože Ministerstvo vnitra nebylo s to obhájit, proč by Finanční a Celní správa měly lézt do registru přestupků, když k tomu neexistuje žádný důvod. Nedává jim to žádnou novou kompetenci. Není vůbec jasné, k čemu jim to bude kromě nějakého obecného pocitu, že by na základě toho asi mohli být na lidi buď tvrdší, nebo měkčí, přistupovat k nim jiným způsobem, odlišným způsobem. Já jsem moc zvědav, co se stane, až tohle jednou přijde před Ústavní soud, že se zjistí, že Finanční správa přikázala někomu, že se musí registrovat jako správce daně, protože se předtím podívala do registru přestupků a zjistila, že jednou upytlačil trošku větší rybu a že mu dala na základě toho povinnost registrace jako jiného subjektu. Připadá mi to jako úplně absurdní.

Ale na ústavněprávním výboru to přece procházelo naprosto jednoznačnou většinou, a proto bych byl rád, aby alespoň věci, které prošly na ÚPV a které nyní ministr říká, že nesouhlasí, a já mu rozumím, že za vládu může nesouhlasit, ale aby tady byly zdůvodněny a bylo možno se o nich tady věcně pobavit. A ne že si vláda stojí na svém. Jestli to vládním poslancům stačí, že si vláda stojí na svém, a budou jako jeden muž s vládou hlasovat, je to samozřejmě jejich právo, ale stejně věřte mně, že je moje právo jako opozičního poslance se ptát na to, proč si vláda stojí na svém, když to v příslušném garančním výboru nebyla schopna obhájit.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Schwarz. Připraví se pan poslanec Tejc. Máte slovo.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Děkuji, pane místopředsedo. Vést polemiku s nejzkušenějším politikem, nebo nejstarším tady, to se mi nechce, s panem Kalouskem. Já mu to řeknu prostřednictvím pana místopředsedy, jak to skutečně je. To, co jsem řekl, na tom trvám. Já jsem na výboru nebyl. Jestli je to moje flinkání nebo se s tím ztrapňuju, říkám, jak to je. Myslím, že jsem ve Sněmovně a že mám právo říct svoji verzi, a to, že je pravdivá, někdo mi může věřit, někdo nemusí. Je to prostě tak. Prostě jsem tam nebyl. Kdybych tam byl, tak klidně bych i za to ministerstvo vysvětlil. Proč to obhajuju? Není to - on to řekl hezky, rektální alpinismus. Já tomu říkám riťolezectví. Já ho nepotřebuju provozovat. Já si myslím, že už mě chvilku zná, že nepotřebuju. Proč o tom mluvím? Protože jsem opravdu přesvědčen, že Finanční správa musí koukat do přestupků. Jsem opravdu přesvědčen, že Celní správa musí koukat do přestupků. Jsem přesvědčen o tom, aby ty přestupky, i to rybářství... Proč? (Z pravé strany sálu se ozývají hlasy: Proč?)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Požádám poslance, abyste po sobě nepokřikovali a respektovali přednášejícího. Máte-li chuť vystoupit, potom veřejně na mikrofon. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Děkuji. Touží po odpovědi. Já odpovím proč. Protože je to v jejich zájmu. Celní správa řeší přestupky, Finanční správa řeší přestupky a policie v minulosti, když řešila přestupky, co nejsou trestnými činy, tak je vrací někomu k došetření. To jako právníci víte. Jestliže se vyskytne přestupek na linii těch lidí nebo těch organizací, tak mají právo se podívat a věděli, že v současné době jednají s někým, kdo už podobný přestupek měl. Je to velice jednoduché. To je ten důvod.

A to poslední jsem chtěl dopovědět. Já kdybych to neznal z praxe, prosím vás, proč tam musí koukat, tak bych to neobhajoval. To je strašně mylné, co si tady myslí o mých kolezích mnozí z vás, že hlasujeme, jak nám někdo řekne. To jste opravdu na velkém omylu. Ono to tak možná vypadá, ale já mezi ně a moji kolegové nepatřím. My se opravdu dohadujeme.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Váš čas, pane poslanče, omlouvám se. (Děkuju.) Také vám děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Tejc. Připraví se pan poslanec Kalousek. Máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já bych chtěl ušetřit pár minut času tím, že bych chtěl deklarovat, že ve všech možných procedurách hlasování, ať už se vybere návrh výboru, respektive návrh výboru říká: hlasujme dohromady o tom, jestli se všemi pozměňovacími návrhy budeme hlasovat o Celní a Finanční správě, zda bude, nebo nebude mít přístup, tak v té alternativní proceduře, která velmi pravděpodobně bude předložena, uvidíme ještě, jak dopadne debata, ale bude-li předložena, tak garantuji, že budu podporovat to, abychom hlasovali o možnosti Celní a Finanční správy nahlížet do registru samostatně. Aby si to rozhodla Sněmovna. Aby to nebylo tak, že buď bereme celý balík pozměňovacích návrhů, nebo ne. A to si myslím, že je věc, na které se můžeme shodnout. Tady Sněmovna, ne výbor, ne nikdo jiný rozhodne o tom, zda Celní a Finanční správa má nahlížet do registru přestupků. Já se přiznám, že k tomu mám také velký otazník, protože si nejsem úplně jist, jestli má být daňová kontrola prováděna na základě toho, že někdo má přestupky a někdo nemá, ale jak říkám, rozhodneme o tom hlasováním. Není třeba se vracet k proceduře v této věci. O Celní a Finanční správě navrhnu, abychom hlasovali, a dohodnu se s kolegy, abychom předložili alternativní proceduru, která umožní hlasování jednotlivě. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP