(12.00 hodin)
(pokračuje Benda)

Opakované páchání těchto drobných přestupků na úseku zejména veřejného pořádku a drobné kriminality by se mělo stát trestným činem. To je přece cíl, který jediný může zamezit opakovanému páchání drobných přestupků. Tak jak jsme to dnes vyrobili, sankce pouze zvýšená z pěti nebo deseti tisíc na padesát tisíc, představa toho, že tuto sankci v případě páchání drobné kriminality, zejména narušování veřejného pořádku a zejména drobných krádeží - když nejsem schopen vymáhat pět nebo deset tisíc, nebudu nepochybně schopen vymáhat dvacet nebo padesát tisíc. To situaci v problémových lokalitách v žádném případě nezlepší. Jestli by ji něco mohlo zlepšit, tak by to bylo právě to, aby řetězení drobných přestupků se stalo trestným činem. Problém je, že toto v návrhu zákona obsaženo není. Myslím, že těžko může někdo chtít po opozici, aby byla schopna zpracovat to, jaké mají být změny trestního zákoníku tak, aby opakované páchání přestupků bylo trestným činem. Ale mrzí mě, že s tím nepřišla vláda a ministr vnitra sám.

Přesto se ptám: Dobře, není to tam, zřizujeme registr jenom pro registr, ale mělo by být alespoň zdůvodněno, kdo do něj chce nahlížet a jaké k tomu má důvody. Rozumím tomu, že pan ministr ve svém úvodním slovu neřekl všechno, ale velmi bych ho prosil, jestli by bylo možné alespoň nějaké stručné zdůvodnění ještě v rámci obecné rozpravy, abych pak nemusel zneužívat po ukončení rozpravy situace, že jsem místopředsedou klubu, jehož předseda tu není. Jestli by bylo možné ještě v rozpravě toto zdůvodnění uvést a bylo možné s tím případně polemizovat, protože věřím tomu, že většina této Sněmovny by fakt chtěla vědět, proč do toho registru někdo má koukat, když nemá žádnou zákonnou kompetenci, aby s výsledkem takového koukání něco dělal.

Děkuji za pozornost v tuto chvíli.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Já vám děkuji, pane poslanče, za váš příspěvek do rozpravy. Eviduji jednu faktickou poznámku, se kterou se hlásí pan poslanec Martin Plíšek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, řeknu jen krátké stanovisko klubu TOP 09 a Starostů. Byli jsme připraveni za podmínky, že projdou pozměňovací návrhy garančního výboru, který se opakovaně tímto návrhem zabýval, tento návrh podpořit, nicméně informace, kterou tu říkal pan kolega Benda, že bude navržena jiná hlasovací procedura, než kterou doporučuje garanční výbor, nám to zřejmě neumožní. Ale já nechci předjímat.

Chci jen zmínit, že od března platí novela jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Zřídili jsme garanční výbor, který potom, co poprvé návrh projedná, se sejde ještě podruhé a posoudí všechny pozměňovací návrhy jak výboru, tak ty, které předložili poslanci na plénu Poslanecké sněmovny. Při jednání garančního výboru, opakovaném, pan zpravodaj, na což má právo, předložil návrh nové hlasovací procedury, která měla původní návrhy ústavněprávního výboru rozdělit. To neprošlo dokonce hlasy koaličních poslanců a ústavněprávní výbor se většinou, řekl bych velkou většinou, dohodl na určité hlasovací proceduře. Od toho je garanční výbor, aby toto navrhoval. Nyní je informace, že ze samotného ústavněprávního výboru vzejde zcela jiná hlasovací procedura tak, abychom o pozměňovacích návrzích výboru hlasovali samostatně, protože údajně pan ministr vnitra nebo pan ministr financí vzkázali, že takto návrh nemohou podpořit. Pak se ptám, od čeho vlastně ten garanční výbor máme? Od čeho projednává opětovně ten tisk, když potom příslušná náměstkyně pana ministra nevysvětlila některé věci, dokonce jí ani nevadilo, že garanční výbor, nebo že ústavněprávní výbor takto návrh projednal, a pan ministr prostřednictvím některých poslanců vzkazuje do Poslanecké sněmovny, že nemůže podpořit ty návrhy, na kterých garanční výbor pracoval a na kterých se jasně dohodl.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane poslanče, já se omlouvám. Přihlásil jste se s faktickou poznámkou a váš čas vypršel. V případě, že chcete pokračovat, přihlaste se řádně do rozpravy.

 

Poslanec Martin Plíšek: Ano, děkuji. Takže já bych doporučoval respektovat usnesení garančního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Chci se zeptat - pan zpravodaj Schwarz se hlásil? Potom v závěrečné řeči. Dobře, v tom případě s faktickou poznámkou pan poslanec Vondráček.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Využiji faktickou poznámku tak, jak by měla být využita, a budu reagovat na předchozí příspěvek.

Prosím, neinterpretujme postup garančního výboru takovýmto způsobem, protože to bylo trochu jinak. Garanční výbory jsou ještě pořád relativně novinka, my se to ve výborech učíme, co vlastně garanční výbor má dělat, a my jsme se z hlediska formy dohodli na tom, že jestliže nejsou opravdu mimořádné okolnosti, tak by garanční výbor měl ctít způsob, jakým už jednou tisk projednal, protože je nesmyslné, aby garanční výbor dvakrát věcně projednával tutéž věc. Takže garanční výbor se v podstatě soustřeďuje na pozměňovací návrhy, které přicházejí z jiných výborů, a vlastní agendou, kterou už řádně projednal, a přestupkům byl opravdu svěřen velký prostor, jak tu říkal pan předseda Tejc, tak už jsme se k tomu nevraceli. To je celé. Takže prosím, to není, že to podruhé garanční výbor znovu projednával a znovu s tím vyslovil souhlas. My jsme pouze dodrželi proceduru a myslíme si, že by to tak mělo být a je to tak správné. Jestliže následně ještě pokračovala diskuse ve druhém čtení a pokračovala mezi poslanci a je tu třeba i názorový posun a je tu nějaká reakce ministerstva, od toho je toto hlasování. To už není práce garančního výboru. Tak vyjasněme si, jak garanční výbor má pracovat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a další faktickou poznámku má přihlášený pan poslanec Plíšek. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Plíšek: Děkuji, pane předsedající. Já s touto interpretací kolegy Vondráčka nemohu souhlasit. Zástupci Ministerstva vnitra byli na ústavněprávním výboru i při prvním projednávání i při druhém projednávání v rámci garančního výboru, takže tam byli dvakrát. A teď měnit hlasovací proceduru až na plénu, kterou garanční výbor... Já jsem tu připomněl, že garanční výbor se shodl velkou většinou na návrhu hlasovací procedury, která zcela logicky určité návrhy navrhuje hlasovat společně. Nyní přímo z tohoto ústavněprávního výboru přijde něco jiného v tom smyslu, že je potřeba vyhovět panu ministrovi, že s některými návrhy nesouhlasí.

Já tu zmíním zcela konkrétní věci. My jsme např. velkou většinou hlasů ve výboru podpořili, abychom zrušili oprávnění Finanční správy a následně Celní správy mít přístup do evidence rejstříku přestupků. Příslušná paní náměstkyně z Ministerstva vnitra nám nevysvětlila, proč Ministerstvo financí chtělo mít tento přístup, velká většina výboru, i včetně koaličních poslanců, tomu také nerozuměla, a proto jsme navrhli vypuštění. Dnes tu má dojít k tomu, že se to tam bude opět vracet. Takže já jen zmiňuji, abychom potom, když garanční výbor dá nějaké stanovisko, že by ho měli alespoň členové toho výboru respektovat. Pochopil bych, kdyby návrh přišel odněkud jinud, ale pokud vzejde přímo z výboru, pak se ptám, k čemu ten garanční výbor, který opakovaně za účasti zástupců Ministerstva vnitra návrh projednává, k čemu ho vlastně máme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Jen pro pořádek se chci zeptat: Pane ministře, hlásil jste se s přednostním právem, nebo s faktickou poznámkou? S přednostním právem. Tak v tom případě musíte počkat, protože mám tři faktické poznámky před vámi. Nejprve pan poslanec Tejc se svou faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Schwarz.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Myslím, že to je úplně jednoduché. Garanční výbor má říct, jakou navrhuje proceduru hlasování. To je novinka, dříve to dělal zpravodaj, teď to dělá garanční výbor. Ten navrhl proceduru, nikdo ji nezpochybňuje, procedura bude přednesena zpravodajem, nicméně pokud někdo z kolegů poslanců a kolegyň navrhne alternativní proceduru, tak se činilo i v minulých letech. Za celou dobu, co jsem ve Sněmovně, to byl poměrně pravidelný bod, změna procedury, kterou navrhuje zejména vládní koalice po dohodě ve vládní koalici, tak to není nic nového, je to zcela běžné, a pokud si to Sněmovna odhlasuje, Sněmovna jako suverén si řekne, o čem bude hlasovat, v jakém pořadí, tak to podle mého názoru není nic, nad čím bychom tady měli trávit dlouhé minuty a hodiny debatou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP