(11.30 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Reklama konkrétních vakcín, tzv. brandová reklama, je vůči laické veřejnosti nepřípustná a je zakázaná v mnoha členských státech Evropské unie, např. v Spolkové republice Německo, v Rakousku, ve Francii, ve Spojeném království, ve Finsku a jinde. Je možné propagovat pouze vakcinační akce jako takové, tedy svým způsobem odborně vymezené a přesně určené státní očkovací projekty. V České republice probíhá dlouhodobě místo schvalování vakcinačních akcí schvalování akcí na zcela konkrétní vakcíny, a těmto akcím navíc ani Ministerstvo zdravotnictví nedává vůbec žádný odborný obsah, jenom časový interval. Pro vaše srovnání k tomu, co řekl pan ministr: Současné ustanovení říká, že reklama na humánní léčivé přípravky zaměřená na širokou veřejnost - v odstavci 3 - ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na humánní léčivé přípravky použité v rámci vakcinační akce schválené Ministerstvem zdravotnictví. Kdežto já navrhuji, že ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na vakcinační akce schválené Ministerstvem zdravotnictví, a to je zcela zásadní rozdíl.

Proto prosím, abyste tomuto mému návrhu věnovali pozornost a abyste ho schválili. Je to pozměňovací návrh C2. A pokud tedy se pan ministr chce opřít o stanovisko, ať si vyžádá stanovisko Parlamentního institutu k této záležitosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Slovo má paní Věra Kovářová, připraví se pan poslanec Daniel Korte. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve druhém čtení jsem předložila pozměňovací návrh, který jednoduše řečeno stanovuje zákaz politických billboardů. Volební výbor jako výbor garanční jej bohužel nedoporučil k přijetí, a to především na základě formálních argumentů. O podstatě návrhu se diskuse bohužel vůbec nevedla. A tak jediné vyjádření k ní je ze druhého čtení, ve kterém návrh označil pan kolega Komárek a pan ministr Mládek za velmi zajímavý a velmi inspirativní. To mi ale nestačí. Ráda bych proto konstatovala, že v případě nepřijetí tohoto pozměňovacího návrhu jej podám jako samostatný návrh zákona, aby zde důkladná debata o charakteru a prostředcích volební kampaně mohla proběhnout. To není vyhrožování, jen předem avizuji tento návrh. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Nyní v rozpravě ve třetím čtení vystoupí pan poslanec Daniel Korte. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jsem v úvodním slově pana ministra slyšel popáté polopravdu, že reklama založená na podprahovém vnímání a reklama skrytá, které jsou z tohoto zákona vyškrtnuty, jsou obsaženy jinde. Tím, že to bylo pětkrát, se tato polopravda ještě nestala pravdou. Rovněž pětkrát jsem slyšel temnou výhrůžku, že nepřijmeme-li tento návrh, budeme sankcionováni Evropskou komisí. Pětkrát v souvislosti s mým jménem. A já musím konstatovat, že toto vyhrožování podle mě hraničí s trestným činem vydírání a já se vydírat prosím nenechám.

Upozorňuji vás, poslance, a opakuji to, protože už jsem vám to jednou řekl: Neskládali jste svůj slib, že budete hlasovat tak, jak chce Evropská komise, ale na své vědomí a svědomí. Tak se prosím tohoto slibu držte.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Danielu Kortemu. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy ve třetím čtení. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Není tomu tak, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr? Ano. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Já bych rád reagoval na některé podněty, které zazněly, a udělal také jedno ohrazení. Chtěl bych říci, že ano, spotřebitelské soutěže mohou být problém, ale to se týká jiných zákonů. Kde by se to mohlo vyřešit, je zákon o ochraně spotřebitele, případně loterijní zákon. My jsme připraveni pracovat na tom, aby se to dostalo do zákona o ochraně spotřebitele, který je otevřen ve Sněmovně a je po prvním čtení. Tuto připomínku beru, ale to nic nemění na stávajícím zákoně. Je to o jiném zákoně, kde je třeba na tom pracovat. Samozřejmě bude poskytnut výklad, co znamená ta povinnost. Neměl by být zásadní problém zjistit, která loterie je povolená v případě České republiky. Na to máme webové stránky Ministerstva financí. Určitý problém to může být v zahraničí, především v zemích mimo Evropskou unii, ale ve většině případů tyto loterie neplatí daně v České republice a bude nutné to vyřešit tím výkladem, jak to bude fungovat.

A to ohrazení je vůči prohlášení pana poslance Korteho. Já jsem se rozhodně nedopustil žádného vydírání a není to žádné drama o cti a svědomí. Je to o tom, že Česká republika je členskou zemí Evropské unie a probíhá poměrně komplikovaný proces ne sjednocování, leč harmonizace právních řádů členských zemí, a to zejména proto, aby mohl fungovat jednotný trh. Že ten proces je bolestivý, to ano, ale lepší nemáme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo. Než přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích, musíme se vypořádat s procedurálním návrhem předneseným v rozpravě ve třetím čtení, a to je vrácení do čtení druhého, který přednesl pan poslanec a předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Je to návrh na vrácení do druhého čtení.

 

Protože se nezměnil počet přítomných, tak vás nebudu odhlašovat a v hlasování 52, které jsem zahájil, se ptám, kdo je pro vrácení návrhu do druhého čtení. Kdo je proti vrácení do druhého čtení? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 52 z přihlášených 178 pro 141 poslanec, proti 115. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat hlasováním o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. O stanovisko, ač je obecně přednesl i ministr Jan Mládek, budu žádat vždycky pana ministra také. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji, pane místopředsedo. Volební výbor doporučuje následující proceduru. Nejprve hlasovat návrhy A1 až A4 a A6 společně jedním hlasováním, protože spolu věcně souvisí. Dále návrhy A5 a A7. Já jenom zmíním, že A1 až A7 jsou legislativně technické úpravy.

Dále návrh E dohromady - to jsou stanoviska E1 až E34, to je návrh pana poslance Korteho, který teď před námi obhajoval. Vrací do regulace reklamy regulaci skryté a podprahové reklamy. Kdyby byl tento návrh přijat, pak je nehlasovatelný návrh B1.4.

Potom návrh G, G1 až G2 jedním hlasováním, to je návrh pana poslance Stanjury, který nám taktéž představil. V případě, že by byl přijat, tak je nehlasovatelný bod B1.2.***
Přihlásit/registrovat se do ISP