(10.30 hodin)
(pokračuje Stanjura)

A musím zareagovat na pana předsedu poslaneckého klubu KSČM, pana Kováčika. Můžete nás urážet a vymýšlet si, jak chcete. Jestli k nám něco patří a měl bych vybrat tři slova, tak to jsou svoboda, tržní ekonomika a demokracie. A jestli něco patří k vám a mohl bych vybrat třeba tři slova, tak to jsou justiční vraždy, statisíce politických vězňů a statisíce emigrantů z Československé republiky. (Potlesk ODS a TOP 09.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Laudáta, připraví se pan poslanec Kováčik. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já bych navrhoval, abychom skutečně šli k tomu, že budeme hlasovat o vrácení do druhého čtení. Nicméně pro další postup. Já si nejsem tak jist, a tam by mě zajímalo zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby nám dodalo analýzy, jak to kde funguje, jaké jsou ekonomické dopady. Já bych spíš doporučoval, aby se z druhého čtení zákon - a může se vrátit poměrně rychle do třetího s tím, že pozměňovací návrh, který se týká kurzarbeitu, by vypadl nebo by nebyl schválen, jinak se zbytkem zákona nemáme problém. A spíš bych tak zásadní věci - a u dalších ekonomických věcí, kde se zasahuje do tržní ekonomiky, prostě aby to předkládala vláda jako vládní návrhy se řádným vypořádáním mezirezortu. Skutečně dostáváme se do toho, že na ÚOHS a spíš někdo v pozadí sepíše novelu zákona o významné tržní síle, tady zase někdo přivaří jako pozměňovací návrh k zákonu tak zásadní věc, jako je kurzarbeit. Nejsou k tomu udělány řádné analýzy, neprojde to mezirezortním připomínkovým řízením a skutečně potom ty škody a to nefungování zákonů anebo zkreslené fungování je děsivé. Prosím, ukončeme možná tuto debatu, nechci nikoho omezovat, a pojďme se domluvit na nějakém racionálnějším řešení. Ale zásadní věci by neměly být věcí pozměňovacích návrhů.

Pokud se týká ještě těch věcí. Velice opatrně prosím při sbírání nápadů ve světě. Samozřejmě každý napíše: v Německu se využil kurzarbeit. Ale když se potom podíváte na rozsah, kdo co schvaluje, jak, podobně s investičním pobídkami - je to velice střídmé. A tady vždycky jdeme hned rovnou s palicí nebo s kladivem na všechno a ve velkém. Pozor na to!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Ostatně soudím, že tohle přetahování už by mohlo skončit a mohli bychom pokročit kousek dál v programu. Ale neodpustím si vaším prostřednictvím, pane předsedající, směrem k ctěnému panu kolegovi Stanjurovi, že ano, jistě, mohli bychom vypočítávat pozitiva a negativa, která každý systém bezesporu má, a jenom připomenu, že vedle kmotrů a tunelů, které vám nikdo neodpáře, a třeba toho zhasínání a ne úplně povedené privatizace můžu tedy připomenout desetitisíce bezdomovců, můžu připomenout exekuce, můžu připomenout sociálně vyloučené lokality, anebo třeba tzv. sociální sebevraždy. To jsou také průvodní jevy vašeho vládnutí. A vaši voliči sami usoudili, že už toho bylo dost, a zoufale už třetí volební období hledají nějakou alternativu. Ne vždycky se alternativa stane alternativou a ne vždycky jsou občané s tou alternativou úplně spokojeni. Ale takový už je život. A já si myslím, že jsme politickou bitvu dnes jakousi svedli, protože o té bezesporu ta diskuse tady je také, a že bychom mohli pokročit v našem programu. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byl poslední fakticky přihlášený do rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí, rozpravu... Ještě pan kolega Černoch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Hezké dopoledne. Stále dopoledne. Já bych vás požádal o desetiminutovou pauzu na poradu klubu Úsvit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Vyhlásím přestávku do 10.45 a v 10.45 budeme hlasovat. Ale nejdřív uzavřu rozpravu. Uzavřu rozpravu, bude právo na závěrečná slova a potom budeme hlasovat o zákonu jako o celku. Předtím ale rozhodneme o vrácení do druhého čtení, tak jak navrhl pan kolega Stanjura. To jsou věci, které máme před sebou v 10.45. Prosím, do 10.45 přestávka.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já bych poprosil kolegy z ANO do zasedačky č. 58. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě někdo z předsedů klubů chce svolat svůj klub? Není tomu tak. Všichni mají jasno. Přerušuji jednání do 10.45.

 

(Jednání přerušeno v 10.35 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP