(10.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Bendla, připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem byl vyprovokován panem místopředsedou Filipem. Vždyť je přece správné, abychom věděli, za jakých podmínek bude poskytována takováto podpora, pokud ji chcete poskytnout. Protože tato diskuse na hospodářském a rozpočtovém výboru nebyla a měli bychom vědět a nikdo tady není schopen na to odpovědět. Nikdo. Když se zeptáte konkrétních členů vlády, aby vám řekli, jaké podmínky to budou, které bude vláda navrhovat, tak nikdo neví. Jestli to bude proto, že je někdo červený, zelený, modrý, bílý nebo jaký. Nebo na základě čeho a bude se pomáhat tomu - protože zrovna je od nás a podobně? To přece není možné jen tak nechat být. A ty dva měsíce, které to zdrží, určitě stojí za to, abychom minimálně debatovali, kde ten korupční potenciál je, protože tam je opravdu obrovský, a myslím, že opravdu každý, kdo jen trochu toto cítí, s tím nemůže být v souznění. Musíte vědět, a prosím, pokud o tom budete hlasovat, musíte vědět o tom, že otevíráte Pandořinu skříňku tím, že budete pomáhat někomu, kdo si to nezaslouží, z peněz daňových poplatníků.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Kučeru, připraví se pan poslanec Kalousek. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Mě samozřejmě k tomu vystoupení také motivoval pan místopředseda Filip, protože se přidal i na stranu pana zpravodaje Zavadila a přednesl nám tu referát o tom, jakým způsobem byl tento návrh zákona projednáván v uplynulých deseti letech, a opět zmiňoval tripartitu, odbory. Chci říci, že tato Sněmovna tuto novelu zákona, potažmo tento pozměňovací návrh, řádně neprojednala. V této zemi stále ještě schvaluje zákony Sněmovna, a nikoliv tripartita.

Chtěl bych připomenout panu kolegovi Filipovi prostřednictvím paní předsedající, a on to možná ví, on si to uvědomí, že tripartita schvalovala a podílela se na zákonech v zemích před druhou světovou válkou. A jistě ví, ve kterých. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska, připraví se pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Votava. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já bych chtěl ještě jednou požádat, abyste prosím pochopili, že je to i ve vašem zájmu, nejenom v zájmu opozice, aby se to řádně projednalo v jednotlivých výborech. Vzpomeňte si prosím, když se tu diskutoval zákon o pozemních komunikacích, tak jsme se velmi naléhavě ptali na podmínky, za kterých bude ministr dopravy rozhodovat až o 16násobku výkupní ceny. A nedostali jsme přesvědčivou odpověď. Co se stalo během několika měsíců? První, kdo si kousl a zamlaskal, byl ministr financí, předseda jedné ze stran, který tento zákon protlačil. Můžete vyloučit, že se toto bude opakovat? Že první, kdo si kousne a zamlaská, bude opět váš pan předseda, protože on většinou nevynechá jedinou příležitost, kdy si může kousnout a zamlaskat? A že tedy opravdu projednat ten mechanismus, za jakých podmínek a komu to bude přiděleno, má-li už to být schváleno, je nejenom v našem, ale i ve vašem zájmu. To za prvé.

Za druhé, když už si bereme příklady z Německa a z Francie, pánové, vezměte si příklady z Německa a z Francie, které se zabývaly registračními pokladnami a elektronickou evidencí tržeb a naprosto zásadně to zavrhly jako něco, co poškozuje podnikatelské prostředí. Proč si berete ty příklady jenom někdy a ne v celku? Když si to budete chtít vzít v celku, co se týče Německa, tak se možná dohodneme. Ale vy chcete jenom to, co poškozuje ty malé. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru, připraví se pan poslanec Votava. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Bezesporu má pravdu pan předseda Komunistické strany Čech a Moravy, že jsme nevyhráli poslední volby. My jsme je prohráli. Já s ním souhlasím. Ale chci připomenout, že za těch 25 let svobodné naší republiky jsme mnohé volby vyhráli: prezidentské, sněmovní, senátní. Vy jste vyhráli jedny polosvobodné volby v roce 1946 a za to jsme platili desítky let. To jen za prvé. (Potlesk z pravé části sálu.)

Za druhé. Už to říkal pan kolega Kalousek. Dnes se zaštiťujete Německem a Francií a já říkám, že je to dobře. A my chceme debatovat o parametrech. Neříkám, že to v Německu a ve Francii dělají špatně. Ale od pátku od 13. hodiny tady bude vzýván jiný stát jako vzor a to bude Chorvatsko. Tak pro všechny nadšené podporovatele chorvatských ekonomických cest srovnání tří údajů: Podíl šedé ekonomiky: v České republice 16 %, v Chorvatsku 28 %. Počet nezaměstnaných, to by mohlo zajímat pana předsedu sociálního výboru: v České republice 7 %, a to je starší údaj, aktuálně už je to naštěstí lepší, v Chorvatsku 17 %, o 10 % víc, o 150 % víc. A dluh vůči HDP v roce 2014: Česká republika 42,5 %, Chorvatsko 81 %.

A ti samí lidé, kteří dnes říkají: podívejte se, jak to je v Německu a Francii - a my říkáme, že je dobře, že se tam dívají - nám od pátku od 13. hodiny budou říkat: dívejte se na Balkán, to je ten náš ekonomický vzor, kde je nezaměstnanost o 150 % vyšší, kde je zadlužení vůči HDP skoro dvakrát vyšší než v České republice a kde je skoro dvakrát větší podíl šedé ekonomiky.

Tak si vyberte. My jsme si už vybrali, my si díváme na Západ, vy se díváte na Balkán.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Votavu. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Nechci zdržovat, ale zdržuji stejně. Já jsem chtěl jen na margo těch, kteří tu teď volají po tom, že měl by to projednat ještě rozpočtový výbor, měl by to projednat hospodářský výbor, tak ono je to tak trochu laciné, říkat to zrovna teď, samozřejmě, když se to hodí. Předseda to měl zvednout a předseda si to měl vyžádat do výboru hospodářského a rozpočtového. Ale to si může vyžádat kdokoli z vás, přátelé. Pan kolega Stanjura prostřednictvím paní předsedající, pan kolega Kalousek prostřednictvím paní předsedající, kritizoval i kolega Filip, což mě docela mrzí, protože to mohl zvednou i Jiří Dolejš, takže to může kdokoli z poslanců. Já jsem prostě neuznal za nutné, aby to šlo do rozpočtového výboru. Je to můj názor, ale ten nemusí být správný. Mohl to udělat kdokoli z vás, přátelé.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Grospiče, připraví se pan poslanec Opálka. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, zejména vy mí předřečníci, kteří tak usilovně trváte na tom, že by se měl tento institut vrátit zpátky do projednání zejména rozpočtového a hospodářského výboru.

Já si nemyslím, že kurzarbeit je věc samospásná, která vyřeší základní podstatu hospodářských krizí, ale každopádně ta zkušenost, která tu byla i ze sousedních zemí, vede k tomu, že může zmírnit dopady na zaměstnance. A jeden argument, který tady je potřeba zmínit, je ten, že poslední hospodářská krize od roku 2008 vytvořila relativně stabilní armády více jak půl milionu lidí bez práce. Ty dopady a ekonomické posuzování mají určitě velký význam ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ale myslím si, že v pozměňovacím návrhu jsou věci zpřesněny, za jakých podmínek se bude poskytovat tato pomoc, a že tato brzda, která by mohla ad hoc jednou do budoucna sloužit při dalších hospodářských krizích, kterých určitě nebude Česká republika chráněna nebo z nich vyjmuta, je potřeba ukotvit ji v našem právním řádu.

Čili z tohoto pohledu si myslím, že kurzarbeit má místo v našem právním řádu. Je konečně dobře, že pět minut po dvanácté byl tento návrh načten, může mít velkou šanci být součástí našeho právního řádu a z tohoto pohledu má mou podporu. Nevidím důvod pro to, aby se vracel zpátky do hospodářského nebo rozpočtového výboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP