(9.50 hodin)
(pokračuje Kučera)

Jak už tady říkal můj předřečník kolega Stanjura, nic nás netlačí. Netlačí nás čas. Vraťme to do hospodářského výboru. Řádně se o tom pobavme. A schvalme to. Tady není snaha tento zákon zlikvidovat. Tady je snaha tento zákon řádně projednat. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Bendla. Poté se připraví pan poslanec Kalousek. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuju za slovo. Chtěl jsem vaším prostřednictvím poděkovat panu kolegovi Plzákovi za to přiznání, o co vlastně jde. Že to je opravdu ten souboj velcí versus malí, protože to vaše vystoupení v podstatě útočilo podle mě nefér metodami vůči těm malým, a že se tady ve Sněmovně hledají čím dál tím víc systémové prostředky, jak ty malé a střední z trhu vytlačit, jak jim zkomplikovat život. Na téhle sněmovně bude řada dalších takových věcí - zákaz kouření, EET, další a další věci, které postupným tlakem povedou k tomu, že se prostě chcete těch malých zbavit. Tohle je jedna z metod.

A na margo pana kolegy Kováčika prostřednictvím paní předsedající. Padají nové argumenty, které normálně zaznít nemohly. Paní ministryně tady neodpověděla na to, jak se vlastně bude vybírat, respektive říkala: Vybere to vláda. Vláda si stanoví podmínky. Jaké ty podmínky budou? To dáme bianco šek vládě, aby si mohli opravdu rozhodnout: Prosím vás, vy jste z Agrofertu, pro vás je to v pořádku. A vy nejste z Agrofertu, pro vás to v pořádku není.

Není legitimní se bavit o tom, za jakých podmínek se tedy tohle to má dělat? Já myslím, že je. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska. Připraví se pan poslanec Zavadil. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Padlo tady, že se to najednou zvrhlo v politickou bitvu. Myslím si, že je to celkem legitimní. Prostě někdo je přesvědčen, že malé a střední podniky jsou na prd. Myslím, že pana ministra Babiše cituji naprosto přesně, když to řekl. Někdo se domnívá, že se jedná nejenom o páteř ekonomiky, ale také o nesmírně stabilizující prvek pro celou demokracii. Dobře, tady se neshodneme a povedeme o tom dál bitvu.

Ale na něčem bychom se shodnout měli - že to je mimořádná změna systému, že to je mimořádně, potenciálně mimořádně nákladné a že to je tak významný prvek v hospodářské politice, že si neumím představit, že poté, co byl přijat pozměňovací návrh týkající se kurzarbeitu, pro to budeme hlasovat, aniž by to předtím projednal rozpočtový a hospodářský výbor. I tam se pravděpodobně na některých věcech neshodneme. Vy nemůžete ustoupit ze svého názoru, že malé a střední podniky jsou na prd, říká to váš předseda. Já vás nebudu přemlouvat, že nejsou. My budeme tvrdit něco jiného. Ale projednat na hospodářském výboru a rozpočtovém výboru bychom to přece jenom měli, abychom udělali pořádně svoji práci. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Zavadila.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Ještě jednou dobrý den. Začnu úplně odjinud. První stupeň hlouposti je neznalost. Už jsem to tady kdysi řekl, ale ono se to pořád dobře opakuje. A tou neznalostí trpíme všichni. Konečně už Sokrates řekl: Vím, že nic nevím.

Jenom bych chtěl vaším prostřednictvím panu předsedovi Pilnému říct: To není otázka nová. To není jenom (slovo "jenom" s důrazem) poslanecký návrh. To je záležitost, která se tady táhne deset let. Já jsem u těch všech jednání byl. A poslední jednání, u kterého jsem nebyl a které proběhlo na tripartitě, kde se vláda, zaměstnavatelé i odbory shodli na tom, že tento nástroj je důležitý. Prošlo to celou tripartitou. Ta tomu dala jasně zelenou. A proto se to dostalo na výbor, kterému já mám čest předsedat, a tam se to vlastně projednalo. To je první poznámka.

Druhá poznámka. Měl jsem možnost několikrát mluvit, resp. dvakrát, s kancléřkou Merkel v Německu. Ona také nevěřila tomuhle instrumentu, ale na sjezdu DGB jasně deklarovala, že Německu tenhle ten instrument pomohl v krizi, a to tím, že Německo mělo jednu z nejnižších nezaměstnaností, čtyři procenta. Vzpomeňme si, kolik jsme měli my. Takže ten instrument není k zahození.

A nesouhlasím s tím, že to je pro velké a pro malé není. Už jsem jednou řekl, že ta provázanost velkých a malých tady přece je. Takže když se nebude dařit velkým, nemusí se dařit ani malým. Protože ta provázanost, která se týká menších firem vázaných na ty větší, o tom přece nebude nikdo pochybovat. A určitě není nikdo, kdo by chtěl upřednostňovat malé nebo velké firmy, obráceně, to je jedno. To si nemyslím.

Takže proč pořád nevěříme něčemu, o čem jsme přesvědčeni, že by mohlo pomoct téhle ekonomice a že to je vlastně zálohový systém, který může nastat v době, kdy ta krize přijde, a nemusím se potom tím zabývat? Takže já skutečně nebudu hlasovat pro žádný návrh, který tady padl, aby se to vrátilo. Já budu hlasovat pro to, co bylo schváleno na výboru. A tím končím. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Jenom pro informaci, mám zde přihlášených osm faktických přihlášek. Všichni, kdo jste se přihlásili, vydržte, já vás budu postupně připravovat. Pan poslanec Plzák, připraví se pan poslanec Fiedler. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji ještě jednou a naposledy za slovo. Už jsem si to s panem kolegou Stanjurou tady vysvětloval. Byl jsem osočen, že nenahlašuji nějaké podvody. Prosím vás, všichni lékaři i od vás vám potvrdí, že když někdo s takovou věcí přijde, tak mu ten podvod prostě neprokážete. Podívejte se na pana doktora Ratha a jeho bolesti hlavy po pádu z kola. Prostě žádný doktor si nemůže dovolit, aby toho člověka na neschopenku neposlal, protože by se mu to později mohlo vymstít a mohl by se stát třeba i obětí nějaké žaloby. Takže prostě takhle se to dělá občas. Nepaušalizuji to. Já říkám, že je to jedna z metod, jakým způsobem řeší menší firmy své potíže třeba v době, kdy nemají zakázky. To jsem chtěl jenom říct, jak to fakticky někdy funguje. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Fiedlera, připraví se pan poslanec Zlatuška. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobré dopoledne. Děkuji za slovo, paní předsedající. Původně jsem neměl představu vystupovat v této diskusi, ale košatost a bohatost příspěvků a reakce jednotlivých předřečníků mě k tomu vyprovokovaly. Jsou chvíle, kdy souhlasím i s těmi, se kterými jsem dříve nesouhlasil. Zaujalo mě vystoupení pana předsedy hospodářského výboru Pilného. Myslím si, že to vystihl správně.

A k tomu, co tady zaznělo před chvilkou od pana zpravodaje. Tady přece nikdo neříká, že to chce smést ze stolu a zavrhnout. Tady je momentálně ve hře debata nad tím, abychom se k tomu vrátili, abychom uvážili všechny možné dopady, nastavili mantinely, což si myslím, že není od věci, je to správné. Mělo by to být naším posláním, aby z této Sněmovny odcházely zákony, o kterých jsme opravdu přesvědčeni, že jsou správné, že jsme pro to udělali všechno. A přestože jsme to probírali u nás na klubu, opravdu si myslím, že projednání v hospodářském výboru, v rozpočtovém výboru, znovu se zamyšlení nad tak závažnou věcí s takovými dopady je namístě. A tím vůbec neříkám, že to chceme shodit nebo že chceme být jednoznačně proti. Jen říkám, že bychom měli velmi uvážit takovéto dopady. O zneužívání nemyslím tohoto zákona, ale mnoha jiných opatření, nařízení, zákonů a směrnic v naší zemi přece víme, jak to chodí, a že k tomu máme v naší zemi bohužel velké sklony. Takže neříkám, že jsme proti. Ale říkám, že uvážlivost ve věci s tak zásadními dopady je namístě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Zlatušku. Připraví se pan poslanec Volný. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Milá paní předsedkyně, dámy a pánové, když tady kolega Stanjura vyzýval k občanským povinnostem, tak bych jenom upozornil, že občanské povinnosti jsou v zákoníku práce v části Překážky v práci z důvodu obecného zájmu. Je to § 202 Výkon občanské povinnosti. O výkon občanských povinností jde zejména u svědků, tlumočníků, soudních znalců a jiných osob předvolaných k jednání soudu, správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku, při poskytnutí první pomoci, při opatření proti infekčním onemocněním, při poskytnutí osobní pomoci při požární ochraně, při živelních událostech nebo v obdobných mimořádných případech a dále v případech, kdy je fyzická osoba povinna podle právních předpisů osobní pomoc poskytnout. Koncept občanské povinnosti jinak si pravděpodobně kolega Stanjura vzpomněl někdy z mladých let, kdy se o tom hodně mluvilo za komunistického režimu, ale tenhle koncept už dávno neplatí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP