(9.40 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já jsem, vzhledem k tomu, že přece jenom občas něco čtu, nejenom co předkládá vláda, tak také čtu analýzy ze zemí, kde kurzarbeit funguje. Tak jsem chtěl paní ministryni doporučit, aby se podívala na spektrum a strukturu firem, které třeba v Německu kurzarbeit čerpají. To povídání o těch malých podnikatelích nefunguje nikde, samozřejmě. To můžete říkat do televize, ale takhle prostě ten systém nefunguje.

Chtěl jsem malou poznámku k panu poslanci Kováčikovi, který se ohradil, že oni jsou opoziční strana. Já přece jenom, jak jsem tady dlouho, tak si vzpomínám na léta 1998 až 2002, když největší opoziční strana také říkala, že je proti Zemanově vládě v opozici, a znělo to úplně stejně věrohodně, jako když dnes vy říkáte, že jste opozice. Vy jste prostě přirozeným partnerem agrosocialistické vlády. A já vám to nevyčítám, protože prostě agrosocialistická vláda plní vaše ambice po rehabilitaci, částečně i po revanši. Vaše chování je logické, ale potom nemůžete být autentická opozice.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Putnovou, připraví se pan poslanec Pilný. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobré dopoledne. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, před časem jsem měla možnost zúčastnit se semináře se zvláštním názvem Flexicurity, což je složenina slova flexibility a security a týká se trhu práce. Byl to seminář za účasti sociální demokracie, ve kterém se řešily otázky moderních nástrojů v období krize, uplatnění zaměstnanců, těch, kteří budou muset být propuštěni apod. Mezi ty moderní nástroje patří např. outplacement, což je zase forma, která umožňuje, aby firmy neztrácely kontakt se svými zaměstnanci, které nemohou držet pevně ve stavech. Nicméně kurzarbeit jako nástroj zmiňovaný nebyl. Myslím, že ty důvody tady zazněly dostatečně. Firmy, zaměstnanci, odbory jsou schopni v kritických situacích si často poradit efektivněji než tak, jak to nabízí stát, navíc za podmínek, které jsou rovné. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Pilného, připraví se pan poslanec Plzák. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, já jsem původně chtěl pro tento zákon hlasovat. Debata, do které určitě nepatří výkupy pozemků nebo agrosociální vláda, mě ale přesvědčila, že takhle složitá věc, která představuje závažný zásah do ekonomiky, nemůže přece projít tak, že bude poslanecký návrh a bude projednáván jenom v jednom výboru. Přinejmenším tato debata patří na půdu hospodářského výboru, a proto určitě budu podporovat návrh na přerušení a vrácení do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A dříve, než pozvu k mikrofonu pana poslance Plzáka, pro stenozáznam - pan premiér hlasuje s náhradní kartou číslo 31. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já teď opravdu faktickou poznámku k panu kolegovi Stanjurovi. Víte, jak to funguje v reálu? A to vím z vlastní zkušenosti jako lékař. A k paní kolegyni Putnové. Jak si s tím efektivně poradí ty firmy do pěti zaměstnanců? To je prostě: Je zima, Karle, nebagruje se, tebe berou záda, běž na ty tři čtyři měsíce na neschopenku, na jaře začneme znova. Opravdu - a nechci paušalizovat, nedělají to všechny firmy, samozřejmě - ale je to jedno z efektivních řešení, která ty menší firmy samozřejmě dělají. A není to zas tak řídký jev. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Kořenka. Připraví se pan poslanec Kováčik, poté pan poslanec Stanjura, pan poslanec Kučera a pan poslanec Bendl, všichni s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Já budu velmi stručný. Jenom když už se tady bavíme o kurzarbeitu, tak abychom věděli, o čem se bavíme. Pro stát je hlavní výhodou, že nedojde ke zrušení pracovních míst. Toto opatření je většinou přechodné, časově omezené a zavádí se sektorově, aby nedošlo ke zvýhodnění individuálních firem - a o tom se tady bavíme - a aby nebyla porušena konkurenční rovnováha trhu. Finanční podpora, kterou stát vynaloží, je tímto způsobem zhodnocena lépe, než kdyby stát vyplácel podporu a další sociální dávky nezaměstnaným přímo. Zaměstnancům poskytuje tento typ podpory finanční jistotu a možnost využít více volného času na rekvalifikaci, případně včasného hledání pracovního uplatnění v jiných odvětvích. Firmám to umožňuje přečkat krizové období bez toho, aby ztratily kvalifikované pracovníky. Tak každý ať si udělá obrázek sám. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Kováčika, připraví se pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Tak jsem tady zase ve věci dodržování pravidel. Máme třetí čtení, je před závěrečným hlasováním, a kdyby byl býval nevystoupil pan ministr Mládek a neotevřel rozpravu, tak jsme už dávno měli tento bod za sebou, protože vše, co k tomu mělo být řečeno a co se vykládá teď v řadě faktických poznámek, zaznělo v rozpravě v prvním čtení, v rozpravě v druhém čtení, anebo mělo zaznít v rozpravě v prvním čtení, v rozpravě ve druhém čtení. Protože pravidla, jednací řád, hovoří jasně, co je přípustné v rozpravě ve třetím čtení. Já vím, ona se z toho teď momentálně stala politická rvačka. Já bych chtěl poprosit - dobře, všechny strany si spolu poněkolikáté vyjasnily, na které pozici stojí, tak pojďme už konečně hlasovat.

Ale jenom k panu kolegovi Kalouskovi. Víte, opozičnost není v tom, že se odmítá a priori úplně všechno, ostatně ani vy tak nepostupujete. S touto vládní koalicí např. v některých otázkách zahraniční politiky tvoříte velmi jednolitý celek, a proto prosím pěkně nepoučovat o tom, co má nebo nemá být opozičním jednáním. KSČM hlasuje pro to, co je rozumné, KSČM hlasuje pro to, co je pro lidi nebo co není proti lidem! Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru. Připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Mně tedy opravdu vadí, když sem přijde např. pan poslanec Plzák a říká: já vím o podvodech, kdy se posílají zdraví lidé na nemocenskou, a je to taková efektivní metoda, jak překonat krizi. Pokud to víte, tak to nahlaste zdravotním pojišťovnám, ty bezesporu provedou kontrolu u praktických lékařů. A neříkejte pořád, že ti drobní podnikatelé, živnostníci, jsou podvodníci, kteří zneužívají systém. Možná někteří ano. A pokud máte informace, když jste schopen takhle suverénně tady s tímto tvrzením vystoupit, tak plňte svoji občanskou povinnost, nahlaste to těm, kteří to mohou zkontrolovat, a tento nešvar bude vymýcen.

Ale my se bavíme úplně o něčem jiném, a říkal to pan předseda hospodářského výboru. Jak jsme mohli debatovat v prvém čtení, pane předsedo Kováčiku prostřednictvím paní místopředsedkyně, když ten návrh zazněl pouze na sociálním výboru? To jsme přece nemohli. Nebylo to součástí vládního návrhu, to, co my tady kritizujeme. Tak si neříkejme, že jsme měli čas v prvém čtení. No neměli, protože to tam nebylo. A já jsem se opakovaně ptal: když je to tak prioritní pro vládu, proč to neproběhlo standardním připomínkovým řízením, proč to nebylo v původním vládním materiálu, a tuhle debatu jsme mohli absolvovat v prvém čtení. Já myslím, že to je korektní postup, kdy se člověk ptá a vystupuje ke konkrétním návrhům, které - i když na to je plné právo - vznikly v sociálním výboru, které sociální výbor doporučil, to nijak nezpochybňuji. Přesto si myslím, že je rozumné to vrátit, debatovat o tom nadále, protože to akutně nepotřebujeme. Na tom se snad shodujeme i s panem předsedou sociálního výboru, že to akutně česká ekonomika nepotřebuje. A já pevně doufám, že to ještě několik let potřebovat nebude. Tak to nemusíme dneska lámat přes koleno, když nejste schopni odpovědět, jak se budou vybírat ty firmy, které na tu podporu dosáhnou, a jak ne. Kromě toho, že moudrá vláda to posoudí. A to já si myslím, že není správný princip.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím s další faktickou pana poslance Kučeru, připraví se pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych rovněž zareagoval na slova svého předřečníka pana kolegy Plzáka. Právě v té situaci, kdy ten bagrista s těmi dvěma třemi zaměstnanci nebude mít práci, tak tento zákon, přesně tento zákon to nevyřeší. Těžko si dokážeme představit, že tato firma požádá vládu České republiky, aby onu situaci vyřešila. Ale já si osobně myslím, že tady - a to je i potvrzení, které zaznělo z úst pana kolegy Plzáka - že tomuto zákonu a hlavně tomuto pozměňovacímu návrhu ne příliš rozumíme. Je návrh nový a je skutečně třeba ho řádně projednat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP