Středa 17. června 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

45.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních
daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 418/ - prvé čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 27. května 2015 na 27. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme jej přerušili v obecné rozpravě a odročili do další schůze Poslanecké sněmovny. Je to usnesení Poslanecké sněmovny číslo 781 z 27. schůze Poslanecké sněmovny.

Prosím tedy, aby místo u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele ministr zemědělství Marian Jurečka a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Miroslav Kalousek. Chci se zeptat, zda pan navrhovatel nebo zpravodaj chce vystoupit. Pan zpravodaj si bere slovo. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ne, já své vystoupení odkládám na okamžik, kdy ten bod začneme projednávat, pane předsedající. Ale vzhledem k tomu, že i nezaujatí pozorovatelé tento bod označují za zákon o dvojité podpoře Agrofertu, nepokládám za možné, abychom ho projednávali bez přítomnosti ministra financí, který si ho jako příslušný továrník napsal. Takže prosím, abychom přerušili nebo posečkali do okamžiku, než pan ministr financí se dostaví. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Chci se tedy zeptat, zda to mám v tom případě brát jako procedurální návrh.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Zajisté. Pan předseda Faltýnek říká, že jde pro něj. Já nevím pro koho, ale než s ním přijde, tak bychom jednat neměli. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: V tom případě vzhledem k tomu, že předseda poslaneckého klubu pan Faltýnek odcházel s tím, že přivede pana vicepremiéra na jednání k tomuto bodu, aby se účastnil projednávání, v tom případě, je-li to procedurální návrh, mohu o něm dát hlasovat, anebo mohu vyhlásit přestávku. Ale jestli chcete dát hlasovat o procedurálním návrhu... Stačí, když vyhlásím přestávku? To znamená, že vyhlašuji přestávku na pět minut.

Už je tady. Na to mám právo podle jednacího řádu, to znamená, že vzhledem k tomu, že byla naplněna podmínka, aby pan vicepremiér byl přítomen na projednávání bodu, myslím si, že nic nebrání tomu, abychom mohli pokračovat v projednávání.

Nyní se tedy hlásí pan zpravodaj před otevřením rozpravy.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dobrá. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jsme přerušili projednávání tohoto bodu, jen velmi stručně si dovolím oživit, že projednáváme zákon, který pracovně nazýváme zákonem o dvojí veřejné podpoře Agrofertu. První veřejná podpora se odehrává v daňovém zvýhodnění čistých biopaliv a to, co je na tom skandální, je skutečnost, že daňové zvýhodnění se týká pouze metylesteru řepkového oleje.

Můžeme vést spoustu odborných diskusí, zda existují, či neexistují nějaká jiná čistá biopaliva, která by také mohla být použita místo tzv. meřa, ale vždycky to bude pouze akademická debata, dokud bude platit pozměňovací návrh, který byl uplatněn až na půdě Poslanecké sněmovny, Ministerstvo financí nikdy nic takového nenavrhovalo, dokud bude platit pozměňovací návrh zpracovaný dr. Radmilou Kleslovou, tenkrát ještě sociální demokratkou, který uzákonil, že jediný metylester, jediné čisté biopalivo, které může být daňově zvýhodněno, je metylester řepkového oleje. Všechny ostatní metylestery tohoto dobrodiní nejsou schopny dosáhnout, proto také těžko můžeme zjistit v tržních podmínkách, jestli existuje něco jiného, protože cokoli jiného nemůže konkurovat, cokoli jiného daňovou výhodu nemá. Daňovou výhodu má pouze výrobek Babišových technologií, nikdo jiný tuto daňovou výhodu mít nesmí. To je první veřejná podpora.

Druhá veřejná podpora se týká povinného přimíchávání, které vyplývá z evropské směrnice, 4,2 % biolihu do benzinu a 6 % bionafty do nafty. Souběh těchto dvou veřejných podpor... nebo skutečnost, že tyto dvě veřejné podpory doteď existovaly v souběhu, byla kompenzována tím, že se to navzájem od sebe mohlo odečítat. To znamená, čím více prodal distributor čistých biopaliv, tím méně musel míchat. Takže skutečně existovaly - protože na určitý objem prodaného fosilního paliva je povinnost prodat určitý objem biopaliv - skutečně existovali distributoři...

Až pan poslanec Sklenák přestane řvát, já budu pokračovat. Děkuji.

Takže skutečně existovali distributoři, kteří už nemuseli vůbec do prodaného fosilního paliva míchat, protože prodali tolik čistého biopaliva, že tu povinnost měli splněnou v rámci první veřejné podpory a už nemuseli aplikovat tu druhou.

Novela, kterou dnes máme před sebou, tuto možnost redukuje o 70 %. Jinými slovy, ať prodá distributor kolik chce čistého biopaliva, stejně má povinnost přimíchat bionaftu, ne sice 6 %, ale minimálně 4,2 % do každého litru, což má logicky ten důsledek, že zatímco kšeft s čistým biopalivem poběží dál, protože bude díky tomu, že je daňově zvýhodněno, cenově atraktivní, tak ať prodá, nebo neprodá příslušný distributor jakékoliv množství čistých biopaliv, stejně musí přimíchat minimálně 4,2 % bionafty, což teoreticky znamená - zdůrazňuji teoreticky, ale vláda s tím ve svém materiálu evidentně počítá - až sedmdesátiprocentní nárůst povinného odběru bionafty oproti současnému dnešnímu stavu, což vláda ve svém materiálu v okamžiku, kdy pravděpodobně ještě nepočítala s tím, že narazí na kompetentní protiargumentaci, dokonce pokládá za přednost a říká: je to skvělé, zvýšíme povinný odběr řepky, navýšíme až o 14 tisíc pracovních míst na venkově v jednotlivých regionech. A nemocní se uzdraví, ptáci začnou zpívat a růže rozkvetou v okamžiku, kdy se nám povede prosadit zákon, kdy navýšíme oproti dnešnímu stavu povinný odběr biopaliv.

Ono tomu tak samozřejmě není, protože za prvé 14 tisíc pracovních míst je jenom výmysl jako celá řada jiných výmyslů během argumentace, protože pokud se tam nebude pěstovat řepka, bude se tam pěstovat něco jiného. A kdybych se v tomhle případě mýlil, tak podpora může pokračovat pouze do konce roku 2020. Těch 14 tisíc pracovních míst potom půjde na ulici v duchu tohoto vládního materiálu.

Já o tom mluvím jenom proto, že jak probíhala diskuse, tak mí názoroví oponenti často říkali, že nemám pravdu, když říkám, že tento návrh, který máme na stole, navrhuje zvýšit povinný odběr bionafty. Pokud bych pravdu neměl, tak by se tím vláda sama nevytahovala v materiálu, který projednáváme, a sama neříkala, jak se zvýší počty pracovních míst o 14 tisíc na venkově. Je to lež na lež, výmysl na výmysl, účelový argument na účelový argument pro jediný výsledek - a tím jediným výsledkem je ekonomický zájem firmy Agrofert, která patří ministru financí, který zákon napsal, protlačil připomínkovým řízením, protlačil vládou, kde okouzlil pana ministra zemědělství do té míry, že to od něj převzal, aby to tady překládal jménem vlády on, nikoliv zpracovatel, který to napsal. Nicméně je to bezprecedentní konflikt zájmů, který prostě nezná historie moderní demokracie za posledních 25 let. Je to skandál takového rozsahu, proti kterému jsou všechny Jaňule a Peťule pouze nepodstatnými epizodami. Toto je znásilňování demokracie. Toto je znásilňování svobody. Toto je arogance a zneužívání moci, kde se moc vysmívá do tváře voličů a říká: vy jste si mě zvolili, vy jste mi dali mých 18 %, tak mám teď právo na vaše miliardy.

A já to nevyčítám ministrovi financí. Koneckonců s tím do té politiky šel, proto investoval do založení politické divize firmy Agrofert a proto tady dnes sedí politický klub ANO. Nechápu koaliční partnery, kteří mu to nejenom tolerují, ale kteří ho v tom podporují. Protože bez nich by to zneužití moci a tenhle výsměch občanům nebyly možné.

Doufal jsem a myslel jsem si, že tady předstoupím jako zpravodaj tisků 417 až 418 a řeknu, že je dobře, že už máme ve Sněmovně jenom jednu novelu zákona o spotřební dani, protože tisk 417, jak si jistě dobře vzpomenete, jsme už schválili a poslali do Senátu. A jistě si dobře vzpomenete, jak se nás pan ministr financí snažil přesvědčit, že to není jeden zákon o spotřební dani, že jsou to dva zákony o spotřební dani. Říkal: teď neprojednáváme biopaliva, teď projednáváme zákon týkající se tabáku a o biopalivech budeme mluvit až u tisku 418. On je jenom jeden zákon o spotřební dani. Nejsou dva nebo tři. Je jenom jeden a týká se zatížení spotřebních daní u tabáku, u lihu i u pohonných hmot, tedy i u biopaliv. Vláda z nás trochu dělá hlupáky, když se snaží z jednoho zákona udělat dva alespoň opticky a jednomu říkat zákon o tabáku a druhému říkat zákon o biopalivech. Něco podobného jsem tady zaslechl u rozpočtového určení daní, kdy někteří naši kolegové se domnívali, že jeden zákon rozpočtového určení daní je pro kraje a druhý pro obce. Ne, je jenom jeden zákon o rozpočtovém určení daní, zrovna tak jako je jenom jeden zákon o spotřební dani. A já jsem doufal, že už budeme mít jenom jeden. Není to tak.

Pohlédnete-li do programu dnešní schůze, tak ve sněmovním tisku 512 už tady máme další spotřební daň, která se týká - hádejte čeho. Tabáku. Tisk 417 se týkal tabáku, aby se netýkal biopaliv, tisk 418 se týká biopaliv a tisk 512, který budeme projednávat v prvním čtení, se bude týkat zase pro změnu tabáku.

Já se chci vlády zeptat, jestli si z nás dělá legraci a kolik novel spotřební daně během jednoho roku nám jako předloží na stůl, aby se vždycky tvářila, že se jedná o nějaký jiný zákon. Tohle prostě nemá precedens, takhle nikdo nikdy nepracoval. Tady bylo slušné předložit za jeden rok jednu novelu zákona o spotřební dani nebo o DPH nebo o čemkoliv, ale novelizovat spotřební daň každé dva měsíce? To si fakt z nás chcete dělat takovouhle legraci? Dovolte, abych vám sdělil, že tak jako jste tvrdili, že tisk 417 je zákon o tabáku a že tam nepatří biopaliva, byť pan poslanec Rais tam osobně načítal pozměňovací návrh o biopalivech, tak tisk 417 byl o palivech, lihu a tabáku. Tisk 418, který projednáváme teď a ke kterému vystupuji, je o palivech, lihu a tabáku a tisk 512, který budeme projednávat v prvním čtení pravděpodobně již začátkem července, je, prosím pěkně, o palivech, lihu a tabáku. Je bláhové se domnívat, že v tisku 512 nebudeme mluvit o biopalivech, že tam nebudeme předkládat pozměňovací návrhy týkající se biopaliv, pokud Poslanecká sněmovna nezaujme racionální postoj u tisku 418. Je to prostě jeden zákon o spotřební dani a minimálně zpravodaj má povinnost nedovolit vám, abyste ohlupovali veřejnost tvrzením, že jsou to zákony tři. Je to prosím pěkně zákon jeden. Koneckonců u tisku 512 budu s napětím očekávat, zda ho bude předkládat ministr financí, nebo ministr zemědělství, protože jak známo, tabák je zemědělská plodina a směrnice týkající se kouření za Českou republiku projednává v Evropské unii pan ministr zemědělství, to je jeho kompetence. Já budu s napětím čekat, jestli v tisku 512, to je příští novela zákona o spotřební dani, předstoupí pan ministr financí, kterému to patří z logiky, anebo pan ministr zemědělství, kterému tisk 418 patří z logiky Agrofertu. Můžeme se dočkat čehokoliv.

Takže tady máme zase dva zákony, pardon, dvě novely jednoho zákona. Jsme stále v prvním čtení tisku 418 novely zákona o spotřební dani, aby na nás příští týden čekalo první čtení novely zákona o spotřební dani. Takhle pracuje vláda. Takhle pracuje zcela nekompetentní a osobně zainteresovaný ministr financí. Za 25 let si nikdo nepamatuje takovéto opovrhování Poslaneckou sněmovnou a takovouhle práci.

A znovu opakuji, chápu ministra financí. Ten se stará o Agrofert. Každým krokem to projevuje. To, že mu to nejenom tolerují, ale že ho v tom podporují koaliční partneři a že mu bílého koně na lavici vedle zpravodaje dělá ministr zemědělství z jiné politické strany, to pochopit nedokážu. A dovolte, abych nad tím projevil mírné opovržení.

30. 6. končí program, který byl notifikován v roce 2009 do 30. 6. 2015. Šance, jak sladit domácí daňovou legislativu s právem Evropské unie, byla promarněna při projednávání tisku 417. Byla promarněna v okamžiku, kdy Poslanecká sněmovna hlasovala o pozměňovacím návrhu pana poslance Karla Raise z hnutí ANO, který navrhl, aby byla ukončena daňová podpora čistých biopaliv. Pokud by tento pozměňovací návrh byl přijat, pak by skutečně ke 30. 6. daňová legislativa České republiky kopírovala primární právo Evropské unie a my se nedostali do rozporu s pravidly Evropské unie.

V rozporu se svým veřejným slibem, v rozporu s tím, co říkali, poslanci ANO hlasovali proti návrhu svého kolegy. Daleko zajímavější bylo, že v rozporu se svým veřejným slibem ministr financí hlasoval jinak, než veřejně řekl, o pozměňovacím návrhu svého poslance. A když byl tázán, proč tak učinil, veřejně lhal o odborném stanovisku svého úřadu. On řekl, že vzhledem k tomu, že měl neutrální stanovisko k pozměňovacímu návrhu pana poslance Karla Raise, musel se zdržet hlasování, protože on tady seděl za Ministerstvo financí. Teď odhlédnu od toho, co většina z nás ví, že neutrální stanovisko úřadu neznamená pokyn nebo žádost, aby se dotyčná osoba zdržela hlasování. Neutrální stanovisko říká, ať budeš hlasovat jakkoliv, neporušíš odborné zásady a je to na tvém uvážení. Ale především byla kardinální lež, že to stanovisko bylo neutrální.

My z rozpočtového výboru - pan poslanec Volný, který na mě upřeně hledí, ví stejně dobře jako já, protože má stejné písemné podklady jako člen rozpočtového výboru, že to stanovisko bylo kladné, že Ministerstvo financí vyjádřilo souhlasný návrh s pozměňovacím návrhem pana poslance Karla Raise, a že když ministr financí řekl, že stanovisko jeho úřadu bylo neutrální, tak obelhával nejenom Poslaneckou sněmovnu, ale obelhával i veřejnost, a že se nestalo nic jiného, než že ministr financí hlasoval ve prospěch své soukromé firmy v rozporu s odborným stanoviskem svého úřadu a pak o tomto stanovisku veřejně lhal na veřejnosti.

On tady neseděl jako ministr financí. On tady seděl jako vlastník Agrofertu a hájil zájmy Agrofertu. Hájil velmi efektivně, protože díky tomu, že tento pozměňovací návrh nebyl přijat, tak se 1. 7., což je, kolegové, za 14 dní, Česká republika dostane do režimu nepovolené veřejné podpory. Od 1. 7. v daňové legislativě platí domácí legislativa, byť je v rozporu s pravidly Evropské unie. Od 1. 7. dál bude platit možnost daňové úlevy na čistá biopaliva v rozporu s tím, čemu jsme se zavázali v rámci Evropské unie.

Kdyby tady seděla vláda svobodných, ODS a Úsvitu, kolegové mi snad prominou, tak bych tomu rozuměl. Ale vláda, která má plná ústa Evropské unie, která se v každé třetí předloze ohání pravidly Evropské unie a nutností dodržování závazků - škoda, že tady není pan ministr zahraničí - tak tato vláda zcela vědomě - zcela vědomě - se rozhodla porušit pravidla a závazky vůči Evropské unii z jediného důvodu: pro zisky Agrofertu. Žádný jiný důvod tam neexistuje. Od 1. 7. porušujeme své závazky, které jsme učinili vůči Evropské unii. Děláme to vědomě. Udělali jste to v okamžiku, kdy jste se rozhodli nehlasovat pro pozměňovací návrh Karla Raise z ANO. A bez ohledu na to, jak dopadne projednávání tohoto návrhu zákona, od 1. 7. porušujete závazky - porušujeme (s důrazem) závazky, jakkoliv jsem se snažil dosáhnout jiného výsledku. Společně chyceni, společně oběšeni. Já mám také české občanství. Všichni společně porušujeme své závazky vůči Evropské unii proto, aby měl Agrofert ještě kšeft. Žádný jiný důvod tady neexistuje.

Je to obludná korupce v přímém přenosu. Je to zneužívání moci ve prospěch jedné soukromé firmy. Je to zneužívání pověsti České republiky vůči spojencům v rámci Evropské unie. Je to zneužití všeho ve prospěch jedné jediné věci - zisku skupiny Agrofert. Vy se pak divíte, když pak někdy řekneme agrosocialistická vláda, když se takhle chováte? A vy to dobře víte.

Pan ministr Jurečka, který notifikuje ten program, dobře ví, že 1. 7. se ocitneme v režimu nepovolené veřejné podpory. A je možné, že v reflexi na můj projev vystoupí a řekne: No o pár měsíců se nic nestane. To je stejné, jako kdyby řekl: No vždyť já jsem kradl jenom chvilku. Prostě pravidla se neporušují. Už vůbec ne vědomě. A už vůbec ne pravidla, kterými se ohrožuje prestiž státu ve prospěch jedné soukromé firmy. Jestli za tohle vám stojí koaliční spolupráce, tak vám závidím váš žaludek.

Navrhl jsem zamítnutí tohoto návrhu zákona. Uvědomuji si, že je nezbytné pokusit se, pravděpodobně marně, ale pokusit se prosadit co nejrychlejší uvedení do souladu českého právního řádu s pravidly Evropské unie, a proto si dovoluji stáhnout svůj návrh na zamítnutí a předkládám návrh předkladateli k přepracování. Myslím si, že ten návrh si zaslouží přepracovat. Přepracovat podle zdravého rozumu, proti korupčním zájmům Agrofertu. A bude-li v tomto duchu přepracován, jsme připraveni schválit ho i podle § 90. Ke konstruktivnímu jednání na zpracování tohoto dokumentu jsme připraveni.

Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní se tedy bude pokračovat v obecné rozpravě. O slovo se přihlásil nejprve s faktickou poznámkou Radim Fiala a poté s přednostním právem pan předseda Schwarz. (Poslanec Schwarz tvrdí, že ještě není otevřená rozprava.) Nyní jsem otevřel rozpravu. Řekl jsem, že nyní budeme pokračovat v rozpravě, bude faktická poznámka a poté bude přednostní právo. Takže pan Fiala zde není. Máte s přednostním právem slovo.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Pane místopředsedo, nevím, jestli vám mám poděkovat, protože to moje přihlášení bylo bojové. Ale dobré odpoledne, kolegyně, kolegové.

Já bych prostřednictvím pana místopředsedy panu kolegovi, nebo k panu poslanci Kalouskovi, protože já jsem proti němu strašný elév, ale myslím si, že mám dneska právo jako Babišův riťolezec, on to řekl latinsky, já to říkám česky, se k tomu trošku vyjádřit.

Já bych vás požádal, pane kolego, když nám chcete fakt už něco říct, tak buďte tak hodný a řekněte nám něco nového. Myslím si, že byste měl říct něco nového, než už měsíc, nebo jak dlouho, poslouchat věci, kterým nerozumím. Už jsem se je naučil. A chtěl bych vás upozornit, a teď to myslím úplně vážně, já jsem také obyčejný volič, pravicový volič, volil jsem dřív ODS, ale kdyby přece lidé v naší republice byli spokojení s minulostí za ty roky, co jste tady, s politikou, tak by vás stále volili a nemuseli si Babišové, ti, co tady za mnou sedí, dělat politické divize svých firem, jak jste řekl, jak jste to nazval, protože by byli spokojeni s vámi a nedostali by se do Sněmovny. Ale protože lidé typu, jako jsem třeba já, jako je Babiš, do politiky šli, aby opravdu zkusili něco změnit, tak já si myslím, že to by přece mělo být varující. Dělejme to dobře a za chvilku tady může být jiná strana, protože my to budeme dělat špatně, ale není možné nás stále urážet, to přece nejde, že jsem tady kvůli tomu aby si někdo zlepšoval firmu. Já si myslím, že to tak není. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Kalousek. Máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jen naoko odbočím od tématu, ale reaguji na to, co zaznělo v projevu zpravodaje. Zaznělo to tady před chvílí ve sněmovně. Tato schůze má 170 bodů. Vy jste navrhovali dneska, abychom jednali déle, že zákony, které máme projednat, se kupí, což je pravda. To všichni víme. A slyšeli jsme tady velmi precizně sděleno také proč - protože jeden zákon, zákon spotřebních daních, navrhujete, vládní koalice, čtyřikrát. (Z pléna: Třikrát!) Třikrát. Už jsme jednou projednali novelu o spotřebních daních, která prošla, kde jste zamítli daň na řezaný tabák, pak jste to navrhovali sami, teď to navrhujete třikrát, takže se zamyslete nad tím, jestli se dostáváme, a to je pravda, do toho, že před sebou začínáme valit zákony, tak na tom máte velký podíl.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího k panu zastupujícímu klubovému zpravodaji Schwarzovi. Já si uvědomuji, že celou řadu argumentů jsem tady již zopakoval, a dělám to proto, že pořád nemohu uvěřit tomu, že jste je pochopili. Protože ony jsou doložitelné, ony jsou pravdivé. A já stále věřím, pane kolego, že oba dva jsme přesvědčeni, že krást se nejenom nesmí, ale ani nemá. A tohle je prostě loupež za bílého dne! Ale já ty argumenty budu opakovat tak dlouho, dokud mi neřeknete buď argument, že nemám pravdu, anebo řeknete: ne, my z ANO jsme šli loupit za bílého dne a my si myslíme, že se to může, má, a koneckonců máme na to mandát od svých voličů, a budeme tedy loupit. V takovém případě pochopím, že jsem byl pochopen, a přestanu ty argumenty opakovat. Do té doby se budou snažit vám to vysvětlit, protože budu přesvědčen, že opakování je matka moudrosti. Protože to, co tady provádíte, je prostě korupce a loupež za bílého dne. Jenom si uvědomte, jestli jste mi odpověděl. Vy jste nevyvrátil jediný můj argument, protože on vyvratitelný není. To je všechno doložitelné. Vy jste jenom řekl, abych vás přestal urážet tím, že říkám nahlas pravdu. Já nemám zbytí, protože současná média v České republice, která jsou paralyzována, tu pravdu říkat nesmějí, tak ji aspoň musí říkat opozice.

Pravda není urážlivá, pane kolego! (Potlesk poslanců TOP 09 a Starostové.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl, připraví se pan poslanec Chalupa s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já myslím, že ty věci je nutné zopakovat proto, že všichni věříme, že se konečně dostanou odpovědi na otázky, které jsme zde položili. V tom materiálu je například napsáno, a možná nám to pan ministr zemědělství vysvětlí, že tento návrh zákona přinese 14 tisíc pracovních příležitostí, ale zatím, a v tom by to mohlo být nové, kdybychom se dozvěděli, kde tedy vzniknou, když sami, a to zopakuji, víme, že řepky už se do České republiky víc nevejde, tady už je jí maximum, protože nám to osevní postupy prostě nedovolí, ale budeme jí potřebovat více, protože ji budeme muset do paliv prostě dostat, takže ji budeme muset někde zpracovat. Kde, prosím vás, je třeba těch 14 tisíc pracovních příležitostí? Může mi něco nového nebo vůbec něco říct kdokoliv z vlády? Nebo pan ministr zemědělství nebo pan zpracovatel ministr financí? Kde ty pracovní příležitosti jsou, když je to spíš tlak na to a šance více zpracovávat, aniž by to po nás někdo chtěl v této formě, jak je nám předkládáno? Evropská unie nás nenutí k tomuto způsobu. To by mohlo být to nové, co tady chceme slyšet. A pořád s tím jaksi narážíme. Tak se omlouváme, že to pořád opakujeme.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa, připraví se pan poslanec Kalousek. Máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády. Pane Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, já navážu na to, co tady říkal pan kolega Schwarz. Opravdu už není nutné nám to opakovat. My jsme si to vyposlechli, my si to pamatujeme a je to zbytečné, je to zdržování. A pokud se tady mluví o loupežích, tak jediné, co s tím můžete dělat, je, že půjdete na nejbližší oddělení Policie ČR a oznámíte trestní oznámení, protože potom je to jenom pomluva. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Loupežník, který poruší zákon a v rozporu se zákonem něco ukradne, a je tedy trestně stíhatelný, je tedy v tomto případě mnohem čestnější než ten, kdo zneužívá svoji veřejnou moc a upraví si zákon tak, aby mohl loupit podle zákona, a byl tedy trestně nepostižitelný. Proto jsem také neřekl trestný čin, ale mluvím o loupeži, o loupeži za bílého dne, které se vědomě dopouštíte, a budu to opakovat pořád a budu to opakovat u toho tisku 512 znovu, protože toto je zákon, ve kterém vy, pokud jste to pochopil, vědomě podporujete obohacování svého předsedy na úkor veřejných rozpočtů, na úkor českých daňových poplatníků. Neděláte nic. Dokud jsem měl pocit, že jste to nepochopil, pane Chalupo prostřednictvím předsedajícího, měl jsem snahu vám to vysvětlit. Teď už budu jenom opakovat, že jste mi řekl, že jste to pochopil, a že to tedy děláte zcela vědomě, a je mým právem to opakovat při každé příležitosti.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Další faktickou poznámku má nahlášenu pan poslanec Komárek. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji, pane předsedající. Český folklor má krásné přísloví: Lháři hořel dům a nikdo mu neuvěřil. Takže prostřednictvím pana předsedajícího milý pane Kalousku, můžete své další lži opakovat donekonečna, ale je to jenom prázdné tlachání. Nikdo vám už nevěří!

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní je řádně přihlášen do rozpravy pan poslanec Šrámek a po něm pan ministr Jurečka. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji, pane předsedající. Milé poslankyně, vážení poslanci, kromě toho, že jsem poslanec, jsem i farmářem neboli člověkem fakticky podnikajícím v zemědělství a potravinářství. Zdůrazňuji, že nejsem jakýmkoli způsobem spojen s žádnou firmou ze skupiny Agrofert ani s jinou podnikající firmou zabývající se biopalivy. To zde chci velmi jasně zdůraznit a podtrhnout, aby účelově nenapadlo moje vystoupení někoho zpochybnit. Ani řepku cíleně nepěstuji, a proto věřím, že můj pohled na věc budete brát jako nestranný, čistě a jen pragmatický. Řepku nepěstuji proto, že se zabývám cíleně živočišnou výrobou a výrobou mléčných regionálních potravin, tedy lidově řečeno chovám krávy a mléčný skot.

Evropská unie před lety stanovila povinné přimíchávání biopaliv do pohonných směsí a my jako členský stát Unie jsme to přijali a v roce 2009 byla tato podpora v našem parlamentu přijata. Objevili se podnikatelé, kteří do tohoto oboru naprosto racionálně zainvestovali své peníze, svůj kapitál, a vytvořila se nová pracovní místa, stejně jako i jinde, především v sousedním Německu. Vznikla poptávka po řepce a zemědělci ji začali trochu více pěstovat. Zdůrazňuji trochu více, protože plocha se zásadně - zdůrazňuji zásadně - nezvýšila. Naprosto přirozený tržní princip a racionální přístup. Navíc je třeba říci pro nezemědělce, že řepka je výborná meziplodina, tedy bylo to i prakticky vítáno jako dobrý způsob střídání plodin, především s obilovinami. Navíc za krmnou pšenici je asi 2 500 korun za metrák a u řepky až 10 000. Za tunu, pardon.

Chci zde říci hlavní důvod celé této problematiky, která s tím nejvíce souvisí a která de facto celý problém tzv. biopaliv vlastně způsobila. Někomu se to může zdát divné, ale může za to živočišná výroba, tedy přesněji řečeno dramatický pokles živočišné výroby v posledních dvaceti letech. Za to nemůže ani pan ministr Babiš ani pan předseda Kalousek, ale může za to zemědělská politika vlád za posledních dvacet let. Navíc od našeho vstupu do Evropské unie byla záměrně a cíleně doslova likvidována naše živočišná výroba ve prospěch rostlinné v zájmu tzv. starých patnácti zemí EU. Ponechme teď stranou proč. To je na jinou diskusi, ale neméně zajímavou. Zemědělci tedy po schválení tzv. biopaliv uvítali možnosti nového byznysu, který se přímo nabízel a byl částečnou náhradou za neustále se zvyšující a méně rentabilní rostlinnou výrobu s nízkými cenami komodit. Je to podpora především zemědělců, opakuji českých zemědělců rostlinářů, kterým se nevyplácela živočišná výroba, protože její podpora oproti našim sousedům byla naprosto nesrovnatelná a stáda zvířat se doslova likvidovala jako na běžícím pásu. Dnes je to trošku lepší, protože dnešní vláda se snaží tyto nesrovnalosti a nekonkurenceschopnost po předchozích vládách narovnat, i když dle mého způsob a rychlost by mohly být daleko razantnější. To je taková menší výzva pro pana ministra zemědělství. Například to, že zelená nafta byla schválena zase pouze a jen pro rostlinnou výrobu a ne pro živočišnou, bylo chybou. Je to bohužel setrvačnost minulých vlád a mělo by to být velmi rychle napraveno, protože je tím silně potlačena konkurenceschopnost živočišné výroby vůči okolním zemím. Ale zaplať pánbůh za změny.

Máme tedy ze dne na den tuto podporu zastavit? Samozřejmě že ne, byla by to další rána našim zemědělcům. Musíme pracovat na dlouhodobé strategii v této oblasti, možná postupném snižování míry podpory nebo zvýšení, prostě pracovat na dlouhodobých vizích, které musíme upřednostňovat před krátkodobými politickými i ekonomickými zájmy.

V naší zemi se přestalo dlouhodobě plánovat. Nemám na mysli teď socialistické plánování, ale strategické plánování ve jménu národních zájmů, podpory průmyslu a hlavně potravinové soběstačnosti. Neustále se pohybujeme v posledních dvaceti letech ode zdi ke zdi. Začněme myslet trochu více dopředu v horizontu rozhodně delším, než je volební období poslanců a vlád. Pojďme v zájmu našich podnikatelů, zaměstnanců a vůbec všech občanů naší země strategicky myslet a plánovat. Jsme malá země, ale plná velmi schopných lidí, kteří však jen hledí s úžasem na úzké partikulární zájmy politiků volených pouze a jen na čtyři roky. A po nás změna o 180 stupňů, často horší než potopa.

Zkusme to. Proto jsem já osobně šel do politiky. Pojďme se opravdu všichni, vpravo i vlevo politického spektra, zamyslet nad zájmy této země jako celku. Podporujme celé české hospodářství bez ohledu na to, zda se jedná o průmysl, služby či zemědělství. Přitom se dívejme především na to, co dělají okolní země, abychom zajistili konkurenceschopnost - opakuji konkurenceschopnost - a neříkali stále: to nejde, EU to nedovolí. Když za nás do Bruselu budou jezdit borci, co umějí jasně a tvrdě argumentovat, často proti jasným zájmům bývalé patnáctky - dělají to tak všichni, dělejme to i my. Naše konkurence není de facto u nás, ale čeká za hranicemi naší země a těší se na naše chyby. Nedělejme je, a když už je uděláme, poučme se z nich. Řešme je ale komplexně, a ne na osobní bázi.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Šrámkovi. S faktickou poznámkou pan předseda Stanjura a poté pan ministr Jurečka, který má přednostní právo. Ale faktická poznámka pana předsedy. Prosím, pane předsedo, máte dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Skutečně jenom faktickou, já se pak přihlásím s řádnou přihláškou do obecné rozpravy. Pan poslanec Šrámek si vlastně stěžuje sám na sebe. Já jsem pro zelenou naftu nehlasoval. Vy jste říkal - bývalé vlády. Ale vy jste to zavedli, tu zelenou naftu, znova. Takže pokud to bylo chybně zavedeno, tak neříkejte, že to bylo jenom za minulých vlád, ale i za vaší vlády.

A když už mluvím, tak si vzpomeňme, co udělal Senát s tím, když jsme poslali dvě novely stejného zákona do Senátu. Senát usoudil, že to není v souladu s ústavním pořádkem, a slil to do jedné novely. Jestli si vzpomínáte, jak to bylo, tabák se smíchal se zelenou naftou do jedné novely. A tentokrát máme tři novely, ne dvě. Tak uvidíme, co udělají senátoři, jestli budou tak zásadoví jako minule, protože museli vyřešit ten faul, který se tady stal při projednávání snížené sazby spotřební daně na naftu a benzin, a tehdy byli zásadoví, že dvě novely najednou ne - a tentokrát budou tři. Tak se docela těším na stanovisko předsedy Senátu pana Štěcha, který nám vysvětloval, nám a veřejnosti v televizi, že to není, že by opravovali nějaký faul, ale díky tomu, že oni musejí chránit ústavní principy a jeden zákon se má měnit jenom jednou v jednom čase. A my v této chvíli máme tři návrhy zákonů v běhu, sněmovní tisk 417 ještě neprošel Senátem, pokud se nepletu, a na této schůzi máme další dva.

Ale abychom byli spravedliví, když chcete kritizovat kvůli zelené naftě bývalé vlády, tak kritizujte současně tuto vládu. Vy sám jste pro to hlasoval, co jste kritizoval - prostřednictvím pana místopředsedy vám to vzkazuji. Tak proč jste nepoužil tento argument v okamžiku, kdy byl čas? No protože jste to potřebovali především rychle udělat, že ano, a na námitky opozice jste jako mnohdy nedali.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní s řádnou přihláškou s přednostním právem pan ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, krásné dobré odpoledne, nebo skoro podvečer. Já tady uvedu jenom stručně několik věcí, které tady zazněly jako zjevné nepravdy, protože kdyby pozorný čtenář četl pozorně předložený návrh novely zákona o spotřební dani, tak by je nikdy nemohl vyslovit.

Já bych jenom chtěl připomenout, že dneska přimícháváme povinně do benzinu zhruba okolo 4 % biopaliv a do nafty okolo 6 % metylesteru a řepkového oleje. Tato novela ukládá podle toho, jak také dopadl notifikační proces Evropské komise, povinně 2,9 %, abychom biopaliv uváděli do benzinu povinně, a 4,2 %, takže to je hluboce pod tím, co dnes už se standardně děje. A vlastně ta změna je v tom, že nám Evropská komise říká: my to chceme v každém litru, a ne za rok. Takže tady evidentně se k nějakým vyšším hodnotám v tento okamžik nedostáváme.

A pokud jde o to, co tady bylo vyřčeno, že podpora, která teď končí, po pěti letech končí 100% podpora a zavádí se minimální zdanění, že se vztahuje pouze na metylester řepkového oleje, tak to prostě není pravda. Vztahuje se to samozřejmě na pohonné směsi jako B30, B100, což jsou metylestery, dále na veškeré rostlinné oleje určené k pohonu motorů, pokud splní příslušnou normu, českou státní normu pro paliva. Dále na bioplyn, dále na biopaliva druhé generace, tady je to dokonce plně osvobozeno od jakékoli spotřební daně, a dál na pohonnou hmotu E95 a pohonnou hmotu E85, což jsou paliva, která obsahují líh kvasný bez vody, zvláště denaturovaný, splňující kritéria na paliva. To znamená, zjevně se bavíme o daleko širší škále možných alternativních biopaliv, která můžeme v dopravě využívat. Toto konkrétní, co jsem tady zmiňoval, tak je uvedeno v příslušných paragrafech, v paragrafu tohoto zákona č. 48 a paragrafu zákona č. 54. Je dobré si to přečíst, abychom věděli a bavili se konkrétně, věcně a pravdivě a nemanipulovali s fakty.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi zemědělství. Mám dvě faktické poznámky pana poslance Kalouska, ale... vidím, vidím, ano, a potom pana kolegy. Prosím, pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Tu škálu, kterou jste předčítal, pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, to platí pro to přimíchávání. Pro ta daňově zvýhodněná čistá biopaliva platí § 43 písm. c) zákona o spotřební dani a ten bohužel mluví o metylesteru řepkového oleje, o ničem jiném.

Ale to si můžeme možná vyjasnit v odborné diskusi, třeba až bude tento zákon ve druhém čtení. A vy jste tady neodpověděl na dvě zásadní otázky. Jak to, že jste připustili zcela vědomě v zájmu Agrofertu, že za 14 dní se ocitneme v rozporu se závazky, které jsme uzavřeli vůči EU? To se ocitneme, na to jste neodpověděl. A když jste říkal, že se nezvýší produkce povinné řepky, tak kde se vezme těch 14 tisíc pracovních míst. Já jsem nad tím taky bádal. To je ve vašem materiálu, já si to nevymyslel, prostě o 14 tisíc zvedneme zaměstnanost. Dokonce se tam na odvodech těchto čtrnácti tisíc zaměstnanců dokládá, jak to bude pro ČR výhodné. Takže já jsem nad tím také bádal, kde by se těch 14 tisíc vzalo vzhledem k tomu, jak se současná vláda chová. Přišel jsem na jeden jediný vysvětlitelný způsob, že prostě bude potřeba najmout 14 tisíc tajných, kteří budou dávat pozor, jestli to někdo nekritizuje. A kdo to bude kritizovat, toho potrestáme. A máte-li jiný argument, kde těch 14 tisíc lidí vezmeme, tak bych si ho velmi rád vyslechl, pane ministře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka poslance Pavla Šrámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Rád bych zareagoval na pana předsedu Stanjuru. Ano, máte pravdu. Když jsme schvalovali zelenou naftu, tak se to dělalo rychle. Víceméně se prodloužilo to, co dříve platilo, protože minulé pravicové vlády zelenou naftu zrušily úplně. Takže aby aspoň to pokračovalo co nejdříve, tak se vlastně obnovil ten starý zákon. To byla chyba. Myslím si, že podporu zelené nafty by měli mít jak rostlináři, tak živočicháři. A já osobně se o to budu snažit. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Kalouska. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. K zelené naftě, která je skutečně distorzí, bráno k daňovým únikům, ale to jsme si říkali u zelené nafty. Tak prosím pana poslance Stárka, aby si povšiml, že je tam odstupňovaná odměna. (Předsedající: Šrámka.) Šrámka, pardon. Ta největší odměna, ta největší vratka 57 %, se vrací v okamžiku, kdy je použit, ne tady ta škála, co četl pan ministr Jurečka, ale kdy je použit metylester řepkového oleje. To je ta největší fiskální podpora, kterou poskytujeme, pokud odebíráme Kostelecké uzeniny, Penam nebo Babišovo MEŘO. Všechno ostatní má tu odměnu mnohem menší. Takovéto zákony vy tady prosazujete. (Potlesk ze strany TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce. Teď nemám žádnou přihlášku do rozpravy. A vidím pana předsedu klubu ODS Zbyňka Stanjuru. Pane předsedo, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já už jsem to avizoval v té faktické připomínce, takže se jenom připomínám, děkuji za udělení slova.

Já se musím vrátit k té rozpravě. Myslím, že dneska tady jsme popáté k tomu bodu, a já jsem čekal, že se jako první přihlásí pan ministr Jurečka, který mi při tom prvním, na začátku dubna, slíbil, že na dotazy, které jsem mu položil, a říkám, byly konkrétní a věcné, odpoví. A už měl čtyřikrát příležitost a čtyři různé dny a ani jednou to neudělal a já nevím proč.

Nejdřív se chci vrátit k vystoupení pana předsedy poslaneckého klubu ANO pana Faltýnka. Vzpomeňte si, minule jak říkal, že bude věcný a že se těší na tu odbornou debatu, tak tady lhal, když mluvil o hlasování v Evropském parlamentu. Já jsem si to přesně ověřil. Ale samozřejmě, když si vytrhnete z kontextu od prostředka hlasování něco a prezentujete to jako názor politické strany, tak se vám to možná hodí do krámu, ale není to pravda. Tak já se zkusím k tomu vrátit a říct, jaký byl stávající stav, a to bylo až 10 % z biopaliv první generace. Naše europoslanecká frakce neúspěšně - říkám neúspěšně - navrhovala snížení na 6 %. A když to neprošlo a hlasovalo se o snížení na 7 %, máte pravdu, mí kolegové to podpořili, protože sedm je lepší než deset. Mám k tomu písemné podklady z Evropského parlamentu, klidně vám je předám. Vaši kolegové návrh na 6 % nepodpořili, nepodpořili naši europoslanci tento návrh, a prostě šest je lepší než sedm a sedm je lepší než deset. O tom jsem úplně - to je stávající stav. O tom se nehlasovalo, to je stávající stav. Hlasovalo se o snížení. A říkám, mí kolegové z úspěšné europarlamentní frakce - jenom podotýkám, že tam jsou kolegové z konzervativní strany, David Cameron vyhrál volby, členem té frakce byl nový polský prezident, tak jsme prostě nepřesvědčili jak evropskou socialistickou stranu, tak Evropskou lidovou stranu o větším snížení.

Jeden z těch dotazů, které jsem položil panu ministru Jurečkovi v úplně první rozpravě, byl, jakou pozici v těch jednáních - ještě jsme se shodli, že je návrh Evropské komise, který to chtěl snížit dokonce na 5 %, proti tomu protestovaly některé státy. Pak byl nějaký jiný návrh na 7 %, který si europarlament nakonec prosadil v hlasování. Jakou pozici má ČR a s jakými návrhy bude přicházet ministr zemědělství ČR a jaké procento bude prosazovat. Odpovědí je urputné mlčení dodneška. Už je to přes dva měsíce. Z toho plyne jediná odpověď. Buď se pan ministr stydí říct na mikrofon, jakou má pozici, nevím proč, anebo nemá žádnou pozici. To je docela jednoduché vysvětlení. Ale možná se pletu a dneska mi pan ministr v rozpravě - já pořád říkám v rozpravě, ať můžu ještě reagovat, ne v závěrečném slově - odpoví. Slíbil jste mi to, pane ministře. A připomínám, že to byly opravdu konkrétní a věcné dotazy.

Pak jsme tady několikrát se bavili o průběhu stávající notifikace. Vzpomeňte si, minule, když padl pracovní návrh přerušit tento bod do ukončení notifikace, pan ministr hrdě oznámil na mikrofon, že proces notifikace byl úspěšně dokončen. Vzpomínáte si všichni. Pak mu zavolal přítel na telefonu a sdělil mu, že to tak úplně není pravda. A pan ministr řekl: No skoro to už je, ale máte pravdu, úplně to ještě není. Ale protože uběhl od té doby nějaký čas, tři nebo čtyři týdny, tak zopakuji tu otázku, pane ministře: V jakém stavu to je dneska? Poprosil bych, ať už vám zavolá přítel na telefonu teď, anebo za chvíli, abychom dostali přesnou informaci, protože pokud to není, tak je racionální, abych zopakoval pracovní návrh přerušit projednávání toho bodu do ukončení notifikačního procesu.

Když jsme projednávali tisk 417, myslím, že to byl pan předseda Faltýnek, pokud se pletu, tak se mu omlouvám - tak tady tak srdceryvně vykládal, že pokud nezachováme daňové zvýhodnění, jaký to bude mít dopad na veřejnou dopravu. A že kdo je proti, bude mít na svědomí zdražení jízdného a zdražení nákladů dopravních podniků, Českých drah atd. A mnozí opravdu využívají čistá biopaliva. Já se ptám pana ministra zemědělství, proč omezuje v tom celkovém součtu využití čistých biopaliv.

Já tomu nerozumím. To znamená, tímto opatřením, které navrhuje vláda, sice podniky pravděpodobně z ekonomických důvodů budou dál čerpat daňové zvýhodnění, tomu ekonomicky rozumím. Když to zákon umožňuje, proč by to ty dopravní podniky nedělaly? Ušetří nemalé náklady, to je v pořádku. Ale současně se ten podíl, který odeberou, nezapočte do celkového podílu těch šesti či sedmi procent, což znamená, že se logicky musí přimíchávat do všeho ostatního, a tím logicky se zvyšuje objem přimíchávání, protože část, která z ekonomických důvodů - a to je jeden druh podpory, mluvil o tom pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek - bude z ekonomických důvodů čerpána, a já tomu rozumím, když ta možnost je, proč by někdo nečerpal. Kdo z nás může, tak také uplatňuje daňové odpočty. To není povinné, to je dobrovolné, jestli si odečtete tu úroky z hypoték, tu penzijní připojištění, tu životní pojištění apod. Nemáte povinnost, zákon vám dává možnost, ale každý logicky uvažující člověk to udělá, když to zákon připouští.

Tak pokud je pravda - já nejsem (nesrozumitelné) zemědělství - že nejsme schopni zvýšit produkci řepky, a není důvod, shodli se na tom lidé ze zemědělského výboru napříč politickým spektrem, a nebudu já se pouštět do debaty o tom, jak dobré či špatné jsou osevní plány a podobně, tak logicky znamená, že to budeme dovážet, protože povinnost přimíchávání se v objemu zvýší. To budou možná pracovní místa, ale určitě ne v České republice. Teď nevím přesně, možná by mě pan zpravodaj doplnil, jestli tam bylo uvedeno že se vytvoří 14 (tisíc) pracovních míst v České republice, nebo někde jinde. (Poznámka od stolku zpravodaje a navrhovatele: Na českém venkově.) Na českém venkově. Tak to by stálo opravdu za vysvětlení, pane ministře. Považuji to za korektní a věcný dotaz.

Někdo si tady stěžuje, že jsme někdy útoční nebo osobní. Z toho, co jsem zatím řekl, podle mne nic útočného ani věcného nebylo. To mi prostě jednoduchá trojčlenka - tady to prostě nefunguje. Já tomu nerozumím. Pak je to opravdu duplicitní a ve skutečnosti nebudeme plnit jenom ty závazky, které máme, ale budeme toho plnit mnohem víc. Ti to budou čerpat z ekonomických důvodů, ale současně to množství odebraných čistých biopaliv se do té celkové sumy nemůže použít v plné míře, ale jenom v omezené míře - myslím, že 1,2 %, pokud mě paměť neklame, a u druhého typu 1,8 %. Pan ministr k tomu zase počtvrté nebo popáté mlčí a říká: fakta, fakta. Já chci taky fakta. Jaký je proces notifikace? V jakém jsme stavu? Jakou pozici zastávala a bude zastávat Česká republika?

Myslím si, že i ti, kteří to prosazovali, ti takzvaní ochránci přírody, kteří viděli v biopalivech první generace jenom samé plusy a ty kritické hlasy - které byly od začátku, ty nevznikly podle zkušeností - odmítali, tak byli donuceni přiznat, že to není ta pravá cesta.

A bohužel jsme odpovědi nedostali, a to myslím popáté projednáváme v prvém čtení tento bod. Na druhé straně mi to nedá. Vláda, nebo aspoň KDU-ČSL se tváří, že to je velká priorita, že ten bod chtějí projednat a doprojednat, dokonce dneska do půlnoci. Jaká je to priorita, když začínáme v 17 hodin? Proč jsme nezačali dřív, aby ta debata mohla korektně proběhnout, mohli jsme klást dotazy. Pan ministr mohl odpovídat a my bychom řekli: ano, to nás uspokojilo, to ne, mám doplňující dotaz. Nic takového. Pan ministr Jurečka přišel v 16.55 do Sněmovny, možná v 16.50, ať se nepletu. Ale pak se nezlobte, pak ta debata je fakt rozbitá a já musím ze záznamu připomínat dotazy, ty nezodpovězené dotazy. A když se podíváte do toho 8. dubna, tak pan ministr v reakci na moje první vystoupení k tomuto návrhu - teď je to teprve druhé - slíbil, že mi odpoví, a doposud tak neudělal.

Pane ministře, já vás slušně žádám, abyste mi odpověděl na tyto konkrétní a věcné dotazy a podle toho se buď přihlásím znovu do rozpravy, nebo ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi ODS Zbyňku Stanjurovi. Nyní faktická poznámka pana zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: K těm pracovním místům, o kterých hovořil pan předseda Stanjura. Skutečně materiál, který projednáváte, který někteří z vás podporují, mluví ve studii RIA o 14 tisících pracovních míst, která tento výjimečný a úžasný program, který jsme vymysleli hlavou v Agrofertu - v Agrofertu už tam není, ale nikde jinde to nevymýšleli - přinese českému venkovu. Takhle je to tam napsáno. A současně pan ministr Jurečka říká, že k žádnému vyššímu odběru nedojde. Tak bych velmi prosil, kdyby nám pan ministr vysvětlil rozpor mezi tím výrokem a tím, co je v tom materiálu. Odběr bude takový, jako je dneska, a přinese to 14 tisíc nových pracovních míst.

Jistě chápete, pane ministře, že tohle se vysvětluje složitě, nicméně Poslanecká sněmovna si to vysvětlení zaslouží. Buď je špatný váš materiál, anebo nemluvíte pravdu. V každém případě je to dostatečný důvod pro to, abyste si ten materiál přepracoval tak, aby nelhal. To je první dotaz.

Druhý dotaz je, proč se vláda rozhodla zcela vědomě od 1. 7. porušovat pravidla, ke kterým se v rámci Evropské unie Česká republika zavázala. Vy to víte, že je od 1. 7. budete porušovat, přesto je budete porušovat. A žádný jiný důvod než zájem Agrofertu tam není. Pokud je tam ještě nějaký jiný důvod, prosím o jeho sdělení. Jinými slovy: Kde se vezme těch 14 tisíc pracovních míst, když není odběr? A proč z vašeho subjektivního rozhodnutí budeme porušovat závazky vůči Evropské unii?

Na tyto dvě otázky si Sněmovna odpověď zaslouží.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za téměř dodržení času. Mám dvě přihlášky do rozpravy. Jednu s přednostním právem místopředseda Petr Gazdík a po něm řádnou přihlášku pan poslanec Petr Bendl. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Budu stručný. Moc děkuji za slovo, pane předsedající.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, tu debatu už jsme tu vedli při minulé části tohoto bodu a já jsem tehdy žádal pana ministra zemědělství o vysvětlení, proč nemůže být v § 43 obecně metylester vyšších mastných kyselin, proč tam musí být metylester pouze řepkového oleje. Velmi vítám a děkuji panu ministrovi za to, že pak následně v jeho odpovědi jsem se dozvěděl o tom, že je připraven o této věci jednat, že ve výborech a ve druhém čtení podnikneme odbornou diskusi o tom a že se nebrání podobnému návrhu a jeho přijetí. Děkuji za to, pane ministře. To je jedna věc. Nicméně pořád nechápu jeho dnešní vystoupení, kdy říkal, že tam patří i biopaliva druhé generace, etanol a další nedaněné věci, které se biopaliv týkají. To je jedna věc.

Druhá věc. Nezazněla tady zcela jasně ve Sněmovně odpověď na otázku, kterou jak kolega Kalousek, tak kolega Stanjura už několikrát položili. Prosím, a to se týká nejenom pana ministra zemědělství, ale celé vlády: Proč projednáváme jeden bod třikrát? Proč zaplevelujeme jako zákonodárci právní řád neustálými novelami, na které se podniky musí připravovat? Mohl bych se opravdu zdvořile zeptat pana ministra či kohokoliv z vlády, zejména z Legislativní rady vlády, proč nešlo tu věc poslat v jednom návrhu, respektive při projednávání ty návrhy sloučit? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Gazdíkovi. Požádám kolegu Bendla ještě o strpení. S faktickou poznámkou se přihlásil pan předseda Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Hezké odpoledne. Já jenom vaším prostřednictvím, pane předsedající, kolegovi Stanjurovi. Já jsem si teď ověřoval, jak to vlastně konkrétně bylo, když Evropský parlament rozhodl o tom, kolik z těch 10 procent má být biopaliv první generace, protože do té doby, než to on rozhodl, tak to vlastně vůbec nebylo určeno. Bylo 10 procent celkem, povinnost pro všechny státy. Parlament navrhoval 6, Rada navrhovala 7, proběhla tam nějaká diskuse a výsledkem té debaty a následného hlasování bylo, že teprve 28. 4. 2015 Evropský parlament rozhodl, že potvrdil 10 % a z těch 10 procent 7 procent první generace a indikativně 0,5 % druhé generace. Čili tak to přesně bylo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Faltýnkovi i za dodržení času. Svého stranického kolegu předběhne ještě s faktickou poznámkou předseda poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. On pan předseda Faltýnek vlastně zopakoval to samé. Když to nebylo určeno, tak mohlo být plněno až 10 % z biopaliv první generace. A já jsem zopakoval, že jsme neúspěšně prosazovali 6 a bylo prosazeno 7. Kdybyste to takhle řekl neutrálně, tak jako nevystupuji. Nicméně... (Poslanec Faltýnek hovoří z lavice.) Ne, ne. ne. Vy jste tady nás obvinil, že v Evropském parlamentu podporujeme jinou politiku než v českém parlamentu. A to není pravda. Proto jsem se ohradil a nevolal jsem hned k tomu přítele na telefonu, fakt jsem si dal se svými kolegy europoslanci schůzku a (nesrozumitelné) jsme to podrobně, abych pochopil ten proces přípravy toho materiálu (nesrozumitelné). A já jsem se ohradil a ohrazuji se proti tomu, že jste řekl, že v Bruselu podporujeme biopaliva. No, nepodporujeme. Nepodporujeme.

Vy jste ve frakci, která chce federální Evropu, my ne. Vždycky tak jako hrdě říkáte: my jsme v té europoslanecké frakci s těmi liberály. Ale neřekli jste v České republice, že podporujete federativní uspořádání Evropy, jak to prosazuje vaše frakce, nebo frakce, jíž jste členem v Bruselu. To tady tak jako cudně zamlžujete.

A já jsem přiznal, že naší frakci se nepodařilo prosadit. To je jediný rozpor. Ten fakt je stejný. Já jsem ho ani nezpochybnil v té své první faktické připomínce. Jenom jsem připomněl, že to není pravda, že máme konzistentní politiku na úrovni Bruselu i tady v českém parlamentu. To, že jsme občas přehlasováni, to se prostě stane. Ale nemůžete říkat - nebo můžete, ale my se budeme ohrazovat, samozřejmě máte právo říci, co chcete, a vůbec v Poslanecké sněmovně, to je naprosto v pořádku, ale my se samozřejmě budeme ohrazovat, když nás budete obviňovat z toho, že v Bruselu podporujeme biopaliva a tady možná z účelových důvodů ne.

Já jsem dneska ještě ani jednou neřekl Agrofert v tomto bodě a ani to slovo nepoužiju. Ty dotazy - a pan ministr se zase nehlásí. Tak pak je to složité. (Předsedající mimo mikrofon: Je přihlášen.)

Omlouvám se, pane ministře. Ale kdybyste měl přednostní právo, tak už jste tady byl, že? A jsem se už nehlásil. Protože bylo řečeno příštím přihlášeným je pan kolega Bendl a přednostní právo... Už jdu, už jdu, vidím, už tam červeného nic není, už jdu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ano, nyní pan poslanec Petr Bendl a potom pan ministr Jurečka, který se přihlásil řádně do rozpravy bez využití přednostního práva. Takže panu kolegovi Bendlovi udělím okamžitě slovo. Aspoň pan ministr Jurečka bude moci odpovědět na vaše otázky, pane poslanče. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Pan ministr Jurečka má přítele na telefonu, tak potřebuje ještě nějaký čas, než mu někdo zatelefonuje či napíše návrhy odpovědí na otázky, které zde byly položeny už před dvěma nebo třemi měsíci. Ale to je normální. To je v pořádku, prostě nemá argument hned, tak někdo napíše a ono se to potom jako nějak dozvíme. (Směje se.)

Mimochodem by mě zajímalo, kolikrát byl pan ministr zemědělství na jednání DG AGRI, a krom toho, že by mě samozřejmě zajímalo i to stanovisko, s jakým tam jel, protože to si myslím, že by nás mohlo také asi všechny zajímat, resp. kolikrát chyběl, doufám, že nechyběl nikdy, protože tady skoro nebyl, tak by třeba v Evropské unii a na DG AGRI tu záležitost měl mít poměrně dobře načtenou.

Mne inspiroval pan kolega Šrámek - říkám to správně? - když tady, a já s ním v tom souhlasím, když tady říkal, že je třeba podpořit živočišnou výrobu, že živočišná výroba byla dlouhodobě v krizi a že se to v podstatě nejenom datuje od toho roku 1989, ono už to bylo hluboko před rokem 1989, protože jsme byli naprosto nekonkurenceschopní už tehdy, třeba v tom vepřovém zcela bezpečně, a dlouhou dobu nám trvalo a až teprve teď poslední rok a půl dva se dostáváme k číslům, která jsou srovnatelná například při odchovu selat s vyspělou Evropou. Teprve poslední léta. Dříve jsme byli absolutně nekonkurenceschopní. Někteří chovatelé tady na mě - mně tady napovídá pan předseda Faltýnek, ale je to tak. Prostě teprve poslední dva tři roky se dostávají někteří chovatelé na úroveň srovnatelnou s Evropou a hluboko ještě před rokem 1989 to tak nebylo. Spíše to odhalilo některá slabá místa po tom roce 1989 a teprve to jakoby vyvřelo.

V okamžiku, kdy jsme vstoupili do Evropské unie po tom roce 2004, dostali jsme velkou šanci napsat si pravidla a pokusit se ve svých prioritách na léta 2007 až 2013 stanovit, co je pro Českou republiku opravdu to důležité. Musím připomenout, že hlavním konstruktérem těch pravidel, operačních programů a podobně byla stávající Evropská komise, dnes paní Jourová, a že - a to musíte potvrdit - nebylo mezi prioritami evidentně řečeno, že to je živočišná výroba. Je to předmětem kritiky dnes napříč zemědělským spektrem v celé Evropě, že ze zemědělců děláme nepotravináře místo toho, abychom podporovali v maximální možné míře zemědělce jako producenty potravin. To nás koneckonců dostalo do situace, ve které dnes jsme. Teprve poslední dva roky možná, a dílem také proto, že jsme nemohli měnit ten systém podpory, protože jsme ho měli nastavený na léta 2007 až 2013 a nebylo možné prostě otáčet ty výhybky úplně ze strany na stranu, ale teď jsme si to takto mohli udělat. Mohli, ale zatím jsem to tedy nezaznamenal. Pan ministr Jurečka tu možnost měl a má, ale že bychom nějak hýbali tou pákou od podpory produkce nepotravin k produkci potravin, to jsem si tedy nevšiml. Vyjma receptů, které vymyslela už minulá vláda, tady nic nového zásadního není.

Silným argumentem je nákazový fond, který udržujete, a je to dobře, protože ten se řekněme přímo opírá o podporu živočišné produkce. Ano, ještě bývalá vláda nastavila takovou tu podporu zatížení tak, aby se více vyplatilo chovat dobytek, tak aby tím pádem bylo více pracovních příležitostí na venkově, protože tady byly - a v tom s vámi také souhlasím - jednoznačné tendence, že není možné se zlobit na zemědělce, že produkuje to, co mu nejvíce vynáší. Jestliže stát nastaví, že mu nejvíce vynáší řepka, no tak logicky prostě nemůžeme říci: milý zemědělče, pojď od řepky pryč, pojď ke krmné pšenici. Vy jste tady sám popsal, že zkrátka se tomu zemědělci příliš nevyplatí.

Ale je teď na vás, a my vás v tom podpoříme, abychom nefixovali na léta budoucí výhodnost pěstování řepky v České republice, ale abychom naopak fixovali výhodnost pro zemědělce, aby pěstoval krmnou pšenici, zjednodušeně řečeno. A to se neděje. V tuhle chvíli naopak my fixujeme pro Českou republiku to, aby té řepky bylo čím dál tím více pro zpracovatele a čím dál tím stejně pro zemědělce, protože je potřeba říct zemědělcům, že na tom nic nevydělají.

To, co zemědělci kritizují, je takové to stoprocentní přilévání do celého paliva jako takového, to rozšíření. To jim extrémně vadí.

Já bych prosil, abychom pana ministra zemědělství nutili k tomu, že má místo podpory zemědělců jako nepotravinářů naopak vymýšlet systém, který by právě prvoproducentům zlevnil jejich náklady, protože se to musí potom logicky objevit i v cenách potravin. A nebudeme tady muset vymýšlet pseudozákony o trvalé tržní síle, nebo jak se to jmenuje, ve snaze dostat na pulty řetězců zboží některých jednotlivců v České republice, ale naopak v okamžiku, kdy snížíme produkci jako takovou, pak ta konkurenceschopnost - a pomůžeme prvozpracovatelům snížit náklady na co nejníž, pak zkrátka dostanou větší šanci a budou mít šanci tu tzv. českou potravinu opravdu se vším všudy prodávat.

Očekával bych, že tady se za to bude pan ministr zemědělství bít při každé příležitosti. Zatím jsem nic takového nezaznamenal. Spíš neúčast ministra zemědělství na zákonech, které se zemědělství jako takového týkají, ať už to byly poslanecké návrhy, či dokonce návrhy vlády, kdy si sám pan ministr určil čas a Poslanecká sněmovna řekla ano, pojďme projednávat tento zákon, který se týká resortu zemědělství, a pak se pan ministr zemědělství omluvil a zastupoval ho tady někdo jiný.

Co je pro nás klíčové, je... a doufám, že se to tady dozvíme, že pan ministr, dal jsem mu dost času na to, aby si tu odpověď na otázku, s jakou pozicí vystupoval ministr zemědělství na DG AGRI, aby si ji našel, nebo aby mu ji někdo poslal, že nám na ni odpoví. Stejně jako nám odpoví, kde se najde nových 14 tisíc pracovních příležitostí v zákonu, který teď máme před sebou a který údajně přinese takováto, řeknu, pozitiva České republice. Kde je těch 14 tisíc pracovních příležitostí, koho se to týká, případně dokdy se tak stane. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Nyní pan ministr zemědělství Marian Jurečka s řádnou přihláškou do rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Možná na úvod jenom pro pana předsedu Stanjuru prostřednictvím pana předsedajícího. Byl jsem dneska v Poslanecké sněmovně od 11 hodin, předtím řádně omluven, protože jsem byl na jednání Vědecké rady Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Ruzyni, a včera jsem byl na jednání ministrů zemědělství EU, takže jsem byl řádně omluven.

K otázkám, které tady zazněly. Dělal jsem si poznámky. My jsem na podzim loňského roku zahájili proces notifikace víceletého plánu využití biopaliv v dopravě. Ten proces teď končí. Mám informaci, kterou jsem tady avizoval minule, že DG Competition uzavřela celý proces a do konce měsíce máme očekávat oficiální schválení a oficiální notifikaci tohoto programu. Za to jsem se minule omluvil, za to, co jsem tady řekl, protože jsem si to ověřoval. Možná poprosím ne tak zbytečně pejorativně a hanlivě - příteli na telefonu. Já jsem volal svému řediteli odboru, který tuto záležitost dělá, panu řediteli Galasovi, se kterým jsem tyto informace konzultoval, což považuji za celkem normální, když ta možnost tady je, si ty věci ověřit, protože všechno ministr v hlavě nemůže nosit a nenosí.

Těžko jsme to mohli nějakým způsobem urychlit, protože jsme opravdu vyjednávali a u Evropské komise ten proces trval tak dlouho, takže teď ho budeme mít konečně dokončen. Proto můžeme teď ve druhém čtení, pokud se k němu dostaneme, ty záležitosti dořešit, protože nám ještě upravili konkrétní sazby, které na vysokoprocentní paliva máme zavádět.

Pokud jde o počty lidí, pokud jste materiál četli pozorně, my jsme nehovořili v tom materiálu o nových 13 966 místech. My jsme hovořili o tom, že dneska je tam zaměstnáno zhruba 8 360 lidí, kteří jsou zaměstnáni v sektoru výroby biopaliv, a pokud bychom se v roce 2020 měli dostat na ta čísla, ke kterým jsme se jako ČR už před sedmi lety zavázali, tak by ta hodnota měla o toto vzrůst, tzn. o zhruba 5 600 lidí, právě v sektoru výroby biopaliv, protože ať už to budou biopaliva první, druhé nebo třetí generace, prostě nějací lidé, kteří to budou dělat, s nimi Výzkumný ústav zemědělské techniky, který tuto analýzu dělal, nějakým způsobem počítá.

Jakou máme pozici v Evropské unii k biopalivům? Musím říct, že za celou dobu jednání ministrů zemědělství, kteří se setkávají, já jsem v loňském roce měl 60% účast jako ministr, v letošním roce jsem byl na čtyřech radách z šesti, které probíhaly, tak musím říct, že nikdy jsme tuto záležitost neřešili, protože z hlediska naší agendy jsou tyto věci vyřešeny a vydiskutovány před rokem 2010, když se ty limity nastavily. A to, jakým způsobem Česká republika a každý členský stát k nim dojde, je na rozhodnutí každého jednotlivého členského státu. Zda se rozhodne jít cestou první, druhé, třetí generace, zdali půjde do elektromobility apod., je jenom na rozhodnutí tohoto státu.

Dále bych chtěl říci, že my v České republice hledáme alternativní zdroje, jak tyto naše závazky naplnit nejenom formou biopaliv první generace. V rámci našeho výzkumu jsme v loňském roce v rámci NAZV, v loňském roce jsme schválili a v letošním roce jsme zahájili projekty, které se zabývají využitím CNG u zemědělské techniky a u těžké techniky v dopravě. Zahájili jsme projekty, které se zabývají využitím a čištěním bioplynu z bioplynových stanic. My se opravdu snažíme nacházet i jiné alternativní zdroje. Běží tady i výzkumné projekty na využití odpadů, např. kafilerních tuků apod. Takže to jsou věci, které jsou v běhu, ale bohužel tady je nemáme v množství stovek tisíc tun, které bychom teď mohli využít v rámci biopaliv v dopravě.

Padlo tady, že vysokoprocentní biopaliva se nezapočítávají do limitu. Není to pravda. Vysokoprocentní biopaliva se právě započítávají do celkového limitu, který tady byl diskutován. Započítávají se do toho limitu. Jestli se teď rozhodneme naplnit ten limit 6 nebo 7 %, tak jak teď projednává Evropský parlament, tak se nám do toho vysokoprocentní biopaliva započítávají. Ale my zdaleka nejsme na těch hodnotách a zdaleka se k nim v ten okamžik neblížíme. V průměru plníme někde okolo 5 % celkově, povinně i vysokoprocentní.

Potom musím říct, že materiál o využití biopaliv v dopravě se na Ministerstvu zemědělství začal připravovat v roce 2013. To není o tom, že by tady přišel ministr Jurečka nebo ministr Toman nebo nějaká jiná vláda a tyto věci se dramaticky změnily. To běželo ještě za vás, pane ministře. Pan ředitel, který tam za vás působil, tento materiál začal zpracovávat.

K panu místopředsedovi Gazdíkovi - proč to nešlo sloučit. Odpovídám, právě proto, že jsme věděli, že ten proces notifikace nám Evropská komise stále protahuje, a tudíž jsme to nemohli dát dohromady s tiskem 417, který by tady ještě teď stál a nebyl by projednaný, protože bez ukončené notifikace bychom nemohli zahájit druhé čtení, to jsme věděli, když jsme přicházeli do Sněmovny s tímto tiskem. Proto to bylo odděleno.

Myslím si, že jsem zodpověděl všechny otázky, které jsem si tady poznačil. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Mám sérii tří faktických poznámek. První faktická poznámka Miroslava Kalouska, následuje pan kolega Bendl a pan kolega Stanjura. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vaším prostřednictvím chci říct panu ministrovi, že je mi velmi líto, ale to vysvětlení k číslům nesedí. To prostě není pravda. My jsme si to počítali. Tam jsou počítány dopady na veřejné rozpočty: 9 mld. pro agrobarony, z nichž největším agrobaronem je pan ministr Babiš, na straně jedné, a více než 12 mld. přínosů z odvodů 14 tisíc pracovních míst. Vy tam počítáte s novými 14 tisíci pracovními místy, minimálně ve fiskálním přínosu. Tady bych se velmi přimluvil za to - to je prostá aritmetika - tady bych se velmi přimluvil za to, aby maturita z matematiky byla přece jenom povinná, vůči nové paní ministryni. Argument, který jste tady uvedl, pane ministře, je v přímém rozporu s čísly, která jsou ve vašem materiálu, což je samo o sobě dostatečný důvod k tomu, aby se ten materiál přepracoval.

Dovolím si upozornit na to, že jste neodpověděl na otázku, proč zcela vědomě poslanci vládní koalice včetně ministrů vlády uvrhli Českou republiku do režimu nepovolené veřejné podpory od 1. 7. 2015, byť jste tomu mohli předejít přijetím pozměňovacího návrhu Karla Raise. Proč jste to udělali, že za 14 dní budeme porušovat své závazky vůči Evropské unii? To jste udělali vědomě. Vědomě jste se rozhodli, že se vykašlete na závazky, které má Česká republika vůči Evropské unii, protože zisk Agrofertu je přednější. Já bych opravdu chtěl vědět tu odpověď, proč jste to udělali.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji tentokrát za dodržení času. Nyní pan kolega Bendl k faktické poznámce. A ve faktických poznámkách přibyl i poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Ani já nejsem s tou odpovědí spokojen. A už vůbec nejsem spokojen s tím, že se ministr zemědělství téměř na každé druhé radě ministrů zemědělství v Evropě jejího jednání nezúčastňuje. V době, kdy dojednáváme podmínky, a víme všichni, že v Evropě je otázka zemědělství a přerozdělování obrovského množství peněz poměrně klíčová, a ministři za mnou zcela určitě dobře vědí, že zastupuje-li stát ministr, anebo náměstek, je to na každé radě ministrů významný rozdíl a všichni se na to dívají významně jinak. Buďto tam jede představitel státu jako ministr, anebo tam jede jeho náměstek, tudíž to není taková klíčová záležitost. Jestliže se domlouvají, a zemědělci si platí lobbisty různě v tom smyslu, aby prolobbovávali své zájmy logicky v Evropě, a velmi dobře sledují - a pamatuji si, jak mě masírovala Agrární komora, jestli se budu účastnit jako ministr zemědělství evropských otázek a podobně. Dnes tedy Agrární komora k tomu asi mlčí, možná už má jiné informace. Nicméně ministr zemědělství se evidentně příliš neúčastní debat na toto téma. To považuji za faul českému zemědělství. O čem se tady vlastně vůbec máme bavit, když ministr zemědělství se musí zeptat někoho na telefonu na to, co tam vlastně je v poslední době dojednané? Co tady vlastně máme za priority, když víme, jaké obrovské množství peněz můžeme, nebo také nemusíme v oblasti zemědělství využít?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byla faktická poznámka poslance Bendla. Nyní pan poslanec Fiedler a ještě jedna poznámka pana poslance Kalouska, také faktická. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobře, děkuji. Takže tedy s faktickou. Já bych jenom chtěl ujistit, pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste tady řekl, že to je 13 966, tuším, pracovních míst. Tak když je to taková přesná cifra, tak předpokládám, že k takové přesné cifře se došlo nějakou přesnou studií nebo nějakým přesným propočtem. Jestli bychom se tady konečně s tím mohli seznámit. Pak jsem také pochopil, že se vlastně nejedná o těch 13 966, ale že to je 5 966. Takže milá vládní koalice, když se vám to hodí, tak pokud se týká o daně, o to, že říkáte, že daně nezvyšujete, jak už bylo tedy odhlasováno při jiném zákonu, že ty daně měly klesnout, a vy jste to zrušili, takže říkáte, že jste je nezvýšili, ale v podstatě jste ten stav změnili. Takže když se vám to hodí, tak ten stav kontinuálně nepokračuje, a když se vám to hodí, tak pokračuje. To je fantazie.

A opravdu, přidávám se k mým předřečníkům, rád bych slyšel i já odpověď na to, jak je to s tím, že jste připustili, že od 1. 7. jsme v rozporu s právy Evropské unie. Tomu se tady všichni vyhýbáte, tato otázka tu zazněla několikrát, opakovaně je na ni mlčeno.

Ještě se vrátím, mám půl minutky, těch 13 966. Rád bych, abychom měli ty materiály k dispozici, ať se na to můžeme podívat, když je to tak přesná cifra. Určitě nebyla vycucána z prstu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a připomínám, že faktické poznámky slouží k reakci na vystoupení, nikoliv k náhradě za vystoupení. Nikdo není přihlášen do rozpravy, můžete využívat svá normální vystoupení. Prosím ale faktická poznámka pana zpravodaje Miroslava Kalouska. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ano, pane předsedající. Já chci reagovat na pana poslance Bendla a chci se v tomto případě zastat pana ministra Jurečky. Obecně má pan poslanec Bendl samozřejmě pravdu, že účast náměstka nebo účast ministra znamená na radách Evropské unie úplně jinou váhu a prestiž. Ale mí přátelé a bývalí kolegové v Evropské komisi mně mnohokrát opakovali, že v případě českého ministra zemědělství současného je to v zásadě úplně jedno.

Současně bych pana ministra chtěl poprosit, aby opravdu odpověděl, proč jste se rozhodli vědomě ignorovat naše závazky vůči Evropské unii. Já jsem tady jednu odpověď nabídl. Zisky Agrofertu jsou poslancům vládní koalice přednější než závazky České republiky vůči Evropské unii. To je jediná srozumitelná odpověď, která tady zazněla. Pokud s ní nesouhlasíte, prosím, nabídněte alternativu odpovědi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. A nyní řádná přihláška pana poslance Zbyňka Stanjury v rozpravě. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: České přísloví Kdo si počká, ten se dočká. Já už čekám dlouho na ty odpovědi a částečně jsem se dočkal. A aby to bylo úplně jasné: Já jsem, pane ministře, z vaší odpovědi pochopil, že vy ani vláda nemáte žádnou pozici k otázce daňového zvýhodnění a využití biopaliv. Vy jste říkal: To už bylo v roce 2009, 2010 a my se tomu vůbec nevěnujeme. Pochopil jsem to dobře.

Pak mě udivila vaše odpověď k těm čistým biopalivům. A znovu se zeptám, abych to dobře pochopil. Znamená vaše odpověď, že tu celkovou povinnost můžeme splnit, jen když budeme chtít, neříkám, že musíme, jen použitím čistých biopaliv? Vy jste říkal, že to není nijak omezeno, že do celkového objemu se čistá biopaliva mohou započítat jakkoliv. Já se domnívám z toho návrhu ne. Že to není pravda. Ale možná to chápu špatně, proto se pro jistotu ptám. (Ministr Jurečka odpovídá od stolku zpravodajů mimo mikrofon.) Ne, vy jste říkal u těch čistých biopaliv, že je můžeme používat, jak potřebujeme až do toho celého objemu.

A já mám pocit, protože na tom zákoně se podílela tři ministerstva, pan ministr životního prostředí, pan ministr zemědělství a pan ministr financí. (Z pravé části sálu: A Agrofert!) A v části třetí -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosil bych nevykřikovat.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: - změna zákona o ochraně ovzduší, se píše mj. v materiálu ve sněmovním tisku 418. K bodu 2 § 19 odst. 2: Důvodem navrhované změny je omezit - omezit říkám, na rozdíl od toho, co říká pan ministr Jurečka - možnost dodavatelů pohonných hmot plnit si svoji povinnost dle odst. 1 uvedením čistého biopaliva nebo směsného paliva do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely nebo dodáním čistého biopaliva nebo směsného paliva, které bylo uvedeno do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie, na daňové území České republiky. Dále píšete v důvodové zprávě: Na základě poznatků z praxe bylo identifikováno, že nadměrné využívání těchto paliv - tzn. čistých biopaliv - nadměrné používání těchto biopaliv vede k deformaci trhu s pohonnými hmotami, kdy podstatná část běžných pohonných hmot, které by měly obsahovat určitou menší část biosložky, tuto biosložku neobsahuje.

Já s tím souhlasím, že to vede k deformaci trhu. Ale jak jste se zachovali k pozměňujícímu návrhu pana poslance Raise, který tu deformaci trhu navrhl odstranit? Byli jste proti. Tak to je rozpor mezi těmi dvěma tisky. A je to váš materiál, to není materiál opozice.

Dále píšete v důvodové zprávě k tomuto bodu: Vzhledem k tomu, že "biopaliva" určená pro použití, nabízená k prodeji nebo používaná pro pohon motorů, jsou osvobozena od spotřební daně - což je pravda - zatímco běžné pohonné hmoty obsahující určité množství biosložky spotřební dani podléhají - což je opět pravda - přichází výše popsaným postupem stát o spotřební daň, kterou by dodavatel pohonných hmot musel zaplatit v případě, že by povinnost plnil prostřednictvím běžných paliv obsahujících biosložku v objemu dle norem ČSN-EN. A já s tím zase souhlasím.

Ale znova rozpor. Vy v jednom materiálu, u bodu 417, jste říkali, jak je důležité daňové slevy zachovat. A tady, a pravděpodobně je to z dílny Ministerstva životního prostředí, (nesrozumitelné) pana ministra životního prostředí píšete, že je to špatně, že to deformuje trh a že stát přichází o spotřební daň.

To je pravda, ale nemůžete tvrdit obojí najednou. Nemůžete současně podporovat daňové úlevy a současně říkat v jiném zákoně, že ty daňové úlevy jsou špatně. Respektive můžete, jak vidíme a jak to čteme.

Mě by tedy zajímal postoj ministra životního prostředí. Já jsem se nedíval na sjetinu, jak hlasoval pro daňové úlevy u biopaliv. Pravděpodobně proti návrhu pana poslance Raise, ale fakt jsem to nekontroloval. Ale vy tu, pane ministře, píšete úplně něco jiného. Vy proti tomu v tomto materiálu bojujete. Tak by mě zajímalo aktuální stanovisko vašeho ministerstva a vás jako ministra životního prostředí. Je to dobře, nebo špatně? Deformuje to trh, nebo to nedeformuje trh? Dochází k výpadku spotřební daně, nebo nedochází? Platí vaše hlasování u sněmovního tisku 417 - teď myslím politického klubu, nemyslím vás osobně, protože fakt nevím a nebyl důvod to kontrolovat - nebo platí materiál, který pravděpodobně chystalo vaše ministerstvo, protože je to zákon o změně a ochraně ovzduší? To by mě zajímalo a budu rád, když pan ministr životního prostředí mi odpoví, a pak bych případně pokračoval v dalších dotazech. Potřeboval bych vyjasnit od pana ministra zemědělství, jestli tedy můžeme celou povinnost splnit čistými biopalivy, nebo nemůžeme. Já jsem pochopil z vaší odpovědi, že můžeme, já se domnívám ale, že nemůžeme. Tak prosil bych pana ministra zemědělství o odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi, v tuhle chvíli poslední přihlášený do rozpravy, jinou přihlášku nemám. Pokud nevidím nikoho z místa... vidím pana poslance Petra Bendla s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Bendl: Já jsem chtěl opravdu ve vší slušnosti poprosit pana ministra zemědělství, aby přestal hrát němého Bobše a odpovídal na konkrétní otázky. Asi třikrát jsme se tu ptali, že uváděl v materiálu, že přibude 14 tisíc pracovních příležitostí, je to tam černé na bílém, chceme vědět kde, v jaké souvislosti, co to vlastně vyvolá. Odpověď nula. Prosím, pane ministře, nevím, co už pro to je nutné udělat, zda byste neodpověděl na tuto otázku.

A přidám ještě jednu, abych ji připomněl. Protože to nebyl jenom rozpor materiálu Ministerstva životního prostředí, které nedoporučovalo danou problematiku, kterou tu pojmenoval kolega Stanjura, ale i Ministerstvo zemědělství. Když šel materiál do vlády, mělo ve svých materiálech zásadní nesouhlas, který pak ministr zemědělství na vládě změnil jako zásadní souhlas. A my jsme se ptali, kde se to vzalo a proč, co se stalo tak významného, že ze zásadního nesouhlasu Ministerstva zemědělství v oficiálních materiálech se stal zásadní souhlas. Co přivedlo ministra zemědělství k tomu, že najednou změnil názor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bendlovi za faktickou poznámku a faktická poznámka pana poslance Kalouska. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Opět je to prosím reakce na pana poslance Bendla. Nejde tu jenom o diskutovanou dramatickou změnu názoru pana ministra Jurečky vůči předloženému materiálu, ta byla už mockrát zmíněna, ale ono je zajímavé podívat se i do připomínkového řízení k onomu programu k dopravě, kdy Ministerstvo financí dalo zásadní připomínku proti daňovému zvýhodnění biopaliv po roce 2015 s tím, že se jedná o neodůvodněný propad do veřejných rozpočtů, který po nás nikdo nechce. Když pan ministr zjistil, že jeho ministerstvo tuto připomínku podalo, tak se tedy velmi zlobil. A samozřejmě jako ministr měl právo ji stáhnout, tak ji stáhl. Takže to byla nejenom připomínka Ministerstva zemědělství, kde ministr otočil, byla to nejenom připomínka Ministerstva financí, kde ministr otočil, ale byla to i zjevná veřejná lež ministra financí, když seznamoval Sněmovnu i veřejnost se stanoviskem Ministerstva financí k pozměňovacímu návrhu Karla Raise. Tam on řekl jednoznačně, a dokonce tím odůvodňoval svůj postoj, že jeho úřad měl stanovisko neutrální, a vědomě lhal. Jeho úřad měl stanovisko pozitivní a Ministerstvo financí doporučovalo pozměňovací návrh Karla Raise přijmout.

K těm otázkám, se kterými se obracíme na pana ministra Jurečku, si myslím, že si zaslouží otázka na pana ministra financí Babiše, z jakého důvodu obelhal veřejnost i Poslaneckou sněmovnu v otázce stanoviska Ministerstva financí k pozměňovacímu návrhu Karla Raise. Jaký k tomu měl motiv. Proč takhle veřejně lhal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou znovu pan poslanec Petr Bendl, poté s přednostním právem pan ministr životního prostředí. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Bendl: Já jsem chtěl reagovat na pana kolegu Kalouska a chtěl jsem ho poprosit, zda by se už pana ministra zemědělství nezastával. To skoro vypadá, že jste se domluvili a že vlastně největší obhájce ministra zemědělství je Miroslav Kalousek. Ale rozumím tomu, že když se někdo neumí hájit sám, že asi potřebuje nějakou náhradu a že ji může zvládnout exministr Kalousek, protože pan ministr zemědělství není schopen říct nic.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, děkuji. Prosil bych ostatní kolegy, aby nerušili při projevech ty, kterým bylo uděleno slovo.

Nyní pan ministr životního prostředí Richard Brabec řádné vystoupení a kolega Fiedler se hlásí poté s faktickou připomínkou. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji vám, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že tady bylo zmíněno Ministerstvo životního prostředí, tak myslím, že odpověď na tu otázku, která tu padla, je zjevná z materiálu, a myslím, že to tam všichni máte. Je to na straně 25 a já budu citovat: S ohledem na to, že povinnost dalšího snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot k ultimu 2017 a k ultimu 2020 podle § 20 si vyžádá další významné navýšení povinného podílu biosložky na 8 až 9 %, a jelikož norma na motorovou naftu umožňuje přimíchávat maximálně 7 % bionafty do motorové nafty, je třeba v omezené míře možnost plnit povinnost dle odstavce 1 uvedením čistého biopaliva nebo směsného paliva zachovat. - Proto byla debata a proto také ten výsledek kompromisu bylo 30 %. Tedy 30 % možnosti plnit minimální množství čistých či vysokoprocentních biopaliv, aby tato zůstala zachována.

Pravdou ovšem je, že Evropská komise podle informací, které mám, nás nutí, aby to byla nula, tedy aby tam byla nula možnost plnit čistými biopalivy nebo vysokoprocentními, tzn. my jsme to tam navrhovali jako kompromis, protože je zjevné, že to povinné přimíchávání pravděpodobně nebude stačit na to, aby podíl byl splněn, tzn. právě proto byl podíl 30 %, ale podíl 30 % jsme tam navrhovali ještě ve chvíli, protože novela vznikala již několik měsíců, kdy nebylo jasné, jaké bude stanovisko Evropské komise.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru životního prostředí Richardu Brabcovi. Nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já jsem původně nechtěl vystupovat, ale mě vždycky pan ministr Brabec motivuje k tomu, abych vystoupil.

Já se obávám, že pan ministr Brabec, pan ministr životního prostředí, ne úplně příliš, nebo aspoň z toho, jak jsem já mu rozuměl, tak ne úplně příliš zavnímal některé momenty, které tu vysvětloval kolega Kalousek. Já se proto pokusím... Našel jsem si na veřejných zdrojích takový zajímavý text, který je i poměrně, řekl bych, lidový, takže ta informace bude možná přístupnější, že to nebude až tak odborné, který bych si tu dovolil přečíst, a možná že někteří si potom dají ty věci do souvislosti.

K naplnění kvóty 10 % na využití obnovitelných zdrojů v dopravě lze dojít dvěma cestami: 1. daňově zvýhodnit vysokoprocentní paliva, biopaliva, 2. přinutit dodavatele paliv přimíchávat část biopaliv do běžného benzinu a nafty. V současnosti se na vysokoprocentní biopaliva neplatí téměř žádná spotřební daň, případně lze zažádat o její vratku až do výše 100 %. Toho využívají přepravci, jelikož vysokoprocentní biopaliva stojí o několik korun méně na litr než běžná nafta a benzin, a výrazně tak ušetří na nákladech. Stát ale zase nevybere na spotřební dani přibližně jednu až dvě miliardy ročně.

Tento týden - a to je vlastně dnes - se dostane do prvního čtení ve Sněmovně tisk 418, který zvyšuje tuto spotřební daň, čili jde na první pohled proti zájmům producentů biopaliv. Problém je ale v tom, že původní spotřební daň zvyšoval pouze kosmeticky a až po zásahu Evropské komise, která vznesla zásadní připomínky a upozorňovala na fakt, že takto kosmetické zvýšení zavání nedovolenou podporou, musela být spotřební daň zvýšena více. Dostáváme se tedy do situace, kdy na jedné straně je zájem ministra financí vybrat co nejvíce daní a na druhé straně je logicky tedy zájem majitele Agrofertu - co nejnižší spotřební daň, která bude snižovat cenu vysokoprocentních biopaliv, a tím pádem zvyšovat poptávku po nich.

Bohužel u nás oba zájmy tedy zastává jedna osoba, jak dodávám já. A to tuším by v normálních zemích snad i stačilo na demisi vlády a dotčený ministr by pravděpodobně již nikdy nemohl nikam kandidovat. Ale u nás to možné samozřejmě je.

V současné době musí všichni dodavatelé pohonných hmot za rok splnit povinnost, že minimálně 4,1 % objemu u benzinu a 6 % u nafty uvedených na trh musí obsahovat biosložku. Je jedno, jestli tuto biosložku přímo přimíchávají do benzinu a nafty, nebo dodají benzin a naftu bez přimíchaných biopaliv a potřebná procenta splní dodání vysokoprocentních biopaliv na trh. A to je prosím zásadní a doufám, že to takhle i vnímáme. Součástí sněmovního tisku 418 je však jeden paragraf, který vysloveně stanovuje, že z povinných 4,1 % až 6 % mohou být pouze 1,2 % a 1,8 % splněna dodáním vysokoprocentních biopaliv, což znamená, že zbytek se musí přimíchat přímo do benzinu a nafty. A jaký to bude mít efekt? Razantně se tím zvýší spotřeba biopaliv, samozřejmě zisky panu ministru Babišovi. Přepravci totiž budou nadále používat vysokoprocentní paliva, protože pořád budou výrazně levnější než běžná paliva. Ovšem nově budou další biopaliva v téměř každém litru benzinu a nafty. Takže pokud chceme biopaliva v každém litru benzinu a nafty, chceme si zničit svoje motory u našich auťáků, tak pro to zvedněme ruce.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Michalu Kučerovi. Hlásí se pan poslanec Zbyněk Stanjura řádně. Pardon, mám kolegu Fiedlera napsaného, protože se nepřihlásil elektronicky, ale zapsal jsem si vás. Prosím, faktická poznámka pana poslance Fiedlera.

 

Poslanec Karel Fiedler: Nic se neděje, pane předsedající, já se přihlásím. Já pořád sleduji, protože předkladatelem je Ministerstvo zemědělství, čili pan ministr Jurečka, jestli se přihlásí a jestli nám odpoví na dotaz, který tady tak úpěnlivě opakovaně říkáme, co vedlo vládu nebo tuto Sněmovnu k tomu, že jste připustili to, že od 1. 7. budeme v rozporu s právem Evropské unie. Mně stačí jednoduchá odpověď. Pane ministře, řekněte "já vám na to neodpovím". Já to budu akceptovat. Prosím vás, řekněte "já vám na to neodpovím", nebo nám na to odpovězte jakkoliv. Čeho jsme svědky, už jsem tady zažil několikrát a předpokládám, že to ještě asi do konce volebního období také několikrát zažijeme - teď mluvím jako vládní koalice: milá opozice, mluvte si, co chcete, my to tady odsedíme, my to tady přetrpíme, my tady skloníme hlavy a budeme dělat, že se nás to netýká, pak si to stejně stojedenáctkou odhlasujeme. Myslím, že jsme toho bohužel opět svědky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní řádná přihláška pana předsedy Stanjury. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já chci poděkovat panu kolegovi Kučerovi i panu ministru Brabcovi, protože podle mě odpověděli mnohem přesněji než ministr zemědělství, to znamená o možnosti využívat plnění celého objemu, ta čistá biopaliva.

Já jsem se ptal, pane ministře Brabče, na něco jiného. Já jsem se ptal, proč v duchu svého materiálu nevystupujete proti daňovým úlevám pro čistá biopaliva. Protože tady píšete, že to deformuje trh, ochuzuje to státní rozpočet a že se vlastně tím něco obchází. V zásadě máte pravdu, protože ekonomické důvody těch, co to využívají, a je to legální, jsou jasné. A pan poslanec Kučera to docela dobře vysvětlil. To je ta věc, v čem vidíme dvojitou podporu a v čem vidíme zvýšení celkového přimíchávání. Jedna část, to jsou dopravní podniky a podobně, bude nadále, pokud budou daňové úlevy, logicky používat čistá biopaliva. A může se stát, co jste avizoval, že nás Brusel donutí k tomu, že do celkové sumy -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já vás na chvilku přeruším, požádám sněmovnu o klid. Já chápu, že je velká nervozita vzhledem k hlasování, které tady proběhlo odpoledne o jednání po 21. hodině, ale prosím, aby se tyto věci dohadovaly mimo jednací sál a řečníky jste nechali mluvit. Děkuji. Pokračujte prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Trošku jste mě tedy vytrhl z řeči, ale zkusím navázat tam, kde jsem skončil.

Pan ministr životního prostředí může mít pravdu, že nás Brusel nakonec donutí k tomu, že z celkové kvóty bude nula možnost započítat čistá biopaliva. To se stát může. Pan ministr zemědělství vesele před chvilkou tvrdil, že vlastně se může počítat, kolik chce. Pravdu má pan ministr životního prostředí. Kdybyste současně zrušili daňovou úlevu pro čistá biopaliva, tak se žádná produkce nezvýší. Takhle se logicky zvýší. Jedni to budou využívat z ekonomických důvodů díky daňové úlevě, já jim to nevyčítám, současně se do celkového objemu bude započítávat buď 1,2 %, anebo taky možná nula, protože notifikace není ukončena, jak jsme slyšeli, a tím pádem se zvýší - do těch 6 % se bude přimíchávat do každého litru benzinu a nafty a budou to počítat všichni, i ti, kteří na to auta úplně přizpůsobena nemají.

To je ten problém, který jste nechtěli slyšet. Pořád jste říkali: Kde vidíte zvýšení produkce? Vždyť jste to nastartovali v roce 2009 a pořád jedeme dál. No nejedeme. Ale já jsem se ptal, pane ministře životního prostředí, proč jste vystupoval a hlasoval, a váš klub, proti tomu, co tady píšete. Protože vy to kritizujete v tom materiálu, v tomto tisku, ty daňové úlevy pro čistá biopaliva. Pokud by nebyla a současně Brusel by řekl nula, tak by se logicky nepoužívala, protože by to nebylo ekonomicky konkurenceschopné. A to je problém navýšení celkového objemu a to je výhoda pro všechny producenty, a říkám pro všechny producenty.

Druhá věc, na kterou bych se chtěl zeptat pana ministra životního prostředí, protože je to v jeho části návrhu, proč se mění způsob plnění povinnosti v průběhu kalendářního roku. Zatím to bylo jednou za rok, teď se to dělá v zásadě kvartálně, neberte mě úplně za slovo, ale v zásadě kvartálně, a mám zprávy, že stát vyžaduje, i když zákon ještě neplatí, aby už letos podle toho majitelé skladů postupovali. Za prvé nevím, jestli je to pravda, nebo není, ale opravdu nechápu proč. Zdůvodnění, které je tam nastavené, mi nepřišlo dostatečně přesvědčivé pro změnu. Teď na to měli rok, a je pravda, že to mnozí plnili až na konci období, a je pravda, že to mnozí plnili čistými biopalivy. To nijak nezpochybňuji. A co že je to kalendářní rok? Tak tomu neříkejme aspoň kalendářní rok, ale říkejme tomu povinnost plnit povinné přimíchávání čtyřikrát ročně nebo jednou za tři měsíce. Ale ten odstavec se jmenuje povinnost zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok. Takhle nově definujete nadpis, a pak tam píšete mimo jiné květen a březen a tak dále. To je můj druhý konkrétní dotaz k tomuhle návrhu změny zákona o ochraně ovzduší.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska a řádná přihláška ministra zemědělství Mariana Jurečky. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ano, děkuji. Jenom reakce na pana kolegu Stanjuru. Když se dá povinnost na celý rok a někdo to plní až ke konci roku, tak je velká nárazová poptávka, mimořádné směny, výroba se prodražuje. Když se v zákoně nařídí plnit povinnost plynule, tak se mnohem lépe, efektivněji plánuje výroba a zisky stoupají. Ta odpověď je celkem jednoduchá.

Nicméně nedočkali jsme se tady odpovědi na tři zásadní věci. Materiál, který projednáváme, je evidentně nepravdivý, minimálně co se týče fiskálních dopadů a pracovních míst. O tom nemůže být pochyb. Ministr financí neodpověděl, proč obelhal Poslaneckou sněmovnu a veřejnost, když informoval o stanovisku Ministerstva financí k pozměňovacímu návrhu pana poslance Raise. A žádný z členů vlády není ochoten odpovědět na to, proč česká vláda dobrovolně porušuje závazky vůči Evropské unii jenom proto, aby dál zůstala výhoda pro Agrofert.

Zjevně si, páni ministři, tuto odpověď potřebujete rozmyslet, zrovna tak jako my se musíme poradit o našem dalším postupu, když neodpovídáte na zcela logické otázky. Proto teď jménem poslaneckého klubu TOP 09 žádám o přestávku v délce trvání 90 minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já samozřejmě přestávku vyhlásím, ale nejdřív se zeptám, protože jsou přihlášeni oba ministři, jak ministr Jurečka, tak ministr Brabec... (Velký rozruch v sále jako reakce na žádost o přestávku. Poslanec Kalousek namítá: My se potřebujeme poradit! Poslanec Faltýnek neustále opakuje: Protestuju!)

Tak kolik minut, pane předsedo? Já jsem vás přeslechl v tom hluku. (Poslanec Kalousek: 90.) 90 minut. Dobře.

Tak ještě předtím s přednostním právem, než vyhlásím přestávku, pan předseda klubu Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Chtěl bych poprosit prostřednictvím pana předsedajícího, protože už o tom diskutujeme velmi dlouho - rozumím tomu, že je potřeba se poradit v této věci - jestli by ta přestávka nemohla být trošku kratší, jestli je možno prostě učinit nějakou dohodu v tomto duchu, protože tady nové argumenty nezazněly, protože kolega Kalousek, a já jsem s ním o tom krátce hovořil, je opakuje proto, protože opakování je matka moudrosti. Já to chápu. Ale je možné tedy se dohodnout? (Smích poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Na to bude reagovat předseda klubu TOP 09. Jde o politickou debatu. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Mě to, pane kolego Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, také mrzí. Myslím, že kdyby tady padly jasné odpovědi na jasné otázky dávno, tak jsme to už diskutovat nemuseli. Ale když tady hovoříte o tom, o čem jsme spolu hovořili mezi čtyřma očima, tak i vy jste mi mezi čtyřma očima přiznal, že těch 14 (tisíc) pracovních míst je pitomost. Prostě vy tady obhajujete materiál, ve kterém jsou zjevné nepravdy. Nejste ochotni na to odpovědět. A to je tak zásadní věc, že se o tom poslanecký klub potřebuje poradit. Prostě kolegové, jestli začínáte volit strategii lhaní, a jak jsem v posledních minutách slyšel, tak dokonce i vzájemného vydírání, tak my se musíme poradit, jak se začneme v této Poslanecké sněmovně chovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Já nepřipustím rozpravu, protože procedurální návrh, nikoliv návrh, ale návrh předsedy klubu na přestávku klubu je věc, která se vyhlašuje bez rozpravy a náhle. Ale vzhledem k tomu, jak to vypadalo dopoledne, to znamenalo, že jedna přestávka byla desetiminutová a druhý klub požádal o další, tak předsedům klubů dávám slovo, abychom si rozuměli, aby se upřesnila ta doba té přestávky. Proto dávám slovo panu předsedovi Faltýnkovi.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuju za slovo, pane předsedající. Rozumím tomu požadavku, nicméně všichni víme, že do rozpravy jsou přihlášeni právě ministři zemědělství a životního prostředí, aby mohli odpovědět na dotazy, které tady zazněly.

A dohadovat se, kdo tady lže nebo nelže nebo nemluví pravdu, nemá smysl. Myslím si, že by bylo fér, abychom se dohodli a hlasovali o délce této přestávky jako Poslanecká sněmovna. (Řečníkova slova vyvolala velký odpor v sále. Z mnoha stran zní kategorické ne.) Rozumím tomu ne, nicméně bych si dovolil se vrátit krátce do historie. Velmi krátce! (Hlasy z pléna: Ne! Poslanec Kalousek volá: Procedurální návrh! Další poslanci volají: Dost! Dost!)

Jak dost?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, nekřičte v Poslanecké sněmovně. Bude mluvit ten, komu jsem udělil slovo. Protože jsme momentálně v situaci, kdy jsem přerušil rozpravu na základě návrhu předsedy klubu TOP 09 na vyhlášení přestávky, mohu akceptovat pouze návrhy předsedů poslaneckých klubů na to, jak dlouhá ta přestávka bude. Nic jiného nepřipustím, nebo přeruším schůzi ze své pravomoci. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Řeknu konkrétní návrh. Nicméně bych jenom velmi stručně oživil paměť některých kolegů zprava, kdy 8. 11.v 0.20 hodin někdo požádal o přestávku, pan Stanjura navrhl, mám tady přesně stenozáznam, že se přestávka neumožňuje, hlasovalo se a přestávka žádná nebyla. Já k tomuto prosím vás nechci sahat, protože to není dobře prostě (nesrozumitelné) ve Sněmovně. Bylo to přesně 8. 11. 2012. (Poslanci se houfují před řečništěm a komentují projev řečníka. Někteří žádají o zopakování data.) 8. 11. 2012 0.20. (Kdosi z pléna: 0.20?) 0.20. 0.20.

Takže můj návrh zní, aby Poslanecká sněmovna hlasovala o přestávce v délce 30 minut.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak musím říct, že udělám jednoduché rozhodnutí, a to je: budu postupovat podle návrhů, jak byly podány. Vyhlašuji přestávku na poradu klubu TOP 09 v délce 90 minut. (Poslanec Faltýnek ukazuje na vytištěný stenozáznam.)

Takový návrh já osobně nemohu akceptovat a říkám to zcela vážně, protože to byl precedens, který si nemyslím, že by Poslanecká sněmovna měla kdykoli podruhé akceptovat, protože pak by se stal trvalým precedentem, a to že jednotlivá politická rozhodnutí budou měněna právě tím, jaká je momentální většina.

Vyhlašuji přestávku do 20.37. (Potlesk zprava.)

(Po dvou minutách:)

Na základě rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny svolávám politické grémium k předsedovi Sněmovny do místnosti 120.

 

(Jednání přerušeno v 19.09 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 19.38 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na základě dohody politického grémia, které ještě probíhá, ukončuji dnešní jednací den. Přeji vám hezký večer a sejdeme se zítra ráno v 9 hodin.

Podle zákona o jednacím řádu mi dovolte, abych ještě oznámil, že začínáme pevně zařazeným bodem podle zákona o jednacím řádu, a to odpověďmi na písemné interpelace. O pořadu po 11. hodině se dohodneme na základě vašich návrhů také mezi 11. a 13. hodinou. Po polední přestávce budou probíhat ústní interpelace.

Politické grémium se znovu sejde v 15 hodin s tím, že bude dohodnut jak večerní program, tzn. mimořádná schůze, a pořad pátečního jednání.

Ještě pro protokol budu konstatovat omluvy. Dnes po 19. hodině se z pracovních důvodů omlouvá Igor Jakubčík, pan poslanec Jiří Holeček a pan poslanec Běhounek.

Přeji hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 19.39 hodin.)

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP