(21.00 hodin)
(pokračuje Bendl)

To je ten konflikt zájmů. Jestliže pan předseda vlády tady říkal, že zákon o spotřebce už přinesly vlády minulé, pak by ale měl dodat, že tady je konfliktní právě ta změna. Skutečnost, že nás Evropská unie nenutí k této změně, ta je pravdivá. A několikrát jsme se tady ptali členů vlády, aby doložili, že opravdu Česká republika má povinnost tu svoji kvótu, kterou má na biopaliva, vyčerpat do roku 2017. Ale nikdo nic takového nedoložil, spíše je evidentní, že všichni vnímají debatu v Evropské unii na téma přimíchávání biosložek do paliva, kde při té diskusi dochází k neustálému, nebo čím dál tím většímu prokazování, že přimíchávání biosložek do paliva škodí. Škodí přírodě, není ve prospěch pěstování potravin. A koneckonců my bychom sami, předpokládám, měli chtít, aby zemědělci dělali více potraviny a ne nepotraviny. Ovšem tímto zákonem říkáme pravý opak. Říkáme: Chceme, aby se zemědělcům místo krmného obilí vyplatilo více pěstovat řepku. V okamžiku, kdy Evropská unie začíná váhat o množství přimíchávání biosložky do paliva, přijde česká vláda s tím, že je třeba rychle kvótu vyčerpat, protože bychom o ni pravděpodobně přišli. Ale nepřijdou o ni zemědělci, přišli by o ni výrobci biopaliva. (Sál se zcela zaplnil a poslanci hlučí.)

Tenhle konflikt zájmů, myslím si, je natolik zřetelný, že není možné k němu jen tak přihlížet. Přece jenom, přátelé, pět miliard, o kterých tady dneska je řeč celou dobu, nejsou malé peníze a mohly by se objevit jinde. Mohly by se objevit třeba zrovna v oblasti těch sociálních věcí nebo by se mohly objevit v oblasti, která by opravdu podpořila spíše zemědělce. Možná si pamatujete na naši diskusi tady na téma zelená nafta.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, chápu, že je to dlouhý den, a chápu, že nás čeká hlasování, takže sněmovna se zaplnila. Ale prosím, vytvořme důstojnou atmosféru pro poslední dva řečníky.

 

Poslanec Petr Bendl: Téma zelená nafta, to znamená daňové zvýhodnění paliva pro jistou část podnikatelské veřejnosti. My jsme tady o ní diskutovali a někteří vládní poslanci - čest těmto výjimkám - navrhovali, aby tuto slevu na daních u paliv dostali všichni. Poslanecká sněmovna toto odmítla a řekla: Ne, jen část zemědělců bude mít zelenou naftu, v žádném případě ne celá Česká republika a všichni občané. Už to byl podle mého názoru hrubý konflikt zájmů. Teď jsme jej prodloužili, nebo řeknu navýšili ještě o to, že dohodíme kšeft někomu bez toho, aniž by finanční prostředky sloužily opravdu České republice. Někteří ministři tady mluvili při obhajování tohoto konfliktu zájmů, že přinese 14 tisíc pracovních příležitostí. Ale ani jeden z nich nebyl schopen odpovědět kde, když ví, že řepka se pouze doveze a bude to jenom zvýšení objemu zpracování už v daných firmách, o kterých tady dnes byla řeč.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z lavic ODS.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. A posledním vystupujícím zatím bude pan kolega Pleticha. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, předřečník mi krásně nahrál. Já si totiž dovolím navázat na sérii vystoupení, která asi tak před dvěma hodinami zde zazněla na téma biopaliva, daňové zvýhodnění. A já si dovolím vystoupit za samosprávy a dovolím si zde i uvést několik významných faktů, které zde dosud dnes ani v minulých dnech nezazněly.

Ono totiž to daňové zvýhodnění se netýká pouze Andreje Babiše, zemědělců a Agrofertu, ale v mnoha oblastech naší země i rozpočtů samospráv měst a krajů. A to prosím významnou měrou. V řadě měst a krajů je totiž provozována veřejná osobní doprava autobusy, která biopaliva využívají. A ty daňové úspory, které jsou, jsou skutečně nezanedbatelné. Třeba v případě našeho malého Dopravního podniku měst Jablonce a Liberce to dělá 3,5 mil. korun ročně. Pro naše rozpočty samospráv je to významná částka. Ale třeba pro Ústecký a Středočeský kraj, tak to už je částka v řádech 90 mil. A dalších 350 autobusů MHD je každý den v pražských ulicích. Autobusů, které využívají biopaliva. A rovněž tak se biopaliva využívají i v regionální osobní dopravě na Českých dráhách.

Ale já vás musím vyvést z omylu. Na tomto daňovém zvýhodnění totiž nevydělá žádný dopravce, ať už je to městský podnik, nebo soukromník. Existuje totiž systém kompenzace prokazatelné ztráty a veškeré tyto úspory se promítnou právě a jedině pouze do rozpočtů samospráv a v konečném důsledku i do ceny jízdného, které pak musí platit všichni cestující, ať už školního, produktivního nebo důchodového věku. Čili abych nemluvil dlouho, jsem přesvědčen, že to zvýhodnění má smysl a je zde potřeba zvážit i tyto souvislosti.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane kolego. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Mám zde faktickou poznámku pana předsedy Kalouska. Prosím, máte dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Jenom velmi stručnou reakci na připomínku pana poslance Pletichy. Rozpočty samospráv, do kterých to může dopadnout, jsou součástí veřejných rozpočtů a je to všechno bilance. To znamená, pokud by rozpočty samospráv byly zatíženy vyššími náklady, není žádný problém, aby státní rozpočet, posílen o těch devět miliard, které chce věnovat Babišům, aby je věnoval regionům a místním samosprávám na dopravní obslužnost. Vyjde nula od nuly a přestane být křiven trh. To, co přednesl pan poslanec Pleticha, je jenom důkaz toho, k jakým absurdním závěrům dochází křivení trhu ve prospěch jedné lobbistické skupiny, kterou reprezentuje ministr financí a majitel Agrofertu. V rámci jednotné bilance, protože veřejné rozpočty jsou jednotná bilance, to samozřejmě lze kompenzovat. (Potlesk z lavic TOP 09.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se, zda jsou ještě nějaké přihlášky do rozpravy. Není tomu tak a rozpravu končím. Tím pádem je před námi již a pouze hlasování.

Připomenu, že podle § 85 odst. 1 a 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny se o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě hlasuje po jménech. K přijetí usnesení, kterým se vyslovuje vládě nedůvěra, je potřeba souhlas nadpoloviční většiny všech poslanců.

Žádám tedy nyní určené ověřovatelky, paní poslankyni Peckovou a paní poslankyni Semelovou, aby zaujaly místo u stolku zpravodajů, a nejprve přistoupíme k vylosování jména poslance, od něhož se bude v abecedním pořadí hlasovat. Předpokládám, že kontrola lístků byla provedena, a já nyní vylosuji poslankyni či poslance. Minule jsem vylosoval sám sebe, tak doufám, že to dnes dopadne jinak.

Budeme začínat od pana poslance Jiřího Zemánka. (Smích v lavicích ČSSD.)

Prosím o klid a připomínám, že podle § 74 odst. 4 jednacího řádu se vyvolaný poslanec vysloví "pro návrh", nebo "proti návrhu". Jestliže se zdržuje hlasování, řekne "zdržuji se". ***
Přihlásit/registrovat se do ISP