(19.50 hodin)
(pokračuje Lank)

Nás velmi zneklidňují slova předsedy europarlamentu Martina Schulze, který řekl, že mnoho zemí mluví za zavřenými dveřmi jinak než na mikrofon. Do toho mi zapadá, že i někteří čeští europoslanci svým hlasováním tyto kvóty podpořili. Máme proto velkou obavu, jestli to naše vláda s bojem proti kvótám bere vážně, zejména když je v čele silně proevropská sociální demokracie.

V této věci musí postupovat Česká republika nesmlouvavě a ultimativně. Jedna věc je totiž vyjádřit nesouhlas a čekat, jak to dopadne, druhá věc by byla být lídrem opozice vůči Evropské komisi. To, co Česká republika skutečně potřebuje, je v tomto případě nejtvrdší možný odpor a zde, upřímně řečeno, naší zcela proevropské vládě příliš nevěřím.

Pokud mám panu premiéru Sobotkovi skutečně věřit, že zabrání nedobrovolnému přijímání uprchlíků, ať už na základě kvót, či jakkoli jinak, velmi rád by to tady od něj slyšel veřejně na mikrofon. Chci slyšet, že nám i všem občanům dává garance, že tomu zabrání a že za to přejímá osobní politickou odpovědnost. Než se tak stane, tak nemám příliš důvodů této vládě věřit.

Děkuji za pozornost. (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Havlovou, připraví se paní poslankyně Chalánková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Havlová: Paní místopředsedkyně, členové vlády, kolegyně a kolegové, především je mi líto a současně smutno, že se dnešní schůze zvrhla k osobním útokům. Dnes jsme mnohokrát slyšeli, že tato vláda neplní to, co slíbila občanům, a především bych já jí vytkla účast na interpelacích.

Dále bych se chtěla zaměřit na resort dopravy, ve kterém se situace rozhodně nezlepšila přesto, jak tu všichni už přede mnou mluvili, jak to bylo špatné za minulé vlády.

Začnu u bodu, který jsem iniciovala a dotýká se celého Moravskoslezského kraje. Je to vyšetřovací komise k dálnici D47. Jak všichni víme, tato komise byla zřízena již v listopadu 2014 a dnes je to již přes půl roku, co je blokováno zahájení vyšetřování, protože není zvolen předseda. Je to zcela jasná sabotáž ze strany koalice, která navenek tvrdí, jak komisi vítá, ale zákulisně dělá všechno pro to, aby fungovat nezačala. To, co se děje u komise k D47, Poslanecká sněmovna ještě nezažila. Zamyslete se. Takto vypadá plnění slibů, že se vyšetří lumpárny minulosti? Opravdu takhle vypadá upřímná snaha o zřízení komise? Ani náhodou. Je to jen zdržování a snaha, aby se problémy na D47 nešetřily. Není ani náhodou, že blokování vyšetřování se děje ve chvíli, kdy dochází na mostech D47 ke klíčovým rozhodnutím o jejich opravě. O opravě mostů, která podle všeho začala včera, se nenávratně ničí důkazní materiály. Pokud se důkazy zničí opravami, soudy už pak nikdy nebudou mít podle čeho rozhodnout a Česká republika tak za ty zfušované mosty už nikdy nemusí dostat peníze zpátky. Právě dnes je čas, kdy by měla působit komise a monitorovat. Mám obavu, že činnost Ministerstva dopravy vede k zahlazení stop. Ptám se proto pana ministra: Může nám i veřejně garantovat a veřejnosti, že rekonstrukce mostů neohrozí další vymáhání reklamací od společnosti Eurovia?

Další věcí, kterou Ministerstvo nezvládlo a na kterou tehdejší vedení Ředitelství silnic a dálnic upozorňovalo už v roce 2012, je vybírání mýtného. Já vím, že současný ministr tady může vystoupit a říkat, že už to stihnout nemohl atd. Problém je ale v tom, že vláda je u moci už rok a půl a to je rozhodně dostatečný čas, kdy k vyřešení mýta mohlo dojít. Za nevypsání nové soutěže o mýtu má politickou odpovědnost současná vláda. Resortu dopravy ubližuje to, že se vyměnil ministr, a kdyby byl na Ministerstvu dopravy od začátku ministr pořádný, tak se tendr stihl a nemuselo dojít k výměně šesti generálních ředitelů na ŘSD. A obávám se, že odešli s tučným odstupným, včetně ředitelů úseků, z peněz daňových poplatníků.

A tak mi dovolte na závěr položit řečnickou otázku: Sešli jsme se tu proto, abychom se vzájemně osobně napadali, nebo aby opozice dala jasně najevo, s čím není spokojená a co vládě vyčítá? Děkuji za pozornost. (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s přednostním právem pana ministra Ťoka. Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem nechtěl příliš do této debaty zasahovat, ale rád bych tu uvedl na pravou míru dvě věci.

První věc je: Ministerstvo dopravy nemá vůbec nic společného s tou vyšetřovací komisí, to je komise parlamentu, takže říkat, že resort dopravy tady selhává, je poměrně velká nadsázka.

Druhý komentář, k tomu schovávání důkazů na mostech na D47: Pokud bychom nepřistoupili k opravě, tak bychom měli těch důkazů habaděj, ale pak bychom měli důkazy proti sobě, že jsme se nechovali s péčí řádného hospodáře, protože mosty by spadly. Takže my je opravujeme, opravujeme je ve prospěch všech, kteří na nich mají jezdit. Já si myslím, že žádného občana nezajímá, jestli máme schovaný důkaz, nebo nemáme. Jeho zajímá, jestli může jezdit, nebo nemůže jezdit.

Jen jsem chtěl říci jednu záležitost. Při opravě existuje dokumentace, dokumentujeme každý krok, tzn. všechny důkazy, které by mohly být použity u soudu, budou k dispozici. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi. Prosím k mikrofonu řádně přihlášenou paní poslankyni Chalánkovou, připraví se pan poslanec Karamazov. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi rovněž přednést několik slov. Velmi bedlivě jsem sledovala dění na sjezdu KDU-ČSL. Velmi bedlivě proto, že jsem doufala, že lidovci najdou odvahu vymezit se proti současnému stylu vládnutí provázenému bezprecedentním střetem zájmů, že se přihlásí k demokratickému odkazu svého zakladatele, k politice růstu a stabilizace svobodné společnosti. Dnešní politická realita postupné oligarchizace společnosti, a ne řízení, ale přímo používání státu jako vlastní firmy, musí nutně děsit jak řadové členy, tak vrcholné představitele KDU-ČSL. Proto jsem byla potěšena, když jsem z úst vedoucích představitelů této koaliční strany uslyšela slova ostře odmítající patologické projevy současného vládnutí.

Zvláště si dovolím vyzdvihnout větu z úst pana místopředsedy Bartoška: "Pokud připustíme, že stát je firma, v tom případě sami pomůžeme destrukci demokracie v této zemi." Jsem vděčna panu místopředsedovi za tato slova. Věřím, že byla vyřčena s plnou vážností, s vědomím následků, které může přinést pokračování současného způsobu nakládání s vládou v naší zemi. Zástupci KDU-ČSL v této Sněmovně mají právě teď příležitost dokázat, že to, co na jejich sjezdu zaznělo, nebylo jen pouhou předvolební proklamací, a dokážou to naprosto jasně svým hlasováním. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Jitce Chalánkové za její vystoupení a slova se ujme pan poslanec Simeon Karamazov, připraví se pan poslanec Miroslav Grebeníček. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP