(19.30 hodin)
(pokračuje Pilný)

Opozice má samozřejmě svaté právo vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, to je v pořádku. Ale pokud se tím budeme zabývat, tak bychom neměli vycházet z laciných argumentů, kde rozbuškou je zákon o podpoře biopaliv. Já jsem pro ten zákon nehlasoval ani nemám nic společného s Agrofertem, ale musím konstatovat, že místo diskuse o tom, jestli to vůbec dává smysl a do čeho nás Evropa natlačila na základě nesmyslných spekulací o ceně nafty nebo neuvážených rozhodnutí, která se týkají životního prostředí, tak místo této analýzy tady slyšíme teatrální vystoupení, kde jsme obviňováni z toho, že jsme ukradli pět miliard. Já zřejmě jsem také člen této skupiny. Pokud se budeme držet faktických věcí, tak tahle diskuse má smysl. Ale zaznívají také tady poznámky, při kterých si vzpomínám na proslavený výrok doktora Strossmayera z Nemocnice na okraji města: Kdyby hloupost nadnášela, řada z vás by se tady vznášela jako holubičky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Adamce, připraví se pan poslanec Bendl, oba dva s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, paní místopředsedkyně. Velmi krátce bych zareagoval na příspěvek kolegy Nykla, který kárá poslance za hnutí Úsvit, aby nepodsouval hnutí ANO nějaké věci, jak se chovají. Já jsem toho dalek, ale pokud jste si všimli, já jsem tady protestoval proti tomu, když pan první místopředseda vlády pan ministr financí Babiš na nás ukazoval, že jsme kradli, že prostě někdo tady chtěl nějaké peníze, a mně to připadá, že to je ještě horší než tento případ, a odpovězeno mi nebylo. Takže já si myslím, že toto bychom si skutečně mohli odpustit. A řekl bych, že ještě horší případ je tento, kdy se na nás poukazuje, ukazuje se na nás jako na zloděje. Já proti tomu tedy velmi protestuji. A když jsem chtěl vysvětlení, kdo tedy kradl, tak jako nezlobte se, já se nespokojím s tím, že všichni. Děkuji. (Potlesk z řad ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Bendla, připraví se pan poslanec Novotný. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych chtěl prostřednictvím vás panu poslanci Pilnému vzkázat, že EU nás k tomu kroku, který jste prosadili v zákoně o spotřební dani i o biopalivech, nenutí. Není to pravda. To, že sami urychlujeme a zvyšujeme spotřebu biopaliv a potřebu zpracovávat v ČR biopaliva, to se pokusím v řádné rozpravě vysvětlit, protože na to potřebuji dvě minuty. Ale neříkejte tady, že nás k něčemu EU nutí. Není pravda, že nás Evropa nutí k tomu kroku, který jste udělali. (Potlesk z řad ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Novotného, potom pana poslance Blažka, taktéž s faktickou. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Martin Novotný: Pěkný večer. K těm citacím z televizních seriálů. Jak to tehdy bylo s panem doktorem Strossmayerem? A v jaké situaci to tehdy sestře Huňkové řekl? On ji tehdy požádal, aby pacientce dala nějaký typ léku. Opakovaně jí to řekl a sestra Huňková dala jiný lék. A v tu chvíli řekl pan doktor Strossmayer: Kdyby hloupost nadnášela, tak byste se vznášela jako holubička. Tady také bylo něco řečeno. To je, že pro návrh pana doktora Raise budete hlasovat opakovaně. Takže je otázka, jak si ten výklad doktora Strossmayera v souvislostí s touto situací vykládat. (Potlesk z řad pravice.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Blažka. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji. Já v reakci na pana poslance Pilného. Já jsem přece neřekl v tom vystoupení před třemi hodinami, nebo kdy to bylo. Mluvil jsem o tom, že ne vždy voliči chápou a naletí na různé návnady, které jsou, a netvrdil jsem v žádném případě, že třeba ODS po dlouhých letech vládnutí a určitých výkonech, že hloupost voliče se projevuje tak, že nevolil ODS, jak se to v podstatě říká. Vždyť tak jsem to vůbec nemyslel. Jenom jsem v podstatě říkal, že volič znovu si myslel, že třeba bude někdo, kdo jde řešit politiku, a protože je tak strašně bohatý, tak už nepotřebuje žádné peníze. Ono se ukazuje, že to prostě není pravda. Takhle jsem to myslel, nic víc, nic míň. Ale že to nebylo o tom, že bych si myslel, že volič je hloupý tehdy, pokud nevítězí ODS, tak zase hloupý já tedy fakt nejsem.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s řádnou přihláškou pana poslance Štětinu, připraví se paní poslankyně Hnyková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Štětina: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Já jsem původně hovořit nechtěl. Nechci se totiž zúčastňovat špatné operety, která zde vždycky zazní, když takzvaná opozice - a já jsem byl v minulém období jak koaliční poslanec, tak opoziční poslanec - nikdy to k ničemu nevede. Maximálně to vede k urážkám. Je to věc, která trvá do strašně dlouhé noční doby. Z tohoto důvodu jsem ani já se nepodepsal pod těch 50 členů, kteří žádali svolání této Sněmovny. Nicméně včerejší den, když jsem si přečetl Lidové noviny, ve kterých byl na první straně článek Lovci korupčníků musí hlásit kauzy vrchnosti. A to jsme se, vážené dámy a pánové, vrátili opět hluboko do roku 2009, kdy toto nařízení bylo vydáno ředitelem ÚOKFK, bylo to 9. srpna 2009, což jsou moje narozeniny, a v podstatě se zabránilo jakémukoliv šetření, když došlo k podání vážného trestního oznámení.

Já jsem se přihlásil proto, že chci připomenout, a já skutečně nehodlám diskutovat o tom, kdo víc kradl a kdo víc krade, já tomu nerozumím, já jsem obyčejný felčar a myslím, že tady padlo tolik slov. Já jenom vím, že tato republika je v minusu, který se počítá v bilionech, a já si myslím, že tato vláda to nezpůsobila, ta je dost krátce u moci, takže to asi nemohla způsobit. Takže asi ti, kteří tady už byli v minulosti, by spíš o tom měli hovořit více. A já musím skutečně připomenout článek číslo 4 z tohoto vnitřního předpisu, který má číslo 123, a my jsme to také používali při vyšetřovací komisi k Opencard, a varovat, že toto nemůžeme připustit. Tady se v tomto článku 4 odst. 1 praví: "Před zahájením operativně pátrací činnosti formou získávání poznatků ze zájmového prostředí oprávněný policista informuje svého přímého nadřízeného nebo v době jeho nepřítomnosti příslušného vedoucího policistu či jiného policistu určeného ředitelem útvaru prostřednictvím e-mailové pošty." K čemu toto vedlo? Že se nešetřilo, že se nekonalo, a ti, kteří způsobili škodu tomuto státu, tak byli dopředu upozorněni a v podstatě se neřešilo nic. Teprve v roce 2011 pod vedením plukovníka Martince toto bylo zrušeno.

Takže je to skutečně moje velmi krátká připomínka a já bych byl moc rád, aby k tomuto nedošlo. Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Hnykovou, připraví se pan poslanec Lank. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, paní předsedající. Tak, nasadím si brýle a začnu.

Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové a představitelé vlády, dovolte mi říct pár vět k mému podpisu, kterým jsem dala jasně najevo, že se mi nelíbí, jak minulý týden ve středu vládní koalice prohlasovala podporu biopaliv. Kšeft za miliardy, který se dotýká každého z občanů této země. A já bych se na to podívala trochu prakticky, tak jakoby ze života našich lidí. Když se zamýšlím nad tím, jak bychom mohli tyto státní peníze, které přijdou v tomto případě do soukromých rukou, využít, myslím na ty, kdo je potřebují nejvíc, a to jsou naši občané. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP