(19.20 hodin)
(pokračuje Fiedler)

Ale potom se ptám poslanců z klubu KDU a ČSSD - proč jste tedy toto schválili? Co vás k tomu přimělo? Jaké byly ty důvody? Zafungovala snad nějaká lobby? Já nevím. Zemědělská? Produkující řepku? Pro ně je to taky byznys. Nejenom pro ty zpracovatele řepky, ale i pro ty producenty řepky. A tady asi se blížíme k meritu věci.

Potom takovou perličku. My samozřejmě, i když jsme poslanci z různých poslaneckých klubů, tak přece jenom spolu také mluvíme. A já jsem byl poměrně dost překvapen, když jsem se od některých poslanců poslaneckého klubu ANO dozvěděl, nebo když jsem od nich slyšel prohlášení, že oni vlastně ani pořádně nevěděli, o čem hlasují. To je dobré, aby tady zaznělo, aby to ti občané, ti voliči, kteří jsou takovými příznivci hnutí ANO, aby slyšeli, že poslanci v poslaneckém klubu ANO někdy nevědí, o čem hlasují. Že jsou odkázáni na pokyn předsedy klubu a podle toho hlasovali. Nebyl jsem sám, kdo tohle slyšel. Jak to tedy bylo? Byla tam nějaká trojdohoda v té vládní koalici, že ČSSD se pustil energetický zákon, ANO se pustí biopaliva a KDU, nevím, necháme v klidu restituce?

Ještě k tomu energetickému zákonu. To je třeba tady také zmínit. Byl tam pozměňovací návrh, který jsem předkládal já, který se snažil řešit pokuty pro ty, co podvádějí se solární energií. Tato Poslanecká sněmovna ho zamítla. Takže vážení občané, až vy budete mít nějaký problém, že máte odpojený elektroměr, nebo nějaké nejasnosti a už potom je samozřejmě správně taková pokuta, tak dostanete poměrně pro vás citelnou pokutu. Já jen zopakuji, že tato vládní koalice tady prohnala to, že dále bude pokračovat to, že kdo neoprávněně čerpá dotace za solární energii, tak bude postižen maximálně tím, že vrátí to, co neoprávněně získal. Jinými slovy, pokuta pro ty, co švindlují s výkazem o výrobě solární energie, není žádná. Tento pozměňovací návrh v této Sněmovně byl a vy jste ho, páni poslanci z vládní koalice, zamítli, neodsouhlasili. Nenechali jste ho projít. To je další důvod, proč já nemohu být nakloněn zcela přízni této vlády.

Vývoj ekonomiky, výběr a nevýběr daní. Předvolební sliby, které tady byly. My jsme slyšeli o tom, jak všechno tady bude líp. Já jsem našel na internetu zmínku, že na Twitteru 20. února 2013 pan vicepremiér Babiš mluvil o tom, jak je to jednoduché, že 200 miliard se ušetří, protože 90 miliard je asi nevýběr daní, takže ty daně, zasadí se o to, aby se vybraly. Sto miliard se rozkrade, takže když se zasadíte o to, aby se těch 100 miliard nerozkradlo, že prostě bude zhruba těch 200 miliard navíc a všechno bude krásné a budeme se mít dobře. Ejhle, přišla realita praktického politického života, populistické předvolební sliby uplavaly a dneska jsme v době, kdy nám roste ekonomika - počkáme si na data ze druhého čtvrtletí - ale v prvním čtvrtletí nám klesal výběr daní, což je paradox, přestože to je zdůvodňováno tím, že růst ekonomiky je tažen spotřebou výrazně, čili logicky by měl růst výběr DPH, ale realita je jiná. Čili ty předvolební populistické sliby najednou nějak uplavaly.

Byla tady vzpomínka od pana vicepremiéra Babiše, letadla L-159, naprostá shoda s panem vicepremiérem. I já jsem to kritizoval. Měl jsem interpelaci na pana premiéra, sedí za mnou. Pan premiér na to odpovídal asi v tom duchu, že si je toho vědom, ale že už to je příliš dávno a že dneska je to složité řešit. Tak buď to, vážená vládo, nepřipomínejte, protože pan vicepremiér Babiš je naším členem, anebo to řešte.

Ještě k tomu postoji našeho poslaneckého klubu. Někteří nám lacině předhazovali, vyčítali, že jsme se přidali na stranu pravicové opozice. Já jsem včera v televizi zaregistroval ve večerním pořadu Události, komentáře, kde tam teď nepřítomný předseda klubu ODS zmiňoval, jak je to s podporou zákonů. Já jsem si dnes nechal udělat statistiku toho, jak náš poslanecký klub hnutí Úsvit hlasoval o jednotlivých zákonech, které většinou byly vládními zákony. Já nemám spočítáno, které byly vládní, které poslanecké, ale my jsme podpořili 79 zákonů ve třetím hlasování. My nejsme a priori proti všemu, nejsme ta a priori opozice. Na začátku volebního období jsme říkali, že podpoříme rozumné věci a nerozumné věci nebudeme podporovat. A je nám úplně jedno, kdo ty nerozumné věci nebo lumpárny dělá nebo nedělá, budeme to řešit případ od případu. A přesně v duchu našeho předvolebního slibu jsme se nyní také zachovali, a vidíme-li, že je tady něco špatně, tak to kritizujeme. Nic víc neděláme.

Několikrát tady zaznělo, že občané volili ve volbách hnutí ANO a že si toho byli vědomi. Nejsem si tak úplně jistý, že si byli vědomi dosahů, které to má. A my neděláme nic jiného, než že plníme naší opoziční roli. Kolik populistických předvolebních slibů ještě tady zazní a budete obhajovat?

Děkuji za slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji a mám tady tři faktické. První prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska, připraví se pan poslanec Nykl a poté pan poslanec Pilný. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Jenom stručné doplnění pana poslance Fiedlera, který se divil, kde se bere těch nových 14 tisíc pracovních míst ze zvýšené produkce řepky. Ono to tam je. Budeme o tom mluvit zítra. Pan ministr financí ve své touze pomoci Agrofertu co nejvíc nenovelizoval pouze zákon o spotřební dani, ale novelizoval také zákon o ochraně ovzduší. A tam je kombinace těch dvou zákonů, která dnes, za současného právního stavu, říká, že kolik prodáte toho dotovaného čistého paliva, tolik nemusíte namíchat v nařízených poměrech do fosilního paliva. Pan ministr financí, a pravděpodobně mu patří i zákon na ochranu ovzduší, v tom tisku, který budeme projednávat zítra, navrhl, že tato možnost se snižuje o 70 %. To znamená, bez ohledu na to, kolik prodáte toho dotovaného čistého paliva, tak stejně musíte namíchat aspoň 70 % toho nařízeného poměru, což teoreticky znamená až o 70 % povinný nárůst odbytu výrobků pana ministra financí. A on z toho kalkuluje těch 14 tisíc nových pracovních míst, což je sice pitomost, protože když se tam nebude pěstovat řepka, bude se tam pěstovat něco jiného, ale ty zisky pana ministra financí a majitele Agrofertu vzrostou o dalších 70 % na základě zákona, který si pan továrník napsal. Zítra si to znovu rozebereme. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Nykla. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Igor Nykl: Pěkný dobrý večer. Já jsem chtěl prostřednictvím předsedající poprosit pana poslance Fiedlera, ať nepoužívá takové věty, jaké tady říkal na hnutí ANO, že slyšel, že někteří poslanci ani nevěděli, o čem hlasovali o biopalivech. To se nedá tak mluvit obecně. Tak buď řekněte kdo, proč, ale takhle mluvit a zrovna z úst vás, poslance strany Úsvit. Tam bych chtěl spíš trošku pokory a sebereflexe. To, co se odehrálo s vaší stranou, to, co jsme tady viděli za kauzu, zrovna ve vašem případě bych byl v klidu, pokoru, poslechl si, trošičku změnit ten přístup. A určitě tak falešně obviňovat, není pěkné. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k faktické pana poslance Pilného. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, v roce 2013 proběhly volby a občané, kteří ještě podle slov pana poslance Blažka nebyli poučeni a podle slov pana poslance Fiedlera teprve prozírají, nás zvolili do Poslanecké sněmovny. Tím vytvořili určitou situaci, kdy jediná vláda, která by byla schopná vládnutí, tady vznikla na půdorysu současné koalice. To je fakt. A myslím si, že žádná z těch stran koalice není z toho příliš šťastná, bere to jako sňatek z rozumu. Ale ta vláda vládne, je stabilní a něco dělá. To je strašně důležitý fakt, který bychom neměli přehlížet. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP