(19.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji za dodržení časového limitu a poprosím všechny, aby v případě, že oslovují své kolegy, to činili mým prostřednictvím. Nechci vás napomínat jednotlivě, už je pokročilá hodina, chápu, že jste unaveni, ale měli bychom dodržovat jednací řád.

Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Fiedlera. Připraví se pan poslanec Štětina. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobrý večer. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych jen, pokud to občané sledují - přede mnou pan poslanec Kalousek říkal, že to bylo tady, tak jen pro vysvětlenou: rozpočtový výbor zasedá v této místnosti hlavního jednacího sálu Poslanecké sněmovny, a protože i já jsem členem rozpočtového výboru, tak mohu potvrdit, že přesně tak se to odehrálo.

Panu poslanci Komárkovi prostřednictvím pana předsedajícího - už ho nevidím. Já bych jenom krátce chtěl říci na úvod: Vy jste přece celou dobu říkali, že to budete dělat jinak - je tady pan poslanec Komárek - že to budete dělat lépe, a vy se teď v podstatě stavíte do roviny: proč nás za to kritizujete, vždyť my děláme jen to, co dělali ti před námi. (Potlesk zprava.) Tak to tedy já vnímám. Takže tady trošku nechápu ty vaše předvolební slogany.

Chtěl bych poděkovat panu poslanci Koubkovi, protože velmi přesně a precizně tady sdělil, okomentoval ty události tak, jak běžely, čímž mi jednak usnadnil práci, ale trochu i vzal z mého projevu.

A k panu poslanci, prostřednictvím pana předsedajícího samozřejmě vždycky, Volnému, o tom slibu veřejném a neslibu. Tak kdybyste vy ty věci mysleli opravdu vážně, jak jste je prezentovali, a dneska říkali, že to nebyl žádný veřejný slib, tak kdybyste to říkali po pravdě, tak byste přece řekli: my zvažujeme, jak se nakonec zachováme, my uvážíme situaci podle toho, jak tedy budou zprávy z Evropské unie, z Bruselu, jestli to bude bez průtahů tisk 418, nebo ne, a potom se rozhodneme. Ale vy jste přece jasně jednoznačně řekli, že ukončíte, nebo že budete hlasovat pro ukončení podpory biopaliv. A to je tedy dost zásadní rozdíl, to se na mě nezlobte.

Já bych se přece jen vrátil trochu k tomu základnímu meritu věci a to, co tady zaznělo několikrát, jak to je s těmi financemi u podpory prodeje biopaliv. Samozřejmě je pravda, že 9 miliard nedostanou přímo ti výrobci, tu adekvátní částku 5 nebo 5,4 mld., těch zhruba 60 % nedostane přímo skupina Agrofert. To je samozřejmě pravda. Je to ovšem částka, která je určena na podporu prodeje těchto biopaliv. Ona se nevyberte na spotřební dani, nepřijde do státního rozpočtu, občané sice by museli možná zaplatit více za benzin, ale zase nedostanou jiné služby, které na tu nevybranou spotřební daň by se mohly zaplatit.

Já jsem zaregistroval v internetových médiích článek Erika Besta, kde hovoří, nebo píše o tom, že Agrofert z tohoto byznysu vydělá 20 miliard. Já to netvrdím. Já nevím, jak k té částce bylo dospěno, bylo to zřejmě kalkulováno z nějakého obratu, z nějakého zisku, a protože tady pana vicepremiéra nevidím, já bych - a snažil jsem se najít nějaké údaje o tom - tak bych rád slyšel, jaký je tedy zisk z prodeje toho, protože jestliže tou nevybranou spotřební daní bude podporován prodej těchto biopaliv, tak tomu výrobci těch biopaliv z toho plynou nějaké v podstatě téměř garantované tržby. A jako správný podnikatel přece dělá pro zisk. A tady je ten garantovaný zisk, tady jsou ty peníze, o kterých se bavíme, které nám jako opozici vadí. Nevím, jestli se dočkám odpovědi na to, jaký je tedy skutečný přínos, jestli to je těch 20 miliard, já nevím, já to netvrdím v žádném případě, já jen kladu otázku zhruba orientačně, v jakých řádech se tedy bavíme, jaký je ten přínos z prodeje těch biopaliv.

Paní poslankyně Lorencová tady hovořila o kvalitách předložených zákonů a o tom, co přijímáme. Tak já se podívám do toho tisku 418, zpráva RIA. Bod 3.1. Návrh bude mít negativní vliv na inkaso veřejných rozpočtu v důsledku daňového zvýhodnění čistých biopaliv a vysokoprocentních směsí biopaliv s tradičními fosilními pohonnými hmotami. Roční výše podpory se pohybuje 1,5 až 1,8 miliardy, s tím, že do konce roku 2015 je odhadována na 700 milionů korun. Kumulovaně má podpora v letech 2015 až 2020 dosáhnout přibližně těch mnohokrát zmiňovaných a omílaných 9 miliard. Dále se píše: Podpora povede ke vzniku nových pracovních příležitostí, z nichž bude do veřejných rozpočtů kumulovaně odvedeno mezi 14,6 a 16,2 mld. korun. Tyto dodatečné příjmy veřejných rozpočtů mají tedy převážit a celkově působit na veřejné rozpočty pozitivně.

No, já to teď okomentuji. My jsme přece - no, ne my, Poslanecká sněmovna, to je právě to, co voliči nám často říkají "vy jste to ve Sněmovně odhlasovali", tak já říkám, že my jsme to neodhlasovali, to odhlasovaly koaliční strany, my jsme hlasovali jinak, vy jste přece jen prodloužili ten stávající stav. A já se tedy ptám, kde vzniknou ta nová pracovní místa, když jenom se prodlužuje to, co dnes máme. Já tam žádný nový vznik pracovních míst s obrovskými odvody v miliardách nevidím. Kdyby tím opravdu vznikla nová pracovní místa, kdyby se zvýšila produkce řepky z produkce MEŘO, tak chápu, že by nějaká nová pracovní místa vznikala, ale tady to prostě nemá logiku, že odůvodnění, které je součástí předloženého tisku 418, říká, že tady dojde k příjmům. A já si dovolím tvrdit, že to je hypotéza. Navíc, tak jako bývá zvykem, a tedy pokud to není pravda, tak bych rád, abych se s tím mohl seznámit, existuje nějaký propočet toho, jaké budou ty kumulované odvody do státního rozpočtu z těch nových pracovních míst, nebo je to jen cifra, která byla vymyšlena? Pokud to tak má být a tady opravdu létají miliardy, 14 až 16 miliard, tak bych rád, jestli k tomu je nějaký propočet anebo tedy zdůvodnění, kde vzniknou ta nová pracovní místa, když pouze udržujeme současný stav.

Dále bod 3.2, cituji pořád ze zprávy RIA: Tento negativní dopad však může být podle programu v blízké budoucnosti znovu kladně ovlivněn zapojením petrochemických rafinérií do procesu hydrokrakování při zpracování olejových a tukových zbytků mastných kyselin. - Ale ty jsou přece z podpory vyloučeny. Tady zpráva zdůvodňuje to, že budou podporována, jinými slovy, i biopaliva druhé a třetí generace, ale jak jsem studoval ty materiály, tak se to týká pouze té slavné řepky, takže nevím, kde tyto údaje jsou brány.

Tím chci odpovědět paní poslankyni Lorencové, že i kvalita tohoto předkládaného návrhu zákona má dle mého názoru opravdu slabá místa.

To, o čem už tady mluvil kolega Koubek, já to jen znovu připomenu. Vy jste dva týdny v podstatě tvrdili, jak nejste pro podporu těch biopaliv. Neříkali jste, že to zvažujete, že uvidíte, jak se ve finále rozhodnete. Vy jste jednoznačně říkali, že budete pro ukončení té podpory. A já se vás tedy ptám, co vás tak přesvědčilo. Vy jste uváděli, že to byli vaši koaliční partneři, ale vaši koaliční partneři se proti tomu rázně ohradili, dokonce předseda poslaneckého klubu KDU Mihola žádal omluvu, a jak jsem se tedy zaregistroval, tak se jí dočkal, nevím, jak poslanecký klub ČSSD, a myslím si, a já jim to věřím, že vás, poslanci z hnutí ANO, že vás nepřemlouvali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP