(15.30 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: (Zvoní.) Už dnes podruhé musím použít dárek z Německa. Kolegyně, kolegové, prosím, usaďte se. (O slovo se hlásí posl. Chvojka.) Já tuším, co se stalo, a kolega Chvojka bude mít prostor to vysvětlit, ale ani v takovémto případě nemohu porušit pořadí. Takže prosím kolegu Sklenáka, aby přednesl faktickou poznámku. Všichni ostatní se prosím usaďte.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo, vážený -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ne, pane kolego, nebudeme pokračovat, dokud zde nebude klid! Prosím, sedněte si na místa a kolega Sklenák má prostor k faktické poznámce.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Nejen poslední vystoupení kolegy Chvojky, ale i řada vystoupení předtím i počet přihlášených svítící na tabuli dává tušit, že dnešní diskuse bude dlouhá, a proto si v tuto chvíli dovolím přijít s procedurálním návrhem, abychom odhlasovali, že dnes budeme jednat i hlasovat i po 21. hodině.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Za faktickou poznámku se považuje i procedurální návrh podle § 60 jednacího řádu, takže ještě zazvoním na kolegy. Ano, vidím žádost o odhlášení. Prosím o novou registraci.

 

Procedurální návrh kolegy Sklenáka je takový, abychom dnes jednali a hlasovali i po 21. hodině.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 2, přihlášeno je 167, pro 132, proti 11. Tento návrh byl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat. Byla zde přihláška pana kolegy Černocha, po něm pan kolega Fiedler a potom kolega Novotný, stále všechno faktické poznámky.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom bych se rád chtěl pana kolegy Chvojky zeptat, jestli stále ještě trvá na svých slovech, která před chvílí řekl. Myslím si, že by měl chvíli přemýšlet, než začne mluvit. Nemluvím o těch osobních invektivách, které si myslím, že jsou naprosto zbytečné, a já panu kolegovi tu situaci samozřejmě velmi rád vysvětlím, ale ne tady u mikrofonu.

Jinak jenom k paní kolegyni Lorencové, jestli mohu prostřednictvím pana předsedajícího. Paní kolegyně, my chceme, aby se věci měnily. Vy jste řekla předřečníci, ukazovala jste doprava. Tak když budu mluvit za hnutí Úsvit, my chceme, aby se věci měnily k lepšímu, a proto právě je ta otázka - vám nevadí střet zájmů, který je? Kdyby to byl kdokoliv jiný, kdyby to byl představitel jakékoliv jiné strany, tak budete chodit a každý den, každou schůzi budete říkat, že je tady střet zájmů. A to samé děláme my. (Potlesk poslanců hnutí Úsvit.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího k panu poslanci Chvojkovi. Já si myslím, že to bylo mimo téma této schůze, co jste tady přednesl. Nechci se pouštět do nějakých - pan Chvojka má evidentně jiné starosti, tak se k tomu vrátíme v samostatném bodu, rozvedu myšlenku více o církevních restitucích a zeptám se hned: Vy zastupujete ty voliče, co jste podvedli s vaším slibem, že změníte církevní restituce, nebo které?

A k paní poslankyni Lorencové prostřednictvím pana předsedajícího. Paní poslankyně, vy jste tady mluvila o tom, že se přijímají špatné zákony. Já si myslím, že energetický zákon byl zrovna ten špatný. A my jsme upozorňovali na to, že tam je taková, řekněme, lumpárna - rozdělení solárních elektráren, další bonus solárníkům ve výši 35 mld., a vy jste na to nikdo nereagovali. My jsme byli sami z našeho hnutí. A my jsme se tady dostali, protože jsme nesouhlasili s tím, co tady se dělo dříve. Ale dneska jsme v trošku jiné pozici, vidíme to z boku, nemáme ty růžové brýle, vidíme to myslím realističtěji a myslím si, že jsme tak dva roky před vámi. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí Úsvit.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Martin Novotný, po něm pan poslanec Jandák. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Martin Novotný: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já ještě přece jenom chci učinit poznámku na margo onoho přeřeknutí pana poslance Chvojky. Klasik Sigmund Freud ve svém spise o psychoanalýze popsal dva základní druhy přeřeknutí. Ten jeden je obyčejný chybný úkon, kdy člověk zkrátka řekne něco špatně, a to druhé přeřeknutí, to je, že prostřednictvím něj vstoupí do toho diskursu něco daleko hlubšího. Já si myslím, na rozdíl od některých, že pan poslanec Chvojka se sice přeřekl, ale ve své politologické analýze se nezmýlil, když uvedl jasnou analýzu mezi charakterem politických stran Věci veřejné a hnutí ANO.

A chtěl bych ještě dodat prostřednictvím pana předsedajícího k paní poslankyni Lorencové: Já jsem začátkem 90. let, a musím říct s úctou a obdivem, sledoval její práci v oblasti odhalování daňových podvodů u lehkých topných olejů. Tehdy se to týkalo mj. také jakéhosi nákladového nádraží v Zábřehu na Moravě, v regionu, ke kterému mám docela blízko. My tady dneska chceme upozornit na to, že by nebylo dobré, aby se ČR proměnila v jedno takové nákladové nádraží, ze kterého všechno bude směřovat směrem do Agrofertu. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jandák, po něm pan poslanec Komárek a po něm tolik očekávaný pan poslanec Chvojka.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já pozorně tu diskusi sleduji od začátku. Milá pravice, kam se na vás hrabou bolševici! Skutečně. Z vás čiší jenom závist! Vaše projevy! Pane předsedo Fialo, nezlobte se, to byla nuda. (Smích.) Mirek Kalousek - to mělo dynamiku, ale bylo to pořád to samé. Nezlobte se, můj čas je drahý. Jsem velmi starý. Chtěl bych vám říct jenom jednu věc. (Smích.) To je pravda! Ale chtěl jsem vám říct tu podstatnou věc. (Emotivně:) Vy jste nás tady cvičili minulé období, takzvaná pravice, v tom, že v čele země mají být úspěšní, bohatí, mladí lidé! My tam konečně jednoho dáme a zase se vám to nelíbí! (Bouřlivý smích a potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Komárek, po něm pan poslanec Chvojka, po něm pan poslanec Fiala.

 

Poslanec Martin Komárek: Dámy a pánové, to je vidět, jak se pozná, když po ochotnících vystoupí skutečný herec. A já abych nerozmnožoval ty řady ochotníků, tak už víc neřeknu. (Pobavení a potlesk zejména poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím pana poslance Chvojku, po něm pan poslanec Fiala a pan poslanec Blažek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já mám oblíbený film Jáchyme, hoď ho do stroje, a tam se říká: Toto nedopatření, ke kterému dochází maximálně jednou za deset let, tak to se stalo dneska mně. Já bych se chtěl omluvit paní Lorencové za to nedopatření, ke kterému dochází v mém případě, doufám, maximálně za deset let. Ale proč k němu došlo, k tomu nedopatření? Snad to pochopíte. Já paní Lorencovou mám rád a ona vždycky říká, jak tady stojí: Zákony jsou špatné, společnost je špatná, všechno je špatně. Já jsem nabyl toho dojmu, a mně to někdy splývá, že je prostě členkou toho klubu Úsvit, z tohoto důvodu. (Pobavení.) Takže se omlouvám, už vím, že není v tom klubu, omluvil jsem se jí i osobně. Říkala já jsem v opozici proti všem, takže v podstatě jsem se nezmýlil (smích v sále), ale omlouvám se, už budu vědět, kde jste a v jakém hnutí. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP