(14.50 hodin)
(pokračuje Černoch)

Ať to bylo chování pana ministra Mládka, který se nám tady smál do očí v době, kdy jsme bojovali proti novele energetického zákona. Ta novela samozřejmě byla potřeba. Bohužel k ní bylo 350 pozměňovacích návrhů, které prostě reálně přinášely zvýšení cen energií a které už teď bohužel přinášejí své negativní ovoce ve smyslu možných sankcí ze směru Evropské komise, a to sankcí, které samozřejmě zaplatí občané České republiky.

Nevíme a ani nechceme vědět, jaké tady byly boje v minulých volebních obdobích, protože to byly boje jiných vlád a jiných stran. Připojili jsme se svými hlasy k tomuto hlasování z důvodu, že cítíme, že tento obrovský střet zájmů je prostě už za čárou. Byl bych rád, kdybyste si to uvědomili i vy, poslanci koaličních stran, protože to nejsou plané výzvy, to nejsou planá gesta. To je prostě realita. A tento střet zájmů, který tady je, ve vší úctě je v tom negativním slova smyslu opravdu výjimečný, jaký tady nikdy nebyl. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tím jsme vyčerpali vystoupení navrhovatelů a já otevřu rozpravu. V rozpravě s přednostním právem vystoupí pan předseda vlády, po něm dostane s přednostním právem slovo pan místopředseda Filip, po něm pan vicepremiér Bělobrádek. Pane premiére, prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dnes máme na programu hlasování o vyjádření nedůvěry vládě. Byla tady debata o tom, kdo má či nemá v této Poslanecké sněmovně důvěru ve vládu. Ale já bych byl velmi rád, kdyby v té diskusi, kterou tady vedeme a kterou ještě povedeme, nezapadl jeden důležitý fakt: Tato vláda je založena na výsledku voleb. Tato vláda je založena na rozhodnutí občanů, těch, kteří na podzim roku 2013 přišli k volbám do Poslanecké sněmovny, těch, kteří byli nespokojeni, nebo naopak byli spokojeni s vývojem v naší zemi do října roku 2013. A tito občané ve volbách rozhodli o tom, kdo má jakou sílu v této Poslanecké sněmovně. Rozhodli o tom, které politické strany se v této Poslanecké sněmovně ocitly.

My jsme se po volbách dohodli. Vytvořili jsme vládní koalici. A já jsem přesvědčený o tom, že i to složení vládní koalice odráží výsledky voleb a že vládnou politické strany, které ve volbách dostaly důvěru občanů. Vládní koalici vytvořila sociální demokracie, která volby do Poslanecké sněmovny vyhrála. Vytvořila ji s hnutím ANO, které ve volbách na základě rozhodnutí voličů skončilo na druhém místě za sociální demokracií. A třetím koaličním partnerem jsou lidovci, kteří předtím v Poslanecké sněmovně nebyli, ale zvýšená podpora voličů je znovu do Poslanecké sněmovny dostala. To znamená, ve volbách uspěly tyto tři politické strany. Skončily na prvním, na druhém místě nebo se znovu dostaly do Sněmovny. Jsou to strany, které měly nepochybně důvěru voličů ve volbách do Poslanecké sněmovny. A tyto tři strany se dohodly.

Co nám usnadnilo dohodu po volbách? Byl to fakt, že jsme nebyli ve vládě. Nebyli jsme ty předcházející roky ve vládě, nenesli jsme vládní odpovědnost. A proto jsme se mohli dívat podobně kriticky na to, co se ve vládě České republiky odehrávalo za Petra Nečase nebo za jeho předchůdců. Vytvořili jsme vládu, která má stabilní většinu v Poslanecké sněmovně. Vláda získala důvěru 111 poslanců ze 200, čili je to vláda, která vznikla na základě výsledků voleb, má jasnou podporu v Poslanecké sněmovně a má důvěru tří politických stran, které tuto většinu tady nadále mají.

Proč to opakuji? Možná byste řekli, proč opakuje ve svém vystoupení tato zřejmá fakta, která jsou evidentní. Já je opakuji proto, že ne vždy v minulosti tady vlády vznikaly takovýmto způsobem, že vznikaly na základě výsledků voleb, že vznikaly na základě evidentní většiny, kterou měly v Poslanecké sněmovně. Já si vzpomínám, že jsem jednou tady viděl tiskovou konferenci - tuším, že to bylo po volbách v roce 2006. Na té tiskové konferenci byl Mirek Topolánek, předseda ODS, takže kolegové z ODS si to jistě budou pamatovat. A spolu s ním tam přišli dva pobledlí poslanci sociální demokracie, kteří na konferenci oznámili, že budou hlasovat s vládní koalicí ODS, lidovců a zelených - v rozporu se stanoviskem své politické strany a v rozporu s mandátem, který dostali od voličů. Čili na základě přeběhnutí dvou poslanců po volbách v roce 2006 tady vznikla vláda! To nebyla vláda, která vznikla na základě jasného rozhodnutí voličů. To byla vláda, která vznikla na základě šachů, zákulisních šachů, které se odehrávaly tady v Poslanecké sněmovně!

Taky si pamatuju, jak tady byla vláda a držela se u moci řadu měsíců na základě podpory politické strany, která vůbec ve volbách nekandidovala! A také si na to určitě kolegové z ODS a z TOP 09 budou pamatovat. Není to tak dávno. Byla tady strana, která se jmenovala LIDEM. A já jsem opakovaně musel voličům odpovídat na otázku, jak je možné, že ve vládě jsou ministři za stranu LIDEM, ačkoliv ta strana nikdy ve volbách nekandidovala. Když tady byla vláda ODS, TOP 09 a Věcí veřejných. Věci veřejné se rozpadly, vznikla strana LIDEM, která nadále umožňovala existenci Nečasovy vlády, ačkoliv nikdy nekandidovala ve volbách. Také to nebylo standardní.

A já jsem rád, že jsme se od té doby posunuli. Že tady nemáme přeběhlíky Melčáka a Pohanku, že tady nemáme stranu, která nikdy ve volbách nekandidovala a která umožňuje přežití vlády. Tato vláda stojí na základě hlasů politických stran, které uspěly ve volbách, mají jasný mandát občanů a mají jasnou většinu v této Poslanecké sněmovně. A já jsem přesvědčen, že to hlasování dnes, které je před námi, ukáže, že vláda má nadále důvěru tří politických stran, na kterých byla založena.

Pan předseda Fiala tady zmínil, že tato vláda nemá důvěru ODS a nemá důvěru TOP 09. Ale my jsme ji nikdy neměli. Když se hlasovalo o důvěře naší vládě po volbách v okamžiku, kdy vláda byla sestavena, tak přece ODS a TOP 09 nás nepodpořily. Tyto strany nás kritizují od začátku. A myslím si, že není žádné překvapení, že nás kritizují i teď.

Ale proč se navrhuje vyjádření nedůvěry vládě? Pokud má vláda nějaký závažný skandál, který není schopná řešit a který ohrožuje fungování vlády. Naše vláda žádné takové skandály neměla. (Smích zprava a bouchání do lavic. Předseda Poslanecké sněmovny prosí o klid.) Navrhuje se vyjádřit vládě nedůvěru, pokud vláda neplní svůj program, pokud neplní to, co voličům slíbila ve svém programovém prohlášení. Nebo jestliže jednotlivé politické strany, které vytvoří vládu, tak v tom praktickém vládnutí se odchylují od toho, co slíbily voličům. Ale my děláme to, co jsme lidem před volbami slíbili, my se to snažíme velmi důsledně plnit. Vládní program je průsečíkem programu všech tří koaličních stran, bod po bodu plníme náš program.

Jasně jsme řekli voličům, že se budeme snažit, aby se snížila daň z přidané hodnoty na léky. Od 1. ledna letošního roku se to stalo. Shodli jsme se na tom, že se vrátíme k valorizaci penzí podle inflace. Od 1. ledna letošního roku se to stalo. Dohodli jsme se v koalici a jasně jsme vám to řekli ve vládním programu, že zrušíme poplatky u lékaře. Od 1. ledna letošního roku se to stalo. To jsou věci, které jsme říkali voličům před volbami a které děláme i po volbách. Nemáte žádný důvod navrhovat vyjádřit vládě nedůvěru, protože bychom dělali něco jiného, než jsme říkali voličům před volbami. A já myslím, že to je také pozitivní změna a lidé to zaznamenali.

Já si vzpomínám na to, že ODS kdysi postavila celou svou volební kampaň na slibu "nebudeme zvyšovat daně", a pak se zvýšila sazba daně z přidané hodnoty na potraviny na trojnásobek během té doby, kdy ODS byla ve vládě. Takovým způsobem my se nechováme a nikdy se chovat nebudeme. Ano, máte pravdu. Nemáme důvěru ODS, nemáme důvěru TOP 09. Ale máme důvěru tří politických stran, které tady mají většinu na půdě Poslanecké sněmovny a které tvoří vládní koalici.

Byla tady debata o tom, jestli existuje skutečně důvod pro hlasování o vyjádření nedůvěry vládě. Chci především říci, že plně respektuji právo opozice takové hlasování vyvolat. Sám jsem tady byl řadu let v čele nejsilnější opoziční strany. Vím, že jsme velmi pečlivě vždycky zvažovali, zdali jako opozice máme tento nástroj použít, zdali nejsou jiné možnosti, které by nám umožňovaly, abychom hráli svoji opoziční roli. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP