(14.40 hodin)
(pokračuje Kalousek)

My když jsme před šestnácti měsíci tady upozorňovali na obrovský konflikt zájmů v terénu, na který vstupuje pan ministr financí Babiš, a já jsem to tenkrát přirovnal k situaci tygra v masně, tak jste všichni říkali: Ale to není pravda, vy ho podezíráte úplně zbytečně, on si nekousne. Já jsem říkal: Ale spousta těch kousnutí nikdy nebude vidět. Ale jak vidno, pan ministr financí nedokáže odolat a kousne si, i když vidět je. Jestliže se takto chová v těch případech, na kterých je vidět, je možné konstatovat s pravděpodobností hraničící s jistotou, že se tak chová ve všech ostatních případech, na které vidět není a nikdy vidět nebude, ať už jsou to operace na kapitálovém trhu, ať už je to jeho vztah k bankám, kde je významně úvěrově angažován. Prostě všude, kde narazí na sebe zájem veřejných rozpočtů a zájem Agrofertu, nás pan ministr financí na konkrétních příkladech, o kterých dnes hovoříme a umíme je prokázat, přesvědčuje, že zájem Agrofertu bude mít vždycky přednost.

Já se tu opět znovu vrátím k prostoru svobodných médií, protože toto jsou případy, které by dříve tituly Mladá fronta, Lidové noviny, Respekt, tituly velmi citlivé jenom na korupční náznaky, tak tyto tituly, které jenom podezřeními dokázaly popsat několik stran, tak v případě jednoznačné prokazatelné korupce a jednoznačné prokazatelné lži mají důvod mlčet. Pravděpodobně mají také důvodné obavy, aby se jim nevylila nějaká ta jejich vanička. O to větší je tu odpovědnost pro kontrolní mechanismy a kontrolní ústavní pravomoc Poslanecké sněmovny. A nedomnívám se, že to je odpovědnost jenom opozičních stran, protože každý z nás, kolegové, až skončí diskuse, každý z nás bude muset vstát a převzít za tento korupční režim svou osobní odpovědnost.

Vy, kolegové z ANO, budete muset vstát a říci: Ano, my skutečně věříme té argumentace, že výrobce z veřejné podpory čistých biopaliv vůbec nic nemá. A my věříme panu ministrovi financí, že Ministerstvo financí nemělo souhlasné stanovisko k návrhu pana poslance Raise, ten papír, co měli naši členové rozpočtového výboru od Ministerstva financí, ten neexistoval a paní náměstkyni Hornochovou jsme neslyšeli. A my pokládáme za naprosto správné, že ministr financí vybírá od svých státních podniků příspěvky do své soukromé kasička za snídaně, které pořádá. Proč by to měl dělat zadarmo? Nejsme jako politici. My tomu všemu věříme a každý z nás je připraven za to nést odpovědnost. To budete muset udělat.

A vy, kolegové z KDU, vy také jeden po druhém budete muset vstát a říci: Ano, my za to přebíráme odpovědnost. My tomu také věříme, protože kdybychom řekli, že tomu nevěříme, tak bychom museli přiznat, že v tom jede i náš pan ministr Jurečka, a to se nám fakt nechce, a nejvíc ze všeho se obáváme, že kdybychom řekli naplno, že tomu nevěříme, tak Andrej při svém východním temperamentu by na nás mohl vytáhnout nejenom nůž, ale nedej bože i Sekyru. (Smích a slabý potlesk z pravé části sálu.)

A vy, kolegové ze sociální demokracie, vy budete muset říct: My tomu také věříme. My jsme si sice na sjezdu schválili...

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám, ale já se snažím neverbálně komunikovat s notorickými narušiteli, ale už mi nic jiného nezbývá. Požádám oba dva, a oni vědí, aby se usadili.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: My jsme si sice veřejně schválili na našem sjezdu, že naším hlavním cílem je nedopuštění oligarchizace země, ale to jsme si jen tak vzali příklad z našeho velkého koaličního partnera, to jsme jen tak plácali. Ve skutečnosti jsme připraveni oligarchizaci podporovat, hlavně když nám nechá oligarcha trochu líznout a nevyleje nám vaničku s tím naším dítětem. To také bude muset každý z vás říci.

Vy si vážně nechcete připustit, že tady v tuto chvíli nevedeme zápas o koncept hospodářské, sociální, zahraniční politiky, že nevedeme zápas o pravicové či levicové ideje či východiska, ale že vedeme zápas o zachování standardních civilizovaných demokratických hranic? A že pokud ministrovi financí projde jeho naprosto veřejné a nestoudné obohacování na úkor veřejných rozpočtů, tak že ta hranice se posune a ta norma se dostane někam jinam, než v Evropské unii bývá zvykem? A příště zase? A pak už bude možná pozdě?

Jedna z našich stran měla jako předvolební heslo, aby se za nás naše děti nemusely stydět. Já se nedomnívám, že ony budou cítit nějakou potřebu se za nás stydět, ale budou mít určitě potřebu se nás velmi naléhavě ptát. A ty otázky nutně budou vypadat tak, že budou říkat: Proboha, tatínku či dědečku, tys to neviděl? Tys neviděl, kam se to řítí? A my budeme muset každý z nás po pravdě odpovědět: Já jsem Babišův oligarchický korupční režim buď ignoroval, nebo jsem se mu aktivně bránil, nebo jsem ho aktivně podporoval. Každý z nás podle svého rozhodnutí poneseme si za to svou odpovědnost, ale nikdo z nás nebude moci říci, že to nevěděl. Víme to všichni. Takže to jenom záleží na každém z nás - a tím teď opravdu nemyslím pouze poslance Poslanecké sněmovny.

Já vám děkuji. (Dlouhotrvající potlesk z pravé strany sálu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Jako poslední se za navrhovatele ujme slova pan předseda klubu Úsvit Marek Černoch. Prosím.

 

Poslanec Marek Černoch: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Důvodem, proč se hnutí Úsvit připojilo k vyvolání dnešní schůze, je hlasování, které proběhlo minulý týden a které je z našeho pohledu výjimečné v tom špatném slova smyslu. Je tu jeden obrovský střet zájmů, který trvá po celou dobu této Sněmovny. Bohužel ale minulý týden se projevil jako absurdní, kdy z hlasů koaličních poslanců zaznívalo, že došlo k odhlasování, nebo k neodhlasování pozměňovacího návrhu pana kolegy Raise náhodou, jinde zase chybou, někteří tvrdili, že k tomu byli nuceni.

My jsme se stali konstruktivní opoziční stranou a víte velmi dobře, že návrhy, které jsou z našeho pohledu dobré pro občany tohoto státu, tak jsme podpořili, že pokud bylo něco, co z našeho pohledu mělo kladný význam a vliv do budoucna, tak že jsme to podpořili, ale po tom, co jsme tu viděli minulý týden, jsme se připojili k hlasování o nedůvěře vládě, protože nazvat to divadlem, si myslím, že je slabé slovo.

Těch důvodů samozřejmě, které máme, je více, není to jen tento jediný. Já jsem se přihlásil do diskuse, beru toto své vystoupení jako takový krátký úvod a zdůvodnění, proč jsme se připojili k podpisům na vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. Těch důvodů je několik. Ať je to připravovaný bič na malé a střední živnostníky prostřednictvím registračních pokladen, elektronické evidence, ať jsou to návrhy pana ministra Dienstbiera na plošné oddlužení Romů, na zvýšení pravomocí ombudsmanky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP