(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Paní poslankyně je nakročena k doplňující otázce. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane ministře, za vysvětlení. Považuji to za poměrně závažnou informaci a myslím si, že by bylo dobré se touto problematikou zabývat na podvýboru pro veřejnou správu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Budete reagovat, pane ministře? Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Já se tomu určitě nebráním. My podvýboru poskytneme potřebné informace, případně tam vyšleme specialisty, tak aby debata mohla být věcná v tomto konkrétním případě, případně i v debatě o tom, jak celý systém zlepšit. Znovu říkám, je to gesce Ministerstva dopravy. Náš ideál, ke kterému směřujeme, a debatoval jsem o tom i s panem kolegou Ťokem i s jeho předchůdcem panem Prachařem, je, aby v budoucnu každá hlídka buď na svém mobilním telefonu, nebo dejme tomu v laptopu, který bude v autě, měla dané informace de facto on line, to znamená, aby se ta prodleva nejenom v tomto případě, ale aby si mohli sahat do registru řidičů, aby věděli vůbec, kdo je před nimi, aby si mohli sahat v budoucnu do registru přestupků, aby věděli, kdo to auto, které například pronásledují nebo chtějí zastavit, řídí. Zatím jsme se k tomu ideálu 21. století bohužel nedopracovali. Je to smutné, ale je to realita stávajícího stavu v IT policii.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Jako 32. byl vylosován se svou interpelací pan poslanec Zbyněk Stanjura, ale nikde ho zde nevidím. V tom případě budeme pokračovat dál. Mám zde tři interpelace pana poslance Petra Bendla. První interpelaci máte na pana ministra dopravy Dana Ťoka ve věci zákazu nočního kotvení lodí. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Někdo musí být poslední. Že to budu zrovna já, třikrát, za to může los, ne já.

Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, po 15. dubna vstoupila v účinnost nová vyhláška číslo 46/2015 Sb., která se týká plavebních podmínek na Vltavě, a já tady odcituji § 2 odst. 5, kde se píše: Na povrchových vodách, na kterých jsou vymezena a vyznačena místa pro dlouhodobé stání plavidel, může plavidlo podléhající evidenci stát přímo či nepřímo vyvázáno ke břehu, nebo zakotveno mimo tato vyznačená místa pouze v době od východu do západu slunce, jedná-li se o a) nesledovanou vodní cestu, b) vodní cestu účelovou, nebo c) vodní tok Vltavy od říčního kilometru 239,6 (České Budějovice) po říční kilometr 91,5 (Třebenice).

Pro lidi nepostižené plavbou je asi v tomto okamžiku potřeba trošku překladu. Já tady uvedu. Týká se to vodního toku Vltavy od říčního kilometru 239,6, což je střední Vltava s vodními díly České Vrbné, Hluboká, Hněvkovice, Kořensko, Orlík, Kamýk a Slapy. Týká se to plavidel podléhajících evidenci, to znamená plavidel o celkové hmotnosti přesahující tisíc kilogramů včetně povoleného zatížení nebo plavidel s motorem o výkonu větším než 4 kilowatty nebo plavidel s celkovou plochou plachet přesahujících 12 metrů čtverečních.

Chci říct, že do 15. dubna se dalo jednu noc zakotvit všude, kde to nebylo výslovně zakázáno. Zákaz nočního kotvení mimo vyhrazená místa je podle mého hlubokého přesvědčení radikální změnou k horšímu proti současnému stavu. Z cestování se stává plánovaný přesun od jednoho povoleného kotviště ke druhému, přičemž zdůrazňuji, že těch povolených kotvišť máme opravdu tragicky, tragicky málo, a myslím si, že to je cesta, která brání rozvoji této oblasti turistiky v České republice poměrně významně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Váš čas vypršel. Já vás žádám, abyste položil otázku.

 

Poslanec Petr Bendl: Prosím, pane ministře, velmi vás žádám o to, abyste tuto vyhlášku novelizovali a změnili tento zákon a zrušili ho.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a požádám pana ministra o odpověď. Máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, nová formulace ustanovení omezující stání v nočních hodinách oproti původní právní úpravě byla zvolena z důvodu nemožnosti objektivně prokázat, zda plavidlo na určitém místě stojí déle než 24 hodin. Nyní je umožněno stání evidovaných plavidel na vodních cestách za podmínky, že na nich jsou vymezena a vyznačena místa pro dlouhodobé stání plavidel. To znamená na místech, na kterých je provozováno kotviště, vývaziště nebo přístaviště a je vyznačeno příslušným plavebním značením. Tato místa jsou vyznačena zejména na části vltavské vodní cesty, které se právní úprava týká. V současnosti státní podnik Povodí Vltavy vyznačuje další tato místa tak, aby vzdálenost jednotlivých takto vymezených míst byla maximálně asi osm kilometrů. Na ostatních vodních cestách, kterých se právní úprava vyhlášky týká, kde tato místa vyznačena nejsou, je stání možné bez omezení. Seznam míst vyznačených pro dlouhodobé stání je možné zjistit z plavební mapy, která je pro labsko-vltavskou vodní cestu dostupná v on line verzi. Místa pro dlouhodobé stání plavidel jsou již v současné době zveřejněna také na webu Státní plavební správy. V průběhu června by měla být vyznačena další místa.

Označení míst k stání bylo nejednotné a podmínky se lišily. Nová právní úprava zavádí jednotná pravidla týkající se provozu různých typů míst pro stání plavidel na vodních cestách, stejně jako je tomu v ostatních druzích dopravy. Ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky se vztahuje pouze na vodní tok Vltavy od říčního kilometru 239,6 po říční kilometr 91,5 a na nesledované a účelové vodní cesty. Nevztahuje se tedy na vodní cesty dopravně významné, například na labskou vodní cestu a Vltavu mezi Třebenicemi a Mělníkem. I původní znění § 5 vyhlášky č. 241/2000 Sb. omezovalo stání na vodních cestách pouze pro malá evidovaná plavidla. Aktuální znění § 2 odst. 5 vyhlášky omezuje stání na stanovených vodních cestách obecně pro všechna evidovaná plavidla. Nová právní úprava již tedy plavidla podléhající evidenci nerozlišuje a zavádí naopak rovnější přístup ke všem plavidlům podléhajícím evidenci, aniž by rozlišovala malá a ostatní plavidla.

Co se týče rozlišení evidovaných a neevidovaných plavidel právní úprava v této věci zůstává nezměněna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a požádám pana poslance Bendla, aby položil doplňující otázku.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Vážený pane ministře, jak jsem byl spokojený s dvěma předešlými interpelacemi, tak s touto zásadně spokojený nejsem. Ale protože tady mám málo času, tak jenom avizuji, že vás budu interpelovat písemně v této záležitosti, protože si myslím, že to je obrovská cesta zpátky, že vyhrála byrokracie, že vyhrál úředník, který si zjednodušil cestu, a že to je špatně. Prostě selektivně vybrat Vltavu, kde zrovna právě tato oblast se rozvíjí poměrně slušně, kde investuje Středočeský kraj a stát poměrně značné prostředky do toho, aby tam právě rozvoj téhle infrastruktury podpořil, a my tam lidem zakážeme selektivně, protože ty lodě, které budou stejně těžké, 800kilogramová loď, která bude mít čtyřkilowattový motor, může zůstat celou noc, ale která už bude mít šestikilowattový motor, už nemůže zůstat celou noc. To jsou prostě nesmysly, kde si úředník to velmi zjednodušil, a já vás moc prosím, protože vás na tom jinak budu týrat, abyste tohle to přehodnotili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Ještě reakce na pana ministra.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, poslankyně, poslanci, já mám těchto dotazů nebo těchto připomínek samozřejmě dost. Na druhé straně bych rád řekl, že ona vyhláška rovněž uvolnila pro plavbu úseky, které byly předtím zakázány, takže je to krokem dopředu.

Já bych navrhoval, pojďme se na to sejít, protože je to záležitost, která mě samozřejmě zajímá. Já bych rád, pokud nemůžeme dostatečně využívat vodních cest i pro nákladní dopravu, rozvíjel především rekreační a dopravu cestujících. Takže pojďme hledat nějaké řešení. Trošku je obava z toho, abychom znovuotevřením té vyhlášky neotevřeli nějakého jiného džina z lahve, ale pojďme to probrat. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP