(16.20 hodin)
(pokračuje Ťok)

Některé části železniční infrastruktury uváděného spojení Prahy a Kladna jsou již v současné době sledovány jako invariantní a jsou začleněny do rozpisu projektové přípravy SŽDC a probíhají na nich projektové práce. Jedná se o rekonstrukci Negrelliho viaduktu. Tato stavba má schválený záměr projektu a v současné době probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektu stavby.

Modernizace a dostavba železniční stanice Praha - Masarykovo nádraží. Stavba má zpracovaný záměr projektu a přípravnou dokumentaci. Realizace se předpokládá v letech 2017-2018 s využitím CEF či OPD2. Modernizace železniční stanice Praha-Bubny, v současné době probíhá zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace. Předpokládá se realizace v roce 2017-2018 s využitím prostředků OPD2. Modernizace železniční stanice Kladno, tato stavba řeší kromě samotné stanice i úsek do zastávky Kladno-Ostrovec. Předpokládá se realizace v letech 2017-2018, zase s využitím prostředků OPD2.

Rozsah dalších staveb mezi Prahou-Bubny mimo a Kladnem mimo včetně odbočení na Letiště Václava Havla bude určen na základě výsledku studie proveditelnosti, stejně jako rozsah úprav, spojených s tratí Smíchov-Hostivice.

Já bych ještě dodal k materiálu, který mi nachystal úřad, že se bavíme dneska o tom, je tady variantní návrh, že bychom stavbu rozdělili, že bychom na té části, kde není tolik problémů, což je z Veleslavína do Kladna a na letiště, že bychom ji zkusili prosadit dřív a začít stavět, do Veleslavína vede metro, a pak další části, která vede přes Prahu 6 a přes Stromovku, kde počítáme, že většina trasy by měla být v hloubeném tunelu, tak ta by potom pravděpodobně chtěla delší schvalování, i když je k tomu podle mých informací Praha 6 poměrně v této době vstřícná. Máme ještě další jednání s Prahou 6 ohledně řešení Veleslavína a dalších věcí.

Abych to uzavřel, tato dlouho debatovaná stavba, my opravdu chceme udělat krok k tomu, že by začala celá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Pan poslanec Bendl se chystá položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Doplňující jenom, mě ta odpověď uspokojila, i když 2017 je dlouho, ale doufejme, že to je datum, kterého se můžeme pevně držet. Vy jste, pane ministře, říkal, že v průběhu 3. čtvrtletí tohoto roku se definitivně rozhodne nějaké variantní řešení, tak jsem se chtěl zeptat, zda by bylo možné mě přizvat na ta jednání, protože jsem poslanec, který je z této oblasti, a zajímá mě, jakým způsobem se nakonec rozhodne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Určitě. Požádám, abychom vás přizvali na jednání centrální komise. Ono to možná bude dřív než ve třetím čtvrtletí, ale dáme včas vědět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. Třicátý v pořadí byl vylosován se svou interpelací pan poslanec Radim Holeček, který interpeluje pana ministra Jana Mládka. Máte slovo.

 

Poslanec Radim Holeček: Vážený nepřítomný pane ministře, v pondělí vláda již opakovaně odložila projednávání novely horního zákona, kde se podle dostupných informací chystáte nastavit nové parametry v systému poplatků za těžbu uhlí. Stejně jako ve věci prolomení či neprolomení těžebních limitů se, myslím, ukazuje, že tato koalice má značné problémy při hledání shody na některém strategickém tématu, tedy pokud zrovna nejde o podporu byznysu pana ministra financí. Zvláště obyvatele Ústeckého kraje tím necháváte v neustálé nejistotě. Co se týče samotného nastavení poplatků, jeho potenciální navýšení má zjevně především ambici řešit problém státního rozpočtu, a to na úkor dotčených měst a obcí, neboť reálné úspory či ministrem financí dokola omílané zlepšení výběru daní se prostě nekoná.

Nikoli překvapivě se proti takovému přístupu staví i Svaz měst a obcí. Chci se vás v této souvislosti zeptat, zda budete trvat na znevýhodnění těžbou dotčených měst a obcí, které v současnosti z poplatků z těžby získávají 75 %, a nově by mělo jít o procento významně nižší, s tím že výnos z případného navýšení těchto poplatků by měl jít do státního rozpočtu. A související problém je prolomení limitu. Kdy se už konečně dozvíme nějaké jednotné koaliční stanovisko k prolomení či neprolomení limitů těžby hnědého uhlí? Předem děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám za vaši interpelaci. Požádám paní poslankyni Věru Kovářovou s její interpelací na pana ministra vnitra Milana Chovance ve věci registru řidičů. Máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, zaujal mě případ nerozvážného mladíka, který se ve sportovním voze s nízkým podvozkem pokusil zdolat Sněžku. Neuspěl, byl sankcionován policií a pravděpodobně vůči němu bude vyvozena i další odpovědnost ve správním řízení. Potud vše v pořádku.

Co mě ale nepříjemně překvapilo, je následující citace z médií: Policista z Pece pod Sněžkou řidiči na místě uložil pokutu tisíc korun za porušení zákazu vjezdu. To však ještě nevěděl, že den před incidentem přišel mladík o řidičských průkaz. Protože se to stalo o víkendu, nebyla tato informace v systému a hlídka zasahující v Peci pod Sněžkou proto o odebraném řidičském oprávnění nevěděla. Řízení bez dokladu je přestupek. Proto ho bude řešit příslušný úřad ve správním řízení, uvedla mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová.

Jak je možné, že policie nemá v dnešní době informaci o odebraném řidičském oprávnění k dispozici v podstatě okamžitě? Znamená to snad, že o víkendu policie nepracuje, nebo pracuje jen na půl plynu? Vážený pane ministře, prosím vás o vysvětlení. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám za vaši interpelaci. Sám jsem zvědavý, jak pan ministr odpoví. Máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, policie může, ale nemusí v některých vyjmenovaných případech, jakými jsou např. těžká dopravní nehoda s úmrtím, jízda pod vlivem návykové látky a další, zadržet řidičský průkaz. Pokud se to stane, vydá dotčenému řidiči potvrzení o tom, že mu byl odebrán řidičský průkaz, přičemž nejpozději následující pracovní den prostřednictvím datové zprávy informuje místně příslušný správní orgán, většinou se tímto správním orgánem myslí příslušný dopravní odbor obce s rozšířenou působností, a zároveň tam zašle spisový materiál včetně zadrženého řidičského průkazu. To je stav, kdy policie sama koná, kdy policie tedy odebírá oprávnění k řízení motorového vozidla tzv. na místě. Úřad je povinen neprodleně vložit informaci do evidenční karty řidiče. Lhůty i celý tento systém je v gesci Ministerstva dopravy. Správní orgán pak vede řízení, ve kterém rozhodne o zákazu řízení nebo vysloví trest, který opět doporučeně předá adresátovi.

V případě, že policie řidičské oprávnění nezadrží na místě, je řidič oprávněn dále řídit, a to až do té doby, dokud správní orgán, tedy orgán obce, nerozhodne o věci. Obecně lze říci, že systém se aktualizuje nepřetržitě a informace o omezení řidičského oprávnění je dostupná prakticky ihned po vložení do systému. Zdůrazňuji - po vložení do systému, který zařizuje správní orgán. Nicméně lhůty k vkládání do tohoto systému, jak jsem již říkal, jsou v gesci Ministerstva dopravy. Lze také konstatovat, že i přes krátké lhůty, které jsou pro policii nastaveny ohledně informování o zadržení, dochází k určitým prodlevám. Například ve večerních hodinách dojde k zadržení řidičského průkazu, policie druhý den odešle informaci na správní orgán, který přijme a během dne zpracuje a vloží do evidenční karty řidiče, což může nastat až následující den. To tedy znamená, že tato prodleva činí dva dny.

Ještě horší situace může nastat během víkendu, nebo např. při zadržení v pátek, tedy těsně před víkendem. Pak může být toto prodlení i vícedenní. Bohužel v tomto konkrétním případě právě taková situace nastala. Příslušný úřad vydal rozhodnutí, tzv. předběžné opatření, 30. 4. a ten den ještě zřejmě nedošlo k vložení do evidence, to znamená 30. 4. správní orgán, tedy ne policie, ale dopravní odbor příslušného magistrátu nebo příslušné obce, nevložil tento údaj do evidence řidiče. Případ se stal 3. 5., tedy o víkendu, kdy předtím byl ještě pátek 1. 5., kdy byl státní svátek, tudíž úřady nepracovaly. Policie tedy nemohla mít informaci o tom, že řidič nevlastní oprávnění. Možná to dokonce v té době nevěděl ani sám řidič. To bude předmětem dalšího přezkumu, jestli mu bylo, nebo nebylo doručeno ve věci, jestli mu informace o tom, že už není vlastníkem, nebo že má zadrženo řidičské oprávnění, byla známá. Lze tedy velmi složitě shledávat vinu u policistů, kteří na místě zasahovali a kteří pracovali pouze s informacemi, které jim v té době byly dostupné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP