(15.50 hodin)

 

Poslanec Ivo Pojezný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Příjemné odpoledne, dámy a pánové. Můj dotaz bude na pana ministra poměrně velmi krátký.

Vážený pane ministře, v poslední době se na mě stále častěji obracejí osoby, jejichž rodičům vlivem pokročilého věku a s tím souvisejícím zdravotním stavem činí problémy vyřizování nových občanských průkazů. Vím, že je možné vyřídit si občanský průkaz tzv. na dálku, nicméně například pozvání fotografa domů za účelem vyfotografování na občanský průkaz pro ně znamená nezanedbatelný výdaj z jejich peněženek. Chci se proto zeptat, zda by nebylo možné vydávat občanské průkazy nad určitou hranici věku, například nad 75 nebo 80 let, na neurčitou dobu platnosti. Myslím si, že by to jak těmto osobám, tak jejich blízkým značně ulehčilo život. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivu Pojeznému, který ani nevyčerpal celé dvě minuty na otázku, otázka byla jasná. Věřím, že odpověď pana ministra bude stejně jasná, dejme tomu i pozitivní. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že občanské průkazy v současné době mají tzv. strojově čitelnou část, tedy jsou strojově čitelným dokladem, musí se tam uvádět doba platnosti. My se v současné době zamýšlíme nad modelem, podívali jsme se i do okolních států, u nás občanský průkaz platí na 10 let, pak se obnovuje, v některých evropských státech platí na dobu dejme tomu 15 let, ale jsou i příklady, kdy jsou občanské průkazy vydávány na dobu 25 let, což si myslím, že by mohlo být řešením od určité věkové hranice. Ministerstvo vnitra v současné době tedy zkoumá možnost změny legislativy a já bych se přimlouval po debatě s obcemi, aby u některých věkových kategorií byla zavedena platnost občanského průkazu na dobu delší než 20 let, čímž by se tento problém, pane kolego, vyřešil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi za jasnou odpověď. Ptám se, jestli pan kolega Pojezný má doplňující otázku.

 

Poslanec Ivo Pojezný: Já za tu odpověď děkuji a myslím si, že toto by bylo jedním z řešení a opravdu by to pomohlo jak seniorům, tak jejich blízkým. Takže děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To nebyla doplňující otázka, takže se pan ministr nemusí už k ničemu vyjadřovat a můžeme ukončit tuto interpelaci.

Další interpelující je paní poslankyně Anna Putnová, která bude interpelovat nepřítomného, ale řádně omluveného ministra školství Marcela Chládka ve věci jazykového vzdělávání. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Anna Putnová: Děkuji. Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, moje interpelace na pana ministra Chládka se týká jazykového vzdělání. Pan ministr 2. dubna v interpelaci na dotaz pana poslance Fiedlera ohledně jazykového vzdělání sdělil toto - cituji: "Máme připravené výzvy právě na jazykové vzdělávání s OP VK, které budou vyhlášeny ještě jako zbytkové výzvy v tomto roce. Proto je tam druhé kolo pro učitele odborných předmětů nebo učitele jiných předmětů, aby mohli tuto výuku vést v cizím jazyce. Takže výzvy, které jsou nyní v OP VK, nemusíme čekat na OP VVV, které budou vyhlášeny v polovině tohoto roku, kde se s touto oblastí samozřejmě počítá." Tím vzbudil velká očekávání především u učitelů v regionech.

Můj dotaz přichází také prostřednictvím krajů. Kraje povzbuzeny tímto sdělením se pokoušely zjistit, jak by mohly podpořit financování jazykového vzdělání, a zdá se jim, že je to velmi obtížné. Čili dotaz na pana ministra Chládka je tento: Pane ministře, mohl byste prosím upřesnit, jakým způsobem, prostřednictvím které osy se mohou jednotliví uchazeči obracet o podporu jazykového vzdělání, a to jak v dodatečných výzvách OP VK plus v programu OP VVV. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Anně Putnové a podle zákona o jednacím řádu nepřítomný pan ministr Chládek odpoví do 30 dnů.

Nyní se dostáváme k interpelaci pana Marka Černocha na ministra Mládka. Je nepřítomen a navíc u něj platí i to, že ta interpelace je stažena podle informace poslaneckého klubu. Zároveň bych ještě doplnil, že se omlouvá z dalšího jednání pan ministr Marian Jurečka, na kterého tedy už nejsou žádné další interpelace.

Takže můžeme pokročit. Kolega Černoch tedy nebude interpelovat, vzdává tu interpelaci, přistupujeme k interpelaci číslo 20. Ptám se pana poslance Lanka, který tady je přítomen, jestli chce tu interpelaci, nebo ji stahuje. (Stahuje.) Ano, stejný případ, protože není přítomen pan ministr Mládek.

Takže je na řadě paní poslankyně Marta Semelová, která interpeluje nepřítomnou, řádně omluvenou paní ministryni Michaelu Marksovou ve věci rušení poboček Úřadu práce. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Vážená paní ministryně, oslovili mě občané, kteří chtějí vědět, proč dochází na různých místech k rušení, slučování, stěhování úřadů, které mají sloužit občanům.

Konkrétně se jedná například o rušení poboček Úřadu práce, například Praha 9-Letňany, Újezd nad Lesy. Pobočka zde sloužila pro pět obcí, byla velice hojně navštěvována. Vyřešilo se to ovšem tak, že se pobočka stěhuje na radnici do Vysočan, což komplikuje situaci starým lidem, zdravotně postiženým, ale také maminkám s kočárky.

Další - uzavírání územních pracovišť České správy sociálního zabezpečení, konkrétně opět na dvou místech v Praze. Jedná se o Jihozápadní Město a Jižní Město.

Dále - důchodové záležitosti občané sedlčanského regionu od června budou muset vyřizovat jen na Okresní správě sociálního zabezpečení v Příbrami. Odůvodněno to bylo tak, že s postupem času, kdy se významně změnilo vyřizování, může toto sídlo poskytnout občanům sedlčanského regionu plnohodnotné služby, což ovšem nemění nic na situaci, že opět budou muset dojíždět. Dřív měl každý okres svou správu. Pak se v rámci racionalizace začalo slučovat porůznu, neustále dochází ke změnám. Například územní pracoviště České správy sociálního zabezpečení pro Prahu 4 sídlí na Praze 3. Toto tedy není nová věc. Problém je tedy pro klienty i zaměstnance. Jeden klient může mít různá bydliště, různá pracoviště, snadno dojde k záměně kódu. Myslím si, že se jedná o nesmyslné věci, o zmatky, úřady místo toho, aby se lidem přiblížily, se jim vzdalují.

Proto bych chtěla požádat o informaci, jaká je situace na celém území ČR, a požádat o přípravu postupných kroků vedoucích k nápravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Martě Semelové. I pro ni platí, že do 30 dnů dostane písemnou odpověď, a končím interpelaci číslo 21.

Nyní je na řadě interpelace Petra Bendla na ministra dopravy Dana Ťoka ve věci splavnění Labe. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, moje interpelace je velmi jednoduchá. Já jsem dlouhodobě přesvědčen o tom, že projekt splavnění Labe může být velkou ekonomickou injekcí pro celou ČR. Dneska jsme v situaci, kdy tato lodní doprava je hendikepována tím, že ČR není schopna garantovat plavební výšku vodního toku po celý rok, a tím pádem není možné v oblasti podnikání v téhle záležitosti garantovat dopravu zboží či přepravu turistických lodí apod., a proto je naše lodní doprava tímto hendikepována. Naráželi jsme v minulosti na překážky zejména v oblasti Ministerstva životního prostředí, které z pro mě často nepochopitelných důvodů tomuto projektu bránily.

Já jsem se vás chtěl, pane ministře, zeptat, jak se díváte na celou záležitost, zdali podporujete splavnění Labe. V případě, že ano, co v té věci děláte, případně v čem vám můžeme být nápomocni my, protože jakékoliv zdržování v této oblasti považuji za nedostatečné a nemoudré a myslím si, že pokud tady všichni říkáme, že chceme udělat maximum pro to, aby lidé měli dostatek pracovních příležitostí, tohle je jeden z konkrétních projektů, který by pomohl především severní části ČR, ale posílil by tak i případně turistickou dopravu v Praze, případně na Vltavě tam, až kam jsou lidé schopni se dnes dostat, protože bohužel nemáme ani splavněnou Vltavu, což je také hendikep, který ČR by měla do budoucna odstranit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi a nyní má slovo na odpověď na tuto interpelaci pan ministr dopravy Dan Ťok. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP