(15.40 hodin)

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, právo Evropské unie stanoví generální zákaz reklamy všech léčiv s výdejem na předpis lékaře vůči široké laické veřejnosti. Tento zákaz se týká i reklamy všech vakcín. Jedinou výjimku z tohoto zákazu je tzv. reklama vakcinačních akcí vůči laické veřejnosti, kterou schválilo Ministerstvo zdravotnictví. Česká republika ale provedla klíčovou výjimku směrnice 2001/83/ES odlišným způsobem. Zákon o regulaci reklamy neustanovuje výjimku reklamy propagace vakcinačních akcí, ale výjimku reklamy, a tedy umožnění propagace vakcín používaných při vakcinačních akcích. Byl tedy zjevně zaměněn vlastní předmět této výjimky unijního práva. Reklama konkrétních vakcín, tzv. brandová reklama, je vůči laické veřejnosti nepřípustná a zakázaná v mnoha členských státech Evropské unie. Je možné propagovat pouze vakcinační akce jako takové, tedy svým způsobem odborně vymezené a přesně určené státní populační očkovací projekty.

V České republice probíhá dlouhodobě místo schvalování vakcinačních akcí schvalování akcí na zcela konkrétní vakcíny a těmto akcím navíc explicitně ani nedává Ministerstvo zdravotnictví vůbec žádný odborný obsah, jen časový interval. Je dále vysoce významné, že reklama vakcín je ve velkém rozsahu klamavá. Velmi často totiž vyvolává v laických spotřebitelích dojem určitého účinku, který dosud vůbec nebyl vědecky prokázán. V reklamě jsou účelově zaměňovány tzv. dílčí výsledky za vlastní protektivní účinek vakcíny, což je v medicíně něco úplně jiného. Na toto poukázal zejména v roce 2010 vrchní zdravotní rada ve Francii, který označil reklamu na vakcínu Silgard za klamavou prostě proto, že silně naznačuje účinek ochrany před vznikem národového onemocnění karcinomu děložního hrdla u očkovaných dívek za dvacet až čtyřicet let, což ještě nikdo neprokázal -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já jsem tolerance sama, ale když tak to doplňte potom písemně pro pana ministra, protože takto bych porušoval jednací řád.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Ano. Vážený pane ministře, proč Ministerstvo zdravotnictví nezjedná nápravu a trpí současný protiprávní stav? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Protože pan kolega Bendl se dostavil, tak ale musím konstatovat, že jeho přihláška propadla. Vzhledem k tomu, že je přihlášen na konci a vzhledem k průběhu interpelací na něj určitě dojde, tak ho píšu na konec s interpelací na pana ministra Brabce. Ano? Děkuji.

Budeme pokračovat, a to interpelací pana poslance Ladislava Velebného na pana ministra zemědělství ve věci Lesů ČR. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Vážený pane ministře, protože nám včera velmi těsně neprošel sněmovní tisk 367, lesní zákon, iniciativa Středočeského kraje, chtěl bych se zeptat. Ve schváleném plánu legislativních prací vlády pro letošní rok jsem totiž nenašel žádný návrh zákona o nezcizitelnosti státních lesů. Tak se proto, pane ministře, ptám, jaké kroky již vaše ministerstvo udělalo k naplnění této klauzule v koaliční smlouvě. Protože se v ní uvádí, že zákonem stanovíme nezcizitelnost státních lesů, protože státní lesy musí aktivně přispívat k udržení zaměstnanosti v regionech - toť citace z této koaliční smlouvy.

A moje druhá otázka zní: Jaké kroky jste učinil ke změně hospodářské politiky Lesů ČR ve prospěch zvýšení zaměstnanosti v jednotlivých regionech a posílení významu drobného a středního lesnického a dřevozpracujícího průmyslu? Pane ministře, děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Velebnému za jeho interpelaci a slova se ujme k odpovědi pan ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. K té první otázce. Otázka návrhu Středočeského kraje, který vyřešil ve vlastním zákoně otázku státního podniku a jeho nezcizitelnosti, který tady byl před dvěma dny v Poslanecké sněmovně. Já musím říct, že náš resort k tomu dal negativní stanovisko především z toho důvodu, že ten text byl opravdu právně špatně připraven a napsán, takže kdybychom ten text a obecně tuto normu v Poslanecké sněmovně přijali, tak by nebylo možné ze státního podniku Lesy ČR např. řešit požadavky některých středních škol na nárok na polesí, které teď řešíme pro některé kraje. Takže my počítáme s tím naplněním koaliční smlouvy programového prohlášení vlády, kde to byla jedna z priorit jedné koaliční strany. V roce 2016 je počítáno ve výhledu legislativních prací vlády s novelou lesního zákona, kdy tuto záležitost budeme řešit tak, aby bylo vyhověno této záležitosti, abychom zároveň třeba i jednou provždy utnuli diskuse, které se tady občas vedou, jestli státní podnik neprivatizovat, nedat ho na burzu apod. Nicméně musíme tam zachovat - aspoň z mého pohledu myslím, že je pořád nutné tam ponechat - možnost převodu některých pozemků, např. pod komunikacemi, na obce, případnou otázku možné výměny. To jsou věci, které i státní podnik ve vlastním zájmu občas potřebuje, když sceluje, řekněme, nějaké své větší lesní komplexy.

Pokud jde o otázku druhou, ta je trošku samozřejmě složitější. Pan generální ředitel Szórád tady asi před dvěma měsíci prezentoval koncepci státního podniku Lesy ČR. My tady počítáme, řekněme, ve dvou rovinách, jak plnit rozvoj a požadavky dřevozpracujícího průmyslu na otázku zaměstnanosti a těchto sociálních aspektů. Ta rovina je jedna, a to je vnitřní, tzn. posílení a cesta většího zapojení vlastních lidí do činnosti, kde to má smysl, kde logicky ušetříme své náklady, tzn. některé drobné údržby vodních toků, lesních cest, komunikací v rámci činnosti Lesů ČR plus některé práce v lese, kde vidíme potenciál přijmout v průběhu příštích čtyř let zhruba něco okolo 900 kmenových zaměstnanců, kteří v minulosti byli propuštěni. Potom také samozřejmě počítáme s tím, že v rámci investic Lesů ČR se chceme přihlásit k tomu, aby i Lesy ČR více investovaly do svého majetku, jak už jsem tady jmenoval, lesy, vodní toky. Tak to jsou věci, které samozřejmě logicky užívají i obce a běžní občané České republiky a které jsou opravdu v mnoha ohledech dlouhodobě podfinancovány. Tady počítáme s tím, že Lesy ČR zhruba o 300 mil. v příštích letech navýší investiční obálku na investice.

A pak je tady samozřejmě otázka k vnějším subjektům a ta je ta nejdůležitější. My jdeme cestou, že komplexní zakázky - zmenšujeme jejich územní jednotky tak, aby měly šanci i malé a střední firmy se o tyto zakázky ucházet. U těchto komplexních zakázek také zkoušíme pilotní projekt, loni jsme s tím začali, že dělíme na pěstební a těžební činnost, protože tu pěstební činnost opravdu může vykonávat prakticky skoro živnostník, OSVČ sama, nebo firma poměrně malá a střední. A zároveň připravujeme teď program, bude to i na jednání vlády, v rámci podpůrného garančního a lesnického fondu, který bude nabízet nově jak bankovní záruky pro firmy, které se chtějí ucházet o nákup dřeva z Lesů ČR - a pro ně to byl někdy limitní problém, protože se k tomu dřevu nemohly dostat, tak pro ně nabízíme toto rozšíření. Plus případně i nabídku úvěru, pokud po něm bude poptávka z PGRLF. A samozřejmě v rámci Programu rozvoje venkova a operačního programu OPPIK se počítá s tím, aby i dřevozpracovatelé, pily a následné dřevozpracovatelské podniky, si mohli získat dotace na rozšíření a zefektivnění svých vlastních zpracovatelských a výrobních kapacit.

Takže soubor těch opatření se tady děje. A samozřejmě také rozšiřujeme otázku prezenčních elektronických aukcí lokálních, aby se firmy zase dostaly k surovině, kterou nutně potřebují. Takže tolik asi výčet těch hlavních aktivit, které děláme v této oblasti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Marianu Jurečkovi a ptám se pana kolegy Velebného, jestli chce položit doplňující otázku. Nechce doplňující otázku. Interpelaci tedy končím.

Další interpelací je interpelace vylosovaná jako číslo 17 pana poslance Ivo Pojezného na ministra vnitra, Milana Chovance, k vydávání občanských průkazů seniorům. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP