(15.30 hodin)
(pokračuje Valenta)

Halal rituál vychází z islámského práva šaría a provádějí jej organizace certifikované příslušnou muslimskou obcí. Významná část občanů ale tento postup považuje za skutečné týrání jatečných zvířat a výjimku ze zákona, jež dovoluje jeho legální provádění, za zcela absurdní. Nejedná se dokonce ani o rovnoměrné uspokojování potřeb všech skupin občanů, ale o záměrné -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, budete muset dát doplňující otázku, uplynul vám čas k řádné otázce. Máte potom na to jednu minutu, pan ministr je jistě připraven na odpověď na vaši otázku. Prosím, pane ministře, máte slovo celých pět minut.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, pane předsedající. Já bych znovu odpověděl panu kolegu poslanci. Záležitost je taková, že výjimka není jen na halal, ale je to také na košer porážku. Informace, které zde zazněly - je potřeba si uvědomit, že s podvázáním jícnu atd., to nejsou věci, které by byly praktikovány, není tam praktikováno ani nějaké odříkávání modlitby, protože jsem sám neohlášeně navštívil asi před měsícem jednu z těchto porážek, kde byl porážen jak býk, tak ovce, jehňata, takže jsem to viděl v reálné praxi, jak to probíhá. Musím říci, že budu chtít vést diskusi se zástupci obou obcí, jak muslimské, tak židovské, o případných úpravách toho procesu, protože vlastně ten proces spočívá v tom, že v okamžiku, kdy přeříznu krční tepny, dojde ke ztrátě tlaku v krevním řečišti a dochází k celkovému šoku a vlastně paralyzaci centrální nervové soustavy. Standardně k tomu dochází v řádu několik sekund, maximálně desítek sekund, což když si vezmete omráčení elektrickým proudem, tak to zvíře se v těch šocích - také několik desítek sekund na to reaguje centrální nervová soustava. Nicméně mám tu posudky, které jsem si nechal zpracovat a o kterých chci vést diskusi, a to je v případě dobytka, velkého skotu, kdy tady nejsou jen krční tepny, ale jsou zde i páteřní tepny, které právě v ten okamžik v případě halal a košer porážky ten, kdo provádí porážku, nepřetne, protože se nesmí dotknout kosti, a v ten okamžik dochází k určitému prokrvování mozku, a tudíž centrální nervová soustava není paralyzována poměrně rychle. A na rovinu říkám, že tady jsem si nechal zpracovávat posudek od Veterinární univerzity v Brně, abych k tomu měl od nich jasné vyjádření, a budu chtít jednat, jak jsem říkal, s náboženskými obcemi, jestli bychom v tomto případě mohli najít nějakou možnou úpravu, protože např. u drůbeže je dnes v České republice víceméně realizován proces tou formou, kdy tam dochází k omráčení zhruba na jednu minutu a mezitím se stihne provést to usmrcení zvířete. Je to v zásadě stejně humánní porážka jako jakkoli jiná, ale v případě skotu samozřejmě a některých hospodářských zvířat je rozdíl. A na rovinu říkám, v řádu jednoho dvou měsíců chci ukončit jednání, jestli budeme schopni nalézt kompromisní řešení tak, abychom dokázali naplnit to, aby porážka byla minimálně bolestná, anebo potom v tomto případě zvažuji opravdu vážné ukončení těchto výjimek, které v České republice jsou zhruba od roku 1993 umožňovány.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Valenta se hlásí k doplňující otázce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji vám, pane ministře, za poměrně vyčerpávající odpověď. Myslím si, že k tomuto času jsem s vaší odpovědí relativně spokojen. Prosím vás tedy v tomto smyslu, jestli byste mi mohl písemně potom zaslat to, co zjistíte a jak jednání budou pokračovat. Jestli byste mi ještě mohl říci, jestli opravdu je tato porážka nyní v souladu s evropským právem. Já se totiž domnívám, a podle vyjádření mnoha organizací, které se touto problematikou zabývají, že zcela s evropským právem v souladu není. V současném stavu vývoje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr se chystá k doplňující odpovědi. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Pokud jde přímo o právní výklad, tak dle mých informací to v rozporu není, ale naráží to na limity posledních let, kdy experti právě na veterinární lékařství dávají dnes jiné posudky ve vztahu ke ztrátě vědomí velkých hospodářských zvířat v případě skotu, která podle některých studií není v řádu sekund či desítek sekund, ale říkají, že tu jde čas ztráty vědomí přes 120 sekund, což už je doba, kdy lze obecně říci, že zvíře v ten okamžik prokazatelně trpí, a to je to, s čím dnes vedeme rozpor. To znamená, po právní stránce situace v tomto okamžiku podle mých informací je v pořádku, nicméně i já z toho, co jsem sám viděl, mám tu velké otazníky. Jak jsem říkal v předešlé odpovědi, chci se k tomu takto postavit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a budeme pokračovat další interpelací. Dvanáctým vylosovaným je pan poslanec Jiří Zlatuška, který bude interpelovat pana ministra školství Marcela Chládka, který je řádně omluven, takže pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane nepřítomný ministře, v letošní státní maturitě z matematiky se opět objevila nejméně jedna chybná úloha, konkrétně úloha číslo 22, pracovně ji lze nazvat kužel-nekužel. Zadání je terminologicky zmatené, což je vidět již na užití pojmu "kužel", kterým může být jedině prostorové těleso, místo "plášť kužele", kde navíc druhý z nich není obsažen v katalogu požadavků, a tedy z hlediska judikátu sjednocujícího stanoviska rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu z ledna 2013 případní stěžovatelé uspějí v námitkách, pokud se obrátí na soud.

Chyba v zadání úlohy kužel-nekužel je zřejmá, rozsáhlý korektní posudek úlohy visí na stránkách společnosti EDUin (http://bit.ly/1cN6RXS) a je vám jistě znám.

Pro administrativní systém vzdělávání je zásadně špatným vysvědčením především to, jak se CERMAT soustavně vyhýbá zdůvodňování všech svých kroků. O úloze kužel-nekužel se veřejně diskutovalo - bohužel bez CERMATu. Školský zákon zatím uvádí, které informace CERMAT zveřejňovat nesmí. Je evidentním problémem, že informace o úlohách by měly naopak spadat do těch, které CERMAT zveřejňovat musí.

Nyní je třeba zabránit zbytečným škodám, které hrozí bezprostředně z dalších prodlení uchazečům o maturitu osobně i společnosti zprostředkovaně. Vyzývám vás právě proto, pane ministře, aby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky při posuzování žádosti maturantů o přezkoumání jejich výsledků v maturitním testu z matematiky kvůli úloze číslo 22 vzalo na vědomí, že tato úloha je vadná, a vykonalo okamžitou nápravu včetně vydání nových vysvědčení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Zlatuškovi a vzhledem k tomu, že jsem konstatoval nepřítomnost pana ministra školství, bude odpověď do 30 dnů. Další interpelací je interpelace poslance Jiřího Koubka na nepřítomného ministra financí a místopředsedu vlády Andreje Babiše k prodeji pozemků. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane místopředsedo. Vzhledem k tomu, že pan ministr chybí, tak já si tuto interpelaci nechám napříště. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já toho času využiji k tomu, že budu konstatovat omluvy. Od 15.00 do 16.15 pan poslanec Milan Šarapatka, do konce jednacího dne pan poslanec Jaroslav Holík z pracovních důvodů, paní poslankyně Jana Lorencová z pracovních důvodů do 18.00 a pan poslanec Ivan Gabal od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a z důvodu návštěvy lékaře pan poslanec Michal Kučera od 15.30 do 18 hodin.

Budeme pokračovat. Nyní je na řadě pan poslanec Petr Bendl na ministra Richarda Brabce ke zplavnění Labe. Pan kolega Bendl není přítomen, jeho přihláška tedy propadá.

Na řadě je pan poslanec Ludvík Hovorka, který interpeluje pana ministra Svatopluka Němečka k regulaci reklamy vakcín. Upozorňuji, že pan kolega Němeček je řádně omluven. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP