(15.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Kovářové za dodržení času k doplňující otázce. Pan ministr má dvě minuty na doplňující odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji. Doplňující odpověď. Co se týká rozpočtových opatření tak, jak bylo s Ministerstvem financí jednáno, tak také se postupuje podle harmonogramu. A včera pan ministr financí podepsal navýšení rozpočtu pro naši kapitolu, to znamená, že se počítá minimálně v této fázi s navýšením 100 milionů korun minimálně právě pro oblast památkové péče. Samozřejmě že to není částka konečná, budeme jednat dál. Ale v tuto chvíli tento krok už byl vykonán. Samozřejmě to ještě musí projít také schválením vlády.

Co se týká evropských fondů, tak v IROPových programech, které se připravují, je v tuto chvíli připraveno několik projektů v celkovém objemu tři miliardy korun právě z oblasti památkové péče. A v úzké součinnosti s Ministerstvem pro místní rozvoj je velký předpoklad, že tyto projekty bude možno realizovat.

Teď se omlouvám, ještě tam byla třetí otázka a tu jsem si nestačil... (Poslankyně Kovářová z lavice: ... Jestli budou ... v příštím roce.) Děkuji za připomenutí. Tak jak jsem to v předchozím svém příspěvku nebo původním entrée řekl, samozřejmě počítáme s tím a bude to odpovídat reálným možnostem, které jsou.

A zcela na závěr jsem si dovolil paní poslankyni zde přinést takovou rozvahu ministerstva, finanční podporu pro obnovu památek, kterou bych jí teď předal. Děkuji za podporu. (Předává poslankyni zmíněný dokument.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi za doplnění odpovědi. Můžeme tedy pokračovat další interpelací. Dále byl vylosován pan poslanec Marek Ženíšek s interpelací na ministra zahraničních věcí k personální situaci na MZV. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Ženíšek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Využiji svých dvou minut, abych interpeloval pana ministra, přestože není přítomen, a budu se těšit na písemnou odpověď.

Vážený pane ministře, v posledních dnech jsme svědky, jak se v médiích hromadí informace o tom, jak někteří lidé na nejvyšších postech Ministerstva zahraničních věcí z nějakého důvodu již pod vámi nechtějí pracovat nebo že vy máte s jejich setrváním na ministerstvu nějaké problémy. Za normálních okolností bych se asi spokojil s vysvětlením, že se jedná o jejich svobodné rozhodnutí nebo o vaše právo vybrat si své spolupracovníky. Alarmující však na tom jsou dvě věci. Za prvé jednak v tom smyslu, že se jedná o letité a zkušené diplomaty. Mám teď na mysli především bývalého velvyslance v Berlíně pana Jindráka, který oznámil tento týden, že končí na postu náměstka ministra. Za druhé, znepokojující je i informace o tom, že většina lidí, které jste na úřednické posty přijal, jsou nějak provázáni s ČSSD.

Zajímal by mě celkový počet lidí, které jste od svého příchodu přijal. Navíc řada z těchto lidí podle mých informací se dostala na Ministerstvo zahraničních věcí bez výběrového řízení a velká část z nich bude hlavní překážkou pro uplatnění diplomatů, které po skončení svých misí bude čekat nepříjemné zjištění, že jejich místo již zabírá nějaký loajální sociální demokrat. Ale možná plánujete nějaké razantní navýšení tabulkových míst pro svůj resort. Ostatně nebývale velký počet náměstků na vašem resortu nasvědčuje tomu, že váš resort co do počtu lidí asi se nejméně zdvojnásobí. Jinak totiž není pochopitelné, proč když dříve k plnění úkolů a řízení Ministerstva zahraničních věcí stačili tři, čtyři, maximálně pět náměstků, vy jich potřebujete se státním tajemníkem dohromady devět. A to všechno se odehrává v době, kdy má za necelé dva měsíce začít platit služební zákon. (Upozornění na čas.) Celé to pak pochopitelně vypadá, že si chcete svůj resort na poslední chvíli ovládnout na věčné časy. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr, protože je řádně omluven, vám odpoví písemně do 30 dnů podle zákona o jednacím řádu.

Nyní je interpelace pana Igora Nykla na ministra vnitra Milana Chovance, který mi přislíbil, pane poslanče, že hned dorazí, jak přijdete na řadu, takže je v předsálí. Můžete začít, máte slovo.

 

Poslanec Igor Nykl: Pěkné odpoledne, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, za chvíli přítomný. Chci se na vás obrátit s jednou takovou zajímavostí. Překvapivě neinterpeluji ministra školství, ale vás v kauze nejmenování nebo jmenování profesorů, která nedávno proběhla v rámci reakce prezidenta, a to proto, že jeden z těch navrhovaných docentů vlastně jako důvod, proč nebyl, nebude jmenován prezidentem, je uváděno, že byl agentem StB, držitelem konspiračního bytu, a přitom Univerzita Karlova uvedla, že má čisté lustrační osvědčení. Čili je tam veliký rozpor a já se ptám, v čem je ten problém nebo jestli je to pravdivé a jestli je to tedy pravda, na čí straně je chyba, protože je to poměrně závažný a zarážející fakt vzhledem k tomu, že tyto situace se možná vyskytují častěji. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Igoru Nyklovi i za dodržení času k otázce na interpelaci. A pan ministr vnitra má celých pět minut na odpověď v této věci. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já kolegu poslance zklamu, protože k panu docentovi Ošťádalovi, zda je, nebo není osvědčení vydané podle zákona č. 451/1991 Sb., mohu sdělit, že pouze s dovoláním na ustavení § 19 zákona č. 451/1991 Sb. je zveřejňování skutečností uvedených v osvědčení nebo zveřejňování osvědčení, jakožto i jakýchkoliv podkladů k jeho vypracování bez předchozího písemného souhlasu občana, jehož se týká, zakázané. I kdybych chtěl, tak bez souhlasu dotčeného nemohu sdělit, jestli má, nebo nemá lustrační osvědčení a jestli to lustrační osvědčení je čisté, nebo není. Bohužel, zákon mi to neumožňuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se pana poslance, zda chce položit doplňující otázku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Igor Nykl: Děkuji za vysvětlení. Já samozřejmě to respektuji, akorát říkám, že je to poměrně smutná kapitola, jestli se takhle v médiích dočteme u tak závažné věci, akademické věci, že jedni tvrdí toto a druzí toto, tak mě to zaráží. Ale samozřejmě respektuji, že nemůžeme nic víc dělat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jestli pan ministr chce doplňující odpověď - nechce. Interpelace je tedy uzavřena.

Nyní následuje interpelace pana Petra Adama na ministra Jana Mládka. Pan kolega Adam mi oznámil, že jak on, tak ostatní členové poslaneckého klubu Úsvit tyto interpelace stahují, takže nebude projednána.

Následuje tedy interpelace pana kolegy Jiřího Valenty na pana ministra zemědělství Mariana Jurečku k rituální porážce zvířat. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Vážený pane ministře, ptám se vás na výjimku ze zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat, z 25. února roku 2010 číslo 6930/2010-17210, týkající se tzv. rituální porážky zvířat halal. Asi víte, že tento způsob porážky spočívá ve vykrvení poraženého zvířete přetětím jeho hrdelních tepen, a to při plném vědomí. Toto je v přímém rozporu s uvedeným zákonem, který nařizuje poražené zvíře nejprve omráčit a potom teprve je možno je usmrtit a vykrvit. Halal rituál probíhá se záměrem co nejdéle zachovat vědomí poraženého zvířete, aby bylo možno při postupné ztrátě krve vyslechnout recitaci islámských svatých veršů.

Podle hygienických a právních předpisů Evropské unie musí ale porážka být provedena až po omráčení zvířete a dále se vyžaduje podvázání jícnu, aby se zabránilo tomu, že střevní a žaludeční obsah přelije maso. Důvodem je riziko kontaminace masa bakteriemi. Podle stanoviska Federace veterinárních lékařů Evropské unie je porážka zvířat bez předchozího omráčení nepřijatelná za každých okolností, a to právě z hygienických důvodů.

Halal je v mnoha zemích zakázán i z důvodu nepřiměřené krutosti. Povolení na území České republiky má mimo jiné za následek dovoz halal certifikovaného zboží z jiných zemí. To je potom v obchodních řetězcích podstrkováno občanům nejen bez jejich vědomí, co si vlastně kupují, ale i s rizikem nákupu bakteriálně kontaminovaných potravin. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP