(14.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Kovářové, která krásně dodržela čas. Věřím, že i jí bude odpovězeno do 30 dnů.

Nyní pokračujeme interpelací paní kolegyně Fischerové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych jenom pro pořádek zde vyslovila a zopakovala myšlenku, která byla řečena již před polední přestávkou, a sice předseda poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura prohlásil, že plných 11 interpelací za Občanskou demokratickou stranu díky tomu, že pan premiér je dnes v Olomouci, stahujeme. Konkrétně název mé interpelace je Summit Východního partnerství. Je to dnes v Rize a bylo by neaktuální, abych dostala odpověď až do třiceti dnů, protože to probíhá dnes a moje interpelace směřovala právě k dnešnímu dni jednání. Takže mě to velice mrzí.

Já bych si dovolila ještě přečíst, kdo všechno měl interpelovat. Takže kromě mě ještě Radim Holeček, Miroslava Němcová, Zbyněk Stanjura, Petr Fiala, Jan Zahradník, Petr Fiala, Zbyněk Stanjura, Radim Holeček, Jana Fischerová podruhé a Zbyněk Stanjura. Vážený pane předsedající, my tyto interpelace dnes stahujeme, čili už nemusíme svítit na tabuli. Děkuji vám velice.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Myslím, že to zajistíme po ukončení interpelací na předsedu vlády. Po prohlášení paní poslankyně Fischerové se nebudeme zabývat interpelacemi pana Holečka, Fialy, Němcové. Nyní je na řadě interpelace pana poslance Miroslava Kalouska. Jinak vylosované pořadí samozřejmě zůstane na desce, nebudeme jednotlivá jména vypouštět. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený nepřítomný a řádně omluvený pane premiére, dovolte mi, abych se na vás obrátil s následující připomínkou.

Dne 12. května byl zahájen slavnostním koncertem ve Smetanově síni 70. ročník Pražského jara. Já chápu vytíženost řady členů vlády, nicméně je to nejvýznamnější mezinárodní kulturní akce na území České republiky a od listopadu je znám termín zahajovacího koncertu. Význam číslovky 70 byl navíc podtržen významným aktem smíření, kdy Smetanovu Mou vlast hrála Hamburská filharmonie. Neumím si představit zemi, kde při takové příležitosti by nebyl za vládu přítomen když ne premiér, tak aspoň několik jejích členů. Za českou vládu v sále nebyl slovy nikdo. (Ozývá se ministr Ťok, že tam byl.) Pan ministr Ťok se hlásí. Tak to se tedy omlouvám. Jsem rád, že českou kulturu zastupoval alespoň ministr dopravy, a pevně doufám, že na zahajovacím koncertu se objeví členů vlády více. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. (O slovo se hlásí ministr dopravy Ťok.) Nemůžete reagovat, pane ministře. Já vás chápu, že byste rád nahradil pana premiéra, ale vzhledem k tomu, že jsou to interpelace na předsedu vlády, tak musím trvat na tom, že pan předseda vlády panu kolegovi Kalouskovi odpoví do třiceti dnů.

Vzhledem k tomu, že pan kolega Zahradník nebude interpelovat, další na řadě je paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, ve své dnešní interpelaci o interpelacích jsem se vás stejně jako na dubnové schůzi chtěla zeptat na problém, který představuje nepřítomnost členů vlády právě během interpelací. Stejně jako v dubnu nejste přítomen, což mě mrzí. Mrzí mě to tím víc, že před skládáním účtů Poslanecké sněmovně, které je vaše vláda odpovědná, jste dal přednost návštěvě olomoucké zoologické zahrady. Sice chápu, že křest zebry může být pěkným zážitkem, přesto si myslím, že plnění ústavních povinností by mělo mít přednost. Termíny interpelací na členy vlády jsou navíc známy s dostatečným předstihem, takže by neměl být problém plánovat návštěvy krajů na dny, kdy nezasedá Poslanecká sněmovna. Nepovažuji za akceptovatelné, aby se interpelací na členy vlády účastnila ani ne polovina ministrů jako dnes, obzvlášť když to jsou jediné interpelace v měsíci květnu. Nezlobte se, ale to je prostě sabotáž interpelací.

Vážený pane premiére, vyzývám vás, abyste v této věci v souladu s vašimi ústavními povinnostmi urychleně zjednal nápravu.

Prosím také o vaše stanovisko k myšlence na prodloužení interpelací na členy vlády do 19. hodiny. V současnosti jsou totiž pro interpelace na členy vlády vyhrazeny pouhé dvě hodiny, tedy 120 minut. V průměru to neodpovídá ani jedné interpelaci na každého z členů vlády a to určitě neodpovídá principu odpovědnosti vlády a jejích jednotlivých členů Poslanecké sněmovně. Navrhovaná změna by tento problém jasně zmírnila. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Kovářové. Nyní měla následovat interpelace pana poslance Petra Fialy, který se z té interpelace odhlásil stejně jako pan poslanec Stanjura, stejně jako poslanec Holeček, stejně jako paní poslankyně Fischerová, stejně jako poslední vylosovaný Zbyněk Stanjura.

Tím jsme vyčerpali interpelace na předsedu vlády. Podle zákona o jednacím řádu budeme pokračovat přímo interpelacemi na členy vlády. Prvním vylosovaným jednotlivými ověřovateli schůze je pan poslanec Karel Fiedler, který interpeluje nepřítomného, ale řádně omluveného ministra Marcela Chládka. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já musím říci, že bohužel tradičně nepřítomné ministry naší vlády budeme interpelovat. Zdravím tímto pana premiéra a kmotra Sobotku do Olomouce. Jistě to bylo důležitější než dnešní jednání Sněmovny. Doufám, že je kmotrem zebry.

K samotné interpelaci na pana ministra Chládka. Jedná se o interpelaci ve věci strategického dokumentu výuky cizích jazyků. Přečtu úryvek odpovědi, které se mi dostalo při minulé interpelaci: Strategický dokument je již dávno připraven a zpracován. Momentálně prochází odbornou debatou s odborníky ze základních a středních škol a odborníky na jazykovou výuku. Probíhá na národním kulatém stole, kam vás vřele zvu - cituji dále z minulé odpovědi pana ministra -, kde právě za účasti odborníků se probírá národní strategie do roku 2020, která je již dávno hotová.

Já jen v krátkosti řeknu, že jsem se toho kulatého stolu zúčastnil, pan ministr tam tedy přítomen nebyl, a dovolím si říci, že mám v tom případě lepší přehled o tom, jak takový stůl probíhal a v jakém stavu jsou tyto věci. Mohu konstatovat, že pan ministr buď neví, co se děje na jeho ministerstvu, anebo pravděpodobně možná uvádí nepravdivé informace, protože jediné, s čím jsem se seznámil, bylo to, že po jednom a půl roce přítomní odborníci konstatovali, že by se konečně mělo začít něco řešit, že by měl být konečně přijat nějaký závěr. Jen tak pro vaši informaci, kolegové, je myslím pět týdnů pro průběhu tohoto kulatého stolu a závěry a zápis z tohoto jednání jsem dosud neobdržel.

Pošlu panu ministrovi písemnou interpelaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi za dodržení času k otázce. Druhá vylosovaná je paní kolegyně Dana Váhalová na místopředsedu vlády a ministra financí Andreje Babiše. Paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP