(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane ministře, zahajuji dnešní odpolední jednání. Dovolte mi, abych nejdříve konstatoval omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, a to od 14.30 z pracovních důvodů pana poslance Kořenka, od 16 hodin z osobních důvodů pana poslance Leo Luzara, od 14.30 pana poslance Miloše Babiše a od 14.30 paní poslankyně Pavly Golasowské a paní poslankyně Nytrová se omlouvá také z pracovních důvodů.

139.
Ústní interpelace

Zahájíme ústní interpelace na předsedu vlády. Prvním interpelujícím je pan poslanec Ludvík Hovorka. Upozorňuji, že pan předseda vlády je řádně omluven a že podle zákona podle jednacího řádu na vaši interpelaci bude odpovězeno do 30 dnů písemně. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo.

Vážený pane předsedo vlády, současný zákon o zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách umožňuje, aby o sloučení dvou zdravotních pojišťoven rozhodlo pouhých osm z patnácti členů správní rady zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Následně Ministerstvo zdravotnictví po vyjádření Ministerstva financí vydá rozhodnutí o případném sloučení. Stát nad tímto procesem nemá téměř žádnou kontrolu, protože ve správních radách pojišťoven má pouze pět zástupců. Rozhodnutí o případném sloučení je tedy plně v rukou deseti členů správní rady volených tzv. významnými zástupci zaměstnavatelů. O sloučení tedy rozhodují významné průmyslové podniky. Od roku 2009 došlo ke čtyřem sloučením zdravotních pojišťoven a k přesunům stovek tisíc pojištěnců, samozřejmě k přesunu miliardových aktiv slučovaných pojišťoven. Pojištěnci se k tomu nemohli nijak vyjádřit. Není únosné, aby takové významné zásahy v systému zdravotních pojišťoven byly bez jakékoliv kontroly a vlivu vlády.

Poslanecká sněmovna bude projednávat ve třetím čtení sněmovní tisk 386 o veřejném zdravotním pojištění a zdravotních pojišťovnách. Ve sněmovním tisku je obsažen i můj pozměňovací návrh, aby o případném slučování zdravotních pojišťoven rozhodovala vláda České republiky. K tomu ale zaujímá pan ministr Svatopluk Němeček záporné stanovisko. Dovoluji si připomenout, že v roce 2009 Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, sněmovní tisk 684, se stejným obsahem s přesunem kompetencí k rozhodování o sloučení zdravotních pojišťoven na vládu. Pro tento návrh hlasovalo 10. června 2009 i 60 poslanců sociální demokracie včetně vás a návrh zákona byl schválen. Až do roku 2011 byl příslušný paragraf součástí našeho platného právního řádu. V roce 2011 Poslanecká sněmovna zákon změnila a paragraf vypustila a okamžitě následovala další fúze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, uplynul vám čas k ústní interpelaci.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Ano. Proto si vás, pane premiére v zájmu stability zdravotního pojištění a plurality zdravotních pojišťoven dovoluji požádat o podporu mého pozměňovacího návrhu v poslaneckém klubu České strany sociálně demokratické. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Tak jak jsem konstatoval, předseda vlády odpoví písemně do 30 dnů.

Ještě mi dovolte konstatovat další omluvu, a to pana poslance Milana Šarapatky od 14.30 do 15.30 z pracovních důvodů.

Upozorňuji ještě všechny poslance, že okamžitě po skončení interpelací na předsedu vlády budou pokračovat interpelace na členy vlády do vyčerpání přihlášek.

Nyní tedy žádám pana poslance Jiřího Zlatušku, který je dalším přihlášeným. I u vás platí, že budu tolerance sama vzhledem k tomu, že zde není předseda vlády. Prosím.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane premiére, dosažitelnost vzdělání je předpokladem konkurenceschopnosti a hodnotou pro společnost. Získávaná kvalifikace ovlivňuje i osobní uplatnění. Zákony předepisují maturitu pro řadu činností a dopady filtrování přístupu k ní mají společenské i osobní důsledky překračující resort školství v úzkém smyslu.

Státní maturita měla podle mnohých souviset s kvalitou a standardy. Řada mladých občanů-maturantů si odnáší ze svého prvního závažnějšího setkání se státní mašinérií zvláštní ponaučení z nekorektnosti. Bylo tomu tak v minulosti, letos se to opakuje. Budou se možná muset obrátit na soud, aby se dozvěděli, proč stát trvá na svém řešení úlohy číslo 22 testu z matematiky. Mohla nést název "kužel-nekužel" a kvůli zmatenému zadání se v maturitním testu vůbec neměla ocitnout. Když už se tam ocitla, měla být následně vyřazena z hodnocení. Pokud na ni někdo měl doplatit, měli by o maturitu přijít nejvýše její autoři či obhajovatelé.

Řada takových chyb někoho poškodí. Zasáhne do jejich životní dráhy tím, že vzdají své plány na další studium. Jiným způsobí materiální újmu, neboť budou rušit svůj program a dávat finanční prostředky na přípravu opakování zkoušky, kterou by opakovat neměli. Dalším zbytečně zvýší náklady na školy kvůli zbytečným duplicitám studia. To vše negativně poznamenává vztah mladých občanů k našemu demokratickému státu.

CERMAT se soustavně vyhýbá zdůvodňování všech svých kroků. O úloze 22 se veřejně diskutovalo, bohužel bez CERMATu. Jediný korektní posudek úlohy visí na stránkách společnosti EDUin - odkaz dám do stenozáznamu (http://bit.ly/1cN6RXS) - ta ovšem od ministra nesklízí uznání, ale nepochopitelnou veřejnou kritiku.

Dovoluji si vás tedy požádat o váš postoj k tomu, že informace o otázkách nejsou zveřejňovány, že místo přiznání a nápravy zřejmé chyby v zadání musí studenti volit cestu soudní. Vyjadřuji naději, že křivdu na těchto maturantech budete považovat za problém, jehož neřešení by se nemělo schovávat jen v budovách na Karmelitské.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Zlatuškovi. I jemu bude odpovězeno do 30 dnů.

Dalším interpelujícím je pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za slovo.

Vážený pane nepřítomný premiére, zdravím vás do Olomouckého kraje.

Během vaší návštěvy Spolkové republiky Německo jste informoval německou kancléřku paní Angelu Merkelovou o termínu dostavby dálnice D8 Praha - Ústí nad Labem. Termín dokončení dostavby dálnice D8 je podle vás konec roku 2018. To je v přímém rozporu s termíny, které během svých návštěv Ústeckého kraje dávali zástupcům kraje i samospráv ministři z hnutí ANO, ať už ministr dopravy, ministr financí, nebo ministr životního prostředí. Ti slibovali dostavět dálnici D8 do konce roku 2016. Vypadá to, že nevíte, co se děje ve vaší koalici, a slibujete termíny, které nejsou reálné. Dostavba dálnice D8 je naprosto klíčová pro region, který trpí nezaměstnaností, a dopravní spojení umožní dostupnější dopravu do práce, do škol, do zdravotnických zařízení. Pane premiére Sobotko, jistě se shodneme, že urychlení dostavby dálnice D8 je pro Ústecký kraj naprosto zásadní. Neřeším tady dobu minulou, řeším jediné - že vy, pan premiére, slibujete termíny, které se zásadně liší od termínů dostavby, které slibují vaši ministři.

Pane premiére, mám na vás následující otázky a chtěl bych vás požádat, aby všechny byly z důvodu vaší nepřítomnosti na interpelacích odpovězeny písemně. Za prvé. Kdo neříká občanům Ústeckého kraje pravdu - vy, nebo ministři z hnutí ANO? Za druhé. Mohl byste nám sdělit, který termín, kdy bude skutečně dálnice D8 dostavěna a otevřena? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Michalu Kučerovi i za dodržení času k otázce.

Nyní pokračujeme interpelací paní poslankyně Věry Kovářové. Také tak jako panu poslanci Kučerovi bude odpovězeno do 30 dnů. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, chtěla jsem vás seznámit s problémem, který způsobila nekoordinovaná činnost jednotlivých ministerstev vaší vlády v případě agentury CzechInvest. Tato agentura totiž oproti stanovisku, které v loňském roce zastávalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, nebude moci rozdělovat evropské peníze. Důvodem je, že pracovníci CzechInvestu nebyli zahrnuti do režimu služebního zákona. Proto musí vzniknout nová instituce, která bude mít v oblasti rozdělování evropských peněz na starosti agendu, kterou měl původně vykonávat CzechInvest.

Pochopitelně mě zajímá, kolik bude zřízení nové instituce stát a především kdo za tyto zmatky nese odpovědnost. Jak jsem ale zjistila, dal jste před jednáním Poslanecké sněmovny v Praze přednost návštěvě zoologické zahrady v Olomouci, a tak mi nezbývá než se obrnit trpělivostí a čekat na vaši písemnou odpověď. Předem děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP