(11.10 hodin)

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré dopoledne, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Vy jste hodně řekl - hlavně jsem se zájmem poslouchal, jak jste řekl účel komise, což bylo zajímavé, přesně jste ho řekl. Já bych vám chtěl především, kolegyně, kolegové, poděkovat, těm vpravo i vlevo, za to, že jste vůbec umožnili na dnešní den zařadit tento bod, protože ta Blanka, neboli ten sněmovní dokument 2124, se táhne Sněmovnou už delší dobu.

Asi víte, jak to celé vzniklo. Byl jsem osloven paní primátorkou Krnáčovou, zda bych jí pomohl se založením parlamentní vyšetřovací komise. Ten důvod pro ni i pro mě byl celkem jasný. Důvěřuje v parlamentní vyšetřovací komisi -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, ale požádám kolegyně a kolegy zvlášť z levé části sálu o zklidnění, abychom dobře slyšeli, co přednášíte. Děkuji.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Jste hodný, děkuji. Já mohu také trochu více řvát, ale už jsem to dělal dřív v životě, teď už to dělat nebudu.

Takže to jsem odůvodnil. Chtěl bych vám říci, že usnesení, o kterém bychom měli po případné rozpravě hlasovat, se skládá ze čtyř pododstavců, a zdůvodnil bych ho až v podrobné rozpravě, teď bych o něm nerad mluvil. Jsem opět schopen, kdyby někdo měl případné dotazy, nebo proč by se to mělo, odpovědět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Požádám vás, abyste zaujal místo zpravodaje. Než otevřu rozpravu, přečtu omluvenky. Dnes od 11 hodin se z pracovních povinností v resortu Ministerstva vnitra omlouvá pan ministr Milan Chovanec, dále od 14.30 z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Pavel Čihák, dále na odpolední jednání ve čtvrtek 21. května 2015 se omlouvá pan místopředseda vlády Andrej Babiš a dále mezi 16. a 18. hodinou se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Roman Kubíček. (V sále je neustále velký hluk.)

Otevírám rozpravu. Eviduji do ní prvního přihlášeného, kterým je pan poslanec Korte.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já pokládám zřízení takovéto vyšetřovací komise za naprostý nesmysl, a to prosím z několika důvodů... (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Opět vám zjednám klid. Jestli máte něco důležitého na srdci, co potřebujete řešit, kolegyně a kolegové, jděte do předsálí. Děkuji vám.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedající. Za prvé, zřízení vyšetřovací komise je legitimní, pokud Sněmovna nabude přesvědčení, že orgány státní moci selhaly. To byl třeba příklad Opencard, který jsme řešili a kde jsme při našem vyšetřování zjistili, že opravdu Opencard byla vyšetřena nedbale a že různé složky, ať už složky Policie České republiky, ať už GIBS, ať už státní zástupci, selhaly. To prosím není tento případ. Tunel Blanka není státní tunel, nebyly to státní peníze. Jestli někdo selhal, tak to bylo vedení Prahy. Nevím, proč bychom kvůli vedení Prahy, byť Praha je hlavní město, a já jsem pražský poslanec, měli zatěžovat Poslaneckou sněmovnu. To by zrovna tak mohli přijít třeba z Vrchlabí nebo z Kardašovy Řečice a žádat vyšetřovací komisi na nějaké údajné pochybení svého starosty. Já jsem přesvědčen, že pražský magistrát má dostatek kontrolních mechanismů, aby mohl tuto záležitost vyřešit.

Dále. Pokud vím z otevřených zdrojů, probíhají nějaké pře, nějaké arbitráže a ta věc je otevřená. Vyšetřovací komisi je náležité a možné zřídit poté, co proběhne veškeré soudní vyšetřování a věc je ukončena. Jinak se taková vyšetřovací komise ani nedostane k příslušným materiálům, protože jí je prostě orgány činné v trestním řízení nevydají jakožto spis živý.

A posléze za třetí a za poslední, last but not least, paní Krnáčová při nástupu do funkce primátorky prohlásila, že neotevře tunel Blanka, dokud se neseznámí s veškerou projektovou dokumentací, netušíc v prostotě ducha svého, že veškerá projektová dokumentace jsou asi tak tři náklaďáky. Takže já bych prosil paní primátorku Krnáčovou, aby si četla a nezatěžovala Poslaneckou sněmovnu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Chci oznámit, že s náhradní kartou číslo 31 bude hlasovat paní poslankyně Kailová.

Eviduji několik faktických poznámek. Pane zpravodaji, chci se zeptat, jste v pořadí, to znamená nejdříve faktické poznámky, potom přednostní práva. Před vámi bylo přihlášeno několik poslanců. Nejprve tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Čihák, po něm pan poslanec Chalupa, pak pan poslanec Gabal a pak pan poslanec Schwarz. Takže s faktickou poznámkou pan poslanec Čihák. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Čihák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si naopak myslím na rozdíl od svého předřečníka pana poslance Korteho, že vyšetřovací komisi je doopravdy potřeba ustavit. Ta potřeba, kterou paní primátorka Adriana Krnáčová v březnu letošního roku vyslovila, já si myslím, že je potřeba ji doopravdy podpořit. Toto veledílo, které doopravdy stálo spoustu miliard oproti původně stanovené částce, která se pohybovala kolem 21 miliard, tak to tenkrát avizoval primátor Bém v roce 2006, tak v současné době jsme na 43 miliardách korun a tunel Blanka stále nemáme v provozu. Náklady každým dnem naopak ještě stoupají a otevření tunelu stále nemá konkrétní termín. Já si myslím, že ustavení vyšetřovací komise na tento projekt, který je největší a nejdražší, ačkoliv se jedná o kraj Praha, má své opodstatnění a prověří správnost dílčích řešení a postupů při stavbě tohoto komplexu. Také si myslím, že všichni si přejeme, aby tunel Blanka byl co nejdříve otevřen a začal sloužit svému účelu, to znamená zlepšení tíživé dopravní situace v hlavním městě Praze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji i za dodržení času. Nyní pan poslanec Chalupa se svou faktickou poznámkou.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Dobré poledne, vážení kolegové. Děkuji za slovo. Budu stručný. Pan kolega Korte - prostřednictvím pana předsedajícího - má jistě pravdu. Ano, mohou se na nás obracet i jiné obce se svými problémy a my jsme tady od toho, abychom problémy těchto obcí řešili.

Kdyby tuto věc neiniciovala paní primátorka Krnáčová, pravděpodobně bych zřízení této komise inicioval já sám s několika kolegy. Ono jde o to, že tunel Blanka je typickou ukázkou toho, jak se tady v minulých letech prováděly veřejné zakázky. Aby se ze zakázky, která měla stát 7 miliard a dnes jsme na 43 miliardách, to je ostuda tohoto státu. Občané této země z toho mají legraci a mají právo se dozvědět i jinou rovinu toho, jak se tady tyto zakázky organizují a dělají než jenom trestněprávní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nevidím faktickou poznámku pana poslance Gabala. Odmazal jste se? Ne. Pane zpravodaji, jste v pořadí. Nyní pan poslanec Gabal, pak jste vy. Musíme dodržovat pořadí, jak se jednotliví poslanci hlásí. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP