(9.40 hodin)

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, pane předsedající. Já musím říct, že žádný ministr určitě nemá radost, když nese na vládu zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění. Je potřeba to rozlišit a podívat se, které zakázky jsou uvnitř resortu v rámci podřízených organizací a řekněme v rámci režimu in-house, kdy nový připravovaný zákon nám umožní tuto problematiku řešit daleko lépe a transparentněji. Pak je potřeba se podívat, kdy to jsou opravdu věci, které se týkají například investic v oblasti povodí, kdy jsou to třeba stavby, kdy je to otázka víceprací, kdy je to otázka částek, které se pohybují v tisícových až desetitisícových korunových položkách. Ale pak samozřejmě jsou to částky, které jdou do desítek, možná i stovek milionů korun. A jsou to především, tak jak pan poslanec Bendl správně řekl, věci v oblasti IT.

Pokud tady zaznělo, jestli jsme mohli udělat něco víc pro to, aby tomu tak nebylo, tak já tady řeknu, já když jsem nastoupil na resort, tak mi ležela na stole zakázka na IT zhruba za částku přes půl miliardy korun. Zakázka byla vypsána ještě podle právních norem z roku 2013. Nepočítala se změnou legislativy a přijetím nového občanského zákoníku, takže jsme museli tu zakázku během dvou a půl měsíce přeupravit. Bylo to na klíčové IT systémy, které nám na resortu běží a fungují. Tu zakázku jsme v květnu vypsali a z té zakázky, protože to byl balík celkově čtyř zakázek, je ten stav takový, že v případě dvou nám zůstal jenom jeden jediný uchazeč, se kterým holt prostě při současném, nebo znění v tu dobu, kdy jsme to uzavřeli, nemohli jsme uzavřít tu smlouvu jako s jediným uchazečem, tak musíme tyto zakázky přesoutěžit znovu a tomu se tak děje.

V případě těch dvou z těch čtyř je to zakázka na infrastrukturu, která byla v předchozích letech v částce přes 100 mil. korun, za kterou jsme platili jako ministerstvo, jsme to teď dokázali vysoutěžit s relevantním skutečným dodavatelem, který je schopen nám to dodat za částku 49 mil., a teď jsme v procesu uzavírání smlouvy. Druhá zakázka se týká zakázky na SAP, kdy ta částka byla také někde přes 45 mil. korun v minulosti, vysoutěžená cena 30 mil. korun, budeme uzavírat smlouvu.

Takže jsou tady věci, které se roky nedařilo řešit, roky ještě, a to musím říct poctivě, ještě před panem ministrem Bendlem některé tyto zakázky fungovaly v režimu JŘBU, protože k nim například ministerstvo k některým systémům nemělo autorská práva. Takže tyto věci se podařilo po dlouhých letech dořešit nebo postupně se řeší. A proto tyto zakázky dneska můžeme vypisovat řádně a můžeme je řádně vysoutěžit. Což se tak stalo.

Pokud jde o marketingové plnění pro Svaz lyžařů v rámci jednotného řízení bez uveřejnění, tak musím říct, že pokud chceme poskytnout v některých případech podporu pro ještě některé sportovní aktivity, ke kterým prostě v minulosti se Lesy České republiky zavázaly, tak bohužel je děláme v režimu JŘBU, protože těžko můžeme soutěžit dotaci nebo dar a marketingové plnění pro Svaz lyžařů nějakou jinou formou než tady touto. Nicméně nový zákon by i tyto věci měl vyřešit. Nicméně my jdeme cestou, kdy všem veřejně říkám v oblasti sportu a kultury, a viděl jste to v těch číslech, kdy jsme o 30 mil. snížili marketingové plnění na Lesy České republiky. Říkáme: Jestliže odvádíme z Lesů České republiky rekordní odvody do státního rozpočtu, tak prosím vás pěkně choďte za příslušnými ministry na Ministerstvo kultury a na Ministerstvo mládeže a tělovýchovy a tam žádejte o dotace, které potřebujete ke své činnosti. Takže to je tato záležitost.

Pokud jde o problematiku Foresty, kterou jste zde zmiňoval, tak musím říct, že já jsem nastoupil 29. ledna 2014, v době, kdy jsme potřebovali, abychom začali administrovat již příjem žádostí o národní dotace. A v ten okamžik vlastně nebyl prostor soutěžit firmu na dodání tohoto systému pro národní dotace, protože na to nebyl časový prostor. Proto se ještě uzavřelo prodloužení s Forestou v rámci JŘBU. Musím podotknout, že Foresta tady fungovala i za vás a za vašich předchůdců, kdy dodávala tady tento systém. Nicméně teď jsme v situaci, kdy smlouva jim končí v letošním roce a my dneska máme vypsánu soutěž na dodání softwaru pro administraci národních dotací.

Chápu kritiku, kterou tady sdělujete. Opravdu se se svými kolegy snažíme dělat maximum pro to, aby jednacích řízení bez uveřejnění bylo co nejméně. Jenom když se chystáte ke svému řečnickému pultíku, tak se zeptám, jestli víte, kolik JŘBU bylo vypsáno za vašeho funkčního období. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zemědělství a pan kolega Bendl ještě položí další otázku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Nepochybuji, že hodně, ale stovky milionů korun to rozhodně za mého působení nebyly. To za prvé. Za druhé - nebo aby to byly zakázky za stovky milionů korun, a na to mi nestačila jedna ruka, to si myslím, že tam nenajdete, pane ministře. Ale o tom debata nebyla. Byla debata o tom, co uděláte pro to, aby JŘBU nebyla! Ty zakázky byly připraveny, ano, už za mého předchůdce, resp. za vašeho předchůdce, abych byl přesný, za ministra Tomana byly připraveny. Bylo připraveno vypsání výběrových řízení. Vy říkáte, že to nebylo uděláno dobře a že bylo potřeba to udělat JŘBU. Já jsem tedy přesvědčen o tom, že jste spíš tu práci, kterou ministerstvo předtím připravilo, měli dotáhnout do konce a vypsat výběrové řízení. Ale vaše zcela jistě pravomoc byla, abyste to udělali tak, jak jste to udělali. Ale neodpověděl jste na otázku, kdy to bude. Kdy to výběrové řízení vypíšete. Vy jste říkal, že ho připravujete, ale jste v polovině volebního období, pane ministře, a čas běží. Říkal jste, že všechno bude lepší.

Musím říct, že za lyžaře, nebo za Svaz lyžařů - nic proti nim, neznám nikoho z nich a přeju jim všechno dobré a nejlepší. Ale mně je z toho úzko úplně za vás, z té odpovědi. Protože prostě co resortně souvisí s podporou Svazu lyžařů s Ministerstvem zemědělství, to je mi úplně úzko, a ještě jako vypisovat zakázku podle JŘBU - není lepší se dohodnout s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci pravidel, která jsou, případně podpořit takovouto aktivitu? Já budu první, kdo za to zvedne ruku. Ale proč to děláte JŘBU na Ministerstvu zemědělství? To se mi tedy zdá, při vší úctě, jak znovu říkám a zdůrazňuji, vůči lyžařům - ale proč tímhle způsobem? Nezlobte se, nemůže si o tom člověk myslet, že to je úplně normální a že v tom nemůže být něco víc nebo něco jiného.

A Foresta? No Foresta, pokud tam byla řádná výběrová řízení, pak v pořádku! Vždyť proti tomu nikdo nic nenamítá! Akorát že já prostě dlouhodobě upozorňuji na fakt, že jeden z členů statutárních orgánů Foresty se stal náměstkem generálního ředitele už za vašeho působení na základě vašeho výběrového řízení, které jste vypsal, o kterém jste tady na mou interpelaci tvrdil, že jste ji měl zcela pod kontrolou a byla zcela objektivní, tak na základě tohoto výběrového řízení jste dosadili náměstka generálního ředitele Lesů České republiky, který byl, a znovu zdůrazňuji, ještě pár týdnů předtím ve statutárních orgánech společnosti Foresta, která pak bez výběrového řízení dostala smlouvu na prodání více než 200 tis. kubíků dřeva, kde inkasuje 55 korun za kubík zprostředkovaného dřeva, bez výběrového řízení!

Upozorňuji především na fakt, že jste nás kritizovali za kdeco, ale za tohle by nás tady mlela opozice daleko víc v minulosti, než meleme my vás. Tohle přeci je úplně zásadní věc, na které vás nachytat - to jsem vůbec nedoufal, že poskytnete opozici až takovýhle materiál. To je úplně fatální! A ty IT zakázky, no jsou složité. Já jako bývalý ministr to potvrzuji. Protože ne každý ministr rozumí úplně všemu, co se v IT pohybuje. Ale musí ten ministr trvat na tom, aby v okamžiku, kdy vám zakázka doběhne, abyste hledali nějaké řešení. Jako ho dělal, při vší úctě, váš předchůdce ministr Toman. Že to nakonec nerozhodl - no protože to bylo nepříjemné rozhodování. Ale měli jste to vypsat. Neměli jste dělat mrtvé brouky. Ano, máte pravdu, chodit na vládu s JŘBU je nepříjemné. Proto taky musí ministr dělat všechno pro to, aby JŘBU nebyla, speciálně v těchhle věcech. A v případě Foresty to zkrátka, nezlobte se, ale tam jste absolutně selhali v rozporu s tím, co jste před volbami říkali.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Bendlovi a pan ministr Jurečka se hlásí. Bude jistě rád odpovídat na ty věci. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP