(9.20 hodin)
(pokračuje Bendl)

A za druhé, výdaje na právní služby, když říkáte, že jste šetřili, tak by mě zajímalo, kolik právníků převzalo jednotlivé kauzy a bylo přijato do Lesů ČR, když říkáte, že jste ušetřili řádově 50 milionů korun. Já jsem hluboce přesvědčený o tom, že to je spíš proto, že jednotlivé kauzy doběhly a skončily, ale na tom se nedá posoudit, jestli někdo ušetřil, či neušetřil.

Ano, já dobře vím, že Lesy ČR plánují přijmout více než dvojnásobek počtu zaměstnanců do svých řad. Mají to koneckonců ve vládou schváleném plánu. Já to nepovažuji za moudré řešení takzvané nezaměstnanosti v ČR. Myslím si, že spíš by Lesy ČR měly přemýšlet o tom, jak zajistit, aby lidé v místě dostávali práci, aby se zvětšoval počet soutěžených oblastí postupně, ale to je asi jiná otázka. Nemyslím si, že by Lesy ČR měly zajišťovat zaměstnanost tím, že budou samy zaměstnávat více lidí, tím spíš, že víme, že v lese jsou práce víceméně sezónní a že se ne vždy vyplatí a není příliš efektivní, aby stoupal extrémně počet zaměstnanců. Ale to je úplně jiná otázka.

Proto vás prosím, abyste se vyjádřil k těm hodinám. A ještě k jedné věci. Chci se zeptat, když říkáte, že vaši předchůdci ještě vypsali výběrové řízení, které jste zrušili, a že na něm pracujete. Ono už je to poměrně dlouhou dobu, co jste ministrem, pane ministře prostřednictvím předsedajícího, a uteklo už hodně času. Budete v polovině volebního období a říkáte, že na tom pracujete. Kdy to tedy bude?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Ještě než dám slovo panu ministru Jurečkovi, budu konstatovat další došlé omluvy. Omluvu z jednání z důvodu zahraniční cesty předkládá paní první místopředsedkyně Jaroslava Jermanová, pan doktor Vít Kaňkovský do 11 hodin, z dnešního jednání se omlouvá také pan poslanec Karel Černý, pan poslanec Jiří Běhounek od 12 hodin a od 10 hodin se omlouvá pan kolega Radek Vondráček.

Nyní tedy žádám pana ministra zemědělství, aby případně doplnil svou odpověď na otázky pana kolegy Bendla. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji také. Samozřejmě detaily, které není možné nosit v hlavě, rád zodpovím v písemné podobě panu poslanci. Já bych jenom pro vás všechny, milé poslankyně, vážení poslanci, chtěl uvést, abyste měli představu o tom, co se za poslední rok ve srovnání s dvěma předchozími v Lesích ČR minimálně v oblasti, pokud jde o náklady na IT, právní služby a marketing, stalo.

Tak jenom pro zajímavost, na oblast IT v roce 2012 vyplatily Lesy ČR 342 mil., v roce 2013 212 a my v loňském roce 161. Právní služby už jsem tady komentoval, ze 157 na 50 během dvou let, a v oblasti marketingu jsme šli ze 78 na 38. To znamená, v součtu těchto tří kategorií v roce 2012 Lesy vydaly 577 mil., v roce 2013 378 a v roce 2014 to bylo 249. To znamená, rozdíl mezi rokem 2012 a 2014 byl minus 328 mil. Kč jenom v těchto třech oblastech. A to musím říct, že pokud - my rádi dodáme doklady k právním záležitostem, je potřeba si uvědomit, že za poslední rok po právní stránce je to jeden z nejnáročnějších roků, pokud jde o právní kapacity, protože řešíme komplikovanou agendu církevních restitucí, ale velice rád dodám ještě ten přehled, kolik jakých kauz se děje. To jenom říkám pro srovnání, aby se vidělo, co se tady dělo v roce 2012 a co se děje na Lesích teď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Jurečkovi. Jenom upozorním, než dám slovo panu kolegu Bendlovi, do 9.30 mi byla doručena žádost o zařazení nového bodu programu, a jakmile skončíme tuto interpelaci, tak o tom nechám hlasovat. Není to nic komplikovaného, je to zpráva kontrolního výboru o výročních finančních zprávách, které je povinnost pro Poslaneckou sněmovnu je projednat, takže jenom na tu upozorňuji, že o tom v mezidobí dám hlasovat. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Chtěl bych říct na margo toho, co říká pan ministr zemědělství - že se někde snižují náklady, to ještě neznamená, že se šetří. To může taky znamenat, že je věc, která byla v původním zadání, něco stála, a tak jak se postupně budovala, tak se budovala za méně a méně, než byla hotová. Tohle je velmi, řeknu, naivní konstatování, které by bylo potřeba spíše podrobně prozkoumat a říci, kde vlastně jsou důvody, než konstatovat holá fakta - podívejte se, náklady byly každý rok na IT nižší a nižší.

Také se rozdávaly zakázky z ruky, ale o tom se budeme bavit v příštích interpelacích, nejenom v Lesích ČR, ale také na Ministerstvu zemědělství v řádech stovek milionů korun, aniž by to bylo řešeno jinak. V tomto ohledu, pane ministře, s vámi tedy zásadně nemohu souhlasit. Uvádět takováto čísla bez toho, aniž byste řekl, co konkrétně, čeho se to týká, tak to není. Ty jednotlivé investice probíhají, IT zakázky bohužel, ale jsou vždycky komplikované. Já jsem podědil některé takové komplikované, nicméně jsou tam věci, které měly být k řešení, a řešit jste je měl a neřešíte.

Nehledě na to, když říkáte, jak se šetří v Lesech ČR, já tvrdím, že nešetří. Byla jedna z interpelací, v rámci které jsem tady vystupoval, a ta se týkala společnosti Foresta, které jste zprostředkovali superbyznys za dneska už víc než 10 milionů korun bez výběrového řízení. To je úplná novinka, kterou jste zavedli a která rozhodně v pořádku není, alespoň tak, jak mi naznačuje ministr Stropnický ve stejné interpelaci, ve stejných otázkách, které jsem položil vám, neboť přístup Vojenských lesů ke stejné kauze je zásadně jiný než přístup Lesů ČR u vámi jmenovaného nového vedení Lesů. A to už jenom podotýkám, že jsou to smlouvy s lidmi nebo s firmami, kde lidé, kteří v nich ještě týdny předtím pracovali, dnes reprezentují Lesy ČR.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr Jurečka odpoví na tuto otázku. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Musím říct, že si opravdu velice vážím zájmu pana poslance Bendla o problematiku Lesů ČR. Možná zopakuji, co jsem říkal asi před třemi týdny, že škoda, že takový zájem nejevil pan poslanec Bendl, když byl ministrem, o podnik Lesy ČR, a jeho kolegové z ODS. Já k tomu přistoupím opravdu poctivě. Udělám detailní rozbor, co se dělo v Lesích ČR za poslední roky, když byli na ministerstvu ministři za ODS, protože i kauzy v oblasti IT, dynn, Time Import apod., tak o tom logicky ministři, pokud byli správní a zodpovědní vedoucí představitelé toho resortu, museli vědět. A došlo tam k závažným pochybením a je tam daleko více věcí, o kterých by bylo dobré vědět. Takže já to všechno připravím, připravím to k zveřejnění, a např. když tady zpochybňujete věci v oblasti úspor, jsem schopen prokázat, že jsme po jednání s právními kancelářemi snížili za stejnou práci hodinové sazby. Já se ptám, proč ty hodinové sazby byly tak vysoké? Proč to neudělalo předchozí vedení? Proč předchozí ministr a předpředchozí o tom s tím ředitelem nejednal? Ptám se, proč nedokázal snížit náklady na IT, když se jedná o snížení hodinových sazeb?

Takže to jsou věci, které já opravdu rád detailně představím, připravím, nachystám je k prezentaci Poslanecké sněmovně i veřejnosti, protože si myslím, že ta péče, kterou teď věnujete Lesům ČR, je opravdu péče, za kterou děkuji, ale dáme to v komplexním pohledu, aby opravdu veřejnost viděla, jakým způsobem se tady státní podnik Lesy ČR spravoval v minulosti. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Pan kolega Bendl je dále nespokojen, prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Vidím, že pan ministr se zdravě naštval, protože je mu nepříjemné to, na co se ho ptám. Protože je mu nepříjemné to, co tady má vysvětlovat, proto se začíná ohánět tím, jak začne v minulosti šťourat. Udělejte to, to je v pořádku. To je naprosto v pořádku, to už jste měl udělat dávno. Stejně jako jste měl nechat vypsat výběrové řízení na rámcovou smlouvu poskytování právních služeb. Stejně jako jste měl vypsat výběrové řízení na to, aby společnost Foresta, pokud jí dáváte takovýto byznys, aby ho dostala v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP