(9.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Třetí odpovědí, se kterou nesouhlasil interpelující poslanec, byla interpelace pana poslance Petra Bendla, kterou před chvílí zmínil, ve věci právní služby pro Lesy České republiky. Je to interpelace na ministra zemědělství. Pan ministr zemědělství je přítomen, takže budeme moci v pořádku tuto interpelaci projednat. Slovo uděluji panu poslanci Petru Bendlovi. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já jsem vyslovil nesouhlas s písemnou interpelací na ministra zemědělství v otázce poskytování právních služeb Lesům České republiky. Pokusím se zjednodušeně vysvětlit, o co kráčí.

Lesy České republiky měly z minulosti vysoutěženou rámcovou smlouvu, kde jednotlivé právní subjekty poskytovaly služby Lesům České republiky v řádech desítek milionů korun. Ta smlouva přesahovala, pokud si dobře pamatuji - nebo byly to řády stovek milionů korun, pan ministr zemědělství má dnes přístup k přesným číslům, určitě to bude vědět. Ta smlouva byla vysoutěžena v minulosti, a tak jak se stává každému ministrovi, téměř každý ministr něco podědí a něco udělá nového. To je asi normální a běžné, tak jak já jsem podědil kdysi tuto smlouvu, podědil ji i stávající pan ministr zemědělství, a tak jak my v minulosti jsme se snažili snižovat cenu práce za poskytování právních služeb v rámci této smlouvy.

Pak nastala situace, která nastala v září roku 2013, tak jak mi píše pan ministr zemědělství, že tato rámcová smlouva pro poskytování právních služeb Lesům České republiky skončila. Nicméně nadále probíhaly fakturace a ještě i v roce 2014, a to bez existence rámcové právní smlouvy, bylo proplaceno více jak 50 milionů korun. Já jsem hluboce přesvědčený o tom, že pan ministr měl vypsat výběrové řízení, nebo měl přinutit nové vedení Lesů České republiky, aby vypsalo výběrové řízení, protože jedině tak by ta záležitost byla čistá, a pak se můžeme dohadovat, jestli to mělo být tak, či onak, ale žádné výběrové řízení na právní služby vypsáno nebylo a byly dále propláceny faktury v hodnotě více jak 50 milionů korun. Já to mohu odcitovat. Na otázku, kolik Lesy České republiky zaplatily za právní služby v loňském roce a komu, odpovídá ministr zemědělství, že zaplatily za poskytnuté právní služby celkem 51 039 111 korun bez DPH, přičemž rozpočet měly na 55 milionů korun.

Pan ministr dále uvádí, že ale snížili hodinovou taxu za cenu práce poskytovanou advokátními společnostmi, nicméně neuvádí, kolik hodin vlastně bylo naúčtováno oproti minulému období, zdali se nestalo jenom to, že se sice snížila cena práce za hodinu, ale počet hodin stoupl.

Proto bych se chtěl pana ministra zeptat na dvě otázky. Proč nebylo vypsáno výběrové řízení, když rámcová smlouva o poskytování právních služeb skončila, a proč nadále probíhala fakturace v řádech desítek milionů korun. Otázka druhá, jak se změnil počet účtovaných hodin v jednotlivých kauzách.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi a ptám se pana ministra, jestli chce odpovědět na otázky. Je tomu tak. Slovo má ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Dobré dopoledne, milé kolegyně, vážení kolegové. K té záležitosti, kterou tady nanesl pan poslanec Bendl, bych chtěl uvést, že je pravdou, že původní rámcová smlouva, na základě které byly uzavřeny konkrétní smlouvy s konkrétními advokátními kancelářemi, opravdu skončila dnem 9. 9. 2013, nicméně s těmi právními kancelářemi jsou uzavřeny jednotné smlouvy, na základě kterých je jim ještě vypláceno plnění za právní služby, které odvádějí pro Lesy České republiky. Musím říci, že my dneska jedeme filozofií, kdy čím dále ve větší míře chceme, abychom si pokud možno veškeré právní služby zajišťovali sami vlastním prostřednictvím. Tam, kde opravdu jsou to například složité kauzy, které se táhnou několik let a jejich změna a převedení k jiné právní kanceláři nebo prostě celková výměna toho, kdo zastupuje Lesy České republiky, by byla spíše ke zhoršení toho stavu, tak jsme ponechali některé tyto kauzy v běhu u těch právních kanceláří.

My připravujeme tendr na právní služby, protože ten minulý jsme museli zrušit s ohledem na zásadní nedostatky, které jsme v tom tendru shledali jakožto tendr, který byl vypisován mými předchůdci, nebo mým předchůdcem. Takže na tom pracujeme a celkový obrázek je asi takový, že v roce 2012 byly výdaje za právní služby u Lesů České republiky 157 mil. Kč, podotýkám externí právní služby, v roce 2013 to bylo 112 mil. Kč a v loňském roce to bylo 50, resp. 51 mil. Kč. Takže tady bych chtěl ilustrovat, jakým hospodárným způsobem přistupují Lesy k financování a kolik nás stojí oblast externích právních služeb, takže to znamená ze 157 mil. v roce 2012 jsme šli na 50 mil. a pokračujeme v té cestě, že si čím dál více věcí chceme dělat vlastními silami. Tam, kde nám síly nestačí, chceme připravit výběrové řízení, které bude, řekněme, ve všech náležitostech právních pořádků, abychom ten vztah mohli dát do standardní podoby.

Asi tolik k právním službám. Já jenom zopakuji, kdo je pro Lesy historicky poskytuje. Je to Sdružení advokátních kanceláří - jsou to firmy PPS advokáti, s.r.o., AK Hartman, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. - Toman, Devátý a partneři a Advokátní kancelář Jansta, Kostka, spol. s r.o. Jiné advokátní kanceláře Lesy České republiky nejsou využívány.

Podotknu jenom tolik, že vlastně meziročně došlo ke snížení hodinových sazeb u těchto kanceláří, které fakturují Lesům České republiky, což je také výrazná změna po jednáních, která jsme s nimi zahájili, oproti předchozím managementům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Kdo dál do rozpravy? Pan kolega Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, jistě jste si všimli, že jsem položil dvě otázky. Na jednu mi bylo odpovězeno částečně a na druhou vůbec. Připomenu tu druhou. Ta se týkala počtu účtovaných hodin a jejich změny. Předpokládám, že pan ministr asi uvede, že v tuto chvíli nezná odpověď na tuto otázku. Proto ho prosím, aby mi poslal písemnou formou, a to co nejdříve, aby nečekal jako v minulém případě na celých těch třicet dní, které ze zákona má, téměř na minuty, a odeslal ji dříve. Budu ji znovu specifikovat. Chtěl bych vědět, kolik hodin a za jakou cenu jednotlivé společnosti účtovaly, zdali argument, který uvádí, že Lesy České republiky šetří, je pravdivý. To si chci ověřit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP