(16.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Pokud bych měl informovat o aktuální situaci na Ukrajině, vycházím především ze zpráv, které dostávám, mj. docela zásadní jsou zprávy, které nám podává monitorovací výbor OBSE. A nemyslím si, že by se na Ukrajině nic nedělo, ale dovolím si tady jeden takový soud. Podle informací, které mám od politických představitelů, panuje názor, že pokud dojde k nějakému zásadnějšímu porušení příměří na Ukrajině, bude to až po 9. květnu. Panuje přesvědčení, že do doby oslav 70. výročí bude víceméně podobný stav, jako je nyní. To je neoficiálně něco, co vám asi nikdo nepotvrdí, ale budete si moci zkontrolovat, jestli tato prognóza bude pravdivá.

Navzdory tomu to ovšem není tak, že by se na Ukrajině nedělo vůbec nic. Poslední zpráva OBSE, kterou mám, říká, že bezpečnostní situace dobrá není a u jiných příměří, např. kolem doněckého letiště, se vážně zhoršila. Mise OBSE zaznamenala prudký nárůst počtu porušení příměří a použití těžké techniky, zejména těžkého dělostřelectva a minometů ráže 120 mm u doněckého letiště a u vesnice Avdějevka.

Mise pozorovala situaci kolem Šyrokyna, zaregistrovala použití minometů a také lehkých zbraní v okolí Šyrokyna a také Berďanska. Navštívila také řadu vesnic. V Doněcké oblasti zaregistrovala mise množství techniky, hlavně tanků T64 poblíž linie kontaktu. Problémem se stalo opět omezování pohybu členů této mise a nejistá bezpečnostní situace. Dne 27. dubna OBSE oznámila, že u Šyrokyna, u Mariupolu dochází k nejtvrdším bojům od doby před uzavřením únorových minských dohod, přičemž situace se zhoršuje. Pozorovatelé zjistili přítomnost a pohyby těžkých zbraní na území, odkud měly být staženy, a to zejména na straně samozvané Doněcké republiky.

Volný pohyb a výkon mandátu je rovněž omezován oběma stranami. To znamená, k omezení dochází jak z řad představitelů ukrajinské armády, tak omezují pohyb pozorovatelů OBSE představitelé např. Doněcké republiky nebo Luhanské republiky, což samozřejmě snižuje možnosti podávat vyčerpávající obraz o tom, co se tam dneska děje. Nicméně určitou oblast - máme pravidelné informace, a obraz o tom, jak se situace vyvíjí, domnívám se, že máme poměrně přesný.

Zabýval jsem se shodou okolností, když jsem byl naposledy v Kyjevě, zabýval jsem se otázkou možných protestních hnutí proti vládě, na kterou jsem tady dotazovaný. Mohu říci, že jsem se tam bavil s řadou lidí nejenom v parlamentu, ale snažil jsem se mluvit s lidmi mimo politiku. Můj dojem byl takový, že tam v této chvíli nejen že nedochází k nějakým masovým vystoupením proti vládě, že by tam tisíce lidí protestovaly, ale dokonce v Kyjevě panuje docela silný názor, který jsem slyšel opakovaně, že všichni si uvědomují, jak těžká je situace země, a že v podstatě jakékoli manifestace a podobné projevy podkopávají pozici Ukrajiny v situaci, kdy je třeba, aby země držela pohromadě. Mám dojem, že i podpora třeba současnému prezidentu Porošenkovi je poměrně vysoká ve společnosti. Alespoň nemám stoprocentní průzkumy a údaje, ale z toho, co jsem viděl, slyšel, z informací, které mám k dispozici, myslím si, že podpora je široká.

Tady odsud z Česka se možná leckomu může zdát -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane ministře, obávám se, že váš čas byl završen. Dostanete prostor v druhé části. Poprosím pana poslance o doplňující otázku.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, neodpověděl jste mi na první otázku. Na Ukrajině je přítomno cca 300 amerických výsadkářů. Ptal jsem se, jestli vy s tím souhlasíte, s jejich přítomností, a také jsem se dotazoval, co víte o tom, jestli máte informace o tom, že pravidelná ukrajinská armáda v současné době bojuje proti Pravému sektoru, který se vymkl kontrole.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Požádám vás o odpověď.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek O tomhle informace nemám, tak se k tomu úplně nemohu vyjádřit souhlasem - nesouhlasem. Ale mohu vás ujistit, že ještě učiním nějaký dotaz na naše zastoupení a pokusím se zjistit, jestli úplně v posledních hodinách dnes nedošlo k nějakým vystoupením proti nebo k nějakému střetu mezi armádou a Pravým sektorem. Já jsem naopak byl svědkem toho, že došlo k určité dohodě mezi dobrovolnickými skupinami a prapory a ukrajinskou armádou a že všichni akceptovali to, že budou pod jedním velením.

Jsem přesvědčen, a to byly poslední informace, které jsem měl, že došlo k sjednocení všech branných sil pod jedno velení, což ještě před pár měsíci pravda nebyla a tohle je určitá nová věc. Tohle byl také požadavek Evropské unie a členských států, protože my jsme samozřejmě neustále zdůrazňovali, že jedna ze základních věcí, a těch reforem, které jsme požadovali, byla také reforma ozbrojených sil a pokládali jsme za nepřijatelné, aby existovaly v zemi, která se chce demokraticky spravovat, nějaké vojenské síly, které jsou mimo kontrolu ministerstva obrany a řádných představitelů armády. Krok, o kterém jsem mluvil, ten byl právě i reakcí na to. O nepokojích, o kterých mluvíte, informaci nemám, pokusím se zjistit, jestli se něco neodehrálo úplně v posledních hodinách, v posledním dni, protože jsem nevěděl, že se na to budete ptát, a ještě vám na to osobně odpovím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní přistoupíme k další interpelaci, kterou má paní poslankyně Markéta Adamová. Interpeluje vicepremiéra vlády a pana ministra financí Andreje Babiše. Máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v minulých týdnech jsem navštěvovala základní školy, které se pokoušejí být inkluzivní, resp. se o to pokoušejí ředitelé a pedagogické sbory a další pracovníci. Slovo pokoušejí užívám záměrně, jelikož i přes veškerou snahu a úsilí, které školy a jejich zástupci na realizaci inkluzivního vzdělávání vynakládají, se současný stav ani zdaleka neblíží ideálu. Překážek je více, ale tou hlavní, která byla opakovaně zmiňována na všech navštívených školách, je nedostatek finančních prostředků na podpůrná opatření pro žáky.

V Poslanecké sněmovně jsme projednávali novelu školského zákona téměř půl roku. Schválením novely však zdaleka není zaručeno, že budou realizována opatření, která pomohou všem dětem, které to potřebují. Po rozhovorech se zástupci škol a dalšími odborníky si troufám tvrdit, že bez finančních prostředků, které budou cíleně vynaloženy na realizaci přijatých opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, přijdou naše snahy o změny v legislativě vniveč.

Chtěla jsem se zeptat přímo ministra školství, nicméně vzhledem k jeho nepřítomnosti se dovolím tázat vás. Zajímalo by mě, zda ministr školství Marcel Chládek s vámi řeší navýšení rozpočtu pro jeho resort s cílem podpořit právě novelizovaná opatření i finančně. Jak se k navýšení rozpočtu na tuto oblast staví vaše ministerstvo?

Vážený pane místopředsedo vlády, touto interpelací si vás dovoluji vyzvat k předložení detailního plánu financování, které bude v souladu s nově schválenými změnami, potřebami škol a poradenských zařízení, a to nejpozději k začátku školního roku 2015-2016. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a požádám pana vicepremiéra, aby vám odpověděl.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, škoda, že tu není pan ministr. Každý ministr se snaží navyšovat svoji kapitolu, takže pan Chládek se také snaží. My samozřejmě budeme vyjednávat o rozpočtu a v podstatě Ministerstvo školství v rámci našeho vyjednávání prohlásilo, že nedokáže dopady odhadnout a předpokládá, že všechny potřebné výdaje bude možno zabezpečit úpravou struktury stávajících dotací, poskytovaných regionálnímu školství.

Po projednání novely školského zákona v Poslanecké sněmovně uplatnilo Ministerstvo školství v rámci aktualizace střednědobého výhledu na rok 2016 požadavek na účelové navýšení rozpočtu kapitoly na rok 2016 o částku 360 mil., s tím že pro rok 2017 bude potřebné navýšení činit 960 mil. Rozdílné výše finančních objemů odpovídají navrhované účinnosti novely školského zákona od 1. září 2016.

To, zda Ministerstvo školství nebude schopné zabezpečit požadavky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci kapitoly, z velké míry závisí na nastavení prováděcích právních předpisů, které se nyní připravují. My jsem včera měli první kolo o rozpočtu a v květnu budeme projednávat jednotlivé kapitoly a bude to předmětem našeho vyjednávání s panem ministrem Chládkem.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Táži se, zda paní poslankyně - nechce položit doplňující otázku. Děkuji. V tom případě půjdeme dál a požádám paní poslankyni Věru Kovářovou, aby přednesla svoji interpelaci na pana ministra vnitra Milana Chovance. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP