(14.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Ty, které jsem vyjmenoval, jsou pravděpodobně ty nejhůře postižené, u kterých si klademe otázku, jaká je vůbec šance, aby se tyto státy obnovily v původních hranicích, když mluvíme třeba o Sýrii, Iráku apod. A samozřejmě to, že tam vlády dnes nekontrolují celé území, že se zvýšil počet rozpadlých států, to je jeden významný faktor a ten, který mi připadá, že je mimořádně silný, kromě toho, že ta území, která jsou obětí občanské války, tak tam často řada uprchlíků bojuje o život. Oni se octli se svými rodinami často v situacích, které nedávají šanci ani na práci, ani na život, ani na obydlí, a proto je opouštějí, protože nevidí ve své zemi šanci.

Ale podobně zásadní je i uprchlická vlna třeba z prostoru subsaharské Afriky, která nemá třeba takovéto jednoznačné důvody, jako třeba vlna uprchlíků ze Sýrie, nicméně i ta vlna je poměrně velmi intenzivní a je dána spíš pocitem bezperspektivnosti, protože v těch státech často vládnou vlády, které nedávají mladým perspektivu, rodinám nedávají šanci na slušný život, a oni dokonce často i ti, kteří vystudovali, mají pocit, že jejich země nedává žádnou budoucnost. Ale jejich odhodlání a jejich energie je také poměrně velká. Nedávno mi řekl na konferenci v Barceloně jeden z ministrů, že jejich energie je desetkrát větší než ta, kterou jsme schopni postavit proti tomu jako nějakou zábranu.

Nelze pochybovat ani o tom, že vlna uprchlíků ekonomických, sociálních je zásadní a je něco, co není krátkodobé a je to dlouhodobý proces. Máte samozřejmě pravdu v tom, že je to dnes výzva pro státy Evropské unie včetně České republiky. V posledních deseti dnech se konala celá řada jednání na úrovni nejvyšších orgánů a boardů, nebo nejvyšších sezení Evropské rady, Rady ministrů a dalších. Klíčové téma, které tam bylo několikahodinové, bylo právě téma reakce na situaci ve Středozemním moři a vlastně reakce na migrační vlnu.

V čase, který mám, kterého moc není, snad mohu teď jenom říci, že pokud jde o naši reakci, speciálně České republiky, nástrojů je několik. My jsme se samozřejmě teď na jednání poslední Evropské rady zavázali k tomu, že podpoříme zvýšené financování akcí, jako je Triton, Poseidon ve Středozemním moři. Zavázali jsme se k tomu, že uvolníme 10 milionů korun, zavázali jsme se k celé řadě kroků, které Česká republika nabízí jako konkrétní pomoc k velmi urgentní situaci, která vznikla ve Středozemním moři. A samozřejmě že kdybychom měli mluvit o celkovém přístupu České republiky, tak je třeba si uvědomit, že to není jenom věc Ministerstva zahraničí, to má na starosti humanitární pomoc, zejména pomáháme lidem, vnitřně vysídleným uprchlíkům v základní reakci. Samozřejmě naším nástrojem je také rozvojová pomoc, která je dlouhodobější a možná velmi důležitá právě proto, abychom byli podobným situacím schopni dopředu předcházet. Ale je tu veliká role také Ministerstva vnitra, které přímo řídí proces legální migrace, nelegální migrace. Ten je přímo v gesci Ministerstva vnitra, které má na starosti program na asistenci uprchlíků v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů. Toto není jenom věc čistě Ministerstva zahraničí, to říkám pro přesnost, aby bylo zřejmé, že ten úkol je tak velký, že to není jenom věc, která by se týkala jednoho ministerstva. My tady třeba s Ministerstvem vnitra poměrně těsně spolupracujeme.

Kdybyste chtěl vědět o humanitární pomoci, tak bych vám řekl, že jí dáváme asi 73 milionů za rok, rozsah rozvojové pomoci je samozřejmě ještě výrazně větší.

A poslední, co řeknu v posledních sekundách, je, že bych si přál, abychom se možná i tady v parlamentu dohodli na tom, že je třeba právě z důvodu prevence rozvojovou pomoc do budoucna ještě výrazně zvýšit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho odpověď v jemu vyměřeném čase. S doplňující otázkou pan poslanec Kudela?

 

Poslanec Petr Kudela: Zeptám se, pane ministře, zda v letošním roce navýšíme dotaci na rozvojovou a humanitární pomoc, zda se do rozpočtu příštího roku plánuje s vyšší částkou než v letošním roce, a ptám se, co uděláme, nebo co Česká republika může udělat se Saúdskou Arábií, která buduje zeď proto, aby k ní utečenci, zejména muslimové, nemohli, které my potom lovíme z vody a zabezpečujeme v Evropě.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím odpovědi zásadně na mikrofon, pane ministře.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Ano. Já jsem jenom, protože všechno nejde říct na mikrofon, tak jsem něco řekl panu poslanci přímo, ale tady řeknu jenom, že samozřejmě ho mohu ujistit a doložit, že skutečně vedeme rozhovory i s těmi, řekl bych, bohatými státy Zálivu, protože o těch je tady zřejmě řeč, a že je upozorňujeme na to, že samozřejmě i Česká republika, Evropa má odpovědnost za to, co se děje v regionu stíhaném občanskými válkami, ale cítíme, že zásadní odpovědnost musí také cítit ti, kteří v tom regionu přímo žijí.

A samozřejmě ti, u kterých víme, že mají poměrně značné prostředky, tak by měli výrazně pomoci řešení. Já si také myslím, že stavění zdi není v této chvíli ideální. Mohu vás pouze ujistit, že tohle je věc, kterou si nenechávám pro sebe, a že to je skutečně i předmětem debat s těmito státy, když mám možnost, a tu mám poměrně často. Mluvíme o tom poměrně často i v posledních 14 dnech.

Co se týče prostředků, já samozřejmě velice vítám to, že vy říkáte, a já mám dojem, že to chápete velmi správně, že jestliže chceme předcházet, musíme dávat peníze do těch míst ještě dříve, než tam k těm kolizím dochází. Já s vámi absolutně souhlasím. Přál bych si, abychom dokázali i ve vládě najít shodu v tom, že třeba rozvojová pomoc je něco, co vyžaduje posílení, jestli to s prevencí myslíme vážně. A mě samozřejmě velice těší, že za mnou sedí pan ministr financí, protože mě čekají rozhovory o kapitole rozpočtu Ministerstva zahraničí a já bych si přál, aby co nejsilněji znělo, že chceme-li předcházet, musíme na to mít peníze. Rozvojová pomoc je na finanční možnosti vázaná. Já bych je rád rozšířil, jsme v souhlasu a jenom mě takto interpelujte častěji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je jistě výzva i pro ostatní kolegy. Děkuji, pane ministře.

Třetí interpelaci přednese paní poslankyně Jitka Chalánková na paní ministryni práce a sociálních věcí ve věci inspekce poskytování sociálních služeb. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Vážená paní ministryně, zajímalo by mě, jak je možné, že Ministerstvo práce a sociálních věcí neprovádí inspekce poskytování sociálních služeb, které na ně od ledna 2015 přešly. Bylo delimitováno x pracovníků z Úřadu práce, odhaduji asi 30, ale Ministerstvo práce a sociálních věcí nebylo naprosto připraveno, přestože samo změnilo návrh zákona, aby inspekce přešly na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Takže tito zaměstnanci nedělají nic. Nemají podmínky, místo, počítače, není jim přidělována práce, mají tzv. home working.

Za první tři měsíce roku provedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí šest inspekcí poskytování sociálních služeb. Jak je možné, že Ministerstvo práce a sociálních věcí, potažmo stát, může být takto nepřipraveno, nevytvořit podmínky pro realizaci tak důležité agendy a navíc platit několik desítek zaměstnanců, aniž by odváděli práci? Za to by přece na Ministerstvu práce a sociálních věcí měl někdo nést zodpovědnost. Proč by to měli platit daňoví poplatníci?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni, poprosím paní ministryni. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, ano, od 1. ledna 2015 přešli inspektoři a inspektorky sociálních služeb na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ti lidé přešli z úřadu práce ČR, kam je strčila předchozí vláda, která nejen že rozvrátila úřady práce, ale zatížila je také agendou, která na úřady práce nepatří. My se s tím vypořádáváme dodnes, protože co se rozvrátí, tak potom trvá opravdu několik let to dát dohromady. A jestli jste si všimli, tak za pana ministra Koníčka se vracelo 700 lidí na úřady práce na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti, protože to je to, co úřady práce mají dělat. Když jsem přišla já, vracelo se 600 plus 300 lidí na dávky hmotné nouze, což je agenda, která byla přidána úřadům práce za pana bývalého ministra Drábka z vaší strany. Takže se nedivte, že možná ten rozjezd je trochu pomalejší, než byste čekali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP